A PENTA UNIÓ kiadványai

Válogasson kiadványaink közül

Tekintse meg szakértők által összeállított kiadványainkat, amelyek listája folyamatosan frissül. Legyen mindig naprakész az aktualitásokkal, frissítse könyvtárát Ön is. Csak pár gombnyomás és hozzájuthat a tudáshoz, melyre munkája során szüksége lehet!


Kiadványok

A civil szervezetek alapító okirata, alapszabálya...
 • 1.450 Ft
 • db

A civil szervezetek alapító okirata, alapszabálya...

A civil szervezetek alapító okirata, alapszabálya, működésük alapjai, tipikus és atipikus foglalkoztatási formái
 • Ár 1.450 Ft
 • Kód 9433/2016

Szerző: Suller Krisztina

Legújabb kiadványunk a civil szervezetek létesítésével, működésük alapjaival valamint tipikus és atipikus foglalkoztatási formáival foglalkozik egy civil szervezeteket könyvelő, gyakorlati szakember szemüvegén keresztül.

A kiadvány első fejezete a civil szervezetek alapító okiratával, alapszabályával kapcsolatos kérdésekre ad választ, amely aligha lehetne aktuálisabb, tekintettel arra, hogy a civil szervezetek számára előírt létesítő okiratok új Ptk. szerinti módosításának végső törvényi határideje 2017. március 15.

Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2017. március 14. napjáig kell ezzel összefüggésben változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni a bíróságon. A kiadvány bemutatja a létesítő okirat kötelező módosítási pontjait, illetve olyan opcionális módosítási lehetőségekre is tippeket kaphatunk, amelyeket hasznos lehet átgondolni, ha már létesítő okirat módosítás elé néz a civil szervezet. 

A második fejezet a civil szervezetek működési alapjaira fókuszál, amelynek középpontjában szintén az alapító okirat illetve alapszabály áll. Praktikus tanácsokat kaphatunk a cél szerinti tevékenység meghatározására vonatkozóan, illetve a közhasznú tevékenység és a közhasznú státusz közötti különbségek is egyértelműen tisztázásra kerülnek.

Bár nem civil szervezet, nem alapítvány és nem is egyesület, de mégis szót ejtünk a nonprofit gazdasági társaságok alapító okirat, társasági szerződés szabályairól is, különös tekintettel a korlátolt felelősségű társaságokra, amelyeknél még a jegyzett tőke felemelése is a megoldandó feladatok között szerepel.

A harmadik fejezet a civil szervezetek tipikus és atipikus foglalkoztatási formáit, azok létesítésének módját, kötelező számviteli és adózási kérdései járja körbe.

Ajánljuk ezt a kiadványt valamennyi civil szervezet vezetőjének, könyvelőjének, abban bízva, hogy a benne található gyakorlatias megközelítésű, hasznos információkkal még könnyebbé tehetjük mindennapi munkájukat!

A kis-, és középvállalkozások adózási és számviteli kérdései
 • 2.600 Ft
 • db

A kis-, és középvállalkozások adózási és számviteli kérdései

Az Adózás Európában - VIII. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok
 • Ár 2.600 Ft
 • Kód 9280/2015

A könyv szerzői: Dr. Bod Péter Ákos, Freisleben Enikő, Heinczinger Róbert, Juhász Márta, Dr. Lukács János, Nátrán Roland, Pádár Péter, Szabó Antal

Az Európai Unió előtt álló legfontosabb gazdasági, társadalmi kérdések megoldásában a kis- és középvállalkozásoknak különösen fontos szerep juthat. A kihívás megoldásához fontos feladat a kkv-k mozgásterének az Európai Unó által is deklarált bővítése. Az ehhez szükséges európai és tagországi szabályozás kialakításához a kkv-k sajátosságainak megismerésén keresztül vezet az út. A VIII. Nemzetközi Adókonferencia hazai és külföldi előadók közreműködésével a kkv szektor átvilágítását tűzte ki célul. A jelen tanulmány a konferencián elhangzott előadásokon elhangozottakra építve a gondolatokat igyekszik közkincsé tenni.

 A konferencia első előadásai a kkv-k nemzetgazdaságokban elfoglalt helyét, szerepét, jelentőségét mutatják be, és a fejlesztés lehetséges fő irányait jelölik ki. Nemzetközi és hazai kutatások alapján veszik górcső alá a magyar és uniós vállalkozások helyzetét, általános és specifikus sajátosságait. SWOT elemzés segítségével mutatják be a magyar kkv-k erős és gyenge pontjait, lehetőségeit és félelmeit.

A kkv-k ellenőrzésével foglalkozó tanulmány az Európai Uniónak a szektor fejlesztését szolgáló intézkedéscsomagjai bemutatását követően régiónként vizsgálja a magyar ellenőrzési tapasztalatokat. Ezek a tapasztalatok nagy segítséget nyújthatnak a pénzügyi, számviteli szakemberek számára a kritikus területek feltárásában, az adókockázat csökkentésében.

Az ellenőrök tapasztalatai után a kötet egy másik oldalról, az adótanácsadók szempontjából vizsgálja a kis- és középvállalkozásokat, mint potenciális ügyfeleket, jellemzőjük, sajátosságaik alapján. A kérdéskör vizsgálata során a kkv életpálya egyes szakaszainak sajátosságai mellett a tanulmány kitér a tulajdonos vagy/és vezető aspektus vizsgálatára, mint a kkv tanácsadás egyik sajátos területére.

A következő tanulmányban sorra vizsgáljuk az egyes adónemek hatását, a társasági adóalanyok, az eva adóalanyok sajátos viselkedését a kkv szektorban, ráirányítva a figyelmet a szabályozási rendszer által biztosított lehetőségekre is. A kkv könyvelői, könyvvizsgálói szemmel történő átvilágítását tartalmazó tanulmány a kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálatának speciális szempontjait mutatja be. A kockázatra utaló jelek kiemelésével segíti az adott területen tevékenykedő könyvelők, könyvvizsgálók munkáját.

A kisebb méretű vállalkozások fejlődésének egyik legfontosabb akadálya a tőkehiány. A finanszírozási oldalt, különösen az export-ösztönzés eszközeit felvonultató tanulmány a kkv-k finanszírozási helyzetének, lehetőségeinek bemutatásán túl a legújabb konstrukciókkal is megismerteti az olvasót.

A szabályozási környezeten belül a kisebb vállalkozásokra a legnagyobb terhet az adminisztráció rakja. Az adminisztráció kérdéseivel foglalkozó tanulmány nemcsak a kihívásokat veszi górcső alá, de gyakorlati példákon keresztül igyekszik a lehetséges megoldásokra is javaslatot tenni.

Összegezve: a tanulmány egy nemzetközi konferencia tapasztalatait összegyűjtve, teljes körűen igyekszik a kkv szektor átvilágítására, ezzel nagy segítséget nyújtva a pénzügyi- számviteli szakemberek, jogszabály előkészítők, finanszírozók, vállalkozók mellett mindazoknak, akik a kkv szektorban érintettek.

A vendéglátós vállalkozások adózási specialitása...
 • 2.980 Ft
 • db

A vendéglátós vállalkozások adózási specialitása...

Szakmai konferenciafüzet
 • Ár 2.980 Ft
 • Kód 9594/17

Cím: A vendéglátós vállalkozások adózási specialitásai nem csak könyvelőknek
Szerzők: Ferenc Krisztina

Lektor: Dr. Herich György
Oldalszám: 64
Méret: B/6

A Konferenciafüzet a „A vendéglátós vállalkozások adózási specialitásai nem csak könyvelőknek” című előadás szerkesztett változata.

A kiadvány a vendéglátóegységek indítása és működése során alkalmazandó szerteágazó szabályrendszert mutatja be, számos gyakorlati példával szemléltetve. A vendéglátó egységek üzemeltetésének alapvető engedélyei mellett, a jellemző foglalkoztatási szabályok és alkalmazott fizetési módok is bemutatásra kerülnek. Külön fejezetek foglalkoznak a vendéglátásra jellemző jövedéki sajátosságokkal, a kitelepülés szabályaival, valamint a kedvezményes áfakulcs alkalmazásának kérdéseivel. A kiadványban szó lesz továbbá a készletkezelés lehetséges problémáiról, a bérbeadásról, de olyan gyakorlatias témákról is, mint a játékgépek üzemeltetésének szabályai, valamint a jogdíjakkal kapcsolatos kérdések, és a fogyasztóvédelmi szabályo

Adó 2018 Magyarázatok + 2 kredit
 • 6.700 Ft
 • db

Adó 2018 Magyarázatok + 2 kredit

Adó 2018 Magyarázatok
 • Ár 6.700 Ft
 • Kód 612/2018

A kiadvány jelenleg nem rendelhető.

A könyv szerzői: Dr. Bokor Csaba, Dr. Futó Gábor, Dr. Németh Nóra, Palotai Kinga, Szatmári László, Dr. Szilovics Csaba

Lektor: Dr. Herich György

Az Adó Magyarázatok könyv a Magyarországon legnépszerűbb Adótan 29., átdolgozott kiadásával képez szerves egységet.

A könyvet úgy alakítottuk ki, hogy a tanulmányaikat kezdők, az egyes részterületeken tudásukat elmélyíteni vágyók részére egyaránt elősegítse a teljes magyar adórendszert bemutató Adótan szakkönyv anyagának a feldolgozását.

A magyar adózás legfontosabb területei közül az adójogi alapok, az új adózás rendje, az új adóigazgatási eljárás, személyi jövedelemadó, a társasági és osztalékadó, az általános forgalmi adó, a társadalombiztosítás, a szociális hozzájárulási adó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, valamint a kisvállalati adó egyes, nehezen érthető, vagy magyarázatra szoruló részei kerültek kiemelésre és részletes bemutatásra, elemzésre.

Az Adó 2018 Magyarázatok könyvet a kiválasztott területek jogszabály-előkészítésében résztvevő szakemberei készítették, így azok pontosan tükrözik a jogalkotói szándékot, rávilágítva egyben az adott területek helyes megközelítésére, szakmai hátterére, kizárva a félreértelmezés lehetőségét.

Az Adótan és az Adó Magyarázatok könyvek kölcsönös hivatkozásokat tartalmaznak, amelyek felhívják a figyelmet az összefüggésekre, részletesebb elemzésekre, kifejtésekre.

A magyarázatok szakkönyv az offline rendszerbe integrálva biztosítja a gyors kapcsolódást a többi szakkönyvhöz, jogtárakhoz és más (például saját) adatbázisokhoz.

 

A kiadványban a dőlt betűk a tárgyév változásait jelzik, amely az offline rendszerben sárga hátérrel jelenik meg. A jogszabályi hivatkozások az offline rendszerben kattintásra (ugrás menüpont) hozzák be a vonatkozó joganyagot. A további hivatkozások a kapcsolódó könyvekre pl. az Adótan, Teszt és példatár adott témakörhöz kapcsolódó részeire vonatkoznak, amelyek az offline rendszerben szintén kattintással (ugrás menüpont) érhetők el (pl. ASZ.6=Adó teszt és példatár/szja példák/6 sz. példa). A kiadvány fejezetei, valamint az offline rendszerben használt könyvek, saját anyagok közötti tartalom-kapcsolat kijelöléssel és keresés menüponttal érhető el.

Kérjük a könyvvel, szoftverrel kapcsolatba kerülő oktatókat, hallgatókat és gyakorlati szakembereket, hogy kritikájukat, észrevételeiket, tapasztalataikat osszák meg velünk, hogy a továbbfejlesztést az Önök igényei szerint folytathassuk.

 

Adó 2018 Teszt és Példatár + 2 kredit ÚJ!
 • 7.600 Ft
 • db

Adó 2018 Teszt és Példatár + 2 kredit ÚJ!

Adó 2018 Teszt és Példatár
 • Ár 7.600 Ft
 • Kód 611/2018

Szerzője: Dr. Herich György

Lektorok: Auth Szabolcs, Dr. Bokor Csaba, Dr. Börzsönyi Zsuzsanna, Csákiné Fodor Anna, Dr. Futó Gábor, Dr. Kovács Attila, Laczi Ferenc, Luklíder Gabriella, Nagypál Imre, Dr. Németh Nóra, Tóthné Dr. Deme Éva


Az Adó Teszt és Példatár sorozat 29. átdolgozott kiadása. Az Adó Teszt és Példatár célja, hogy az Adótan könyvre épülve komplex rendszerben elősegítse az adózási ismeretek színvonalának felmérését, elmélyítését, az adóváltozások nyomon követését, a vizsgákra való felkészülést. A sorozat legfontosabb témakörönként külön-külön dolgozza fel az ART-ot, az ÁFÁ-t, az SZJA-t, KATA-t, EVÁ-t, a TAO-t, KIVA-t, a HELYI adókat, a VÁMOT, az ILLETÉKET, a TB-t, és a JÖVEDÉKI SZABÁLYOZÁST.


A kézikönyv tesztekből, példákból és esettanulmányokból áll. A teszteket és a példákat az okleveles adószakértő, adótanácsadó és mérlegképes könyvelő tanfolyamokon folyamatosan oktató, vizsgázató, a gyakorlattal szoros kapcsolatban álló elméleti és gyakorlati szakértők készítették, és a NAV, TB valamint az NGM vezető munkatársai lektorálták.


A jegyzetként történő használatnál javasoljuk, hogy az egyes fejezetek tananyagának elsajátítása után a tesztkérdésekre adott válaszok alapján ellenőrizze tudásszintjét. Ne felejtse el, hogy minden egyes tévedés a gyakorlatban súlyos anyagi következményekkel járhat. Törekedjen ezért a megközelítően száz százalékos teljesítményre. A válaszok értékelése után a helytelen válaszok tájékoztatnak nemcsak a felkészültség fokáról, de a hiányos ismeretek területéről is. Csak a kellően stabil ismeretanyag, a helyesen megoldott tesztfeladatok után kezdjünk hozzá a gyakorlati példák megoldásához.

Az elmúlt évben végzett kutatások eredményeként az Adó teszt és példatár leghatékonyabban a Szakkönyv offline© rendszerben az Adótan könyvvel és a jogtárakkal (CompLEX jogtár és ingyenes jogtárakkal), valamint a többi szakkönyvvel, saját tudásbázissal interaktív kapcsolatban használható. Így hazánkban egyedülálló módon a példatár tanulmányozása során gombnyomásra kérhető segítség az adótan könyvből, vagy a teljes magyar joganyagból – beleértve a döntvénytárat, NAV állásfoglalásokat, kommentárokat, versenyhivatal határozatait, számviteli kapcsolódásokat, vagy a felépített saját tudásbázist. A szoftver vizsgateszt része nem csak a tudás ellenőrzését, de a helyes válaszhoz tartozó ismeretanyag megjelenítését (interaktív tesz) is lehetővé teszi.

Reméljük, hogy az Adó Teszt és Példatár sorozat tárgyévi szabályozásra épülő ezernél is több tesztet, és több száz példát és esettanulmányt tartalmazó kiadása nemcsak a vizsgák sikeres elvégzését segíti, hanem az adóismeretek elmélyítését is szolgálja és napi hasznos segítő társává válik a munkájában, kollégái felkészültségének ellenőrzésében is. A kézikönyv folyamatos továbbfejlesztéséhez érdeklődéssel várjuk észrevételeit, javaslatait.


KIADÓ

 

Adóharmonizáció
 • 4.800 Ft
 • db

Adóharmonizáció

Az Adózás Európában - VII. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok 2013
 • Ár 4.800 Ft
 • Kód 9105/2013

A könyv szerzői: Dr. Darák Péter, Erdős Gabriella, Dr. Falcsik István, Dr. Gyürkés Antia, Dr. Herich György, Makai Dóra Júlia, Mochlár Orsolya, Pankucsi Zoltán, Pelczné Dr. Gáll Ildikó, Torda Csaba, Vékási Tamás

Lektor: Dr. Herich György

Budapesten hetedik éve, több mint 12 ország részvételével megrendezésre kerülő Nemzetközi Adókonferencia egyik fontos célja, hogy évente egy-egy, a szakma számára kiemelten fontos területről teljes keresztmetszeti képet adjon, hozzásegítve a szakembereket, jogalkotókat, jogalkalmazókat, jogértelmezésben tevékenykedőket az elméleti felkészültség naprakésszé tételére és a gyakorlati tapasztalatok megszerzéséhez.

 A jelen könyv a jogelméleti, makrogazdasági és európai uniós szemléletű megközelítést követően az egyes adónemek, így a társasági adó, személyi jövedelemadó, fogyasztási adó, jövedéki adó mellett foglalkozik a szociális rendszer, a vám, a támogatások és az adóigazgatás területeivel.

 Az egyes területek legtekintélyesebb szakemberei által jegyzett tanulmányok nem csak naprakészen mutatják be a jogi környezetet, de bemutatásra és elemzésre kerül az egyes területeken a harmonizációs folyamat, a kapcsolódó gyakorlati, jogértelmezési kérdések, a témakörhöz kapcsolódó Európai Bírósági döntések, a költségvetési hatások, a gyakorlatban jelentkező problémák, megoldásra váró kérdések.

 A tanulmány nem csak naprakész, az egész harmonizációt átfogó komplex ismereteket biztosít, de tartalmazza a közeljövőben várható lépéseket, ezzel felkészülési lehetőséget.

 A harmonizációs folyamat, mint minden nemzetközi adózási kérdés, egyben az érintett tagországok közötti költségvetési transzfert is jelent. A tanulmányok a magyar adódiplomácia számára is irányt mutatnak a magyar költségvetési érdekek eredményesebb képviseletéhez.

 A kötetet nyugodt szívvel ajánljuk az okleveles adószakértők képzéséhez, továbbképzéséhez, a jogalkalmazás, a jogszabály-előkészítés és a jogértelmezés területén dolgozó kollégáknak, akik a napi munkájuk során jól hasznosítható elméleti felkészültséget és gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek.

Adóigazgatás és Ellenőrzés
 • 5.450 Ft
 • db

Adóigazgatás és Ellenőrzés

A „IX. Nemzetközi Adókonferencia” előadásaiból
 • Ár 5.450 Ft
 • Kód 9310/2015

A könyv szerzői: Bartha Katalin, Dipl.-Mat. Bodo Richardt, Botka Erika, Csordás Katalin, Dr. Darák Péter, Domokos László, Dr. Esküdt Gábor, Dr. Herich György, Horváth Józsefné, Kádár Gábor András, Dr. Kenyeres Sándor, Dr. Lentner Csaba, Mihics Henrik, Pankucsi Zoltán, Schmidt Tünde, Siklós Márta, Sinkoviczné Nagy Adrienn, Szeverényi Dávid, Dr. Varga Árpád

Lektor: Dr. Herich György

A könyv a 2015 júniusában rendezett „IX. Nemzetközi Adókonferencia” előadásaiból készült tanulmánykötet.

A konferencián magasan képzett és gyakorlattal rendelkező hazai és külföldi előadók az adóigazgatás és ellenőrzés témakörét vették górcső alá. A témának különös aktualitást adott a folyamatban lévő magyar adóigazgatási reform előkészítése, valamint az adott terület nemzetközi szabályozatlanságából következő, országonként eltérő szabályozások globalizáció által motivált megismerésének igénye.

A nemzetközi konferencia tükröt tartott a magyar adóigazgatás és ellenőrzés elé azzal, hogy bemutatta és elemezte mind az adózók, mind az adóhatóság oldaláról nem csak a magyar szabályozási gyakorlat sikeres és ellentmondásos területeit, de a nemzetközi tapasztalatokat is. A tanulmányok elméleti jelentősége, hogy az összehasonlító adótan tudományterület egy új, eddig nem vizsgált részterületére irányítja a figyelmet.

A kötetet bátran ajánljuk nemcsak a jogszabály-előkészítésben résztvevőknek, de minden, az adóigazgatásban, ellenőrzésben érintett szakembernek, adózónak, akik ellenőrként, ellenőrzöttként vagy egyszerűen alkalmazóként érintettek a témakörben. Hiszünk abban, hogy a kötet – céljának megfelelően – hozzájárul az élhetőbb adóigazgatási és ellenőrzési környezet kialakításához.

Adókockázatok
 • 5.400 Ft
 • db

Adókockázatok

Adókockázatok - különös tekintettel az általános forgalmi adóra
 • Ár 5.400 Ft
 • Kód 9419/2016

A könyv szerzői: Dr. Békés Balázs, Dr. Bod Péter Ákos, Czinege Attila, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Domokos László, Dr. Hajnal Péter, Hárs Orsolya, Dr. Heinemann Csilla, Dr. Herich György, Huszárné Dr. Oláh Éva, Dr. Kenyeres Sándor, Kolta Ádám, Dr. Magyar Csaba, Dr. Molnár Gábor Miklós, Pankucsi Zoltán, Rabb Andrea, Dr. Réti László, Sike Olga, Dr. Sinku Pál, Dr. Szarvák Jenő, Tamásné Czinege Csilla, Dr. Tolnai Gábor, Vidra István, Villányi-Kollár Károly Dusán

Az Adózás Európában – X. Nemzetközi Adókonferencia a szakma egyik legaktuálisabb kérdését, az adótanácsadó szakma megnövekedett kockázatának, kriminalizálódásának vizsgálatát tűzte ki célul a legjelentősebb kockázatot rejtő adónem, az általános forgalmi adó aspektusából.

A tanulmánykötet a konferencia előadásainak anyagából került összeállításra.

 A szakma kockázatának növekedésében – a rendkívül bonyolult és gyakran változó jogszabályi környezet, a jelentős erőforrásokkal, egyre több információval és kedvező szabályozási környezettel rendelkező egyre hatékonyabb adóhatóság, a szigorú szankciórendszer, valamint a növekvő adminisztrációs kötelezettségek mellett – az egyre jelentősebb valós veszélyt rejtő büntetőjogi kockázat is fontos szerepet játszik.

A jubileumi Nemzetközi Adókonferencia előadásai alapján készült tanulmányok a 10 éves rendezvénysorozathoz méltó színvonalon, teljeskörűen mutatják be a szakma egyik legaktuálisabb, legnagyobb kockázatát jelentő területét. A tanulmány - eddig példa nélkül - egy kötetben tartalmazza, esetenként ütközteti a Kúria, a hazai és nemzetközi bíróságok, az ügyészség, a jogszabály előkészítők, az adóhatóság és az okleveles adószakértők képviselőinek szakmai véleményét

Adótan 2018 + 2 kredit ÚJ!
 • 7.600 Ft
 • db

Adótan 2018 + 2 kredit ÚJ!

Adótan 2018
 • Ár 7.600 Ft
 • Kód 610/2018

A könyv szerzője: Dr. Herich György

Lektorok: Dr. Bokor Csaba, Dr. Börzsönyi Zsuzsanna, Dr. Futó Gábor, Dr. Kovács Attila, Laczi Ferenc, Luklíder Gabriella, Dr. Németh Nóra,  Palotai Kinga, Szatmári László, Tóthné Dr. Deme Éva
Oldalszám: 455.
Méret: B/5

A PENTA UNIÓ Oktatási Centrum Adó Abc sorozata Adótan kötetének 29. átdolgozott kiadása. A kiadványban a hazai és nemzetközi adóoktatásban nagy gyakorlattal rendelkező szerző egy új diszciplína, az Adótan bevezetését indította el.

Mitől más, újszerű ez a szakkönyv?

Először: átfogja a tágan értelmezett adórendszer valamennyi elemét úgy, hogy nem csak a tételes anyagra koncentrál, de az összefüggések, kapcsolatok is bemutatásra kerülnek.

Másodszor: a hagyományos leíró, magyarázó könyvekkel szemben logikai ábrák alapján dolgozza fel az adórendszert, megszabadítva az olvasót a jogi nyelvezet, a részletekben való eltévelyedés veszélyeitől.

Harmadszor: az olvasó számára vizuálisan is rögzíthetővé – így könnyebben memorizálhatóvá – teszi az ismereteket. Összegyűjti a jogszabályokban különböző helyen és a különböző jogszabályokban azonos ügyletekre vonatkozó utalásokat.

Negyedszer: képzésben, továbbképzésben felmenti a hallgatót a jegyzetelés terhe alól, így a magyarázatra, a megértésre és memorizálásra koncentrálhat. Oktatásban jelentős mértékben megkönnyíti az oktató munkáját, hiszen nem csak időtakarékos, hanem egyszerűen és látványosan felhasználható, minden évben aktualizálásra kerülő szakkönyv is.

Ötödször: a Szakkönyv offline© programban a világon elsőként kapcsoltunk össze szakmai kézikönyveket egymással és a hatályos teljes joganyaggal! A 2018-as továbbfejlesztéssel már online jogtár kapcsolattal is a könyvekben előforduló bármelyik kifejezés, jogszabályi hivatkozás teljes mögöttes joganyaga és az offline rendszerhez kapcsolódó szakkönyvekből, valamint a saját tudásbázisból a kapcsolódó szakmai részek azonnal elérhetővé válnak!

A szakkönyvben levő hivatkozási jelekre kattintva az Adó Teszt és Példatárnak az adott kérdéshez kapcsolódó részei pl. TP2. (Társasági adó 2. példa), illetve az Adótan magyarázatok szakkönyv adott kérdéshez kapcsolódó részei pl. MAJ.1. megjeleníthetők. Hasonlóan kapcsolódnak a könyvhöz a kiegészítő, értelmező magyarázatok.

Az adatbázisokban megjelenő bármely fogalom, kifejezés szakmai, jogi kapcsolódásai teljes körűen, azonnal elérhetők úgy, hogy a viszonyítási pontot a könyv használója határozza meg.

 

Az Adótan lektorait szakterületenként az adott szakterületek legnevesebb szakembereiből választottuk, azzal a céllal, hogy a szakkönyv hitelességét ezzel is emeljük.

Az Adótan az Adótan magyarázatokkal, az Adó Teszt és Példatárral, a Nemzetközi adózás és Nemzetközi Adótervezés könyvekkel együtt ad komplex szakmai ismereteket.

Kérjük a könyvvel kapcsolatba kerülő szakembereket, oktatókat és hallgatókat, hogy kritikájukat, észrevételeiket, tapasztalataikat osszák meg velünk a további munkánk elősegítése érdekében.

Köszönettel: KIADÓ

Adózás Európában 2016
 • 4.980 Ft
 • db

Adózás Európában 2016

Ausztria, Ciprus, Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia
 • Ár 4.980 Ft
 • Kód 690/2016

A könyv szerzői: Dr. Herich György, Karácsony Balázs, Mike Rolland, Pál-Antal Ildikó, Sőregi Danics Ágnes, Szabó-Lality Dóra, Szoboszlai Márta

Lektorok: Dr. Herich György, Dr. Vágyi Ferenc

 A globalizáció, az Európai Unió bővülése következtében „határtalanná” vált a verseny, egyre meghatározóbb tényező lett a versenyképesség. A makro-, és mikro szintű versenyképesség növelésének fontos eszköze a fiskális környezet, ezen belül az adórendszer korszerűsítése.

A környezetünkben levő országok az uniós csatlakozás harmonizációs kötelezettségét használták fel adórendszerük modernizálására. Magyarországon az 2010-ben elindított, egyes területeken paradigmaváltást hozó változtatások az elmúlt időszakban folytatódtak azzal a célzattal, hogy Magyarország a régió egyik legversenyképesebb országává váljon.

A tizedik Nemzetközi Adókonferencia egyik kiemelt célkitűzése volt, hogy a közvetlen környezetünkben levő, vagy speciális megoldásaik, helyzetük miatt kiemelt figyelmet érdemlő országok adórendszereit, módszertani megoldásait a résztvevők és a szakma számára elérhetővé, összehasonlíthatóvá tegye. A konferencia előadói által elkészített anyagok az érintett országok adórendszerébe adnak részletes, naprakész betekintést, az összegző táblázatok, grafikonok, esettanulmányok egy-egy fontos területre hívják fel a figyelmet.

A vizsgálatba vont szomszédos országok adórendszereinek, az elmúlt évek változásainak, azok hatásainak és következményeinek elemzése nem csak a makroszintű adótervezés miatt fontos, de meghatározó jelentőségű elem a mikroszféra, a határon átlépő ügyleteket végző, új telephelyet vagy székhelyet kereső vállalkozások, és az őket orientáló tanácsadók számára is.

A vállalkozások a szakkönyv tanulmányozásával információt kapnak arról, hogy a versenytársak milyen körülmények, adóterhek mellett tevékenykednek, de az átjárhatóság miatt lehetőségük van a környezetükben levő hatékonyabb adóstruktúrába történő bekapcsolódásra is. Adótervezési célországként a hagyományos Ciprus mellett egyre keresettebb célpont volt a magyar adózók számára Szlovákia, Románia is. A változások következtében ma már Magyarország is vonzó lehet a környező országok vállalkozásai számára is.

Ajánljuk a könyvet az adópolitika kidolgozásában, a vállalkozások adótervezésében, külföldi vállalkozások, telephelyek működtetésében tevékenykedő belföldi és külföldi szakemberek számára. A könyv kommentár nélkül tárja elénk az adózási rendszereket és összefüggéseket. A következtetések levonását, a szükséges lépések megfogalmazását mind makro-, mind mikro szinten az olvasóra bízza a szerzőgárda. A könyv szerves folytatása a ’90-es évek elején elindított egy-egy ország – akkor jellemzően példaként szolgáló nyugat-európai országok – adórendszereinek bemutatásának és hosszabb távon az új kutatási diszciplína az „összehasonlító adótan” egy újabb mozaikját képezheti.

A könyv szerzői hazájukban gyakorló, magyar nyelven is beszélő adószakértők, akik megkeresés (herich@penta.hu) esetén további információval, tanácsadással szívesen állnak az olvasó rendelkezésére.

Kérjük, hogy a könyvvel kapcsolatos észrevételeivel, javaslataival segítse további munkánkat!

ÁFA - Ellenőrzés és Tervezés Gyakorlati Kérdései
 • 2.900 Ft
 • db

ÁFA - Ellenőrzés és Tervezés Gyakorlati Kérdései

ÁFA - Ellenőrzés és Tervezés Gyakorlati Kérdései
 • Ár 2.900 Ft
 • Kód 770/2011

A könyv szerzői: Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Dr. Dávida Marianna, Dr. Elkán László, Dr. Farkas Alexandra, Földes Balázs, Rabb Andrea, Dr. Szabó Szilvia, Vékási Tamás, Verbai Tamás, Veszprémi István

Lektor: Dr. Herich György

A Magyar Okleveles Adószakértő Egyesület által szervezett ötödik Nemzetközi Adókonferencia az adónemek királynőjével, az általános forgalmi adóval foglalkozott.

 A kiemelt figyelemre az ÁFA – mint a legharmonizáltabb európai adónem – nem csak azzal szolgált rá, hogy a legfontosabb bevételi forrása az Európai Unió és az egyes tagországok költségvetésének, de az Európában bevezetett összfázisú adós változat a legbonyolultabb, legnagyobb adminisztrációs teherrel járó adónem az adóvilágban. A rendszer bonyolultsága és az alkalmazás ellentmondásai vezettek oda, hogy az adónem az adótervezés és adócsalás, ennek következményeképp az adóellenőrzés érdeklődésének középpontjában áll.

 A konferencia a legelismertebb hazai szakemberek előadásában tekintette át az ÁFA-rendszer legizgalmasabb területeit, többek között a termékértékesítést, a szolgáltatásokat, az e-businesst, vette górcső alá az ellenőrzési rendszereket, módszereket, tapasztalatokat, irányította rá a figyelmet a legnagyobb adókockázattal járó területekre és az adótervezési lehetőségekre. 

 Az ÁFA-rendszer alkalmazásának nehézségét a bonyolultsága mellett az egyes elemeinek sokszínű – országok közötti és országokon belüli – értelmezése jelenti. Ez utóbbi tényezők következtében az alkalmazása különösen jelentős adókockázatot jelent az adózók és adótervezők számára, miközben szinte paradicsomi körülményeket teremt az adócsalók és ellenőrzéssel foglalkozók részére.

 A konferencia fontos tanulsága, hogy át kell értékelnünk az ÁFA-hoz való hozzáállásunkat mind az alkalmazás (adótanácsadás, ellenőrzés), mind az oktatás területén. Nyilvánvalóvá vált, hogy egy gazdasági esemény ÁFA-szempontú megítélésénél, a klasszikus módszereket félretéve, az EU irányelvből és annak Európai Bírósági értelmezéséből kell kiindulni. Ezt követően kell az érintett országok belső szabályozását, vagyis az átültetett irányelvet elemezni, értelmezni. A továbbiakban a belföldi állásfoglalások, bírósági döntések tanulmányozása segít annak felmérésében, hogy milyen ellenállásra vagy támogatásra számíthatunk az érdekérvényesítés során.

 A konferencia anyagát őszintén ajánlom az adónemmel foglalkozó elméleti szakembereknek, a jogszabály-előkészítésben tevékenykedőknek, az igazságszolgáltatás bíráinak, az adózás gyakorlatában érdekelt adótanácsadóknak, okleveles adószakértőknek, ellenőrzési területen dolgozó szakembereknek.

Bejelentés vagy feljelentés?
 • 3.990 Ft
 • db

Bejelentés vagy feljelentés?

Pénzmosás megelőzési ismeretek könyvelők és könyvvizsgálók számára
 • Ár 3.990 Ft
 • Kód 710/2017

Pénzmosás megelőzési ismeretek adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők, könyvelők és könyvvizsgálók számára az új Pmt. (2017. évi LIII. törvény) alapján

A könyv szerzője: Prof. Dr. Gál István László

Lektor: Dr. Elek Balázs

2009-ben jelent meg először a PENTA UNIÓ gondozásában az elsősorban adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők, könyvelők és könyvvizsgálók munkájának a megkönnyítése céljából írt Bejelentés vagy feljelentés? című könyvem, amelynek második kiadása 2013-ban látott napvilágot, a harmadik kiadás pedig 2014-ben. A második és a harmadik kiadás már tartalmazza a 2013. július 1-én hatályba lépett új Büntető Törvénykönyv - a 2012. évi C. törvény - által bevezetett módosításokat.

2017. június 26-án hatályba lépett hazánk negyedik pénzmosás megelőzési törvénye, a 2007. évi LIII. törvény (új Pmt.). Az új Pmt. alapján a könyvet átdolgoztam, és részben újraírtam. A Függelékből kimaradt a pénzmosás megelőzési mintaszabályzat, hiszen ezek a mintaszabályzatok ma már gond nélkül, mindenki számára ingyenesen letölthetők, például az adott felügyeleti szervek oldalairól is. Mivel az új Pmt. alapján már nemcsak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása, de bármilyen bűncselekmény gyanúját be kell jelentenie a szolgáltatóknak, a könyv első felében egy nagyon minimális büntetőjogi bevezetés is helyet kapott.

Bevezetés az adótanácsadásba, adókommunikáció
 • 3.800 Ft
 • db

Bevezetés az adótanácsadásba, adókommunikáció

Bevezetés az adótanácsadásba, adókommunikáció
 • Ár 3.800 Ft
 • Kód 670/2014

A könyv szerzői: Dr. Gál István László, Dr. Herich György, Dr. Szebellédi István, Zettisch Nándor

A könyv az adótanácsadás környezeti elmeivel foglalkozik. A mostani munka az adótanácsadás szervezeti, emberi környezetére – annak is legfontosabb szegmensére, a szakmai környezetre, a munkatársakra, ügyfelekre koncentrál. Nem csak bemutatja az emberi környezetet, de segítséget kíván nyújtani a környezettel történő eredményes kommunikációhoz, ami egy transzmissiós szerepet betöltő szakmának, a sikeres vállalkozásnak elengedhetetlen feltétele.

A tanácsadó jelöltek igen eltérő előképzettséggel rendelkeznek (lehetnek jogászok, közgazdászok, mérlegképes könyvelők, de pl. tanárok is), ami leszűkíti az elvárható ismeretek körét. Ezért amely ismeret a szervezés, a menedzsment vagy a marketing területén egy közgazdásznak ismertnek tűnhet, az egy jogász, tanár vagy mérlegképes könyvelő számára igazi újdonság lehet. Ebből adódóan kellett kompromisszumra törekedni az ismeretanyag meghatározásában oly módot, hogy az bármely előképzettség mellett nyújtson újat az olvasónak, ugyanakkor minden olvasó számára értelmezhető legyen.

A könyv szakkönyv-offlineã rendszer részeként digitalizálva együttműködik az adótanácsadó sorozat többi tananyagával.

A könyv célja az első lépések segítése, útmutatás, igazodási pontok nyújtása, amelyek alapján el lehet indulni és felépíteni egy önálló adótanácsadói életpályát.

Bevezetés az IFRS világába
 • 3.600 Ft
 • db

Bevezetés az IFRS világába

Bevezetés az IFRS világába
 • Ár 3.600 Ft
 • Kód 9211/2014

A könyv szerzői: Nagy Erzsébet Tünde, Pankucsi Zoltán

Egy évtizede szinte utópisztikus gondolatnak tűnt az IFRS magyarországi általános bevezetéséről elmélkedni. Napjainkra azonban bizonyossá vált, hogy a szakma jelentős része közvetve vagy közvetlenül érintve lesz, érintve kell, hogy legyen a nemzetközi szabályozás témakörében.

Magyarországon a becslések szerint várhatóan 500-1000 cég között lesz azon vállalkozások száma, akik a szabályozás következtében IFRS szerint összeállított beszámoló készítésére lesznek kötelesek.       

Közvetve azonban a gazdasági szereplők ennél lényegesen nagyobb táborát fogja érinteni, hiszen az IFRS szabályai szerint készített beszámolókat megfelelően kell értelmezni, ahhoz, hogy a beszámolót felhasználók üzleti döntéseiket a számukra releváns információk ismeretében hozzák meg.

A kiadvány egy kis iránytű.

Nem volt, hiszen egyelőre nem is lehetett cél a téma átfogó és teljeskörű bemutatása. A szakma képviselői ezen folyamatosan dolgoznak.

A cél az volt, hogy elinduljunk.     

Elinduljunk, ahogy egy kezdő könyvelő kolléga elindul a könyvviteli alapismertek tanulmányozásával. Tegyünk helyre alapfogalmakat, esetenként értelmezzük újra a korábban tanultakat.

Bevezetés az üzleti biztosításba
 • 3.600 Ft
 • db

Bevezetés az üzleti biztosításba

Bevezetés az üzleti biztosításba
 • Ár 3.600 Ft
 • Kód 760/2010

A könyv szerzője: Sándorné Új Éva

Lektor: Dr. Balázs Gábor

 A biztosítási szakmát érintően kiváló szakemberek tollából jelentek meg publikációk. Újat írni már nem lehet. A szerző csupán annyit tehetett, hogy megpróbálta közgazdász szemmel összerendezni, és a nem szakmabeli számára is érthetővé, tanulhatóvá tenni ennek a fantasztikus szakmának az alapismereteit. Az Üzleti biztosítások alapjai című könyv egy alapozó tankönyv, amely további biztosítási tanulmányok alapját képezi, de sikerrel forgathatják azok is. akik csupán saját biztosítási ügyeik intézéséhez keresnek kapaszkodókat.

A könyv nem törekszik - nem is törekedhet teljességre, de tartalmazza azokat a legszükségesebb tudnivalókat, amelyek elsajátítása után az üzleti biztosítások piaca átláthatóbbá, a biztosítási termékek ismertebbé, a szerződések érthetőbbé válnak.

A könyv alapvetően két részből áll. Az első rész a kockázatelméleti alapokon túl bemutatja a biztosítási piac keresleti-kínálati oldalát, a biztosítási termékek felépítését, a szerződéskötési lehetőségeket, a biztosítási szerződések közös vonásait, a díjszabási lehetőségeket, a díjdifferenciálás módjait, és a biztosító kárrendezésének főbb szabályait.

A könyv második része bemutatja a személybiztosítások, a vagyonbiztosítások, a felelősségbiztosítások és a jogvédelmi biztosítások alapvető jellemzőit, amelyek végiggondolásához, tanulmányozásához mindenkinek érdeke fűződik.

CAFETERIA PRAKTIKÁK kezdőknek és haladóknak
 • 4.980 Ft
 • db

CAFETERIA PRAKTIKÁK kezdőknek és haladóknak

CAFETERIA PRAKTIKÁK kezdőknek és haladóknak
 • Ár 4.980 Ft
 • Kód 9525/2017

Szerző: Király Ágnes

Sokszor mondtam az elmúlt évek során, hogy már annyi cikket írtam, lassan kötetbe lehetne foglalni, de igazán sosem gondoltam rá, hogy valóban könyvet írjak.

Amikor megkaptam a megtisztelő felkérést erre a könyvre, elgondolkodtam, miről is írhatnék, amit előttem nem írtak már meg nagy tudású adószakemberek vagy tekintélyes HR szakértők a cafeteriáról, béren kívüli juttatásokról. Ezzel meg is adtam magamnak a választ. Talán azzal válna hasznossá az irományom, ha mindkét szakterületnek olyan praktikus információkkal szolgálnék, amelyek az ő mindennapi együttműködésüket könnyítenék meg. Hiszen ez a téma végül is e szakmák találkozása.

Jellemzően a HR munkatársak feladata, hogy kitalálják, milyen juttatásokat kellene adni a munkavállalóknak, esetleg ezt hogyan lehetne rendszerbe foglalni, honnan lesz rá forrás, és így tovább. Ugyanakkor előfordul, hogy a HR szakember nincs minden szükséges információ birtokában, nem rendelkezik a megfelelő adózási ismeretekkel, szüksége lenne a társrészlegek együttműködésére. Egyszer, egy előadásom végén - amelyen többek között a juttatások adózásáról, bevallásról, sőt még önrevízióról is szó esett - egy HR-es hölgy szinte felháborodva kérdezte, tulajdonképpen miért neki kell ezzel foglalkoznia, hiszen nem is ért hozzá. Úgy gondolom, elkerülhetetlen, hogy a munkabérhez hasonlóan a juttatásokra vonatkozó szabályozással is tisztában legyenek azok, akik kialakítják, üzemeltetik a cég juttatási rendszerét. Legalább ennyire szükséges viszont az is, hogy a bérszámfejtés, könyvelés, pénzügy szintén ismerje a juttatási rendszer jellegzetességeit, szabályait, szolgáltatói hátterét.

Immár 15 éves „cafeteriás” gyakorlatom során rendszeresen beleütköztem abba a problémába, hogy a vállalatoknál a juttatásokkal foglalkozó HR és a bérszámfejtés vagy könyvelés nem egy nyelvet beszélt. Néha sajnos a szándék is hiányzott egymás munkájának megértésére, netán segítésére. A házon belüli kommunikáció hiánya, vagy a gazdasági szakemberek ellenállása miatt nem egy esetben bukott el egy jó elgondolás, amely sokat segíthetett volna a HR-nek a megfelelő minőségű vagy mennyiségű munkaerő toborzásában illetve megtartásában. Az új dolgoktól való ódzkodás, a többletmunkától való félelem gyakran gátja az egyébként hasznos és hatékony megoldások megvalósításának.

Meggyőződésem, hogy ha a különböző érintett részlegek munkatársai rászánják az időt és energiát egymás tájékoztatására, a közös tervezésre, sikerül olyan juttatási rendszert kialakítani, amely nem okoz jelentős plusz terhet a rendszer üzemeltetésében részt vevőknek, gördülékenyen és rugalmasan működik, és nem utolsó sorban a munkavállalók elégedettségét szolgálja.

Azzal a céllal fogtam bele a könyv megírásába, hogy sokéves tapasztalatommal ehhez nyújtsak némi segítséget.

Az adószakembereknek nem ígérem eddig nem látott adózási szabályok feltárását, de talán sikerül rávilágítani új szempontokra, összefüggésekre, és kicsit megismertetni a „másik” szakma feladatait és látásmódját.

A HR szakembereknek sem ígérek elméleti fejtegetést a juttatások motivációs és egyéb szerepéről, viszont szándékom szerint megismertetem a legfontosabb adózási és egyéb jogszabályok előírásait és azok alkalmazását.

....hogy egy nyelvet beszéljünk!

 Király Ágnes

Digitális revolúció és az új nemzetközi adótrendek
 • 5.980 Ft
 • db

Digitális revolúció és az új nemzetközi adótrendek

Az Adózás Európában – XI. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok
 • Ár 5.980 Ft
 • Kód 9556/2017

A könyv szerzői:
Beer Gábor – Czinege Attila – Dr. Darák Péter
Domokos László – Dr. Gubacsi Bernadett – Dr. Kandrács Csaba
Lakatos Szilárd – Dr. Laki Gábor – Dr. Magyar Csaba – Molnár Péter
Nobilis Benedek Emánuel – Prof. Dr. Pál Tibor
Dr. Péterfalvi Attila András – Rabb Andrea – Dr. Szabó Imre
Szmicsek Sándor – Tamásné Czinege Csilla – Dr. Tánczos Zoltán
Dr. Tényi Géza – Dr. Tóth Gábor – Dr. Zsignár Bernadette

Az Adózás Európában – XI. Nemzetközi Adókonferencia fókuszában két olyan témakör – a digitális revolúció és a nemzetközi adótrendek – állt, melyek alapvetően befolyásolják a szakma jövőjét, és amelyekre fontos a mielőbbi felkészülés.

A tanulmánykötet a konferencia előadásainak anyagából került összeállításra.

Az első fejezet tanulmányai az általános gazdasági-társadalmi környezetbe helyezve mutatják be a digitalizáció következményeit és vázolnak fel jövőképet. Ennek keretében kerül górcső alá a digitalizáció hatásának vizsgálata a jogalkotásban és a jogalkalmazásban. A digitális környezet fizikai kialakítása gyorsan halad. Kérdés, hogy az emberi tényező mennyire tud ezzel a fejlődéssel lépést tartani, és ebben a versenyben mekkora lesz a pénzügyi-számviteli szakmát képviselő szakemberek mozgástere. A közeljövőben kettős irányú online kapcsolattal kell számolnunk: egyrészt az ügyfél, másrészt az adóhatóság oldaláról. Ez a digitális kihívás alapjaiban változtatja meg az adóhatósági ügyfélkapcsolatot, az adóhatóság vs. képviselő kapcsolatát, valamint a tanácsadó és ügyfele kapcsolatát is. A digitalizációs megoldások átszövik az áfa rendszerét is, melyeknek további bővítése várható. Gondoljunk csak a MOSS rendszer vagy éppen az e-könyvek kedvezményes áfa kulcsának jövőbeli kiterjesztésére.

A tanulmánykötet második fejezete a digitalizációban rejlő kockázatokat és lehetőségeket mutatja be. Első kézből kapunk információt az adóhatóság szerepéről a költségvetési egyensúly megteremtésében, valamint az online módon történő adóztatás bővítési lehetőségeiről. Tekintettel arra, hogy az adóhatóság feladatköréből adódóan évről-évre az ÁSZ ellenőrzések látókörében van, bemutatásra kerülnek az adóhatóság elektronikus informatikai rendszer vizsgálatának, valamint adatvédelmi ellenőrzéseinek eredményei is. Az adóhatósági koncepcióváltás új ellenőrzési irányokat is hozott. Ennek keretében olyan digitalizációs alapokon nyugvó rendszerek ellenőrzési tapasztalatai kerülnek terítékre, mint az EKÁER, vagy éppen az online pénztárgépekben rejlő lehetőségek. A digitalizációs kihívások mind a számvitel, mind a könyvvizsgálat területén is tetten érhetők, melyek új követelményeket támasztanak a könyvvizsgálói ellenőrzésekkel szemben is. Az informatikai megoldások fejlesztésével a szakmaiság és minőségi munka felé való eltolódás lehetőségéről is képet kapunk ezen a területen.

A digitalizáció jelentősen átalakítja az adótervezés területét is. Ennek kapcsán a tanulmánykötet kitér - többek közt - az adóhatóság munkáját nehezítő új virtuális térben keletkező jövedelmek ellenőrzésére, a garázs-offshore műhelyekre, a kriptopénzek világára, a sharing economy hatásaira, a robotok adóztatási dilemmáira, a digitális nomádok szerepére. A digitalizáció nem csak lehetőséget, de kockázatot is jelent. Az uniós adatvédelmi reformcsomag elfogadásával új időszámítás kezdődik az uniós adatvédelmi hatóságok számára is. Ennek keretében kerülnek bemutatásra a hazai adatvédelmi hatóság részéről az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatok, melyek fókuszában az adatkezelők személyazonosító okmány másolási és digitalizálási gyakorlata áll. A kibertér egyúttal a digitális bűnözés területe is. E téma mentén kerül ismertetésre az informatikai bűncselekmények rendszere, valamint az információs rendszerek megsértésével, felhasználásával elkövetett bűncselekmények köre is.

A pénzügyi szektor régóta digitális alapokon működik, kétségtelen azonban, hogy a Fintech cégek - melyek közül a legígéretesebbek a sharing economy modelljét követik – a digitalizáció igazi motorjai. Itt kerülnek bemutatásra azok a faktorok – mint digitalizációs lehetőségek -, melyeknek köszönhetően mára már ezek a cégek a hagyományos bankok első számú versenytársaivá léptek elő. Számos újdonságuk mellett azonban jelentős veszélyeket is hordozhatnak a pénzügyi szektor, de az ügyfelek számára is. Éppen ezért a szabályozó hatóság „újragondolt” szabályozó eszközei és vizsgálati módszerei is helyet kapnak a tanulmánykötetben. A kiadvány felhívja továbbá a figyelmet a számviteli szolgáltatókkal szemben támasztott adatvédelmi és adatbiztonsági követelményekre is.

A tanulmánykötet harmadik fejezete a nemzetközi adótrendek változásait mutatja be. A nemzetközi munkamegosztás során keletkező adóbevételeknek az egyes országok költségvetése közötti elosztása, újraosztása komoly kihívást jelent a magyar adórendszer számára is. Megismerhetjük a hazai adópolitika fő irányait, valamint válaszait a nemzetközi kihívásokra. Kiemelt figyelmet kap a tanulmánykötetben a kettős adóztatási egyezmények továbbfejlesztése, melynek elsődleges célja a BEPS projekt nemzetközi egyezményekbe való átültetése. Ez utóbbi megvalósulhat a multilaterális egyezményen (MLI) keresztül és az egyezmények bilaterális módosításán keresztül is. Az adóalap-erózió elleni védekezés kapcsán olvashatunk a hamvaiból újraélesztett közös társasági adóalap koncepciójáról, annak céljáról és hatásairól, valamint bemutatásra kerülnek a nemzetközi transzferárazás világában bekövetkezett változások, fókuszban az országonkénti jelentéssel. Az adóelkerüléssel okozott nagy károknak általában pénzmosási lenyomata is van. Ennek kapcsán kaphatunk képet az EU 4. pénzmosás elleni irányelv hatásairól és végül, de nem utolsósorban az adóelkerülés elleni küzdelemben a fokozott adóigazgatási együttműködés digitalizációs lehetőségeiről is.

A tanulmánykötet negyedik fejezetében a konferencia egyes témái angol nyelvű összefoglalók formájában is megtalálhatók.

Összegezve: a Nemzetközi Adókonferencia előadásai alapján készült tanulmányok a 11 éves rendezvénysorozathoz méltó színvonalon, teljeskörűen mutatják be a szakma egyik legaktuálisabb, legnagyobb kockázatát jelentő területeit. A tanulmány - eddig példa nélkül - egy kötetben tartalmazza - esetenként ütközteti - a Kúria, a hazai és nemzetközi bíróságok, az ügyészség, a jogszabály előkészítők, az adóhatóság és az okleveles adószakértők képviselőinek szakmai véleményét.

A kötetet jó szívvel ajánljuk a pénzügyi-számviteli szakma bármely területén tevékenykedőknek, hogy megismerkedhessenek a szakma előtt álló feladatokkal, és felkészülhessenek az előttük álló, évtizedek óta a legjelentősebb, sorsdöntő kihívásokra.

E-kereskedelem adózási és jogi kérdései
 • 2.980 Ft
 • db

E-kereskedelem adózási és jogi kérdései

Szakmai konferenciafüzet
 • Ár 2.980 Ft
 • Kód 9600/17

Szerzők: Borsy János Mátyás, Dr. H. Nagy Dániel, Kardos Dóra, Kiss Dániel
Lektor: Herich György
Oldalszám: 80
Méret: B/6

A Konferenciafüzet az „E-kereskedelem adózási és jogi kérdései” című előadás szerkesztett változata.

Az e-kereskedelem egyrészt minden adóágat és jogágat érint, másrészt pedig mégsem. Léteznek ugyanis olyan specialitások, amelyeket ismerni szükséges, de alapjában véve az általános szabályok érvényesek az e-kereskedelemre is. Ez e-business fogalma nem is olyan régi fogalom, 1995. évben hangzott el először, és az IBM nevéhez fűződik. Akkor még a vállalkozások egymás közötti kapcsolataira vonatkozott ez a kifejezés. De már 1995-ben volt egy olyan víziója az IBM-nek, miszerint az ezredfordulóra a gazdaság sarokköve az elektronikus gazdálkodás lesz. 2017-ben az e-kereskedelem mellett nem mehetünk el szó nélkül, hiszen alig létezik olyan gazdálkodó, aki ne lenne érintett e-kereskedelemmel. Hagyományos értelemben az e-kereskedelem a B2B – Business to business – relációt testesíti meg. A vállalkozások ugyanis próbálják gazdaságossági szempontból, az adminisztrációs teher csökkentés érdekében egyre inkább elektronikus útra terelni az egymás közötti kapcsolataikat, ami teljesen jogos és logikus lépés a részükről. Azonban egyre nagyobb teret kap az ún. B2C kereskedelem, amikor a vállalkozások a végső fogyasztókkal vannak közvetlen kapcsolatban és személyesen szinte soha nem is találkoznak egymással, hanem kizárólagosan elektronikus úton bonyolítják egymás közötti tranzakcióikat.

Természetesen nem mehetünk el a C2C mellett sem, mert ez napjaink egyre inkább érdekesebbé váló kérdése: azaz, mi történik akkor, ha magánszemélyek magánszemélyekkel kereskednek.

Az előadás a B2C kapcsolatokra koncentrál, melynek keretében első ízben jogi kérdésekről lesz szó. Ezt követően az e-kereskedelem áfa vonatkozásaira tér ki az előadás. Valószínűleg ez lesz a leghangsúlyosabb téma, mert áfa szempontból elég sok érdekesség van a B2C kereskedelem kapcsán. Aztán az e-kereskedelem társasági adó és egyéb adó vonatkozásai kerülnek bemutatásra, hiszen nem lehet úgy az e-kereskedelemről beszélni, hogy ne kerülne szóba napjaink slágertémája, a reklámadó.

Végül pedig a webáruházakhoz kapcsolódó adatvédelmi kérdésekről lesz szó, ami egy kifejezetten aktuális téma, hiszen változások várhatóak a közeljövőben.

Elektronikus számlázás a gyakorlatban
 • 2.980 Ft
 • db

Elektronikus számlázás a gyakorlatban

Szakmai konferenciafüzet
 • Ár 2.980 Ft
 • Kód 9617/17

Szerző: Kardos Dóra
Lektor: Dr. Herich György
Oldalszám: 64
Méret B/6

A Konferenciafüzet az „Elektronikus számlázás a gyakorlatban – a bevezetéssel és működtetéssel kapcsolatos gyakori kérdések, tapasztalatok, buktatók” című előadás szerkesztett változata.

A kiadványban megtalálható az e-számla, mint hiteles bizonylat jogszabályi háttere, az e-számlával kapcsolatos sajátosságok befogadói oldalon, továbbá az e-számla megőrzésének szabályai, valamint számos gyakorlati kérdés az elektronikus számlázással kapcsolatban.

Gyakorlati Pénzügyek Példatár
 • 6.980 Ft
 • db

Gyakorlati Pénzügyek Példatár

Pénzügy vizsgára készülőknek és gyakorlati szakembereknek
 • Ár 6.980 Ft
 • Kód 740/2017

A könyv szerzője: Sándorné Új Éva

Lektor: Dr. Herich György

Ezúton ajánlom szíves figyelmébe ezt a korszerű pénzügyi tananyagot tartalmazó könyvet, amely a lakosság és a vállalkozások pénzgazdálkodásával kapcsolatos legalapvetőbb pénzügyi ismeretek elsajátításához nyújt segítséget.

Ebben, a feladatmegoldásra orientált - a modern vállalkozások pénzügyi életének csaknem minden részterületét átfogó - szakkönyvben a szemléletes és életszerű feladatok - az egyszerűtől a bonyolultig - úgy követik egymást, hogy megoldásukkal az olvasója menet közben sajátítja el a pénzügyi ismereteket, a megoldásokkal pedig ellenőrizheti, hogy az alapvető pénzügyi fogalmak, összefüggések pontosan rögzültek-e, vagy tudása még fejlesztést igényel.

A számításos példái az olvasót az adott témakörbe tartozó gyakorlati feladatok megoldására készítik fel. Ezek az ismeretek a gyakorlati életben is kiválóan hasznosíthatók. A könyv hasznosan alkalmazható - többek között - a mérlegképes könyvelők, a pénzügyi ügyintézők, számviteli ügyintézők, pénzügyi tanácsadók képzésénél, a továbbképzésben, a menedzserképzésben, illetve a közgazdasági, pénzügyi szakirányú felsőoktatásban.

Ajánljuk a kiadványt gyakorló szakemberek számára önképzéshez, továbbképzéshez, tudásszintjük gyarapítása céljából. Ajánlható ezért gazdasági társaságok, vállalkozások, költségvetési intézmények menedzsereinek, pénzügyi és számviteli szakembereinek, vállalkozóknak. Sikerélményt szerezhet továbbá azoknak is a könyv, akik könnyen, praktikus módon autodidaktaként szeretnének ismereteket szerezni a modern vállalati pénzügyekről.

A könyv a szakkönyv-offline sorozat része, melynek keretében offline kapcsolat teremthető az Adó abc sorozat könyveivel és a teljes magyar joganyaggal. Az offline kapcsolat lehetővé teszi, hogy az összekapcsolt könyvek teljes ismeretanyaga a használat során gombnyomásra rendelkezésre álljon. Az offline rendszerrel a használó nem csak időt takarít meg, de a kérdések interdiszciplináris szakmai megközelítése is lehetővé válik.

Bízunk abban, hogy a könyv megnyeri valamennyi olvasója, szakmai felhasználója tetszését. Kérjük a könyvvel kapcsolatba kerülő oktatókat, hallgatókat és gyakorlati szakembereket, hogy kritikájukat, észrevételeiket, tapasztalataikat osszák meg velünk a további munkánk elősegítése érdekében

Határon átlépő jövedelmek adózása
 • 1.800 Ft
 • db

Határon átlépő jövedelmek adózása

Az Adózás Európában - IV. Nemzetközi Adókonferencia előadásának anyagaiból készült tanulmányok
 • Ár 1.800 Ft
 • Kód 750/2010

A könyv szerzői: Gyuricsku Eszter, Dr. Herich György, Horváthné Szabó Beáta, Kiss László, Mitrik Kornélia

Lektor: Dr. Herich György

A 2010. évi IV. Nemzetközi Adókonferencia célja a nemzetközi ügyletek adózási következményeinek áttekintése, elemzése volt a jövedelemadózás aspektusából.

A bevezető tanulmány az alkalmazandó joganyaggal, a fogalmak, módszerek, adóigazgatási kérdések bemutatásával felvázolja azt a környezetet, amelyből a nemzetközi adózással foglalkozók információt szerezhetnek.

A további tanulmányok az aktív és passzív jövedelmek szerinti bontásban folytatják a témakör elemzését. A passzív jövedelmek, így az örökség, a kamat, az osztalék, az árfolyamnyereség adózási, adótervezési lehetőségeit tárgyalja a második fejezet.

Az elsősorban a munkaerő-áramláshoz, a külföldi munkavállaláshoz kötődő aktív jövedelmeket vizsgáló tanulmány az elméleti alapok mellett gyakorlati példákon keresztül gondolkodtat el egy-egy konkrét eset adózási következményeiről. A fejezet a nem önálló tevékenység mellett a szabadfoglalkozás, a sportolók, művészek, tanárok, diákok, nyugdíjasok adózási kérdéseit tárgyalja.

Az aktív jövedelmekhez szorosan kapcsolódó társadalombiztosítási kérdéseket vizsgálja a negyedik tanulmány, amely az általános szabályok bemutatása mellett különös hangsúlyt fektet a 883/2004 EK rendelet és végrehajtási rendelet rendelkezéseinek és hatásainak bemutatására. A tanulmány kiemelten a munkavállalás kérdéseivel foglalkozva mutatja be a járulékfizetés és szolgáltatás igénybevétel szabályait.

Jelen kötet nem csak az egyre bővülő nemzetközi jövedelemáramok adózási kérdéseire keresi a választ, de egyben adótervezési távlatokat is nyit a témakörrel foglalkozó adózók és adótanácsadók számára.

A kötet szorosan illeszkedik a nemzetközi konferenciasorozat korábbi kiadványaihoz, amelyek a kettős adóztatás, az elszámolóárak. valamint a kelet-közép-európai országok adórendszereinek kérdéseivel foglalkoznak.

Ingatlanok az áfa rendszerében
 • 9.900 Ft
 • db

Ingatlanok az áfa rendszerében

Ingatlanok az áfa rendszerében
 • Ár 9.900 Ft
 • Kód 9457/2016

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Az ingatlanügyletek általában nagy értéket képviselnek és előfordulásuk is gyakori, ennél fogva magas adókockázatot hordoznak. Ezt a kockázatot erősíti a rendkívül bonyolult szabályozás, amely szinte felöleli az „áfa arzenál” valamennyi kritikus elemét.

Kiadványunk célja egy olyan, mindenki számára hasznos „ingatlan kisokos” elkészítése volt, amely azon túl, hogy tartalmazza az ingatlanokhoz kapcsolódó aktuális hazai és nemzetközi hozzáadott-értékadó szabályokat, az Európai Bírósági döntéseket és hazai joggyakorlatot, a téma komplexitásához mérten egyszerű nyelvezettel, sok gyakorlati példával igyekszik bemutatni az egyszerű ingatlanügylettől a bonyolultig, az adóalanyokon át az adóalanyisággal nem rendelkező személyekig az ingatlanokkal összefüggésben alkalmazandó korántsem egyszerű szabályozási környezetet.

Annak érdekében, hogy ezt a könyvet ne csak a témában jártas adózási szakemberek hasznosíthassák, ezért kiadványunk olyan fogalmakat is tisztáz, amelyek nemcsak kizárólag az ingatlanokhoz kapcsolódnak, viszont azok ismerete elengedhetetlen az ingatlanügyletek áfa szabályainak megértéséhez és gyakorlati alkalmazásához.

Kiadványunk első fejezete az ingatlan fogalmához tartozó speciális rendelkezéseket gyűjti össze, amely jó kiindulási alapot jelent a későbbiekben egyre bonyolultabbá váló szabályok megértéséhez.

A második fejezet az ingatlan fogalmát taglalja, amelynek alapos ismerete elengedhetetlen az áfa következmények meghatározása szempontjából.

A harmadik fejezet az adójogi minősítéshez szükséges főbb rendezőelveket és szabályokat gyűjti össze. Ennek keretében bemutatásra kerül az ingatlanügyletek kapcsán keletkező adóalanyiság intézménye, az áfa körbe tartozó ügylet és ellenérték, valamint a teljesítés fogalma. Ebben a fejezetben kerülnek elhatárolásra az ingatlanügyletek során felmerülő előleg, foglaló, és óvadék, valamint az egyenes és fordított adózás fogalmai is.

Az alapfogalmak tisztázása után a negyedik - és egyben legterjedelmesebb - fejezet foglalkozik az ingatlanügyletek áfabeli minősítésével, részletes képet nyújtva az ingatlanértékesítés szabályairól, az ügylet során alkalmazandó adómérték és adózási mód egyes kérdéseiről. Természetesen az értékesítésen túl az ingatlan bérbeadásával és hasznosításával kapcsolatos áfa kérdések is terítékre kerülnek. E fejezetben teljes alapossággal kerülnek kifejtésre az ingatlanokkal összefüggő adólevonási, valamint az adóköteles és adólevonásra nem jogosító tevékenységre vonatkozó áfa arányosítási szabályok.

Az ötödik fejezet a nemzetközi viszonylatban bonyolított ingatlanügyleteket elemezi, nemcsak az ingatlanértékesítés, hanem az ingatlannal összefüggő szolgáltatások viszonylatában is. Ez utóbbi ügyletekre vonatkozóan kiadványunk tartalmazza a közösségi jogalkotó egységes, minden tagállamban kötelezően alkalmazandó ingatlan fogalmát is, amely 2017. január 1-jétől került bevezetésre.

A hatodik fejezet az ingatlanhoz kapcsolódó alapvető számlázási szabályokat tartalmazza, teljes képet nyújtva a számlaadási kötelezettségről, a gyűjtőszámla alkalmazásának szabályairól, a számlakibocsátás határidejéről. Ez a fejezet foglalkozik a számla korrekciók – módosítás, érvénytelenítés, javítás –, valamint a bizonylatok hitelességének aktuális kérdéseivel, rávilágítva arra, hogy milyen következményekkel járhat egy hibás számla kibocsátása a számlabefogadó adólevonási jogára.

Kiadványunk hetedik fejezete olyan speciális ingatlanügyletek áfa szabályait veszi górcső alá, amelyek speciális gazdasági szereplőkhöz kapcsolódnak. Ennek keretében a tulajdonostársak közössége, mint adóalany, a társasház, a lakásszövetkezetek, a konzorcium és az alanyi adómentes alanyok ingatlanügyletei kerülnek középpontba, és bemutatásra kerülnek a közműberuházások és infrastruktúra-fejlesztési eljárások áfa kezelési szabályai is.

Ajánljuk ezt a könyvet mindenkinek, abban bízva, hogy a benne található gyakorlatias - számos hazai és nemzetközi esetjoggal szemléltetett -, és hasznos információkkal még könnyebbé tehetjük az ingatlanügyletekhez kapcsolódó komplex hozzáadott-értékadó szabályozás megértését és alkalmazását!

Jogi ismeretek alkalmazása ÚJ!
 • 6.930 Ft
 • db

Jogi ismeretek alkalmazása ÚJ!

Gazdasági jog
 • Ár 6.930 Ft
 • Kód 9655/2018

A könyv készlethiány miatt átmenetileg nem rendelhető.

Szerzők: Dr. Szalai Erzsébet, Dr. Virágh Árpád, Dr. Kreisz Brigitta
Lektor: Dr. Herich György
Oldalszám: 488.

Kiadványunk a 2018. január 1-i állapotot tükrözi, feldolgozva az ettől a naptól hatályba lépett új törvényeket is. Ezen új könyv válogatva és erősen sűrítve nyújt eligazodást a joghallgatók, a különböző gazdasági alapképzések részeként jogi ismereteket elsajátító hallgatók, a jogi háttérismereteik rendszeres frissítését igénylő gyakorló könyvelők, adótanácsadók, okleveles adószakértők és könyvvizsgálók, valamint a jogi környezet napi változásának következményeit a bőrükön érző vállalkozások felelős vezetői és munkatársai számára.

Napjainkban jelentős társadalmi érdeklődés tapasztalható a magyar jogrendszer és a jogi hivatások iránt. Ezt a tendenciát nem csak a jogi fakultásokra való sokszoros túljelentkezés, hanem a jogi ismereteknek a közép- és felsőfokú szakmai képzésekhez való felértékelődése is fémjelzi. Ez a tankönyv nem csak az adótanácsadó-, okleveles adószakértő-képzés követelményeihez igazodik, hanem az érdeklődő olvasó alkalmas bevezetőjeként szolgálhat a magyar jogrendszer főbb jogágazataiba.

A „Jogi Alapvetés” tisztázza a jog fogalmát, majd a jogrendszer mibenlétét, és bemutatja az alapjogi, jogforrási rendszert. A tankönyv második fejezete bemutatja Magyarország államszervezetét, különös tekintettel a jogalkotó szervekre, ehhez kapcsolódóan a harmadik fejezet rövid betekintést nyújt az uniós jogba.

A negyedik fejezet a dologi jogot öleli fel, az ötödik fejezet „A személyek joga” címet viseli, rávilágítva a jogképesség mibenlétére, keletkezésére és megszűnésére. Ebben a fejezetben a szerzők teljes körűen áttekintik az egyes társas vállalkozási formákat, így a jogi személyek gazdasági társaságok, az egyéb gazdálkodó szervezeteket, a cégjog alapitnézményeivel együtt, kitérve a gazdálkodó szervezetek megszűnésére is.

Kötelmi jogi kérdésekkel a szakkönyv hatodik fejezete foglalkozik, bemutatva a fontosabb szerződéstípusok szabályait a kártérítési szabályokkal egyetemben.

A soron következő fejezetekben a szerzők a vállalkozások számára ma már elengedhetetlen közjogi jellegű háttérjogszabályokat mutatják be. A vállalkozások számára jó fogódzók találhatók a közrendi keretszabályokról szóló fejezetben, amelyben a szerzők a vállalkozásokat érintő versenyjog, közbeszerzés, pénzmosás, a fogyasztóvédelem, a reklámozás, a kereskedelem, a szellemi tulajdon, korrupció és a csődeljárás, felszámolás területéről válogatták össze az elengedhetetlen információkat.

Hasonlóan jól hasznosítható ismereteket foglalnak össze a munkajogi, a büntetőjogot és a szabálysértési jogot bemutató fejezetek.

Húsbavágó jogterületet feldolgozva a vállalkozások gyakori problémáját jelentő bírósági végrehajtás jogi alapjait mutatja be a kötet tizennegyedik fejezete.

A „Jogi ismeretek alkalmazása” című mű olyan igényes szakmai színvonalú, jól tanulható, komplex tananyagot nyújtó alkotás, amely a jogalkotás és a jogirodalom legújabb eredményeire reflektál. A könyv újszerűségét mutatja, hogy elsőként dolgozza fel a 2018. január 1-jén hatályba lépett új törvényeket, mint az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt, a közigazgatási perre vonatkozó új szabályokat, az új polgári perrendtartást és a kereskedelmi választott bíráskodás szabályait.

A megváltoztatott közjogi struktúra kialakítása érdekében megjelent új jogszabályok erőltetett menetben sok hónapos alkotmányozói és jogalkotói munkát kívántak meg az Országgyűléstől, most pedig ugyanilyen erőltetett menetben kell a jogszabályokkal dolgozó vállalkozásoknak, jogászoknak az egyik hónapról a másikra elavulttá vált ismereteiket hatályosítani, a szabályozói környezetet újratanulni. Nem kis elvárás ez a magánszemélyekkel és a vállalkozásokkal szemben. A jelen kiadvánnyal ehhez a munkához kívánnak fogódzót nyújtani.

 

Kettős adóztatási egyezmények
 • 1.700 Ft
 • db

Kettős adóztatási egyezmények

Kettős adóztatási egyezmények
 • Ár 1.700 Ft
 • Kód 720/2009

A könyv szerzője: Erdős Gabriella, Gombkötő Bálint, Dr. Herich György, Dr. Reményi Gábor, Dr. Supala Ágnes, Szölgyémy Balázs, Dr. Winkler László

Lektor: Dr. Herich György

A nemzetközi adózás területén a kettős adóztatási egyezmények jelentős részhalmazt képviselnek, ezért is kerültek a III. Nemzetközi Adókonferencia fókuszába. A konferencia előadásait tartalmazó jelen kiadvány azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek túllépnek a szakkönyvek szokásos keretein, és a határterületeket kutatják a felkért neves elméleti és gyakorlati szakemberek prezentálásában.

 Az első fejezet a kettős adóztatási egyezmények és a modellegyezmények kapcsolatának bemutatása mellett az adóverseny és az aluladóztatás elleni védekezési módszereket, valamint az egyezmények továbbfejlesztésének lehetséges irányait vizsgálja.

 Az egyezményeknek változó jogi környezetben kell életképességüket bizonyítaniuk, olyan környezetben, amikor pl. az EU jogrendszere felülírja az egyezményi célokat (pl. irányelvek), vagy annullálhat egyes területeket (pl. harmonizáció).

 A kettős adóztatási egyezmények térbeli és időbeli korlátainak bemutatása mellett górcső alá kerül a jogi és gazdasági kettős adóztatás dilemmája, a forrásország-telephely-illetőség érdekkomplexuma, a fogalmakhoz kötődő bizonytalanságok kérdései, a központi és helyi adók viszonya.

 A kettős adóztatási egyezményhálózat igazi csemege az adózással foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek számára. A leggyakrabban alkalmazott adótervezési eszközök mellett a mozgástérről és a korlátokról is hasznos információt kaphatunk a tanulmányokból.

Kiküldetések nemzetközi cégcsoporton belül
 • 2.980 Ft
 • db

Kiküldetések nemzetközi cégcsoporton belül

Szakmai konferenciafüzet
 • Ár 2.980 Ft
 • Kód 9563/17

Szerző: Gyányi Tamás
Lektor: Dr. Herich György
Oldalszám: 80
Méret: B/6

A Konferenciafüzet a „Kiküldetések nemzetközi cégcsoporton belül” című előadás szerkesztett változata.


A kiadvány az üzleti utak adózását, a különböző nemzetközi egyezmények alkalmazását, azon belül is a munkajövedelmek adózási szabályait mutatja be. Külön fejezet foglalkozik a speciális jövedelmek adózásával. A külföldi kiküldetések kapcsán az adózási kérdések mellett járulékfizetéssel kapcsolatos kérdések is felmerülnek.


A kiadványban szó lesz továbbá a bejelentési kötelezettségről, valamint a telephellyel kapcsolatos személyi jövedelemadó és egyéb adóvonzatokról is.

Költségvetésből finanszírozott háziorvosok...
 • 2.980 Ft
 • db

Költségvetésből finanszírozott háziorvosok...

Szakmai konferenciafüzet
 • Ár 2.980 Ft
 • Kód 9570/17

Cím: Költségvetésből finanszírozott háziorvosok elszámoltatásának számvitele és adózási kérdései – A kártyapénzek felhasználásának OEP (NEAK) ellenőrzése
Szerző: Bucsú Csabáné

Lektor: Dr. Herich György
Oldalszám: 80
Méret: B/6

A Konferenciafüzet a Költségvetésből finanszírozott háziorvosok elszámoltatásának számvitele és adózási kérdései – A kártyapénzek felhasználásának OEP (NEAK) ellenőrzése című előadás szerkesztett változata.

Könyvelőként nem elegendő a számviteli és az adójogszabályok alapos ismerete a kártyapénzből gazdálkodó háziorvosok könyvelési feladatainak ellátása során, ugyanis az Nemzeti Eszközkezelő Alappal (a későbbiekben: NEAK, korábban: OEP) való elszámolásakor számos speciális követelményt támaszt a finanszírozó. Az NEAK ellenőrzési gyakorlata rávilágított arra, hogy az a számviteli elszámolás, ami megfelel az adóeljárási szabályoknak, az anyagi jogi adójogszabályoknak, valamint a számviteli törvénynek, az nem feltétlenül felel meg a költségvetés szabályainak.

Az anyag az egészségügyi vállalkozások könyvelésével kapcsolatban felmerülő gyakorlati kérdéseket mutatja be, mégpedig a költségvetésből gazdálkodó háziorvosok elszámoltatásának adózási és számviteli kérdéseire fókuszálva, képet nyújtva a kártyapénzek felhasználásának NEAK ellenőrzéséről.

Közvetített szolgáltatások és alvállalkozói teljesítések...
 • 2.980 Ft
 • db

Közvetített szolgáltatások és alvállalkozói teljesítések...

Szakmai konferenciafüzet
 • Ár 2.980 Ft
 • Kód 9587/17

Szerző: Kovács Attila
Lektor: Herich György
Oldalszám: 80
Méret: B/6

A Konferenciafüzet a „Közvetített szolgáltatások és alvállalkozói teljesítések az iparűzési adóban” című előadás szerkesztett változata.

Az iparűzési adó rendszerében az adóalap megállapításakor a Htv. szerinti nettó árbevételt csökkenti a közvetített szolgáltatások ellenértéke valamint az alvállalkozói teljesítmények érteke. Ezeknek a tételeknek azonban rendelkezniük kell olyan meghatározott alapelemekkel, amelyek mindegyikének teljesülnie kell ahhoz, hogy nettó árbevétel csökkentő tételeként lehessen azokat kezelni.

A kiadványban ezek az alapelemek kerülnek részletesen bemutatásra, gyakorlati példákon keresztül.

Munkaerő-gazdálkodás 2018. ÚJ!
 • 3.465 Ft
 • db

Munkaerő-gazdálkodás 2018. ÚJ!

Munkaerő-gazdálkodás 2018.
 • Ár 3.465 Ft
 • Kód 9334/2018

Szerző: Harangi Andrea
Szerkesztő: Dr. Herich György
Lektor: Dr. Bogdán Zsuzsanna
Lezárva: 2018. március 1.

E tankönyv kiemelten a társadalombiztosítási és bérügyintéző szakmai képzésben résztvevőknek készült azzal a céllal, hogy korszerű és a gyakorlatban is közvetlenül alkalmazható ismereteket biztosítson a munkaügyi és emberi erőforrás (HR) gazdálkodás területeiről.

Csak az a szervezet lehet igazán sikeres, amelyben az alkalmazottak is sikeresnek érzik magukat. Tehát az egyéni és szervezeti érdekek együttes figyelembe vételével képzelhető csak el a sikeres, hosszú távú foglalkoztatás. 

A korszerű HR és munkaügyi ismeretek nélkülözhetetlenek az emberek elhelyezkedésével és alkalmazásával kapcsolatban, valamint a HR adminisztrációs tevékenység ellátása során. A könyvben a munkaerő-gazdálkodás tantárgy keretein belül fejezetekre tagoltan kerültek meghatározásra a főbb témacsoportok, ezzel is segítve a sikeres záróvizsgára történő felkészülést.

Naplófőkönyv és pénztárkönyv az egyéni vállalkozások tükrében
 • 6.900 Ft
 • db

Naplófőkönyv és pénztárkönyv az egyéni vállalkozások tükrében

Naplófőkönyv és pénztárkönyv az egyéni vállalkozások tükrében
 • Ár 6.900 Ft
 • Kód 9464/2017

Szerző: Kis-Vén Valéria        Lektor: Suller Krisztina

Ezt a könyvet azért írtam, mert a kezdetekben nagy gondot okozott számomra az egyszeres könyvvitel. A főiskolai vizsgákat bár sikeresen tettem le ebből a tantárgyból, magát a lényeget igencsak sokára értettem meg. A kettős könyvvitelben mindig is otthonosan mozogtam, ám az élet rövidesen elém hozott sok-sok ügyfelet (egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek), akik számára pénztárkönyvet vagy naplófőkönyvet kellett vezetnem. Mivel abban az időben nem tehettem meg, hogy bárkit visszautasítok, elvállaltam a könyvelésüket. Tekintve viszont azt, hogy a szakmai munkámat maximális precízséggel szeretem végezni, azonnal elkezdtem alaposabban átnézni az egyszeres könyvvitel módszertanát, melynek köszönhetően egyre otthonosabban mozgok ezen a területen. Időnként viszont előkerültek olyan gazdasági események, amelyek könyvelésével kapcsolatban nem találtam sehol információt, így végül teljesen magamra lettem utalva. Ez pedig arra kényszerített, hogy átgondoljam és megértsem az egyszeres könyvvitel pénzforgalmi szemléleten alapuló, a kettős könyvviteltől igencsak eltérő szemléletmódját. Belemélyedtem a témába és végül sikerült megértenem! Hirtelen olyan volt, mintha egy kapcsoló fordult volna át az agyamban: megértettem mindent! Maga a valós élet tanított meg arra, hogy értsem is, amit csinálok, amit megtanítottak nekem. Ezt követően már minden elém kerülő, ismeretlen gazdasági eseményt könnyen megoldottam, mert tudtam, melyik lépésnek mikor kell bekövetkeznie, annak hol kell megjelennie, és az adott tételt hogyan kell kezelni ahhoz, hogy a megfelelő helyre kerüljön és a megfelelő időpontban hasson az áfára és az eredményre egyaránt!

Tanulva a saját hibáimból, a gyakorlati nehézségekből, úgy döntöttem, hogy megosztom mással is azt a logikai módszert, ami könnyen elsajátíthatóvá és megérthetővé teszi ezt az egyszerűnek nevezett, de annál bonyolultabb könyvelési módszert. Szeretném átadni a tudásom úgy, hogy mindenki, aki eddig félt a pénztárkönyvi vagy naplófőkönyvi könyveléstől, bátran merjen elvállalni ehhez kapcsolódó munkákat.

Ebben a könyvben csak és kizárólag magát a gondolatmenetet szeretném átadni sok-sok, logikusan felépített táblázaton keresztül, példákkal kiegészítve, hogy mindenki, aki kezébe veszi ezt a könyvet, azonnal megértse a naplófőkönyvi és pénztárkönyvi könyvelés lényegét, valamint, aki már gyakorlott szakember ebben a témában, azonnal megtalálja, és könnyen alkalmazni tudja az adott gazdasági eseményre vonatkozó szabályokat.

Amennyiben valaki megérti a kézzel történő könyvelés lényegét és metodikáját, akkor már minden egyszeres könyvviteli könyvelőprogramban el tud boldogulni. A fontos az, hogy az egyes könyvelési lépések a helyükön legyenek, mert ha ezt sikerül teljesítenünk, ezeken az inputokon nyugvó outputok (bevallások, adatszolgáltatások, elszámolások, zárások, beszámolók, stb.) is megfelelőek lesznek. Én ezeknek az alapoknak a helyes könyveléséhez szeretnék segítséget nyújtani.

A könyv első fejezetében nagyvonalakban áttekintjük az egyéni vállalkozókra vonatkozó általános szabályokat. Tesszük ezt annak érdekében, hogy el tudjuk dönteni, hogy az érintett személyre vonatkoznak-e az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos szabályozások, végezhetnek-e egyáltalán egyéni vállalkozói tevékenységet. Ez a rövid áttekintő biztosítja a könyvviteli nyilvántartásokkal kapcsolatos fejezet értelmezését, annak szakmai hátterét is.

Nemzetközi adótervezés
 • 6.800 Ft
 • db

Nemzetközi adótervezés

Nemzetközi adótervezés
 • Ár 6.800 Ft
 • Kód 650_I/2011

A kiadvány jelenleg nem elérhető!

Szerző: Dr. Herich György

Lektor: Dr. Deák Dániel

A szakkönyv fontos célja, hogy szemléletváltozást érjen el az adótervezés kissé misztikus világával kapcsolatban úgy, hogy az elfoglalhassa méltó helyét a vállalkozások gazdálkodásában, az eredménytervezésben. Szeretnénk, ha az adótervezést körülfogó köd eltűnne, és az adótervezésre, mint a vállalati gazdálkodás fontos, nélkülözhetetlen és legális eszközére tekintsenek. 

A szakkönyv célja továbbá, hogy az adótervezés jogszerű formáit jogszerűen al-kalmazzák a szakemberek. Lehetővé teszi, hogy elkerüljék, de mindenképp csökkentsék az adókockázatot. Segít az agresszív adótervezés elkerülésében, a pénzmosás elleni küzdelemben.

Az adótervezés könyv két kötetből áll, a Nemzetközi Adótervezésből és a Magyar Adótervezésből. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk következtében a két terület mindinkább csak szimbiózisban vizsgálható. 

A Nemzetközi Adótervezés című könyv a nemzetközi tapasztalatok és módszerek ismertetésével módszertanilag megalapozza a Magyar Adótervezés kötetet, amely elsősorban a belföldi környezetben történő adótervezés bemutatását tűzte ki célul. Mindkét kötet magas szintű elméleti és gyakorlati szakmai megalapozottságot feltéte-lez az Olvasótól, hiszen az adótervezés szintézise mindazon adótanácsadói ismeretnek, amelyet a korábbi tanulmányok és a gyakorlat segítségével elsajátítot-tunk. 

A könyvnek nem célja, hogy kész megoldásokat adjon, hiszen az csak a konkrét környezet ismeretében lehetséges. Célunk a szemléletformálás mellett, az általános modellek, tapasztalatok, eszközök bemutatásán keresztül elősegíteni az adótanács-adói kreativitást.

A könyv a szakkönyv-offline rendszer részeként digitalizálva együttműködik nemcsak a sorozat többi könyvével, de a kiadó valamennyi kiadványával. A megújult szakkönyv-offline rendszer külön nemzetközi adatbázissal segíti az adózással foglalkozókat. A továbbfejlesztett offline rendszer lehetővé teszi a saját tudásbázis beépítését a rendszerbe, amely ezt követően a szakkönyvekkel, valamint jogtárral együtt használható, így a szoftvert használó saját „digitális emlékezettárat” hozhat létre.

A szakkönyv-offline rendszer digitális interaktív tesztrendszere lehetővé teszi nem csak a vizsgákra való felkészülést, de a tudás önképzéssel való felfrissítését és a saját, valamint a kollégák tudásszintjének ellenőrzését is. 

Összességében az adótervezés kötetei a szerkesztők, szerzők, lektorok, informatikusok együttes munkájának eredményeként tartalmában, módszerében, informatikai hátterében nemzetközi méretekben is jelentős kísérlet annak szolgálatára, hogy minél mélyebb, korszerűbb ismeretekkel segítsük elő a magyar adótanácsadók, az okleveles adószakértők, könyvvizsgálók, a magyar vállalkozások versenyképességét a hazai és nemzetközi környezetben.

Nemzetközi adózás
 • 9.870 Ft
 • db

Nemzetközi adózás

Nemzetközi adózás
 • Ár 9.870 Ft
 • Kód 640/2011

A könyv szerzői: Batta Kálmán, Dr. Deák Dániel, Dr. Futó Gábor, Dr. Herich György, Kanyó Lóránd, Laczi Ferenc, Magony Krisztina, Dr. Őry Tamás, Siegler Zsófia, Vertetics Ádám

Lektorok: Dr. Deák Dániel, Kiss László, Rybaltovszki Péter, Dr. Víg Gyula

Magyarországnak a világgazdaságba történő fokozódó integrációjával párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozik mind a vállalkozások, mind a magánszemélyek részéről a nemzetközi adózás kérdései iránt. Különösen aktuálissá teszi a nemzetközi adózás kérdéseinek vizsgálatát az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk. Jelen szakkönyv az első olyan kiadás Magyarországon, amely a tágabb értelemben vett nemzetközi adózás átfogó bemutatására vállalkozik.

 A könyv fontos célja, hogy elősegítse az okleveles adószakértők, adótanácsadók, könyvvizsgálók, könyvelők, pénzügyi-számviteli szakemberek, vállalkozók és vállalatvezetők felkészülését a nemzetközi környezetre.

 Az első fejezet a hagyományos értelembe vett nemzetközi adózás kérdéseivel foglalkozik. Így a vizsgálat középpontjában a nemzetközi adózás alapproblémája, a kettős és többszörös adóztatás, illetve az aluladóztatás kérdése áll. A könyv részletesen taglalja a kettős adóztatás elkerülésére szolgáló eszközöket és módszereket. Minden eddigi kísérletnél mélyebb elemzés alá vonja a kettős adóztatási modellegyezményeket és kommentárjaikat, a tőkeexportőr és tőkeimportőr országok valamint Magyarország egyezményi gyakorlatát. Az ún. külső adójog vizsgálata során részletesen bemutatja a külföldiek Magyarországról, illetve a magyarok külföldről származó jövedelmének adózását, külön tárgyalva a társadalombiztosítási vetületeket. A beruházásvédelmi megállapodások mellett az adóparadicsomokat, és a következő időszak várhatóan nagy „adócsatáinak” területét, az elszámoló árakat külön is górcső alá vesszük. 

 A második fejezet az Európai Unióban hatályos adószabályai részletes bemutatásával foglalkozik. A fejezet célja, hogy a napi realitássá vált európai uniós környezet feltételrendszerét megismertesse. A könyv részletesen tárgyalja a közvetlen adók, a közvetett adók, valamint a helyi adózás kérdéseit úgy, hogy az alkalmazásra kerülő joganyag bemutatása és elemzése mellett az adózással kapcsolatos precedens értékű bírósági gyakorlatot is ismerteti. Az európai uniós adózással párhuzamosan bemutatjuk a magyar jogharmonizáció folyamatát, eddigi eredményeit és várható lépéseit, ezzel is segítve a vállalkozásokat a változásra történő felkészülésben. A munkaerő szabad mozgását lehetővé tevő európai uniós szabályozás fontossá teszi a migráns munkások adózási kérdéseinek bemutatását, amellyel ezért külön alfejezetben foglalkozunk.

 A könyv harmadik fejezete a nemzetközi tendenciák bemutatására, az új irányzatok megismertetésére vállalkozik. Ennek során tárgyaljuk az ökoadózás, valamint az e-business adózási kérdéseit. A tendenciákra történő felhívás nemcsak a jogalkalmazók, de a jogalkotók számára is hasznos információkkal szolgálhat a következő időszakra vonatkozóan. 

 A könyv az ADÓTANÁCSADÓ sorozat szerves része, amely a nemzetközi adózási ismeretek bemutatását és a nemzetközi adótervezés megalapozását hivatott szolgálni. Az okleveles adószakértő, illetve adótanácsadó képzés tematikájára épülő szakkönyv tartalmilag és módszertanilag szervesen integrálódik a sorozat többi könyvei közé. 

 A könyv a szakkönyv-offline rendszer részeként digitalizálva együttműködik nemcsak a sorozat többi könyvével, de a kiadó valamennyi kiadványával. A megújult szakkönyv-offline rendszer külön nemzetközi adatbázissal segíti az adózással foglalkozókat. Az Igazságügyi Minisztériummal együttműködve illetve saját fordításban a CD tartalmazza a Nemzetközi adózás könyvhöz kapcsolódóan az Európai Unió adózással összefüggő joganyagának és a bírósági döntések magyar nyelvű fordítását, de az idegen nyelvű gyakorlás céljából az idegen nyelvű alapdokumentumok is részét képezik a CD-nek. A továbbfejlesztett offline rendszer lehetővé teszi a saját tudásbázis beépítését a rendszerbe, amely ezt követően a szakkönyvekkel, valamint jogtárral együtt használható, így a szoftvert használó saját digitális emlékezete lehet. 

 A szakkönyv-offline rendszer digitális interaktív tesztrendszere lehetővé teszi nem csak a vizsgákra való felkészülést, de a tudásanyag önképzéssel való felfrissítését is.

Nemzetközi pénzforgalom
 • 4.800 Ft
 • db

Nemzetközi pénzforgalom

Nemzetközi pénzforgalom
 • Ár 4.800 Ft
 • Kód 730/2010

A könyv szerzője: Sándorné Új Éva,

Lektor: Dr. Sóvágó Lajos

A határok nélküli pénzügyi világban mindennapjainkat átszövik azok a pénzügyi tranzakciók, amelyek nem hazai valutában zajlanak, vagy amelyek nemzeti valutában kifejezett értéke más ország fizetőeszközének a magyar forintban mért értékétől függ. 

Szinte hétköznapi tranzakciónak tűnik a forint alapú bankkártyával történő fizetés, az internetes vásárlások ellenértékének euróban, amerikai dollárban vagy egyéb elfogadott valutában történő virtuális kifizetése, a devizabetétek elhelyezése, a devizaalapú hitelek felvétele, a devizális árfolyamkockázatok határidős műveletekkel történő csökkentése, vagy éppen a profitra törő online tőzsdei és bankközi kereskedelem.

A könyv nem törekszik - nem is törekedhet teljességre -, de tartalmazza azokat a legszükségesebb tudnivalókat, amelyek elsajátítása után átláthatóvá válnak a személyes vagy éppen a gazdálkodásból eredő, valutákhoz, devizákhoz kapcsolódó pénzügyek.

A könyv megírása kettős célt szolgált:

- A jelenlegi bankgyakorlatra épülő könyv segítséget nyújt a "Nemzetközi fizetések" című tantárgy tananyagának önálló elsajátításához minden gazdasági képzést nyújtó felsőfokú intézményben tanulmányokat folytatóknak, valamint az ügyintézői, szakügyintézői, akkreditált felsőfokú szakképzés keretében tanuló, vizsgára készülő diákoknak.

- A könyv ajánlható mindazoknak, akik szeretnék megérteni a devizapiacok működését, az árfolyamok változásának vállalkozásukra vagy saját befektetéseikre, hitelműveleteikre gyakorolt hatását, vagy arról szeretnének ismereteket szerezni, hogy a modern technika segítségével hogyan tudják lebonyolítani a határokon átívelő fizetési műveleteiket, legyen szó egy internetes vásárlásról, egy nagyobb horderejű külkereskedelmi ügyletről, netán egy reál vagy pénzügyi befektetésről.

A könyvből megismerhetők a legfontosabb valuták, a bankok által használt árfolyam kategóriák, azárfolyamjegyzési módok, továbbá az árfolyamváltozás üzleti életre gyakorolt hatása. 

Az olvasó tájékozódhat a nemzetközi devizapiacok működéséről, a bankokkal köthető kockázatfedezési ügyletekről.

A könyv második része a nemzetközi pénzforgalom lebonyolítására vonatkozó szabályokat, a hatályos szabályoknak megfelelő nemzetközi fizetési módokat, továbbá a pénzforgalom lebonyolításának technikai lehetőségeit mutatja be.

A sikeres és gyors tanulás érdekében az utolsó fejezetben egy speciális szakmai értelmező szótár is található.

Nemzetközi Társadalombiztosítás
 • 2.160 Ft
 • db

Nemzetközi Társadalombiztosítás

Nemzetközi Társadalombiztosítás
 • Ár 2.160 Ft
 • Kód 9396/2016

A globalizáció, az Európai Unió bővülése következtében „határtalanná” váltak a munkavállalási lehetőségek. Éppen ezért egyre nagyobb igény mutatkozik mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részéről a nemzetközi társadalombiztosítás kérdései iránt. Egy külföldi utazás vagy külföldi munkavállalás előtt mindenképpen érdemes alaposan körüljárni a biztosítás témakörét.

Jelen szakkönyv egy olyan kiadvány, amely a nemzetközi társadalombiztosítás bemutatására vállalkozik, részletes képet adva a nemzetközi társadalombiztosításban alkalmazandó jogszabályi környezetről, a nemzeti vagy nemzetközi jog alkalmazásáról.

Hazánknak számos országgal van szociálpolitikai, valamint szociális biztonsági, illetve egészségügyi együttműködési egyezménye, amelyek általános személyi hatálya valamennyi magyar állampolgárra kiterjed. Ezen egyezmények biztosítják, hogy ha valaki külföldön tartózkodik, akkor bizonyos egészségügyi ellátásokat külföldön is igénybe tud venni a magyar jogosultság alapján.

A hazai társadalombiztosítási szabályok alapján különbséget kell tenni EGT – állam és polgára, kétoldalú nemzetközi egyezménnyel érintett állam és polgára, valamint harmadik állam és polgára között. Ennél fogva még a gyakorló szakemberek számára is komoly kihívás annak eldöntése, hogy társadalombiztosítási törvényünk rendelkezéseit a közösségi koordinációs rendelet vagy éppen a nemzetközi egyezmény szabályai szerint kell-e alkalmazni.

A nemzetközi társadalombiztosításban kiemelt jelentősége van a Magyarország által kötött nemzetközi egyezményeknek is, melyek aktualizálásra kerültek a kiadványban. E kétoldalú szociális biztonsági egyezmények fontos jogi eszközök az országok közötti szabad mozgás jogával élő állampolgárok szociális, egészségügyi jogainak biztosítása érdekében.

Külön fejezet foglalkozik a hazai állampolgárok külföldi munkavállalásával és a külföldi állampolgárok hazai munkavállalásával kapcsolatos társadalombiztosítási kérdésekkel, illetve a munkával összefüggő járulékkötelezettségek teljesítésével valamint az ellátásra való jogosultság kérdéseivel is.

A könyv célja, hogy nagy tapasztalattal rendelkező szerző tollával segítse elő a társadalombiztosítással foglalkozó szakemberek, a nemzetközi társadalombiztosításban érintett munkáltatók, munkavállalók vagy éppen „csak” a külföldre utazó magánszemélyek felkészülését a nemzetközi környezetre.

Practical Tax Knowledge In English
 • 7.980 Ft
 • db

Practical Tax Knowledge In English

Gyakorlati adózási ismeretek angol nyelven
 • Ár 7.980 Ft
 • Kód 9082/2013

A könyv szerzője: Rabb Andrea

Lektor: Erdős Gabriella

Összességében elmondható, hogy ez a könyv alapvetően olyan adó és pénzügyi szakembereknek szól, akik ugyan rendelkeznek már a szükséges tárgyi és angol nyelvi (minimum középfokú) tudással, de a szükséges szakmai szókinccsel még nem, illetve ennek alkalmazásában kellő jártasságuk még nincs. Ebben nyújt segítséget ez a munka, amelynek aktualitását éppen napjainkban egyre nagyobb számban megjelenő Európai Bírósági ítéletek is adják, melyek figyelemmel kísérése és értelmezése minden adószakember számára kiemelt fontosságú kell, hogy legyen.

Fontos kitérni arra is, hogy ez a könyv ugyan nem az angol közép/felsőfokú üzleti szakmai nyelvvizsga eredményes letételét célozza, mégis aki erre készül, annak is igen hasznos segítséget jelenthet ez a szakmai összeállítás. Különös tekintettel a szókincsbővítésre, illetve a szakmai ismeretanyagra. 

Végül lényegesnek tartom megjegyezni, hogy a jelen anyag összeállítása során meghatározó szempont volt számomra az aktualitás, amelyet mind a szavak, kifejezések, mind a gyakorlati feladatok, cikkek, publikációk során próbáltam a lehető legteljesebben érvényre juttatni. Természetesen az állandóan változó jogi környezet miatt a könyv tartalmának folyamatos aktualizálása egyben elengedhetetlen feladat is. 

Befejezésül a könyv használatával kapcsolatban szükségszerűnek tartom kiemelni, hogy az abban foglaltakat mind önálló, mind ún. csoportos feldolgozás mellett is el lehet sajátítani. Az előbbit a megoldókulcs, míg az utóbbit konkrét gyakorlati szakszeminárium segíti.

Reklámadó
 • 1.370 Ft
 • db

Reklámadó

Reklámadó a gyakorlati jogalkalmazásban
 • Ár 1.370 Ft
 • Kód 9228/2014

A könyv szerzője: Dr. Heizer-Kiss Zsófia, Dr. Kovács Attila

A könyv tartalma:

 • A reklámadó-kötelezettség tényállásai (az Rtv. tárgyi hatálya)
 • A reklámadó alanya (az Rtv. személyi hatálya)
 • A területi hatály kérdése
 • A reklámadó alapja
 • Az adó mértéke
 • Kapcsolt vállalkozások adókötelezettsége
 • Általános eljárási szabályok
 • A 2014. év átmeneti szabályai
 • A reklámadó társasági adószabályozással való összefüggései
 • A reklámadó és az általános forgalmi adó "kapcsolata"
 • Kérdések és válaszok
Társadalombiztosítás 2016
 • 3.870 Ft
 • db

Társadalombiztosítás 2016

Társadalombiztosítás 2016
 • Ár 3.870 Ft
 • Kód 761/2016

A könyv szerzője: Dr. Futó Gábor

Lektor: Dr. Herich György

A magyar társadalombiztosítás elsődleges célja, hogy az egyéni felelősség és öngondoskodás követelményeinek és a társadalmi szolidaritás elveinek megfelelően szabá-lyozza a társadalombiztosítás keretében létrejövő jogviszonyokat. A társadalombiztosítás Magyarország állampolgárait és törvény rendelkezése alapján más természetes személyeket felölelő társadalmi szintű kockázatközösség. A társadalombiztosításban való részvétel a törvényben meghatározott szabályok szerint kötelező. A kötelező társadalombiztosítás rendszerében a biztosított az egyéni felelősség elvének megfelelően, törvényben meghatározott járulékfizetési kötelezettség alapján szerezhet jogot saját maga és törvényben meghatározott hozzátartozója javára az egyes társadalombiztosítási ellátásokra. A pénzbeli társadalombiztosítási ellátás összege – ha törvény kivételt nem tesz – arányban áll a biztosítottnak az ellátás fedezetére szolgáló járulék alapjául szolgáló jövedelmével.

Az állam a társadalombiztosítási rendszer működéséről és a nemzetgazdaság lehetőségeivel összhangban álló fejlesztéséről – törvényben meghatározottak szerint – gondoskodik. Az állam a társadalombiztosítási ellátások fedezetét akkor is biztosítja, ha a társadalombiztosítás kiadásai a bevételeket meghaladják (állami garancia).

Magyarország Alaptörvénye szociális intézményrendszert említ, melynek nyilván része a társadalombiztosítási ellátási rendszer is, amely vegyes rendszer. Ebben a biztosítási és a szolidaritási elem egyszerre jelen van. A társadalombiztosítás keretében nyújtott pénzellátásoknál a biztosítási elemek dominanciája érvényesül, mivel azok a biztosított által fizetett járulék alapjával arányosak. A természetben nyújtott egészségügyi szolgáltatásra a biztosítottakon kívül – különböző jogcímeken, például nyugellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, egyéb rendszeres szociális állátásban részesülőként, szociálisan rászorultként – más magyar és Magyarország területén élő, illetőleg letelepült külföldi állampolgár is jogosult.

Telephelyek, fióktelepek adózási, számviteli kérdései
 • 3.800 Ft
 • db

Telephelyek, fióktelepek adózási, számviteli kérdései

Telephelyek, fióktelepek adózási, számviteli kérdései
 • Ár 3.800 Ft
 • Kód 790/2012

A könyv szerzői: Dr. Baranyi Gábor, Bartha Katalin, Dr. Darák Péter, Erdős Gabriella, Dr. Farkas Alexandra, Gerhát Mihály, Dr. Herich György, Dr. Honyek Péter, Horváth Józsefné, Dr. Juhász Péter, Dr. Kovács Attila, Dr. Laki Gábor, Dr. Metzinger Péter, Pankucsi Zoltán, Dr. Schel-Szabó Rita

Lektor: Dr. Herich György

A Budapesten évente immár több mint 12 ország részvételével megrendezésre kerülő Nemzetközi Adókonferencia egyik fontos célja, hogy évente egy-egy, a szakma számára kiemelten fontos, a szakirodalomban méltatlanul elhanyagolt területről teljes keresztmetszeti képet adjon, ezzel segítve a jogalkotók és jogalkalmazók szakmai munkáját.

A VI. Nemzetközi Adókonferencia a vizsgálat fókuszába a telephely-fióktelep kérdéskört állította.

 A székhelyen kívüli tevékenység jelentős adókockázatot hordoz magában, ugyanakkor adótervezési lehetőséget is rejt. Különösen igaz ez a határátlépő ügyletek esetében. Nem véletlen, hogy a telephely keletkezése és a telephely adóalapjának meghatározása kiemelt helyet foglal el a nemzetközi adózási kérdések között. Ehhez kötődően az érintett országoknak komoly – és ellentétes – költségvetési érdeke fűződik a felmerülő kérdésre adott válaszokat illetően. Ebben a kényes helyzetben kell az adótanácsadónak a saját mozgásterét megtalálni és kihasználni.

 A konferencia a legnevesebb hazai szakemberek előadásában először a kérdéskör jogi, szabályozási környezetét vette vizsgálat alá. A vizsgálat kiterjedt többek közt a telephely cégjogi, európai jogi, számviteli, társasági adózási, személyi jövedelemadózási, forgalmi adózási, helyi adózási sajátosságaira. Az adótanácsadók munkáját nehezíti, hogy a belső jogban szinte minden adónem külön-külön definiálja magát a fogalmat is. Ezt a problémát tetézi, hogy külföldi telephelyek esetén az érintett országok definíciójára, az egyezményekre és az OECD Modellegyezményre is tekintettel kell lenni. A jogszabályi környezetet tovább színesítik az Európai Bírósági döntések.

 A konferencia és az ebből készült jelen kiadvány nem csak az adótanácsadók, adóellenőrök munkáját segíti elő a témakör teljeskörűségére törekvő megközelítésével, de felhívja a figyelmet a nyitott kérdésekre is, amely a jogszabály-előkészítők, jogértelmezők és az ellenőrzéssel foglalkozók számára is hasznos tanulsággal jár.

“Mini” szakmai konferenciafüzet család csomag
 • 11.920 Ft
 • db

“Mini” szakmai konferenciafüzet család csomag

Konferenciafüzet 5 előadás szerkesztett változata 4+1 INGYEN!
 • Ár 11.920 Ft
 • Kód 9600/17, 9587/17, 9594/17, 9563/17, 9570/17

A könyvek mérete: B/6

A konferenciafüzetek az alábbi – PENTA UNIÓ Zrt. – által szervezett konferenciák anyagából készültek:

 • Bucsú Csabáné: Költségvetésből finanszírozott háziorvosok elszámoltatásának számvitele és adózási kérdései – A kártyapénzek felhasználásának OEP (NEAK) ellenőrzése
 • Ferenc Krisztina: A vendéglátós vállalkozások adózási specialitásai nem csak könyvelőknek
 • Borsy János Mátyás, Dr. H. Nagy Dániel, Kardos Dóra, Kiss Dániel: E-kereskedelem adózási és jogi kérdései
 • Kovács Attila: Közvetített szolgáltatások és alvállalkozói teljesítések az iparűzési adóban
 • Gyányi Tamás: Kiküldetések nemzetközi cégcsoporton belül
 • Kardos Dóra: Elektronikus számlázás a gyakorlatban

Csomagkedvezény: Válasszon 5 db konferencia füzetet és így 4-et fizet, 5-öt kap!

AdóABC sorozat elektronikus tankönyvek

A fenti könyvek elektronikusan is megrendelhetők. Az elektronikus változat csak könyvekkel együtt rendelhető (kivéve frissítés esetén). Ára: 12.250 Ft alapdíj (AdóABC szoftver ára) + 1.250 Ft könyvenként. Korábban már megvásárolt elektronikus könyveink frissítése az aktuális kézikönyv árának 50 %-a. Szoftver követelmény: Microsoft Word 2010 vagy újabb verziójú program.

 • Adó 2018 Magyarázatok + 2 kredit
  • db
 • Adó 2018 Teszt és Példatár + 2 kredit ÚJ!
  • db
 • Adótan 2018 + 2 kredit ÚJ!
  • db
 • Bevezetés az adótanácsadásba, adókommunikáció
  • db
 • Nemzetközi adótervezés
  • db
 • Nemzetközi adózás
  • db
 • Nemzetközi pénzforgalom
  • db
 • Nemzetközi Társadalombiztosítás
  • db
 • Társadalombiztosítás 2016
  • db
Adja meg adatait!
Szállítás menete
Online megrendelését a DPD futárszolgálat utánvéttel kézbesíti Önnek a megrendelést követő 3-4 munkanapon belül. A számlát a csomagban találja. A kiadványokat (kivéve az elektronikus kiadványokat) az egyes irodáinkban személyesen is megvásárolhatja. Áraink a csomagolási és szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Ez a regisztráció egyben a Penta Unió Zrt. adatbázisába történő felvételre irányuló kérelem. A regisztrációval hozzájárul, hogy a Penta Unió Zrt. adatait bizalmasan kezelje, és induló képzéseiről tájékoztassa.

Kérdése van?

Keressen minket az alábbi elérhetőségeken

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

...vagy böngésszen tovább