A PENTA UNIÓ Zrt. adatkezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

SZ-046/03

A PENTA UNIÓ Zrt. adatkezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató („Tájékoztató”) az alábbiakban pontokba szedett adatkezelési tevékenységek során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintettet az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 13. és 14. cikke alapján.

1.            Az adatkezelő és elérhetőségei

Az Adatkezelő cég neve: PENTA UNIÓ Oktatási Centrum Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Szolgáltató”)

Székhelye: 7622 Pécs, Czinderi utca 6.

Postacíme: 1051 Budapest, Sas utca 25.

Cégjegyzékszám: 02-10-060356

E-mail címe: info@penta.hu

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem nevez ki.

2.            Az adatkezelő által folytatott képzési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

        2.1.       A Szolgáltatás leírása

Az Adatkezelő az általános tevékenysége keretében felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó Képzéseket szervez és Szakmai klubokat működtet.

        2.2.       Az érintettek köre

A Képzéseken részt vevő a Szakmai Klubtagsággal rendelkező személyek. (a továbbiakban: Érintett).

        2.3.       Az adatkezelések céljai

A Képzésekkel és Klubtagsággal kapcsolatos szerződések megkötése, a résztvevővel a kapcsolattartás, az információk, tananyag, követelmények átadása, a részvétel dokumentálása, az Érintett a Pénzügyminisztérium és a Pest Megyei Kormányhivatal, mint felnőttképzési államigazgatási szerv (a továbbiakban: Felnőttképzési Államigazgatási Szerv) felé adatszolgáltatás.

        2.4.       Az adatgyűjtés módja

Az adatokat az Érintett vagy a nevében eljáró személy továbbítja az Adatkezelőnek papír alapon, online módon vagy telefonon. A papír alapon történő adatgyűjtés esetén az Adatkezelő az adatokat az adatkezelési cél megvalósítása érdekében elektronikus formában rögzíti és tárolja.

        2.5.       A kezelt adatok

Vezeték-, keresztnév, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, oktatási azonosító szám, nem, állampolgárság és nem magyar állampolgár Érintett Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel és idegennyelv-ismerettel kapcsolatos adatok, vizsgaeredmények, jelenléthez kapcsolódó adatok, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettséggel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatos adatok. A személyes, illetve elektronikus jelenlétet igazoló adatokat, naplófájlt, illetve az egyes modulzáró vizsgák eredményeit, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérés eredményeit. Továbbá a kreditpontos képzések esetében az elért kreditpontok száma és fajtája.

Adatkezelő a kezelt adatok helyességéért nem vállal felelősséget, az adatok pontos és helyes megadása az Érintett, illetve a nevében eljáró kötelezettsége. Amennyiben az Érintett adatai az adatkezelés időtartama alatt módosulnak, vagy azok bármely elírás folytán javításra szorulnak, úgy az Érintett jogosult a 4.2. pontban írtak szerint az adatai helyesbítésére.

        2.6.       Az adatkezelés időtartama

Az Érintett által a Képzés, illetve a Klubtagság befejezésétől számított 8 év, amelyet a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 21. § (5) bek. határoz meg az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő az Érintett beiratkozásának időpontjában hatályos Fktv. szerinti, a képzés befejezésekor frissített adattartalmat őrzi meg.

        2.7.       Az adatkezelés jogalapja

A Képzésekkel kapcsolatos adatkezelés jogszabályon alapul és egyúttal szerződés teljesítése érdekében történik.

Az Adatkezelő az Érintettel kötött képzési szerződés teljesítése érdekében kezeli az Érintett 2.5. pontjában meghatározott adatait.

Az Adatkezelő által nyújtott felnőttképzési szolgáltatásra vonatkozó, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § szerint a felnőttképzést folytató a képzés lebonyolítása érdekében a 2.5. pontban meghatározott személyes adatokat kezeli.

A klubokba történő jelentkezés esetén az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.

        2.8.       Az adatokhoz az Adatkezelő részéről hozzáfér

Az Adatkezelő munkavállalói a munkaköri feladatoknak megfelelő jogosultsági szintek alapján.

        2.9.       Adattovábbítás

      2.9.1.                 Adatfeldolgozók részére továbbítja:

 

Adatfeldolgozó: Székhely: Az adatfeldolgozó feladata:
AB PLUSZ Bt. 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48. Tárhelyszolgáltató
Webber Digital Solutions Kft. 1085 Budapest, József körút 69. Tárhelyszolgáltató, tárhely üzemeltető
OLÉ Bt. 1121 Budapest, Lidérc utca 46. Tárhelyszolgáltató
SoftEmit Informatikai Kft. 2093 Budajenő, Füzes utca 7. Ügyviteli szoftver fejlesztő
Szirtes Péter e.v. 2093 Budajenő, Füzes utca 7. e-learning rendszer fejlesztés, üzemeltetés
SW Factory Kft. 1147 Budapest, Öv u. 133. e-learning rendszer fejlesztés, üzemeltetés
Lőrincz Zoltán e.v. 2626 Nagymaros, Diófa u 35. Honlapfejlesztés
ISolutions Kft. 2040 Budaörs, Baross u. 89. Levelező rendszer üzemeltető, IT szolgáltató
Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Levelező szerver szolgáltató
Dr. Balogh Mónika 1041 Budapest,Berzeviczy Gergely u. 13. II. em. 3.  ügyvéd, kinnlevőségkezelés
Hexagon Consulting Kft. 1135 Budapest, Lehel u. 61. 6. emelet 604. ügyviteli szoftver fejlesztő
Dr. Vancsa Mária 7621 Pécs, Király u. 22 ügyvéd, kinnlevőségkezelés
Cobra Computer Kft. 1164 Budapest, Vágás u. 9. könyvelő szoftver fejlesztő
Videosquare Kft. 1138 Budapest, Váci út 182. online közvetítés szoftver fejlesztő
Light Media Bt. 3433 Nyékládháza, Muskátli u. 4. e-learning szoftver fejlesztő
Creon Heroes Zrt. 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunai Alajos u. 1.
hírlevélküldő szoftver fejlesztő
Wiredsign Zrt. 2643 Diósjenő, Dózsa György út 28./b e-szerződés szolgáltatás

  2.9.2.                 Az Adatkezelő a személyes adatok meghatározott körét az alábbiak szerint továbbítja:

Adattovábbítás címzettje

Székhely

A továbbított adatok

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Levelezéssel kapcsolatos adatok: név, levelezési cím

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Szállítással kapcsolatos adatok: név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Szállítással kapcsolatos adatok: név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

1. Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti adatokat.

2. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti adatokat.

Pest Megyei Kormányhivatal

1052 Budapest, Városház utca 7.

Adatszolgáltatás a FAR rendszerbe az Fktv. szerint: természetes személyazonosító adatok, elektronikus levelezési cím, legmagasabb iskolai  végzettség, képzési díj és annak költségviselőjére vonatkozó adat

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

Számlázással kapcsolatos adatok: számla adatai a NAV előírásai szerint

 

    2.10.        Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást.


    2.11.        A penta.hu oldalon használt cokkie-t

A süti (cookie) egy kisméretű fájl, amely akkor kerülhet a számítógépre, vagy egyéb internet elérésre használteszközére, amikor az Érintett felkeres egy honlapot. A sütiknek több funkciója is van: a weboldal megfelelő működését szolgálják, az oldalt látogatók egyéni beállításait tárolják, információt gyűjtenek, könnyebbé teszik a weboldal használatát. A sütik az egyes oldallátogatók beazonosítására alkalmas információt, személyes információkat nem gyűjtenek.

 A penta.hu oldal által használt cookie-k:

 1. Elengedhetetlen cookie-k

 Ezek a sütik fontos szerepet játszanak a weblap megfelelő működésében, ezek hiányában a weboldal egyes részei nem funkcionálnak.

 2. Statisztikai cookie-k

A felhasználói adatok anonim gyűjtésével az oldalt látogató közönség weblapunkra vonatkozó használati szokásairól kapunk információt (pl. megtekintett oldalak száma, oldalon eltöltött idő, navigálás). Ezek segítségével ismerjük meg a weboldal látogatóinak számát és tartalmak iránti érdeklődésüket. Ezáltal fejleszteni tudjuk oldalunkat, látogatóink felhasználói élményét. Minden információ név nélkül kerül eltárolásra és anonim elemzések keretében kerül felhasználásra.

 A statisztikai sütik jellemzően külső szolgáltatásokhoz kapcsolódnak (pl. Google Analytics, Clarity)

 3. Marketing célú cookie-k

Ezek a sütik felelnek azért, hogy a weblap látogatói számára a felhasználói szokásaik alapján releváns, a felhasználó számára érdekes hirdetéseket biztosítsanak. A felhasználók beazonosítására ezek a sütik sem alkalmasak, személyes adatokat nem tárolnak. A marketing célú sütik jellemzően külső szolgáltatásokhoz kapcsolódnak (pl. Google Ads, Facebook). Az Érintett által megadott beállításokat bármikor módosíthatja a penta.hu láblécében a "Süti beállítások"-ra kattintva.


3.            Az érintett jogai

 3.1.              A hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,
 2. az érintett személyes adat kategóriái,
 3. azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén az Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e),
 4. az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 5. az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen),
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 7. ha az adatot az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ,

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.  

 3.2.              A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben az Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adatok kiegészítését kérni.

Az Érintett a helyesbítést, kiegészítést kizárólag írásban – postai úton vagy e-mailben a jelen tájékoztató 1. pontjában jelzett címeken – jogosult az Adatkezelőtől kérni.

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelőt a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal - bizonyítsa az Adatkezelő számára.

Az Érintett az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 3.3.               A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,
 2. az Adatkezelő a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 3. az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
 4. az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,
 5. az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak törlésére köteles, az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
 2. a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
 3. közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,
 4. a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
 5. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,
 6. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 3.4.               Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát),
 2. az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér,
 3. az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 4. az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 3.5.              A tiltakozáshoz való jog

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem végez közérdekű adatkezelést és közhatalmi jogosítványai sincsenek, nem végez tudományos vagy történelmi kutatást, illetve az adatkezelésre statisztikai célból sem kerül sor, így esetében a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén merülhet fel a tiltakozáshoz való jog gyakorlása.

Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

Az Érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 1. az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 2. az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

 3.6.               Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és

 1. Az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Az adathordozhatóság körében az Adatkezelő köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére az Adatkezelő megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.

 3.7.              Jogorvoslathoz való jog

      3.7.1.                 Adatkezelő felkeresése

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése az Érintettre nézve sérelmes kérjük forduljon az Adatkezelőhöz a jelen Tájékoztató 1. pontjában meghatározott kapcsolattartási címek bármelyikén. Az Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok betartása és betartatása irányába, ezért minden beérkezett panaszt kellő körültekintéssel kivizsgál és ennek eredményéről az Érintettet tájékoztatja.

      3.7.2.                 A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelővel mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

      3.7.3.                 Panasztételhez való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

      3.7.4.                 Egyéb igényérvényesítési lehetőség

Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

4.            Egyéb rendelkezések

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a Tájékoztató 3.1. – 3.6. pontok szerinti kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról az Érintettet a honlapján való közzététel útján a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 3 nappal értesíti.

Budapest, 2023. 08. 23.

PENTA UNIÓ Zrt.

***

 SZ-062/01

Partnerek kapcsolattartóinak adatkezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató („Tájékoztató”) az alábbiakban pontokba szedett adatkezelési tevékenységek során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintettet az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 13. és 14. cikke alapján.

 1.  Az adatkezelő és elérhetőségei

  Az Adatkezelő cég neve: PENTA UNIÓ Oktatási Centrum Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

 Székhelye: 7622 Pécs, Czinderi utca 6.

 Postacíme: 1051 Budapest, Sas utca 25.

 Cégjegyzékszám: 02-10-060356

 E-mail címe: info@penta.hu

 Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem nevez ki.

 2. A szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése

2.1. A Szolgáltatás leírása:

 Az Adatkezelő a jogi személy partnereivel (továbbiakban: Partner) fennálló szerződések megkötése és teljesítése érdekében a Partner kapcsolattartóinak adatait kezeli.

 2.2.  Az érintettek köre:

 A Partner részéről a szerződések megkötése és teljesítés érdekében az Adatkezelővel kapcsolatot létesítő személy.

 2.3.  Az adatkezelések céljai:

 A Partnerekkel fennálló szerződések megkötése és teljesítése érdekében történő kapcsolattartás.

 2.4.  Az adatgyűjtés módja:

 Az adatokat a Partner vagy a Partner nevében eljáró természetes személy továbbítja az Adatkezelőnek papír alapon, online módon vagy telefonon. A papír alapon történő adatgyűjtés esetén az Adatkezelő az adatokat az adatkezelési cél megvalósítása érdekében elektronikus formában rögzíti és tárolja.

 2.5.  A kezelt adatok:

 Vezeték-, keresztnév, telefonszám, e-mail cím

 Adatkezelő a kezelt adatok helyességéért nem vállal felelősséget, az adatok pontos és helyes megadása a Partner, illetve a nevében eljáró kötelezettsége. Amennyiben az érintett adatai az adatkezelés időtartama alatt módosulnak, vagy azok bármely elírás folytán javításra szorulnak, úgy az érintett jogosult a 3.2. pontban írtak szerint az adatai helyesbítésére.

 2.6.  Az adatkezelés időtartama:

 A szerződéses jogviszony fennállásáig.

 2.7.  Az adatkezelés jogalapja:

 Jogos érdek.

 Az Adatkezelő a saját és a Partner jogos érdekében veszi át és kezeli a személyes adatokat, amely során a Partner és az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez Partner kapcsolattartóinak (munkavállalóinak) személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos korlátozás.

 2.8.  Az adatokhoz az Adatkezelő részéről hozzáfér:

 Az Adatkezelő vezető tisztségviselője, az érintett projektmenedzser.

 2.9.  Adattovábbítás:

 Adatfeldolgozók részére továbbítja:

Adatfeldolgozó

Székhely

Az adatfeldolgozó feladata

ISolutions Kft.

2040 Budaörs, Baross u. 89.

Levelező rendszer üzemeltető, IT szolgáltató

Google LLC.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Levelező szerver, tárhely szolgáltató

Hexagon Consulting Kft.

1135 Budapest, Lehel u. 61. 6. emelet 604.

ügyviteli szoftver fejlesztő

SoftEmit Informatikai Kft.

2093 Budajenő, Füzes utca 7.

Ügyviteli szoftver fejlesztő

Szirtes Péter e.v.

2093 Budajenő, Füzes utca 7.

Ügyviteli szoftver fejlesztő

SW Factory Kft.

1147 Budapest, Öv u. 133.

Ügyviteli szoftver fejlesztő

Lőrincz Zoltán e.v.

2626 Nagymaros, Diófa u 35.

Honlapfejlesztés

AB PLUSZ Bt.

2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.

Tárhelyszolgáltató

Webber Digital Solutions Kft.

1085 Budapest, József körút 69.

Tárhelyszolgáltató, tárhely üzemeltető

2.10. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

 Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást.

 3.     Az érintett jogai

 3.1.  A hozzáféréshez való joga:

 Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 a)    az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,

 b)    az érintett személyes adat kategóriái,

 c)     azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén az Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e),

 d)    az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

 e)     az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen),

 f)      a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

 g)    ha az adatot az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ,

 Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

 Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

 Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

 Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.  

 3.2.  A helyesbítéshez való jog:

 Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben az Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adatok kiegészítését kérni.

 Az Érintett a helyesbítést, kiegészítést kizárólag írásban – postai úton vagy e-mailben a jelen tájékoztató 1. pontjában jelzett címeken – jogosult az Adatkezelőtől kérni.

 A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelőt a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal - bizonyítsa az Adatkezelő számára.

 Az Érintett az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

 Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 3.3.   A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

 Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,

b) az Adatkezelő a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

c) az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

d) az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,

e) az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

f) az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

 Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

 Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

 Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak törlésére köteles, az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolat példányának törlését az Érintett kérelmezte.

 Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,

a) a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,

b) közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,

c) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 3.4.   Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát),

b) az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér,

c) az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

d) az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

 Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

 Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 3.5.      A tiltakozáshoz való jog:

 Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem végez közérdekű adatkezelést és közhatalmi jogosítványai sincsenek, nem végez tudományos vagy történelmi kutatást, illetve az adatkezelésre statisztikai célból sem kerül sor, így esetében a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén merülhet fel a tiltakozáshoz való jog gyakorlása.

 Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

 Az Érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

a) az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy

b) az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

 

3.6.      Az adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és

a) Az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Az adathordozhatóság körében az Adatkezelő köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére az Adatkezelő megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.

3.7.      Jogorvoslathoz való jog:

3.7.1.     Adatkezelő felkeresése:

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése az Érintettre nézve sérelmes kérjük forduljon az Adatkezelőhöz a jelen Tájékoztató 1. pontjában meghatározott kapcsolattartási címek bármelyikén. Az Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok betartása és betartatása irányába, ezért minden beérkezett panaszt kellő körültekintéssel kivizsgál és ennek eredményéről az Érintettet tájékoztatja.

3.7.2.     A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog):

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelővel mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

3.7.3.     Panasztételhez való jog:

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

 3.7.4.     Egyéb igényérvényesítési lehetőség:

Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 4. Egyéb rendelkezések

 Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a Tájékoztató 3.1. – 3.6. pontok szerinti kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.

 Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról az Érintettet a honlapján való közzététel útján a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 3 nappal értesíti.

 

Budapest, 2024.03.27.

PENTA UNIÓ Zrt.


 

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM