A PENTA UNIÓ kiadványai

Válogasson kiadványaink közül

Tekintse meg szakértők által összeállított kiadványainkat, amelyek listája folyamatosan frissül. Legyen mindig naprakész az aktualitásokkal, frissítse könyvtárát Ön is. Csak pár gombnyomás és hozzájuthat a tudáshoz, melyre munkája során szüksége lehet!


Kiadványok

A civil szervezetek alapító okirata, alapszabálya...
 • 1.450 Ft
 • db
A civil szervezetek alapító okirata, alapszabálya...

A civil szervezetek alapító okirata, alapszabálya...

A civil szervezetek alapító okirata, alapszabálya, működésük alapjai, tipikus és atipikus foglalkoztatási formái
 • Ár 1.450 Ft
 • Kód 9433/2016

Szerző: Suller Krisztina

Legújabb kiadványunk a civil szervezetek létesítésével, működésük alapjaival valamint tipikus és atipikus foglalkoztatási formáival foglalkozik egy civil szervezeteket könyvelő, gyakorlati szakember szemüvegén keresztül.

A kiadvány első fejezete a civil szervezetek alapító okiratával, alapszabályával kapcsolatos kérdésekre ad választ, amely aligha lehetne aktuálisabb, tekintettel arra, hogy a civil szervezetek számára előírt létesítő okiratok új Ptk. szerinti módosításának végső törvényi határideje 2017. március 15.

Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2017. március 14. napjáig kell ezzel összefüggésben változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni a bíróságon. A kiadvány bemutatja a létesítő okirat kötelező módosítási pontjait, illetve olyan opcionális módosítási lehetőségekre is tippeket kaphatunk, amelyeket hasznos lehet átgondolni, ha már létesítő okirat módosítás elé néz a civil szervezet. 

A második fejezet a civil szervezetek működési alapjaira fókuszál, amelynek középpontjában szintén az alapító okirat illetve alapszabály áll. Praktikus tanácsokat kaphatunk a cél szerinti tevékenység meghatározására vonatkozóan, illetve a közhasznú tevékenység és a közhasznú státusz közötti különbségek is egyértelműen tisztázásra kerülnek.

Bár nem civil szervezet, nem alapítvány és nem is egyesület, de mégis szót ejtünk a nonprofit gazdasági társaságok alapító okirat, társasági szerződés szabályairól is, különös tekintettel a korlátolt felelősségű társaságokra, amelyeknél még a jegyzett tőke felemelése is a megoldandó feladatok között szerepel.

A harmadik fejezet a civil szervezetek tipikus és atipikus foglalkoztatási formáit, azok létesítésének módját, kötelező számviteli és adózási kérdései járja körbe.

Ajánljuk ezt a kiadványt valamennyi civil szervezet vezetőjének, könyvelőjének, abban bízva, hogy a benne található gyakorlatias megközelítésű, hasznos információkkal még könnyebbé tehetjük mindennapi munkájukat!

Adó 2022 magyarázatok (+2 kredit) ÚJ!
 • 9.850 Ft
 • db
Adó 2022 magyarázatok (+2 kredit) ÚJ!

Adó 2022 magyarázatok (+2 kredit) ÚJ!

Adó 2022 magyarázatok
 • Ár 9.850 Ft
 • Kód 612/22

A könyv szerzői: Dr. Bokor Csaba, Dr. Borók Tímea, Dr. Futó Gábor, Palotai Kinga, Szatmári László, Dr. Szilovics Csaba

Lektor: Dr. Herich György

Kreditpont: 2 kredit

Az Adó 2022 Magyarázatok könyv a Magyarországon legnépszerűbb Adótan könyv 33., átdolgozott kiadásával, valamint az Adó 2022 Teszt és Példatár könyvvel együtt képez szerves egységet, ad komplex naprakész adózási ismereteket a gyakorlat és a vizsgára való felkészülés céljából.

       A könyvet úgy alakítottuk ki, hogy a tanulmányaikat kezdők, az egyes részterületeken tudásukat elmélyíteni vágyók részére egyaránt elősegítse a teljes magyar adórendszert bemutató Adótan szakkönyv anyagának a feldolgozását.

       A magyar adózás legfontosabb területei közül az adójogi alapok, az adózás rendje, az adóigazgatási eljárás, a személyi jövedelemadó, a társasági és osztalékadó, az általános forgalmi adó, a társadalombiztosítás, a szociális hozzájárulási adó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, valamint a kisvállalati adó egyes, nehezen érthető, vagy magyarázatra szoruló részei kerültek kiemelésre és részletes bemutatásra, elemzésre.

       Az Adó 2022 Magyarázatok könyvet a kiválasztott területek jogszabály-előkészítésében résztvevő szakemberei készítették, így azok pontosan tükrözik a jogalkotói szándékot, rávilágítva egyben az adott területek helyes megközelítésére, szakmai hátterére, kizárva a félreértelmezés lehetőségét.

       Az Adótan és az Adó 2022 Magyarázatok és az Adó 2022 Teszt és Példatár könyvek kölcsönös hivatkozásokat tartalmaznak, amelyek felhívják a figyelmet az összefüggésekre, részletesebb elemzésekre, kifejtésekre.

       A magyarázatok szakkönyv az offline rendszerbe integrálva biztosítja a gyors kapcsolódást a többi szakkönyvhöz, jogtárakhoz és más (például saját, Google) adatbázisokhoz.

A kiadványban a dőlt betűk a tárgyév változásait jelzik, amely az offline rendszerben sárga háttérrel jeleníthető meg. A jogszabályi hivatkozások az offline rendszerben kattintásra (ugrás menüpont) hozzák be a vonatkozó joganyagot. A további hivatkozások a kapcsolódó könyvekre pl. az Adótan, Teszt és példatár adott témakörhöz kapcsolódó részeire vonatkoznak, amelyek az offline rendszerben szintén kattintással (ugrás menüpont) érhetők el (pl. ASZ.6=Adó teszt és példatár/szja példák/6 sz. példa). A kiadvány fejezetei, valamint az offline rendszerben használt könyvek, saját anyagok, adatbázisok közötti tartalom-kapcsolat kijelöléssel és keresés menüponttal érhető el.

Adó 2022 Teszt és Példatár ÚJ! (+2 kredit) ÚJ!
 • 9.850 Ft
 • db
Adó 2022 Teszt és Példatár ÚJ! (+2 kredit) ÚJ!

Adó 2022 Teszt és Példatár ÚJ! (+2 kredit) ÚJ!

Adó 2022 Teszt és Példatár
 • Ár 9.850 Ft
 • Kód 611/22

Szerzők, lektorok: Dr. Herich György, Auth Szabolcs, Dr. Bogdán Zsuzsanna, Dr. Bokor Csaba, Dr. Borók Tímea,  Csákiné Fodor Anna, Kiss Tímea, Dr. Kovács Attila, Laczi Ferenc, Luklíder Gabriella, dr. Németh Nóra, dr. Tóth György Attila, Tóthné Dr. Deme Éva


Ön az Adó Teszt és Példatár sorozat 33. átdolgozott kiadását tartja a kezében. Az Adó Teszt és Példatár célja, hogy az Adótan és az Adótan Magyarázatok könyvekre épülve komplex rendszerben elősegítse az adózási ismeretek színvonalának felmérését, elmélyítését, az adóváltozások nyomon követését, a vizsgákra való felkészülést. A sorozat legfontosabb témakörönként külön-külön dolgozza fel az ART/AIR-t, az ÁFA-t, az SZJA-t, KATA-t, a TAO-t, KIVA-t, a HELYI adókat, a VÁMOT, az ILLETÉKET, a TB-t, és a JÖVEDÉKI SZABÁLYOZÁST.

 

A kézikönyv tesztekből, példákból és esettanulmányokból áll. A teszteket és a példákat az okleveles adószakértő, adótanácsadó és mérlegképes könyvelő tanfolyamokon folyamatosan oktató, vizsgáztató, a gyakorlattal szoros kapcsolatban álló elméleti és gyakorlati szakértők készítették, és a NAV, TB valamint az PM vezető munkatársai lektorálták.

 

A jegyzetként történő használatnál javasoljuk, hogy az egyes fejezetek tananyagának elsajátítása után a tesztkérdésekre adott válaszok alapján ellenőrizze tudásszintjét. Ne felejtse el, hogy minden egyes tévedés a gyakorlatban súlyos anyagi következményekkel járhat. Törekedjen ezért a megközelítően száz százalékos teljesítményre. A válaszok értékelése után a helytelen válaszok tájékoztatnak nemcsak a felkészültség fokáról, de a hiányos ismeretek területéről is. Csak a kellően stabil ismeretanyag, a helyesen megoldott tesztfeladatok után kezdjünk hozzá a gyakorlati példák megoldásához.

 

Az elmúlt évben végzett kutatások eredményeként az Adó Teszt és Példatár leghatékonyabban a Szakkönyv offline© rendszerben az Adótan könyvvel, Adótan Magyarázatokkal és a jogtárakkal (CompLEX jogtár és ingyenes jogtárak), Google kereső, valamint a többi szakkönyvvel, saját tudásbázissal interaktív kapcsolatban használható. Így hazánkban egyedülálló módon a példatár tanulmányozása során gombnyomásra kérhető segítség az Adótan könyvből, Adótan Magyarázatok könyvből vagy a teljes magyar joganyagból – beleértve a döntvénytárat, NAV állásfoglalásokat, kommentárokat, versenyhivatal határozatait, számviteli kapcsolódásokat, vagy a felépített saját tudásbázist. A szoftver vizsgateszt része nem csak a tudás ellenőrzését, de a helyes válaszhoz tartozó ismeretanyag megjelenítését (interaktív tesz) is lehetővé teszi.

Reméljük, hogy az Adó Teszt és Példatár sorozat ezernél is több tesztet, és több száz példát és esettanulmányt tartalmazó kiadása a tárgyévi szabályozásra épülve, de az elévülési időn belüli önellenőrzést is segítve, nemcsak a vizsgák sikeres elvégzését segíti, hanem az adóismeretek elmélyítését is szolgálja és napi hasznos segítő társává válik a munkájában, saját és kollégái felkészültségének ellenőrzésében is. A kézikönyv folyamatos továbbfejlesztéséhez érdeklődéssel várjuk észrevételeit, javaslatait.                                                                                                          KIADÓ

Adótan 2022 (+2 kredit) ÚJ!
 • 9.850 Ft
 • db
Adótan 2022 (+2 kredit) ÚJ!

Adótan 2022 (+2 kredit) ÚJ!

Adótan 2022
 • Ár 9.850 Ft
 • Kód 610/22

A könyv szerzője: Dr. Herich György

Lektorok: Dr. Bogdán Zsuzsanna, Dr. Bokor Csaba, Dr. Borók Tímea, Dr. Kovács Attila, Laczi Ferenc, Luklíder Gabriella,  Palotai Kinga, Szabó-Bálint Ildikó Erika,  Szatmári László, Tóthné Dr. Deme Éva

Kreditpont: 2 kredit

* * *

Ön a PENTA UNIÓ Oktatási Centrum Adó Abc sorozata Adótan kötetének 33. átdolgozott kiadását tartja kezében. A kiadványban a hazai és nemzetközi adóoktatásban nagy gyakorlattal rendelkező szerző egy új diszciplína, az Adótan bevezetését indította el.

Mitől más, újszerű ez a szakkönyv?

Először: átfogja a tágan értelmezett adórendszer valamennyi elemét úgy, hogy nem csak a tételes anyagra koncentrál, de az összefüggések, kapcsolatok is bemutatásra kerülnek.

Másodszor: a hagyományos leíró, magyarázó könyvekkel szemben logikai ábrák alapján dolgozza fel az adórendszert, megszabadítva az olvasót a jogi nyelvezet, a részletekben való eltévelyedés veszélyeitől.

Harmadszor: az olvasó számára vizuálisan is rögzíthetővé – így könnyebben memorizálhatóvá – teszi az ismereteket, összefüggéseket. Összegyűjti a jogszabályokban különböző helyen és a különböző jogszabályokban azonos ügyletekre vonatkozó szabályokat.

Negyedszer: képzésben, továbbképzésben felmenti a hallgatót a jegyzetelés terhe alól, így a magyarázatra, a megértésre és memorizálásra koncentrálhat. Oktatásban jelentős mértékben megkönnyíti az oktató munkáját, hiszen nem csak időtakarékos, hanem egyszerűen és látványosan felhasználható a minden évben aktualizálásra kerülő szakkönyv.

Ötödször: a Szakkönyv offline© programban a világon elsőként kapcsoltunk össze szakmai kézikönyveket egymással és a hatályos teljes joganyaggal! A 2019-es továbbfejlesztéssel már online jogtár kapcsolattal is a könyvekben előforduló bármelyik kifejezés, jogszabályi hivatkozás teljes mögöttes joganyaga és az offline rendszerhez kapcsolódó szakkönyvekből, valamint a saját tudásbázisból a kapcsolódó szakmai részek azonnal elérhetővé válnak!

A szakkönyvben levő hivatkozási jelekre kattintva az Adó 2022 Teszt és Példatárnak az adott kérdéshez kapcsolódó részei pl. TP2. (Társasági adó Példa 2.), illetve az Adótan 2022 magyarázatok szakkönyv adott kérdéshez kapcsolódó részei pl. MAJ.1. megjeleníthetők. Hasonlóan kapcsolódnak a könyvhöz a kiegészítő, értelmező magyarázatok.

Az adatbázisokban megjelenő bármely fogalom, kifejezés szakmai, jogi kapcsolódásai teljes körűen, azonnal elérhetők úgy, hogy a viszonyítási pontot a könyv használója határozza meg.

 

Az Adótan lektorait szakterületenként az adott szakterületek legnevesebb szakembereiből választottuk, azzal a céllal, hogy a szakkönyv hitelességét ezzel is emeljük.

Az Adótan az Adótan 2022 magyarázatokkal, az Adó 2022 Teszt és Példatárral, a Nemzetközi adózás és Nemzetközi Adótervezés könyvekkel együtt ad komplex szakmai ismereteket.

Kérjük a könyvvel kapcsolatba kerülő szakembereket, oktatókat és hallgatókat, hogy kritikájukat, észrevételeiket, tapasztalataikat osszák meg velünk a további munkánk elősegítése érdekében.

Adózási ismeretek alkalmazása
 • 7.680 Ft
 • db
Adózási ismeretek alkalmazása

Adózási ismeretek alkalmazása

Példatár mérlegképes könyvelők részére
 • Ár 7.680 Ft
 • Kód 780/2019

Szerző: Sándorné Új Éva

Lektorok: Dr. Borók Tímea, Csákiné Fodor Anna, Rabné Dr. Barizs Gabriella, Széll Zoltánné, Tóthné Dr. Deme Éva
Oldalszám: 592
Kiadás éve: 2019.

Egyre inkább felértékelődik az a tudás, amely az adó jogszabályok gyakorlati alkalmazását segíti elő. Kiadványunk célja az adózási alapismeretek összefoglalása, a bonyolult összefüggések érthetővé tétele.

A példatár a gyakorlati élet tipikus, gyakran ismétlődő adózási helyzeteit dolgozza fel. A könyv a főbb adónemeknél a vonatkozó törvény felépítését követi, és a nehezebben értelmezhető, megoldható esetekre mintapéldákat tartalmaz. Az adójogszabályok megértése és alkalmazása nem könnyű, ezért a feladatgyűjtemény a számításos példák részletes megoldásait is leírja. A megoldások elméleti eligazításokat és a vonatkozó jogszabályi helyre történő hivatkozásokat is tartalmaznak, ezáltal megkönnyítik az adózás rejtelmeiben való eligazodást.

A könyvhöz egy tanulásgyorsítási céllal készült adózási fogalomtár is tartozik, amely hasznos segítőtársa lehet annak, aki még csak most ismerkedik ezzel a tudománnyal.

Az „Adózás ismeretek alkalmazása” című könyv szisztematikus felépítésű. A könyv erőssége, hogy a feladatok úgy követik egymást az egyszerűtől a legbonyolultabbig, hogy azok megoldásával az adózási összefüggéseket és a hozzájuk kapcsolódó alapvető ismeretanyagot teljes egészében el lehet sajátítani.

A tankönyv és példatár igen nagy segítséget nyújthat mindazoknak, akik most kezdik elsajátítani az adózás tudományát. A könyv azonban nem csak nekik szól, hanem azoknak is, akik már rendelkeznek több-kevesebb adózási ismerettel. Mindenki sikerrel használhatja, akinek saját személyes adókötelezettsége teljesítésében adózási ismeretek hiánya miatt elakadt.

Kiadványunkat elsősorban oktatási célra szántuk, de bárki sikerrel használhatja, aki tudásának fejlesztésére vállalkozik. A feladatgyűjteményt egyaránt ajánljuk főiskolásoknak, egyetemistáknak, ügyintézői, szakügyintézői, mérlegképes könyvelői- és adótanácsadói szakvizsgára készülőknek, és mindazoknak a gyakorlati szakembereknek is, akik munkájuk kapcsán adózással kapcsolatos feladatokat is ellátnak.

Bízunk abban, hogy kiadványunk hasznos segítőtársa lesz az oktatóknak, a felsőfokú pénzügyi tanulmányokat folytatóknak, bármilyen szintű adózási vizsgára készülőknek, a tudásukat szinten tartani vagy elmélyíteni kívánó gyakorló szakembereknek és a témával most ismerkedőknek.

a Szerző

Bejelentés vagy feljelentés? + ONLINE TOVÁBBKÉPZÉS 2022.
 • 9.980 Ft
 • db
Bejelentés vagy feljelentés? + ONLINE TOVÁBBKÉPZÉS 2022.

Bejelentés vagy feljelentés? + ONLINE TOVÁBBKÉPZÉS 2022.

Pénzmosás megelőzési ismeretek adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők, könyvelők és könyvvizsgálók számára
 • Ár 9.980 Ft
 • Kód 710/21

Pénzmosás megelőzési ismeretek adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők, könyvelők és könyvvizsgálók számára az új Pmt. (2017. évi LIII. törvény) alapján

A könyv szerzője: Prof. Dr. Gál István László

Lektor: Prof Dr. Elek Balázs, Dr. Ambrus István PhD

Kiadva: 2021. május

2004 tavaszán jelent meg a szerző pénzmosásról szóló első szakkönyve, ezt követte 2009-ben a PENTA UNIÓ Zrt. gondozásában az elsősorban a könyvelők és könyvvizsgálók munkájának a megkönnyítése céljából írt Bejelentés vagy feljelentés? című könyv, amelynek második kiadása 2013-ban látott napvilágot, a harmadik kiadás 2014-ben, a negyedik pedig 2017-ben. A második és a harmadik kiadás már tartalmazza a 2013. július 1-én hatályba lépett Új Büntető Törvénykönyv, a 2012. évi C. törvény által bevezetett módosításokat. 2017. június 26-án hatályba lépett hazánk negyedik pénzmosás megelőzési törvénye, a 2007. évi LIII. törvény. Az új Pmt. alapján a szerző a könyvet átdolgozta, és részben újraírta. Mivel az új Pmt. alapján már nemcsak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása, de bármilyen bűncselekmény gyanúját be kell jelentenie a szolgáltatóknak, a könyv első felében egy nagyon minimális büntetőjogi bevezetés is helyet kapott. A jelenlegi, ötödik kiadásban a pénzmosás büntetőjogi szabályozásának új, 2021. január 1-től hatályos változatának a bemutatása mellett a szerző a teljes kéziratot felülvizsgálta, és a szükséges helyeken hatályosította, illetve a lehetőségekhez mérten rövidítette.

A tartalomból:

 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának fogalma
 • A pénzmosás elleni fellépés hazai és nemzetközi intézményei és dokumentumai
 • A büntetőjogi rendelkezések magyarázata
 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása gyanújának felismerése a gyakorlatban (pénzmosási technikák és tipológiák)
 • Az ügyfél átvilágítási intézkedések legfontosabb szabályai
 • A bejelentési kötelezettség: bejelentés vagy feljelentés?
 • Egyéb feladatok a Pmt. alapján

A kiadványhoz kapcsolódó online továbbképzés

A PENTA UNIÓ Zrt. 2022. évi videója a hatályos szabályozást mutatja be közérthetően, szervesen kapcsolódva a Bejelentés vagy feljelentés? című szakkönyv legújabb kiadásához. A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóknak egyre több feladata van a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben, és a bővülő tendencia folytatódik. Emiatt is fontos, hogy a szolgáltatók naprakész ismeretekkel rendelkezzenek az ügyfeleikkel kapcsolatban, és pontosan ismerjék a rájuk vonatkozó jogi normákat is.  

Továbbá a 2017. évi LIII. törvény (új Pmt.) 64. § (3) pontja előírja a könyvvizsgálói tevékenységet folytató, a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet folytatók, szervezetek/társaságok számára, hogy az alkalmazottak részvételével speciális képzési programok szervezéséről gondoskodjon.

Az 5percAdó hatékony szakmai segítséget szeretne nyújtani eme kötelezettség teljesítéséhez. Az előadó - Prof. Dr. Gál István László (ügyvéd) - videója segítségével évente részt vehet egy tanóra (kb. 45-60 perc) és egy rövid feleletválasztós teszt erejéig egy online továbbképzésen, amely sikeres elvégzéséről (50% felett) e-mailen igazolást küld az Ön számára a PENTA UNIÓ Zrt.

 

Bevezetés az adótanácsadásba, adókommunikáció
 • 5.180 Ft
 • db
Bevezetés az adótanácsadásba, adókommunikáció

Bevezetés az adótanácsadásba, adókommunikáció

Bevezetés az adótanácsadásba, adókommunikáció
 • Ár 5.180 Ft
 • Kód 670/2014

A könyv szerzői: Dr. Gál István László, Dr. Herich György, Dr. Szebellédi István, Zettisch Nándor

A könyv az adótanácsadás környezeti elmeivel foglalkozik. A mostani munka az adótanácsadás szervezeti, emberi környezetére – annak is legfontosabb szegmensére, a szakmai környezetre, a munkatársakra, ügyfelekre koncentrál. Nem csak bemutatja az emberi környezetet, de segítséget kíván nyújtani a környezettel történő eredményes kommunikációhoz, ami egy transzmissiós szerepet betöltő szakmának, a sikeres vállalkozásnak elengedhetetlen feltétele.

A tanácsadó jelöltek igen eltérő előképzettséggel rendelkeznek (lehetnek jogászok, közgazdászok, mérlegképes könyvelők, de pl. tanárok is), ami leszűkíti az elvárható ismeretek körét. Ezért amely ismeret a szervezés, a menedzsment vagy a marketing területén egy közgazdásznak ismertnek tűnhet, az egy jogász, tanár vagy mérlegképes könyvelő számára igazi újdonság lehet. Ebből adódóan kellett kompromisszumra törekedni az ismeretanyag meghatározásában oly módot, hogy az bármely előképzettség mellett nyújtson újat az olvasónak, ugyanakkor minden olvasó számára értelmezhető legyen.

A könyv szakkönyv-offlineã rendszer részeként digitalizálva együttműködik az adótanácsadó sorozat többi tananyagával.

A könyv célja az első lépések segítése, útmutatás, igazodási pontok nyújtása, amelyek alapján el lehet indulni és felépíteni egy önálló adótanácsadói életpályát.

Diagnózis és terápia
 • 4.980 Ft
 • db
Diagnózis és terápia

Diagnózis és terápia

Adópolitikai alternatívák
 • Ár 4.980 Ft
 • Kód 9679/18

Adózás Európában – XII. Nemzetközi Adókonferencia előadásaiból készült tanulmányok.

Szerzők:

Dr. Asztalos Zsuzsa,NAV
Dr. Czoboly Gergely,PM, BCE
Csabai Róbert,PM
Dr. Darák Péter,Kúria
Domokos László,ÁSZ
Dr. Funtek Zsolt,NAV
Dr. Gubacsi Bernadett,PM
Izer Norbert,PM
Laczi Ferenc,MVSZ
Dr. Magyar Csaba,MOKLASZ
Pálszabó Tibor,EY
Pelczné Dr. Gáll Ildikó,Európai  Számvevőszék
Prof. Dr. Csath Magdolna,Közszolg.Egyetem
Rabb Andrea,MOKLASZ
Siklósiné Antal Gyöngyi,PM
Tusnádiné Ágoston Márta,Hello Adó

Az Adózás Európában 2018 nemzetközi adókonferencia fő célkitűzése a környező országok adórendszeréről naprakész információk szerzése, a nemzetközi kapcsolati háló bővítése és ápolása mellett a magyar adórendszer időszerűvé vált továbbfejlesztéséhez a szakma javaslatainak összegyűjtése volt.

A szakmai szervezetek széles körű támogatásával a Penta Unió Zrt. és a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete által megszervezett XII. Nemzetközi Adókonferencia központi célkitűzése az adórendszer továbbfejlesztésére irányuló alternatíváinak szakmai felvázolása volt.

A témaválasztás aktualitását három tényező támasztotta alá. Egyrészt a nemzetközi adózási környezet jelentős változáson ment/megy át, ami erős hatással van a hazai jogalkotásra is. Másrészt feszítik az adórendszert az elmúlt időszakban felhalmozódott ellentmondások, a megváltozott belső gazdasági környezet. Harmadszor az új kormányzat most alakítja ki új adópolitikáját és ehhez kívántunk szakmai támogatást nyújtani.

A célkitűzések megvalósítását széles körű szakmai összefogásra alapoztuk. A diagnózis felállításában elsősorban a NAV, a PM, az ÁSZ, a Kúria előadóira építettünk. A terápia megfogalmazásában pedig a szakmai szervezetek a MOKLASZ, BIG4, MKVK adótanácsadóinak, okleveles adószakértőinek tapasztalatai, javaslatai játszottak meghatározó szerepet.

A konferencia nyitó plenáris ülésén Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke a választott bíróságok nemzetközi adózásban betöltött új szerepéről, Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium államtitkára a kormányzati adópolitika eredményeiről és a továbbfejlesztés koncepciójáról, Dr. Csath Magdolna professzor asszony a kkv-szektor helyzetbe hozásának szükségességéről és lehetőségeiről, Pelczné Dr. Gáll Ildikó, az Európai Számvevőszék tagja a digitalizáció kényszere és lehetőségei miatt átalakuló audit új dimenzióiról, Domokos László ÁSZ-elnök a költségvetési kockázatokról tartottak nagy érdeklődést kiváltó előadásokat.

A plenáris ülés második blokkjában a magyar mozgásteret erősen befolyásoló külső adózási determinációk kerültek bemutatásra. Az előadásokon a nemzetközi tárgyalásokon hazánkat képviselő, a Pénzügyminisztériumban dolgozó okleveles adószakértők nemcsak a nemzetközi szervezetek által hozott döntéseket ismertették, de a mögöttes cél és a magyar adaptáció is bemutatásra került. Dr. Gubacsi Bernadett az OECD közvetlen és közvetett hatásáról, Csabai Róbert az Európai Uniós adókörnyezet változásairól, Siklósiné Antal Gyöngyi a magyar kettős adóztatási egyezményhálózat fejlesztésének kihívásairól, célkitűzéseiről és eredményeiről, Dr. Czoboly Gergely az Egyesült Államok, mint a világ adópolitikáját erősen befolyásoló nagyhatalom adópolitikájáról és adóreformjáról tartottak előadást. Az előadások fókuszába a Magyarországra gyakorolt kihívás és a lehetséges válaszok álltak olyan megközelítésben, hogy ezek a változások a magyar érdekeket, versenyképességet minél kisebb mértékben érintsék.

A plenáris ülés szakmai blokkjában az előadóink az egyes adónemeket vették górcső alá, kiemelve a problematikus elemeket és javaslatokat fogalmaztak meg az adónemek továbbfejlesztésére.

A személyi jövedelemadó keretei között – többek közt – a Bitcoin adózási kérdéseit, a járulékrendszer egyszerűsítését, a tartós befektetési számlák korszerűsítését, az eho szükséges átalakítását, az ingatlan-bérbeadás adminisztrációjának csökkentését és a tőkenyereség adózásának újragondolását tárgyalták az előadók.

A társasági adózás területén a támogatások hazai és uniós szabályozásának értelmezési kérdései, a csoportadózással, az eszközcserével, a tőkenyereségek mentesítésével, az iparág-specifikus szabályok jövőjével kapcsolatos kérdések kerültek terítékre.

A fogyasztási adók területén a jövedéki adózásban és az általános forgalmi adóban, a magyar mozgástér kihasználásának további lehetőségei mellett az áfa kulcsok csökkentésének következménye is vizsgálat alá kerültek.

A nemzetközi konferencia fontos célja volt más országok gyakorlatának megismerése, tapasztalatainak hasznosítása.

A nemzetközi tapasztalok alapján a magyar adórendszer továbbfejlesztésére az előadók a versenyképesség növelés aspektusából foglalkoztak az előadásokban. Így bemutatásra kerültek – többek között – a vélelmezett kamattal, az adómentes személyegyesítő vállalkozási formákkal, a korlátolt felelősségű bt.-kkel, a digitális vállalkozások adóztatásával, a nem véglegesen letelepedett státusz lehetőségével, az osztalék adómentességének magánszemélyekre történő kiterjesztésével, a bizalmi vagyonkezeléssel, a magánalapítványokkal kapcsolatos javaslatok.

Összességében egy nagyon magas színvonalú, jó hangulatú konferencián nemcsak átfogó képet kaptunk a magyar adórendszerről, annak nemzetközi versenyképességéről, de nagyon sok hasznosítható javaslat is született az adórendszer lehetséges és szükséges továbbfejlesztésére. Szakmai elhivatottságból vezérelve a konferencia javaslatait egy szakmai adócsomag formájában eljuttattuk a döntés-előkészítők számára.

Jelen kiadvány célja, hogy a konferencián elhangzott legfontosabb gondolatok a szakma széles körében is megismerésre kerüljenek, vitára sarkaljanak és hozzájáruljanak a magyar adórendszer továbbfejlesztéséhez, versenyképességének javulásához.

Digitális revolúció és az új nemzetközi adótrendek
 • 5.980 Ft
 • db
Digitális revolúció és az új nemzetközi adótrendek

Digitális revolúció és az új nemzetközi adótrendek

Az Adózás Európában – XI. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok
 • Ár 5.980 Ft
 • Kód 9556/2017

A könyv szerzői:
Beer Gábor – Czinege Attila – Dr. Darák Péter
Domokos László – Dr. Gubacsi Bernadett – Dr. Kandrács Csaba
Lakatos Szilárd – Dr. Laki Gábor – Dr. Magyar Csaba – Molnár Péter
Nobilis Benedek Emánuel – Prof. Dr. Pál Tibor
Dr. Péterfalvi Attila András – Rabb Andrea – Dr. Szabó Imre
Szmicsek Sándor – Tamásné Czinege Csilla – Dr. Tánczos Zoltán
Dr. Tényi Géza – Dr. Tóth Gábor – Dr. Zsignár Bernadette

Az Adózás Európában – XI. Nemzetközi Adókonferencia fókuszában két olyan témakör – a digitális revolúció és a nemzetközi adótrendek – állt, melyek alapvetően befolyásolják a szakma jövőjét, és amelyekre fontos a mielőbbi felkészülés.

A tanulmánykötet a konferencia előadásainak anyagából került összeállításra.

Az első fejezet tanulmányai az általános gazdasági-társadalmi környezetbe helyezve mutatják be a digitalizáció következményeit és vázolnak fel jövőképet. Ennek keretében kerül górcső alá a digitalizáció hatásának vizsgálata a jogalkotásban és a jogalkalmazásban. A digitális környezet fizikai kialakítása gyorsan halad. Kérdés, hogy az emberi tényező mennyire tud ezzel a fejlődéssel lépést tartani, és ebben a versenyben mekkora lesz a pénzügyi-számviteli szakmát képviselő szakemberek mozgástere. A közeljövőben kettős irányú online kapcsolattal kell számolnunk: egyrészt az ügyfél, másrészt az adóhatóság oldaláról. Ez a digitális kihívás alapjaiban változtatja meg az adóhatósági ügyfélkapcsolatot, az adóhatóság vs. képviselő kapcsolatát, valamint a tanácsadó és ügyfele kapcsolatát is. A digitalizációs megoldások átszövik az áfa rendszerét is, melyeknek további bővítése várható. Gondoljunk csak a MOSS rendszer vagy éppen az e-könyvek kedvezményes áfa kulcsának jövőbeli kiterjesztésére.

A tanulmánykötet második fejezete a digitalizációban rejlő kockázatokat és lehetőségeket mutatja be. Első kézből kapunk információt az adóhatóság szerepéről a költségvetési egyensúly megteremtésében, valamint az online módon történő adóztatás bővítési lehetőségeiről. Tekintettel arra, hogy az adóhatóság feladatköréből adódóan évről-évre az ÁSZ ellenőrzések látókörében van, bemutatásra kerülnek az adóhatóság elektronikus informatikai rendszer vizsgálatának, valamint adatvédelmi ellenőrzéseinek eredményei is. Az adóhatósági koncepcióváltás új ellenőrzési irányokat is hozott. Ennek keretében olyan digitalizációs alapokon nyugvó rendszerek ellenőrzési tapasztalatai kerülnek terítékre, mint az EKÁER, vagy éppen az online pénztárgépekben rejlő lehetőségek. A digitalizációs kihívások mind a számvitel, mind a könyvvizsgálat területén is tetten érhetők, melyek új követelményeket támasztanak a könyvvizsgálói ellenőrzésekkel szemben is. Az informatikai megoldások fejlesztésével a szakmaiság és minőségi munka felé való eltolódás lehetőségéről is képet kapunk ezen a területen.

A digitalizáció jelentősen átalakítja az adótervezés területét is. Ennek kapcsán a tanulmánykötet kitér - többek közt - az adóhatóság munkáját nehezítő új virtuális térben keletkező jövedelmek ellenőrzésére, a garázs-offshore műhelyekre, a kriptopénzek világára, a sharing economy hatásaira, a robotok adóztatási dilemmáira, a digitális nomádok szerepére. A digitalizáció nem csak lehetőséget, de kockázatot is jelent. Az uniós adatvédelmi reformcsomag elfogadásával új időszámítás kezdődik az uniós adatvédelmi hatóságok számára is. Ennek keretében kerülnek bemutatásra a hazai adatvédelmi hatóság részéről az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatok, melyek fókuszában az adatkezelők személyazonosító okmány másolási és digitalizálási gyakorlata áll. A kibertér egyúttal a digitális bűnözés területe is. E téma mentén kerül ismertetésre az informatikai bűncselekmények rendszere, valamint az információs rendszerek megsértésével, felhasználásával elkövetett bűncselekmények köre is.

A pénzügyi szektor régóta digitális alapokon működik, kétségtelen azonban, hogy a Fintech cégek - melyek közül a legígéretesebbek a sharing economy modelljét követik – a digitalizáció igazi motorjai. Itt kerülnek bemutatásra azok a faktorok – mint digitalizációs lehetőségek -, melyeknek köszönhetően mára már ezek a cégek a hagyományos bankok első számú versenytársaivá léptek elő. Számos újdonságuk mellett azonban jelentős veszélyeket is hordozhatnak a pénzügyi szektor, de az ügyfelek számára is. Éppen ezért a szabályozó hatóság „újragondolt” szabályozó eszközei és vizsgálati módszerei is helyet kapnak a tanulmánykötetben. A kiadvány felhívja továbbá a figyelmet a számviteli szolgáltatókkal szemben támasztott adatvédelmi és adatbiztonsági követelményekre is.

A tanulmánykötet harmadik fejezete a nemzetközi adótrendek változásait mutatja be. A nemzetközi munkamegosztás során keletkező adóbevételeknek az egyes országok költségvetése közötti elosztása, újraosztása komoly kihívást jelent a magyar adórendszer számára is. Megismerhetjük a hazai adópolitika fő irányait, valamint válaszait a nemzetközi kihívásokra. Kiemelt figyelmet kap a tanulmánykötetben a kettős adóztatási egyezmények továbbfejlesztése, melynek elsődleges célja a BEPS projekt nemzetközi egyezményekbe való átültetése. Ez utóbbi megvalósulhat a multilaterális egyezményen (MLI) keresztül és az egyezmények bilaterális módosításán keresztül is. Az adóalap-erózió elleni védekezés kapcsán olvashatunk a hamvaiból újraélesztett közös társasági adóalap koncepciójáról, annak céljáról és hatásairól, valamint bemutatásra kerülnek a nemzetközi transzferárazás világában bekövetkezett változások, fókuszban az országonkénti jelentéssel. Az adóelkerüléssel okozott nagy károknak általában pénzmosási lenyomata is van. Ennek kapcsán kaphatunk képet az EU 4. pénzmosás elleni irányelv hatásairól és végül, de nem utolsósorban az adóelkerülés elleni küzdelemben a fokozott adóigazgatási együttműködés digitalizációs lehetőségeiről is.

A tanulmánykötet negyedik fejezetében a konferencia egyes témái angol nyelvű összefoglalók formájában is megtalálhatók.

Összegezve: a Nemzetközi Adókonferencia előadásai alapján készült tanulmányok a 11 éves rendezvénysorozathoz méltó színvonalon, teljeskörűen mutatják be a szakma egyik legaktuálisabb, legnagyobb kockázatát jelentő területeit. A tanulmány - eddig példa nélkül - egy kötetben tartalmazza - esetenként ütközteti - a Kúria, a hazai és nemzetközi bíróságok, az ügyészség, a jogszabály előkészítők, az adóhatóság és az okleveles adószakértők képviselőinek szakmai véleményét.

A kötetet jó szívvel ajánljuk a pénzügyi-számviteli szakma bármely területén tevékenykedőknek, hogy megismerkedhessenek a szakma előtt álló feladatokkal, és felkészülhessenek az előttük álló, évtizedek óta a legjelentősebb, sorsdöntő kihívásokra.

Digitalizáció és kommunikáció az adózásban
 • 4.980 Ft
 • db
Digitalizáció és kommunikáció az adózásban

Digitalizáció és kommunikáció az adózásban

Az Adózás Európában – XIII. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok
 • Ár 4.980 Ft
 • Kód 9730/19

Szerzők/lektorok: Baksay Gergely - Csabai Róbert - Dr. Czoboly Gergely - Czöndör Szabolcs - Dr. Darák Péter - Dr. Domokos László - Farkas Gábor - Gazda Sándor Gergely - Dr. Kenyeres Sándor - Dr. Kovács Ferenc - Dr. Magyar Csaba - Dr. Rabné Dr. Barizs Gabriella - Philippe Arraou - Siklósiné Antal Gyöngyi - Dr. Sors László – Dr. Sztankó Dániel

Az Adózás Európában nemzetközi adókonferencia fő célkitűzése a szakma legaktuálisabb kérdéseinek, fehér foltjainak górcső alá helyezése, a környező országok adórendszeréről naprakész információk szerzése, a nemzetközi kapcsolati háló bővítése és ápolása mellett, a magyar adórendszer időszerűvé vált továbbfejlesztéséhez a szakma javaslatainak összegyűjtése volt.

A szakmai szervezetek széleskörű támogatásával a PENTA UNIÓ Zrt. és a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete által megszervezett XIII. Nemzetközi Adókonferencia központi témája napjaink legnagyobb hatású folyamatának a digitalizációnak, ezen belül a kommunikációra való hatásának vizsgálata volt. A konferencián nem volt megkerülhető a felgyorsult nemzetközi adózással kapcsolatos - a konferenciával egy időben elfogadott - hazai jogszabályváltozások elemzése sem.

A témaválasztás aktualitását több tényező is indokolta. Egyrészt a nemzetközi adózási környezet jelentős változáson ment/megy át, ami meghatározó hatással van a hazai jogalkotásra is. Másrészt a digitalizáció teljesen átalakítja az adótanácsadó-ügyfél, az adótanácsadó - adóhatóság és az adótanácsadók egymás közötti kapcsolatait is.

A célkitűzések megvalósítását széles körű szakmai összefogásra alapoztuk. A diagnózis felállításában, a terápia megfogalmazásában elsősorban a NAV, a PM, az ÁSZ, a Kúria, a BIG4 és a MOKLASZ előadóira építettünk.

A konferencia nyitó plenáris ülésén Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke a digitalizációnak a jogalkotásra, jogalkalmazásra történő kihívásaival, Dr. Domokos László, az ÁSZ elnöke, a digitalizációnak az ÁSZ munkájában történő hasznosításával, Dr. Sors László, a NAV elnöke pedig a NAV ellenőrzési módszereiben történt változásokkal foglalkozott. Besesek Botond a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára az elmúlt évek gazdaságpolitikai sikereinek nemzetközi környezetbe helyezése mellett az Európai Uniós szabályok adaptációit mutatta be. Baksay Gergely igazgató az MNB gazdaságfejlesztési elképzeléseinek adózási vetületeit vette górcső alá.

A plenáris ülés második blokkjában először a digitális adózás kérdésköreivel foglalkozott a konferencia. Csabai Róbert a PM főosztályvezető helyettese az OECD javaslataival, Czoboly Gergely PM szakreferens a folyamatban meghatározó szerepet játszó USA-ban alkalmazott megoldásokkal, Siklósiné Antal Gyöngyi PM osztályvezető a kérdés rövidtávú hazai és EU-s megoldásait mutatta be.

A digitalizáció vállalkozási és adóhatósági kihívásaival Dr. Sztankó Dániel az RSM HUNGARY vezető adószakértő, Gazda Sándor Gergely a NAV Kiemelt Ellenőrzési Főosztály szakreferense, és Czinege Attila a NAV szakfőigazgatója kápráztatta el a hallgatóságot.

A konferencia hagyományos pódium beszélgetésén a résztvevő országok Ciprus, Csehország, Románia, Szerbia, Szlovákia képviselői a saját hazájuk digitalizációs

eredményeinek bemutatása mellett, szokásosan megismertették a résztvevőket a hazájukban az elmúlt évben történt adó jogszabály-változásokkal, naprakésszé téve a hallgatóság ismereteit.

A második nap nyitó előadását Philippe Arraou, az ETAF elnöke tartotta az európai digitalizációs folyamatról és várható irányáról. A digitalizációs kihívások közül a kriptovalutákkal kapcsolatban Vágyi Ferenc MOKLASZ alelnök, az egyéb pénzügyi eszközökkel Dr. Rabné Dr. Barizs Gabriella a NAV szakreferense tartott előadást.

A digitális kérdések vizsgálata során a továbbiakban az adóigazgatási stratégiáról Sinkáné Csendes Ágnes NAV főigazgató, az online számlázásról Czöndör Szabolcs NAV főosztályvezető, előadásával folytatódott a konferencia. A kibertérben történő adómozgásokkal az ellenőrzés szempontjából Dr. Vankó László NAV Bűnügyi főigazgató, a vállalkozási adótervezés szempontjából Magyar Csaba MOKLASZ elnökhelyettes navigálta a jelenlevőket.

A konferencia talán legjobban várt eseménye évek óta a párbeszéd. Az idei téma a „Gyorsítás versus lassítás a digitalizációban címet kapta. Az alaphangot a NAV elnök a nyitó előadásában adta meg a digitális abszorpció képesség fogalmának bevezetésével.

A párbeszédben résztvevő Tamásné Czinege Csilla helyettes államtitkár a NAV-ot, Juhász Tibor MOKLASZ elnökhelyettes az okleveles adószakértőket képviselte. A résztvevők a saját szemszögükből mutatták be ugyanazokat a területeket. A mindkét fél számára hasznos dialógus egyértelmű sikerességét bizonyítja az a közös vélemény, hogy az ilyen típusú gondolatcsere nagyon hasznos és folytatni kell.

A konferencia záró blokkjában a digitalizáció és adatvédelem témakörét a MOKLASZ részéről Dr. Kenyeres Sándor okleveles adószakértő, a NAV ügyfélkapcsolati tapasztalatokat, a NAV-ügyfél kapcsolatok alakulását a NAV oldaláról Kőrösi Margit NAV főosztályvezető, az adótanácsadók szemszögéből Dr. Kovács Ferenc MOKLASZ alelnök, a digitalizációnak az adótanácsadó szakmán belüli kapcsolatokra történő hatásait Farkas Gábor a PWC igazgatója mutatta be.

Összességében egy nagyon magas színvonalú, jó hangulatú konferencián megismerkedhettünk a digitalizáció kihívásaival, kockázataival és lehetőségeivel. Megismertük a NAV és a tanácsadó oldal véleményét az egyes területekről. Kialakult egy nagyon hasznos párbeszéd a szakma és NAV részvételével egy újabb területen. A konferencia hozzájárult a szakma előtt álló a nemzetközi környezet változásából és magyar jogharmonizáció következtében jelentkező új kihívásokra történő felkészüléshez is.

A szakmai fórum nemcsak a környező országok adórendszeriben történő naprakész felkészülést segítette elő, de hozzájárult a nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer kialakításához, bővítéséhez is.

Jelen kiadvány célja, hogy a konferencián elhangzott legfontosabb gondolatok a szakma széles körében is megismerésre kerüljenek, vitára sarkaljanak és hozzájáruljanak a magyar digitális átállás sikeréhez, a nemzetközi adózási környezetváltozáshoz való felkészüléshez.

Gyakorlati Pénzügyek Példatár
 • 7.680 Ft
 • db
Gyakorlati Pénzügyek Példatár

Gyakorlati Pénzügyek Példatár

Pénzügy vizsgára készülőknek és gyakorlati szakembereknek
 • Ár 7.680 Ft
 • Kód 740/2017

A könyv szerzője: Sándorné Új Éva

Lektor: Dr. Herich György

Ezúton ajánlom szíves figyelmébe ezt a korszerű pénzügyi tananyagot tartalmazó könyvet, amely a lakosság és a vállalkozások pénzgazdálkodásával kapcsolatos legalapvetőbb pénzügyi ismeretek elsajátításához nyújt segítséget.

Ebben, a feladatmegoldásra orientált - a modern vállalkozások pénzügyi életének csaknem minden részterületét átfogó - szakkönyvben a szemléletes és életszerű feladatok - az egyszerűtől a bonyolultig - úgy követik egymást, hogy megoldásukkal az olvasója menet közben sajátítja el a pénzügyi ismereteket, a megoldásokkal pedig ellenőrizheti, hogy az alapvető pénzügyi fogalmak, összefüggések pontosan rögzültek-e, vagy tudása még fejlesztést igényel.

A számításos példái az olvasót az adott témakörbe tartozó gyakorlati feladatok megoldására készítik fel. Ezek az ismeretek a gyakorlati életben is kiválóan hasznosíthatók. A könyv hasznosan alkalmazható - többek között - a mérlegképes könyvelők, a pénzügyi ügyintézők, számviteli ügyintézők, pénzügyi tanácsadók képzésénél, a továbbképzésben, a menedzserképzésben, illetve a közgazdasági, pénzügyi szakirányú felsőoktatásban.

Ajánljuk a kiadványt gyakorló szakemberek számára önképzéshez, továbbképzéshez, tudásszintjük gyarapítása céljából. Ajánlható ezért gazdasági társaságok, vállalkozások, költségvetési intézmények menedzsereinek, pénzügyi és számviteli szakembereinek, vállalkozóknak. Sikerélményt szerezhet továbbá azoknak is a könyv, akik könnyen, praktikus módon autodidaktaként szeretnének ismereteket szerezni a modern vállalati pénzügyekről.

A könyv a szakkönyv-offline sorozat része, melynek keretében offline kapcsolat teremthető az Adó abc sorozat könyveivel és a teljes magyar joganyaggal. Az offline kapcsolat lehetővé teszi, hogy az összekapcsolt könyvek teljes ismeretanyaga a használat során gombnyomásra rendelkezésre álljon. Az offline rendszerrel a használó nem csak időt takarít meg, de a kérdések interdiszciplináris szakmai megközelítése is lehetővé válik.

Bízunk abban, hogy a könyv megnyeri valamennyi olvasója, szakmai felhasználója tetszését. Kérjük a könyvvel kapcsolatba kerülő oktatókat, hallgatókat és gyakorlati szakembereket, hogy kritikájukat, észrevételeiket, tapasztalataikat osszák meg velünk a további munkánk elősegítése érdekében

Ingatlanok az áfa rendszerében
 • 6.900 Ft
 • db
Ingatlanok az áfa rendszerében

Ingatlanok az áfa rendszerében

Ingatlanok az áfa rendszerében
 • Ár 6.900 Ft
 • Kód 9457/2016

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Az ingatlanügyletek általában nagy értéket képviselnek és előfordulásuk is gyakori, ennél fogva magas adókockázatot hordoznak. Ezt a kockázatot erősíti a rendkívül bonyolult szabályozás, amely szinte felöleli az „áfa arzenál” valamennyi kritikus elemét.

Kiadványunk célja egy olyan, mindenki számára hasznos „ingatlan kisokos” elkészítése volt, amely azon túl, hogy tartalmazza az ingatlanokhoz kapcsolódó aktuális hazai és nemzetközi hozzáadott-értékadó szabályokat, az Európai Bírósági döntéseket és hazai joggyakorlatot, a téma komplexitásához mérten egyszerű nyelvezettel, sok gyakorlati példával igyekszik bemutatni az egyszerű ingatlanügylettől a bonyolultig, az adóalanyokon át az adóalanyisággal nem rendelkező személyekig az ingatlanokkal összefüggésben alkalmazandó korántsem egyszerű szabályozási környezetet.

Annak érdekében, hogy ezt a könyvet ne csak a témában jártas adózási szakemberek hasznosíthassák, ezért kiadványunk olyan fogalmakat is tisztáz, amelyek nemcsak kizárólag az ingatlanokhoz kapcsolódnak, viszont azok ismerete elengedhetetlen az ingatlanügyletek áfa szabályainak megértéséhez és gyakorlati alkalmazásához.

Kiadványunk első fejezete az ingatlan fogalmához tartozó speciális rendelkezéseket gyűjti össze, amely jó kiindulási alapot jelent a későbbiekben egyre bonyolultabbá váló szabályok megértéséhez.

A második fejezet az ingatlan fogalmát taglalja, amelynek alapos ismerete elengedhetetlen az áfa következmények meghatározása szempontjából.

A harmadik fejezet az adójogi minősítéshez szükséges főbb rendezőelveket és szabályokat gyűjti össze. Ennek keretében bemutatásra kerül az ingatlanügyletek kapcsán keletkező adóalanyiság intézménye, az áfa körbe tartozó ügylet és ellenérték, valamint a teljesítés fogalma. Ebben a fejezetben kerülnek elhatárolásra az ingatlanügyletek során felmerülő előleg, foglaló, és óvadék, valamint az egyenes és fordított adózás fogalmai is.

Az alapfogalmak tisztázása után a negyedik - és egyben legterjedelmesebb - fejezet foglalkozik az ingatlanügyletek áfabeli minősítésével, részletes képet nyújtva az ingatlanértékesítés szabályairól, az ügylet során alkalmazandó adómérték és adózási mód egyes kérdéseiről. Természetesen az értékesítésen túl az ingatlan bérbeadásával és hasznosításával kapcsolatos áfa kérdések is terítékre kerülnek. E fejezetben teljes alapossággal kerülnek kifejtésre az ingatlanokkal összefüggő adólevonási, valamint az adóköteles és adólevonásra nem jogosító tevékenységre vonatkozó áfa arányosítási szabályok.

Az ötödik fejezet a nemzetközi viszonylatban bonyolított ingatlanügyleteket elemezi, nemcsak az ingatlanértékesítés, hanem az ingatlannal összefüggő szolgáltatások viszonylatában is. Ez utóbbi ügyletekre vonatkozóan kiadványunk tartalmazza a közösségi jogalkotó egységes, minden tagállamban kötelezően alkalmazandó ingatlan fogalmát is, amely 2017. január 1-jétől került bevezetésre.

A hatodik fejezet az ingatlanhoz kapcsolódó alapvető számlázási szabályokat tartalmazza, teljes képet nyújtva a számlaadási kötelezettségről, a gyűjtőszámla alkalmazásának szabályairól, a számlakibocsátás határidejéről. Ez a fejezet foglalkozik a számla korrekciók – módosítás, érvénytelenítés, javítás –, valamint a bizonylatok hitelességének aktuális kérdéseivel, rávilágítva arra, hogy milyen következményekkel járhat egy hibás számla kibocsátása a számlabefogadó adólevonási jogára.

Kiadványunk hetedik fejezete olyan speciális ingatlanügyletek áfa szabályait veszi górcső alá, amelyek speciális gazdasági szereplőkhöz kapcsolódnak. Ennek keretében a tulajdonostársak közössége, mint adóalany, a társasház, a lakásszövetkezetek, a konzorcium és az alanyi adómentes alanyok ingatlanügyletei kerülnek középpontba, és bemutatásra kerülnek a közműberuházások és infrastruktúra-fejlesztési eljárások áfa kezelési szabályai is.

Ajánljuk ezt a könyvet mindenkinek, abban bízva, hogy a benne található gyakorlatias - számos hazai és nemzetközi esetjoggal szemléltetett -, és hasznos információkkal még könnyebbé tehetjük az ingatlanügyletekhez kapcsolódó komplex hozzáadott-értékadó szabályozás megértését és alkalmazását!

Jogi ismeretek alkalmazása
 • 7.980 Ft
 • db
Jogi ismeretek alkalmazása

Jogi ismeretek alkalmazása

Gazdasági jog
 • Ár 7.980 Ft
 • Kód 9785/20
Szerzők: Dr. Szalai Erzsébet,  Dr. Virágh Árpád, Dr. Kreisz Brigitta
Lektor: Dr. Herich György
Lezárva: 2020. szeptember 1.
Oldalszám: 526

Kiadványunk a 2018. januárban megjelent könyv hatályosított változata, feldolgozva a megjelenése óta hatályba lépett új törvényeket, és a módosításokat. Ezen könyv válogatva és erősen sűrítve nyújt eligazodást a joghallgatók, a különböző gazdasági alapképzések részeként jogi ismereteket elsajátító hallgatók, a jogi háttérismereteik rendszeres frissítését igénylő gyakorló könyvelők, adótanácsadók, okleveles adószakértők és könyvvizsgálók, valamint a jogi környezet napi változásának következményeit a bőrükön érző vállalkozások felelős vezetői és munkatársai számára.

Napjainkban jelentős társadalmi érdeklődés tapasztalható a magyar jogrendszer és a jogi hivatások iránt. Ezt a tendenciát nem csak a jogi fakultásokra való sokszoros túljelentkezés, hanem a jogi ismereteknek a közép- és felsőfokú szakmai képzésekhez való felértékelődése is fémjelzi. Ez a tankönyv nem csak az adótanácsadó-, okleveles adószakértő-képzés követelményeihez igazodik, hanem az érdeklődő olvasó számára alkalmas bevezetőként szolgálhat a magyar jogrendszer főbb jogágazataiba.

A „Jogi Alapvetés” tisztázza a jog fogalmát, majd a jogrendszer mibenlétét, és bemutatja az alapjogi, jogforrási rendszert. A tankönyv második fejezete bemutatja Magyarország államszervezetét, különös tekintettel a jogalkotó szervekre, ehhez kapcsolódóan a harmadik fejezet rövid betekintést nyújt az uniós jogba.

A negyedik fejezet a dologi jogot öleli fel, az ötödik fejezet „A személyek joga” címet viseli, rávilágítva a jogképesség mibenlétére, keletkezésére és megszűnésére. Ebben a fejezetben a szerzők teljeskörűen áttekintik az egyes társas vállalkozási formákat, így a jogi személyek gazdasági társaságok, az egyéb gazdálkodó szervezeteket, a cégjog alapintézményeivel együtt, kitérve a gazdálkodó szervezetek megszűnésére is.

Kötelmi jogi kérdésekkel a szakkönyv hatodik fejezete foglalkozik, bemutatva a fontosabb szerződéstípusok szabályait a kártérítési szabályokkal egyetemben.

A soron következő fejezetekben a szerzők a vállalkozások számára ma már elengedhetetlen közjogi jellegű háttérjogszabályokat mutatják be. A vállalkozások számára jó fogódzók találhatók a közrendi keretszabályokról szóló fejezetben, amelyben a szerzők a vállalkozásokat érintő versenyjog, közbeszerzés, pénzmosás, a fogyasztóvédelem, a reklámozás, a kereskedelem, a szellemi tulajdon, a korrupció és a csődeljárás, illetve felszámolás területéről válogatták össze az elengedhetetlen információkat.

Hasonlóan jól hasznosítható ismereteket foglalnak össze a munkajogi, valamint a büntetőjogot és a szabálysértési jogot bemutató fejezetek.

Húsbavágó jogterületet feldolgozva a vállalkozások gyakori problémáját jelentő bírósági végrehajtás jogi alapjait mutatja be a kötet tizennegyedik fejezete.

A „Jogi ismeretek alkalmazása” című mű olyan igényes szakmai színvonalú, jól tanulható, komplex tananyagot nyújtó alkotás, amely a jogalkotás és a jogirodalom legújabb eredményeire reflektál. A könyv feldolgozza az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt, a közigazgatási perre vonatkozó szabályokat, a polgári perrendtartást és a kereskedelmi választott bíráskodás szabályait is.

A hatályos joganyag bemutatásával kíván ez a kiadvány úgy a különböző jogi képzéséken résztvevők, mind a magánszemélyeknek, mind a vállalkozásoknak fogódzót nyújtani.

 

A kiadó

 
Kiküldetések nemzetközi cégcsoporton belül
 • 2.980 Ft
 • db
Kiküldetések nemzetközi cégcsoporton belül

Kiküldetések nemzetközi cégcsoporton belül

Szakmai konferenciafüzet
 • Ár 2.980 Ft
 • Kód 9563/17

Szerző: Gyányi Tamás
Lektor: Dr. Herich György
Oldalszám: 80
Méret: B/6

A Konferenciafüzet a „Kiküldetések nemzetközi cégcsoporton belül” című előadás szerkesztett változata.


A kiadvány az üzleti utak adózását, a különböző nemzetközi egyezmények alkalmazását, azon belül is a munkajövedelmek adózási szabályait mutatja be. Külön fejezet foglalkozik a speciális jövedelmek adózásával. A külföldi kiküldetések kapcsán az adózási kérdések mellett járulékfizetéssel kapcsolatos kérdések is felmerülnek.


A kiadványban szó lesz továbbá a bejelentési kötelezettségről, valamint a telephellyel kapcsolatos személyi jövedelemadó és egyéb adóvonzatokról is.

Költségvetésből finanszírozott háziorvosok...
 • 2.980 Ft
 • db
Költségvetésből finanszírozott háziorvosok...

Költségvetésből finanszírozott háziorvosok...

Szakmai konferenciafüzet
 • Ár 2.980 Ft
 • Kód 9570/17

Cím: Költségvetésből finanszírozott háziorvosok elszámoltatásának számvitele és adózási kérdései – A kártyapénzek felhasználásának OEP (NEAK) ellenőrzése
Szerző: Bucsú Csabáné

Lektor: Dr. Herich György
Oldalszám: 80
Méret: B/6

A Konferenciafüzet a Költségvetésből finanszírozott háziorvosok elszámoltatásának számvitele és adózási kérdései – A kártyapénzek felhasználásának OEP (NEAK) ellenőrzése című előadás szerkesztett változata.

Könyvelőként nem elegendő a számviteli és az adójogszabályok alapos ismerete a kártyapénzből gazdálkodó háziorvosok könyvelési feladatainak ellátása során, ugyanis az Nemzeti Eszközkezelő Alappal (a későbbiekben: NEAK, korábban: OEP) való elszámolásakor számos speciális követelményt támaszt a finanszírozó. Az NEAK ellenőrzési gyakorlata rávilágított arra, hogy az a számviteli elszámolás, ami megfelel az adóeljárási szabályoknak, az anyagi jogi adójogszabályoknak, valamint a számviteli törvénynek, az nem feltétlenül felel meg a költségvetés szabályainak.

Az anyag az egészségügyi vállalkozások könyvelésével kapcsolatban felmerülő gyakorlati kérdéseket mutatja be, mégpedig a költségvetésből gazdálkodó háziorvosok elszámoltatásának adózási és számviteli kérdéseire fókuszálva, képet nyújtva a kártyapénzek felhasználásának NEAK ellenőrzéséről.

Közvetített szolgáltatások és alvállalkozói teljesítések...
 • 2.980 Ft
 • db
Közvetített szolgáltatások és alvállalkozói teljesítések...

Közvetített szolgáltatások és alvállalkozói teljesítések...

Szakmai konferenciafüzet
 • Ár 2.980 Ft
 • Kód 9587/17

Szerző: Kovács Attila
Lektor: Herich György
Oldalszám: 80
Méret: B/6

A Konferenciafüzet a „Közvetített szolgáltatások és alvállalkozói teljesítések az iparűzési adóban” című előadás szerkesztett változata.

Az iparűzési adó rendszerében az adóalap megállapításakor a Htv. szerinti nettó árbevételt csökkenti a közvetített szolgáltatások ellenértéke valamint az alvállalkozói teljesítmények érteke. Ezeknek a tételeknek azonban rendelkezniük kell olyan meghatározott alapelemekkel, amelyek mindegyikének teljesülnie kell ahhoz, hogy nettó árbevétel csökkentő tételeként lehessen azokat kezelni.

A kiadványban ezek az alapelemek kerülnek részletesen bemutatásra, gyakorlati példákon keresztül.

Munkaerő-gazdálkodás 2020
 • 3.970 Ft
 • db
Munkaerő-gazdálkodás 2020

Munkaerő-gazdálkodás 2020

Munkaerő-gazdálkodás 2020.
 • Ár 3.970 Ft
 • Kód 9792/20

Szerző: Harangi Andrea
Szerkesztő: Dr. Herich György
Lektor: Dr. Bogdán Zsuzsanna

E tankönyv kiemelten a társadalombiztosítási és bérügyintéző szakmai képzésben résztvevőknek készült azzal a céllal, hogy korszerű és a gyakorlatban is közvetlenül alkalmazható ismereteket biztosítson a munkaügyi és emberi erőforrás (HR) gazdálkodás területeiről. A 2020-as kiadás már tartalmazza a július 1-jei változásokat!

Az a szervezet lehet igazán sikeres, amelyben az alkalmazottak is sikeresnek érzik magukat, ezért az egyéni és szervezeti érdekek együttes figyelembe vételével képzelhető csak el a sikeres, hosszú távú foglalkoztatás. 

A korszerű HR és munkaügyi ismeretek nélkülözhetetlenek az emberek elhelyezkedésével és foglalkoztatásával kapcsolatban, valamint a HR adminisztrációs tevékenység ellátása során.

A tankönyvben a munkaerő-gazdálkodás tantárgy keretein belül, fejezetekre tagoltan kerültek meghatározásra a főbb témacsoportok, ezzel is segítve a sikeres záróvizsgára történő felkészülést.


Naplófőkönyv és pénztárkönyv az egyéni vállalkozások tükrében
 • 6.900 Ft
 • db
Naplófőkönyv és pénztárkönyv az egyéni vállalkozások tükrében

Naplófőkönyv és pénztárkönyv az egyéni vállalkozások tükrében

Naplófőkönyv és pénztárkönyv az egyéni vállalkozások tükrében
 • Ár 6.900 Ft
 • Kód 9464/2017

Szerző: Kis-Vén Valéria        Lektor: Suller Krisztina

Ezt a könyvet azért írtam, mert a kezdetekben nagy gondot okozott számomra az egyszeres könyvvitel. A főiskolai vizsgákat bár sikeresen tettem le ebből a tantárgyból, magát a lényeget igencsak sokára értettem meg. A kettős könyvvitelben mindig is otthonosan mozogtam, ám az élet rövidesen elém hozott sok-sok ügyfelet (egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek), akik számára pénztárkönyvet vagy naplófőkönyvet kellett vezetnem. Mivel abban az időben nem tehettem meg, hogy bárkit visszautasítok, elvállaltam a könyvelésüket. Tekintve viszont azt, hogy a szakmai munkámat maximális precízséggel szeretem végezni, azonnal elkezdtem alaposabban átnézni az egyszeres könyvvitel módszertanát, melynek köszönhetően egyre otthonosabban mozgok ezen a területen. Időnként viszont előkerültek olyan gazdasági események, amelyek könyvelésével kapcsolatban nem találtam sehol információt, így végül teljesen magamra lettem utalva. Ez pedig arra kényszerített, hogy átgondoljam és megértsem az egyszeres könyvvitel pénzforgalmi szemléleten alapuló, a kettős könyvviteltől igencsak eltérő szemléletmódját. Belemélyedtem a témába és végül sikerült megértenem! Hirtelen olyan volt, mintha egy kapcsoló fordult volna át az agyamban: megértettem mindent! Maga a valós élet tanított meg arra, hogy értsem is, amit csinálok, amit megtanítottak nekem. Ezt követően már minden elém kerülő, ismeretlen gazdasági eseményt könnyen megoldottam, mert tudtam, melyik lépésnek mikor kell bekövetkeznie, annak hol kell megjelennie, és az adott tételt hogyan kell kezelni ahhoz, hogy a megfelelő helyre kerüljön és a megfelelő időpontban hasson az áfára és az eredményre egyaránt!

Tanulva a saját hibáimból, a gyakorlati nehézségekből, úgy döntöttem, hogy megosztom mással is azt a logikai módszert, ami könnyen elsajátíthatóvá és megérthetővé teszi ezt az egyszerűnek nevezett, de annál bonyolultabb könyvelési módszert. Szeretném átadni a tudásom úgy, hogy mindenki, aki eddig félt a pénztárkönyvi vagy naplófőkönyvi könyveléstől, bátran merjen elvállalni ehhez kapcsolódó munkákat.

Ebben a könyvben csak és kizárólag magát a gondolatmenetet szeretném átadni sok-sok, logikusan felépített táblázaton keresztül, példákkal kiegészítve, hogy mindenki, aki kezébe veszi ezt a könyvet, azonnal megértse a naplófőkönyvi és pénztárkönyvi könyvelés lényegét, valamint, aki már gyakorlott szakember ebben a témában, azonnal megtalálja, és könnyen alkalmazni tudja az adott gazdasági eseményre vonatkozó szabályokat.

Amennyiben valaki megérti a kézzel történő könyvelés lényegét és metodikáját, akkor már minden egyszeres könyvviteli könyvelőprogramban el tud boldogulni. A fontos az, hogy az egyes könyvelési lépések a helyükön legyenek, mert ha ezt sikerül teljesítenünk, ezeken az inputokon nyugvó outputok (bevallások, adatszolgáltatások, elszámolások, zárások, beszámolók, stb.) is megfelelőek lesznek. Én ezeknek az alapoknak a helyes könyveléséhez szeretnék segítséget nyújtani.

A könyv első fejezetében nagyvonalakban áttekintjük az egyéni vállalkozókra vonatkozó általános szabályokat. Tesszük ezt annak érdekében, hogy el tudjuk dönteni, hogy az érintett személyre vonatkoznak-e az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos szabályozások, végezhetnek-e egyáltalán egyéni vállalkozói tevékenységet. Ez a rövid áttekintő biztosítja a könyvviteli nyilvántartásokkal kapcsolatos fejezet értelmezését, annak szakmai hátterét is.

Nemzetközi adózás
 • 15.750 Ft
 • db
Nemzetközi adózás

Nemzetközi adózás

Nemzetközi adózás
 • Ár 15.750 Ft
 • Kód 9747/20

Szerző: Dr. Herich György

Társszerzők/Lektorok: Berényi Mariann, Beszteri Sára, Dr. Borók Tímea, Csabai Róbert, Dr. Czoboly Gergely István, Dr. Deák Dániel, Erdős Gabriella, Dr. Futó Gábor, Dr. Gubacsi Bernadett, Juhász Márta, Kis Tünde Irén, Laczi Ferenc, Dr. Magyar Csaba, Magony Krisztina, Mihályi Andrea Ágnes, Nobilis Benedek, Dr. Őry Tamás, Rabb Andrea, Siklósiné Antal Gyöngyi, Szatmári László, Szmicsek Sándor
Oldalszám
: 832

Az elmúlt években a nemzetközi adózás területén olyan mértékű szemlélet változás és ehhez adekvát jogszabályi változások történtek mind az OECD Kettős Adóztatási Modellegyezmény és Kommentárja, mind az Európai Uniós jogharmonizáció, mind a magyar külső adójog területén, amelyek a már évtizedek óta gyakorló szakemberek számára is szükségessé teszik az eddigi ismeretek átértékelését, az új szabályozás megismerését, az új jogszabályi környezethez való alkalmazkodást.

A magyar adótanácsadó szakma, a magyar adódiplomácia versenyképességének megtartása és növelése céljából szükségessé vált a nemzetközi adózásban a szakma alapkönyvének teljes átdolgozása.

A könyv fontos célja, hogy elősegítse az okleveles adószakértők, adótanácsadók, könyvvizsgálók, könyvelők, pénzügyi-számviteli szakemberek, vállalkozók és vállalatvezetők felkészülését a megváltozott nemzetközi környezethez.

Az első fejezet a hagyományos értelemben vett nemzetközi adózás kérdéseivel foglalkozik. Így a vizsgálat középpontjában a nemzetközi adózás alapproblémája, a kettős és többszörös adóztatás, illetve az aluladóztatás kérdése áll. Az alkalmazható releváns jogforrások bemutatása mellett az elméleti alapok részletes kifejtésével alapozza meg az erre épülő lehetséges módszertani megoldásokat és azok közötti választás következményeit.

A második fejezet a nemzetközi adózás bilaterális szabályozásának vizsgálata keretében először a magyar kettős adóztatási egyezményhálózat kialakításában meghatározó szerepet játszó OECD Kettős Adóztatási Modellegyezményt, és annak kommentárját veszi górcső alá. A nemzetközi egyezményhálózatra fontos hatást gyakorló ENSZ, valamint USA Modellegyezmény vizsgálatát követően a magyar  adóztatási egyezménykötések folyamatával és célkitűzéseivel, legfontosabb sajátosságaival ismerkedhet meg az olvasó. A kétoldalú szabályozás fontos területe az örökösödés és ajándékozás nemzetközi szabályozása, amit az OECD Örökösödési és Ajándékozási Modellegyezményen keresztül, a multilaterális szabályozását az Európai Unió rendeletén keresztül mutatjuk be. A bilaterális egyezményhálózat bemutatását a beruházásvédelmi megállapodások teszik teljessé.

A harmadik fejezet a multilaterális megállapodások bemutatása során az európai uniós szabályozás intézményi, jogforrási kereteit követően sorra veszi, a közvetlen adók (jövedelemadók), a közvetett adók (általános forgalmi adó, jövedéki adó), valamint a helyi adók harmonizációjának eszközeit, módszereit, uniós szabályozását, nagy súlyt helyezve a releváns bírósági döntésekre és a magyar adaptációra. Az európai uniós szabályozás komplex áttekintése a támogatások szabályozásának ismertetésével ad komplex ismereteket.

A negyedik fejezet a nemzetközi adózás multilaterális szabályozásának legújabb, a szemléletében és a források újraelosztásában forradalmi változásokat hozó történéseivel, ezen belül az OECD BEPS programjával, az Európai Unió adóelkerülés elleni szabályozásaival (ATAD), valamint a magyar implementáció bemutatásával és elemzésével foglalkozik. Itt tárgyalja a könyv a bilaterális szabályozás multilaterális egyezménnyel történő felülírásának kísérletét az MLI-t is.

Az ötödik fejezetben a kettős adóztatási egyezményekkel, illetve multilaterális megállapodásokkal lefedetlen területek az un. harmadik országokkal folyó adóáramokkal, a külső adójoggal foglalkozik a könyv. A nemzetközi kitekintés során először két nettó tőkeexportőr ország Németország és az USA szabályozásán keresztül kapunk képet a sajátos érdekek érvényesítésének módszereiről és eszközeiről, majd ezzel szemben egy nettó tőkeimportáló ország – Magyarország – szabályozását mutatja be és elemezi teljes részletességgel.

A hatodik fejezet a nemzetközi adózás néhány kiemelt, jelentős adókockázatot, ill. adótervezési lehetőséget magában hordozó területével az elszámoló árazással, az adóparadicsomok világával, az ökoadózás helyzetével és jövőjével, a digitális gazdaság adózási kihívásaival foglalkozik. Ebben a fejezetben tárgyaljuk a nemzetközi társadalombiztosítás szabályozását is.

A hetedik fejezet az adórendszer fejlődésének bemutatását, elemzését követően a várható irányokra, tendenciákra kívánja a figyelmet felhívni mind a nemzetközi, mind a hazai adórendszer területén.

A könyv az ADÓTANÁCSADÓ sorozat szerves része, amely a nemzetközi adózási ismeretek bemutatását és a nemzetközi adótervezés megalapozását hivatott szolgálni. Az okleveles adószakértő, illetve adótanácsadó képzés tematikájára épülő, a szakképzés, egyetemi képzés, valamint a gyakorló szakma számára készült szakkönyv tartalmilag és módszertanilag szervesen integrálódik a sorozat többi könyvei közé.

A könyv szerzői és lektorai az adott szakterület kiemelkedő elméleti és gyakorlati szaktekintélyei, kutatói, oktatói, a jogszabályok-előkészítésében, és az EU kapcsolat-rendszer építésében, az adódiplomáciában résztvevő szakemberek. A nagy tapasztalattal rendelkező szerzők és lektorok mellett egy-egy részterületen több, igen tehetséges fiatal szakember munkájával is találkozhatunk.

A könyv a szakkönyv-offlineã rendszer részeként digitalizálva együttműködik nemcsak a sorozat többi könyvével, de a kiadó valamennyi kiadványával.

Összességében a könyv a szerzők, lektorok, informatikusok, szerkesztők, együttes munkájának eredményeként tartalmában, módszerében, informatikai hátterében, jelentős kísérlet annak szolgálatára, hogy minél mélyebb, korszerűbb ismeretekkel segítsük elő a magyar adótanácsadók, vállalkozások, adódiplomáciában szerepet vállalók, végeredményben a magyar gazdaság versenyképességét a nemzetközi adózás területén.

Kérjük, hogy észrevételeikkel, véleményükkel segítsék elő munkánk tovább-fejlesztését.

 

Tisztelettel:

                                                                                                                      A Kiadó

AdóABC sorozat elektronikus tankönyvek

ELEKTRONIKUS KIADVÁNYAINK JELENLEG ELŐKÉSZÜLETBEN VANNAK! A fenti könyvek elektronikusan is megrendelhetők. Az elektronikus változat csak könyvekkel együtt rendelhető (kivéve frissítés esetén). Ára: 12.250 Ft alapdíj (AdóABC szoftver ára) + 1.250 Ft könyvenként. Korábban már megvásárolt elektronikus könyveink frissítése az aktuális kézikönyv árának 50 %-a. Szoftver követelmény: Microsoft Word 2010 vagy újabb verziójú program.

 • Adó 2022 magyarázatok (+2 kredit) ÚJ!
  • db
 • Adó 2022 Teszt és Példatár ÚJ! (+2 kredit) ÚJ!
  • db
 • Adótan 2022 (+2 kredit) ÚJ!
  • db
Adja meg adatait!
Szállítás menete
Megrendelését GLS futárszolgálattal szállítjuk Házhoz, vagy Csomagpontra. (Csomagpont választása esetén kérjük a Megjegyzés rovatba tüntesse fel a választott csomagpont nevét: https://csomag.hu/hu/csomagfeladas(modal:csomagpont).) Áraink a csomagolási és szállítási költségeket (1.990 Ft, mely a csomag súlyának függvényében változhat) nem tartalmazzák. Amennyiben Személyesen szeretné átvenni a kiadványt, ezt a Megjegyzés rovatba jelezze és könyvesbolt vezetőnk felveszi Önnel a kapcsolatot az átvétel részleteivel kapcsolatban.

Ez a regisztráció egyben a Penta Unió Zrt. adatbázisába történő felvételre irányuló kérelem. A regisztrációval hozzájárul, hogy a Penta Unió Zrt. adatait bizalmasan kezelje, és induló képzéseiről tájékoztassa.

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább