Hogyan lehet Önből keresett és elismert adótanácsadó?

A város nevére kattintva megismerheti oktatóinkat, árainkat és választhat időpontjaink közül.

Válasszon várost!
Kedvezmények
Bónusz ajándék
Kattintson a részletekért!
Baja
Információ és jelentkezés
Békéscsaba
Információ és jelentkezés
Budapest
Információ és jelentkezés
Cegléd
Információ és jelentkezés
Debrecen
Információ és jelentkezés
Gyöngyös
Információ és jelentkezés
Győr
Információ és jelentkezés
Gyula
Információ és jelentkezés
Hódmezővásárhely
Információ és jelentkezés
Jászberény
Információ és jelentkezés
Kalocsa
Információ és jelentkezés
Kaposvár
Információ és jelentkezés
Kazincbarcika
Információ és jelentkezés
Kecskemét
Információ és jelentkezés
Miskolc
Információ és jelentkezés
Nagykanizsa
Információ és jelentkezés
Nyíregyháza
Információ és jelentkezés
Orosháza
Információ és jelentkezés
Pécs
Információ és jelentkezés
Sopron
Információ és jelentkezés
Szeged
Információ és jelentkezés
Szekszárd
Információ és jelentkezés
Szolnok
Információ és jelentkezés
Tatabánya
Információ és jelentkezés
Zalaegerszeg
Információ és jelentkezés
Még bizonytalan vagyok, többet szeretnék tudni a képzésről

Az adótanácsadó a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát végez.

Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának tájékoztatást ad.

Részt vesz a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat.

Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében, ellenőrzésében közreműködik. Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet lát el.

Az adótanácsadói tevékenységek, szolgáltatások közé tartozik minden tevékenység, szolgáltatás, amelyet az adótanácsadó a rá vonatkozó jogszabályok alapján elláthat, így különösen:

 • - a költségvetési kapcsolatokhoz tartozó bevallások készítése és ellenőrzése
 • - a bevallásokhoz kapcsolódó számviteli feltételrendszer ellenőrzése
 • - a vállalkozások, egyéb jogi és nem jogi személyek alakulásával, átalakulásával, működésével, megszűnésével kapcsolatos adótanácsadás
 • - a vállalkozás egészére vagy egyes részterületére, ügyleteire irányuló ellenőrzési, adótervezési feladatok végzése
 • - a pénzügyi szervezeti egységek munkájának megtervezése, megszervezése, irányítása és ellenőrzése
 • - megbízás alapján költségvetési kapcsolatokat érintő adóigazgatási eljárásban való képviselet ellátása
 • - adótanácsadói vélemények készítése, ellenjegyzése
 • - feltételes adómegállapítási kérelmek készítése, ellenőrzése belföldi ügyletek vonatkozásában
 • - szokásos piaci ár nyilvántartás készítése ellenjegyzése belföldi ügyletek vonatkozásában
 • - felügyeleti intézkedési kérelem készítése, ellenőrzése belföldi ügyletek vonatkozásában

 A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • - ellátni az adótanácsadási feladatokat, alkalmazni a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat
 • - értelmezni az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazni a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködni,
 • - alkalmazni a közigazgatási eljárási szabályokat
 • - önállóan értelmezni és követni az új adójogi eljárási normákat, nyomon követni a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait
 • - tájékoztatni megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről,
 • - a gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátni az adókötelezettségeket, tanácsot adni a követendő magatartást illetően, segítséget nyújtani a döntéshozatalhoz
 • - ellenőrizni és felügyelni az adókötelezettségek teljesítését, képviselni a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismerni az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást adni a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről; munkája során
 • - alkalmazni a hazai és az Európai Uniós tagállamokat érintő adójogot, a nemzetközi adózás alapvető szabályait, és mindezek jogi környezetét
 • - tájékoztatást adni a külföldi magánszemélyeket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről
 • - értelmezni és alkalmazni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat
 • - megszervezni az adótanácsadói tevékenységet, adótanácsadó szervezeten belül részt venni az ésszerű tanácsadói munkamegosztás kialakításában
 • - felhasználni munkájában a vállalkozások mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és az üzleti jelentésének egyes elemeiről és tartalmáról rendelkezésre álló információkat
 • - az eszközök és források értékelésére vonatkozó számviteli előírások ismeretében feltárni, kiemelni, értékelni az adózási összefüggéseket; tevékenysége során szóban és  írásban eredményesen kommunikálni környezetével, megbízóival, hatósági szakemberekkel és más tanácsadókkal
 • - költségvetési kapcsolatok ellenőrzésére jogosult szervezet alkalmazottjaként ellenőrizni az adókötelezettségek, támogatás-felhasználások jogszerűségét.

Az ismeretek megszerzésében és az elméleti-gyakorlati alapok elsajátításában nyújtunk Önnek segítséget az adótanácsadó tanfolyamunkon. A Penta Unió Oktatási Centrum és Vizsgaközpont immár több mint 27 éve folytat adótanácsadó képzést és szervezi meg a képzésben résztvevők szakmai vizsgáit. Minőségünk garanciája az elmúlt 27 évben intézményünkben végzett közel 2000 adótanácsadó szakmai sikeressége.

A képzés megkezdésének feltétele:

Szakmai előképzettség:

 • - 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő,
 • - 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő,
 • - 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő,
 • - mérlegképes könyvelő (szakiránytól függetlenül) vagy
 • - felsőoktatási intézményben szerzett oklevél
  •    - a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet, valamint jogász, vagy igazgatásszervező végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával) rendelkezők esetében legalább egy év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

  •    - a fel nem sorolt egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében legalább három év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

Előírt gyakorlat: 1 év (a szakmai előképzettséget követő 1 év)

A képzéshez való csatlakozás feltétele:

 • rendelkezik a már leoktatott tanórák tananyagával kapcsolatban a képzés szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott felmentéssel vagy
 • előzetes tudásszint felmérés keretében számot ad tudásáról

Az adótanácsadó tanfolyam moduljai:

 • 1. modul: 10766-16    Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok (32 óra)
 • 2. modul: 10767-16    Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás (40 óra)
 • 3. modul: 10768-16    Közvetlen adózási feladatok (60 óra)
 • 4. modul: 10769-16    Közvetett adózási feladatok (60 óra)
 • 5. modul: 10770-16    Egyéb adózási feladatok ellátása (30 óra)
 • 6. modul: 10771-16    Számviteli feladatok ellátása (50 óra)
 • 7. modul: 10772-16    Adótanácsadási tevékenység (8 óra)

Az adótanácsadó szakképesítés modulzáró vizsgái:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10766-16

Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok

központi szóbeli

10767-16

Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás

központi írásbeli

10768-16

Közvetlen adózási feladatok

gyakorlati (Útmutató alapján)

10769-16

Közvetett adózási feladatok

10770-16

Egyéb adózási feladatok ellátása

központi írásbeli

10771-16

Számviteli feladatok ellátása

központi írásbeli

10772-16

Adótanácsadási tevékenység

központi szóbeli

 
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.  
 
Az adótanácsadó szakképesítés szakmai vizsga részei:
 • Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közvetlen adózási gyakorlati feladatok

A    vizsgafeladat    ismertetése:    Központi    gyakorlati    feladatlap    alapján,    mely    a    szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat aránya: 30%

 • Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közvetett adózási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat aránya: 30% 

 • Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Adózási feladatok

A)  Az adózás rendje, adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: elméleti ismeretek: kiemelten a közpénzügyek, adózási elvek, alapfogalmak, az adóhatóságok és az adóalanyok jogai és kötelezettségei, az adózás folyamata, az ellenőrzés és önellenőrzés folyamata, az adóigazgatási, végrehajtási eljárás szabályai

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 20%

B)  Közvetlen adózási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: közvetlen adózási feladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza kiemelten az adóalanyiság, az adóalap, az adómérték és az adókedvezmények

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 10%

C)  Közvetett adózási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: közvetett adózási feladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza kiemelten az adóalanyiság, az adóalap, az adómérték, az adókedvezmények.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 10%

 

A központi gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó a Közvetlen adózási gyakorlati feladatok vizsgafeladatot legalább 60%-os szinten teljesíti.

A központi írásbeli vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó a Közvetett adózási feladatok vizsgafeladatot legalább 60%-os szinten teljesíti.

A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a gyakorlati és a központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatát a vizsgázó külön-külön legalább 60%-os szinten teljesítette.

A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó a  szóbeli vizsgatevékenységek vizsgafeladatait külön-külön legalább 60%-os szinten teljesítette.

Amennyiben minden vizsgafeladat/vizsgafeladatrész eredményes, úgy  a  komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként/vizsgafeladatrészenként elért érdemjegyek vizsgafeladat arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve, az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának/vizsgafeladatrészének érdemjegye elégtelen (1).

Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból/vizsgafeladatrészből kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri el a 60%-ot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.

Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgafeladathoz/vizsgafeladatrészhez, vizsgarészhez rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni.

Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok értékelési besorolása alapján történik.

Amennyiben a felmentést adó dokumentumokban nincs értékelési eredmény, úgy a vizsgafeladat érdemjegye közepes (megfelelt), illetve szöveges értékelés esetén a „megfelelt” közepes, a „kiválóan megfelelt” jeles érdemjeggyel egyenértékű.

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább