Hogyan lehet Önből keresett és jól kereső pénzügyi-számviteli ügyintéző?

A város nevére kattintva megismerheti oktatóinkat, árainkat és választhat időpontjaink közül.

Válasszon várost!
Kedvezmények
Bónusz ajándék
Kattintson a részletekért!
Baja
Információ és jelentkezés
Békéscsaba
Információ és jelentkezés
Budapest
Információ és jelentkezés
Cegléd
Információ és jelentkezés
Debrecen
Információ és jelentkezés
Eger
Információ és jelentkezés
Gyöngyös
Információ és jelentkezés
Győr
Információ és jelentkezés
Gyula
Információ és jelentkezés
Hódmezővásárhely
Információ és jelentkezés
Jászberény
Információ és jelentkezés
Kalocsa
Információ és jelentkezés
Kaposvár
Információ és jelentkezés
Kazincbarcika
Információ és jelentkezés
Kecskemét
Információ és jelentkezés
Miskolc
Információ és jelentkezés
Nagykanizsa
Információ és jelentkezés
Nyíregyháza
Információ és jelentkezés
Orosháza
Információ és jelentkezés
Pécs
Információ és jelentkezés
Sopron
Információ és jelentkezés
Szeged
Információ és jelentkezés
Szekszárd
Információ és jelentkezés
Szolnok
Információ és jelentkezés
Tatabánya
Információ és jelentkezés
Tiszaújváros
Információ és jelentkezés
Zalaegerszeg
Információ és jelentkezés
Még bizonytalan vagyok, többet szeretnék tudni a képzésről

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

 A szakképesítéssel rendelkező képes közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában; elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket; ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat; ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat; adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni; közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban; részt venni a befektetési döntések előkészítésében; pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni; könyvelési feladatokat ellátni; értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni; vezetni az analitikus nyilvántartásokat; elszámolni a termelési költségeket; közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében; közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában; számítógépes programcsomagokat használni; irodai szoftvereket használni; közreműködni a projektek pénzügyi tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében a programlezárásáig; összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából; feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni; munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni.

Az ismeretek megszerzésében és az elméleti-gyakorlati alapok elsajátításában nyújtunk Önnek segítséget a pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyamunkon. A Penta Unió Oktatási Centrum és Vizsgaközpont immár 27 éve folytat pénzügyi-számviteli ügyintéző képzést és szervezi meg a képzésben résztvevők szakmai vizsgáit. 

A képzésben való részvétel feltétele: érettségi vizsga

A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés szakmai tananyagegységei:

 • Ügyviteli feladatok és statisztika
 • Gazdálkodási feladatok
 • Könyvelés számítógépen
 • Könyvvezetés és beszámolókészítés
 • Banki és vállalkozásfinanszírozási ismeretek
 • Adózási ismeretek
 • Projektfinanszírozás
 • Projektfolyamatok követése
 • Foglalkoztatás I.
 • Foglalkoztatás II.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés modulzáró vizsgái:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége/ időtartama

Az eredményesség feltétele

Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

Központi gyakorlati / 60 perc

min. 50%

Gazdálkodási feladatok ellátása

 Központi írásbeli / 60 perc

min. 50%

Könyvelés számítógépen

Gyakorlati / 60 perc

min. 50%

Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai

Írásbeli / 60 perc

min. 50%

Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

Írásbeli / 60 perc

min. 50%

Projektfinanszírozás

otthon készített projektmunka

Az esettanulmány formai és tartalmi elemeit a központi Útmutató tartalmazza.

Projektfolyamatok követése

Foglalkoztatás I.

Írásbeli / 30 perc

min. 50%

Foglalkoztatás II.

Írásbeli / 30 perc

min. 50%

A tananyagegységek hozzárendelése a modulzáró vizsgatevékenységek követelménymoduljaihoz

Tananyagegységek

Követelménymodulok

Ügyviteli feladatok és statisztika

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/ Ügyviteli alapfeladatok

Gazdálkodási feladatok

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/ Vállalkozás-gazdálkodás alapfeladatai

10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása

Könyvelés számítógépen

11505-12 Könyvelés számítógépen

Könyvvezetés és beszámolókészítés

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/ Számviteli alapfeladatok

10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai

Banki és vállalkozásfinanszírozási ismeretek

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/ Pénzügyi alapfeladatok

11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

Adózási ismeretek

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/ Adózáshoz kapcsolódó alapfeladatok

11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

Projektfinanszírozás

11501-16 Projektfinanszírozás

Projektfolyamatok követése

11502-12 Projektfolyamatok követése

Foglalkoztatás I.

11498-12 Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás II.

11499-12 Foglalkoztatás II.

A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei:

 

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott szakmai követelménymodulokhoz rendelt   11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok, 10149-12 Könyvvezetés, beszámolókészítés feladatai, 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) és a 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli, valamint a 11505-12 Könyvelés számítógépen gyakorlati modulzáró vizsgatevékenység vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

A 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulokhoz rendelt esettanulmány készítése formai és tartalmi elemeit a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató tartalmazza.

10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a vállalkozás-gazdálkodás alapfeladatai és a gazdálkodási feladatok követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai képzést folytató intézmény által összeállított gyakorlati feladatlap a következő követelménytartalmakkal: hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése, adatbáziskezelő-program és internet használata, ügyviteli feladatok ellátása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott Útmutató alapján. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel, illetve záróvizsgával, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettséggel, illetve záróvizsgával, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett szakirányú végzettséggel rendelkezik, felmentést kap az alábbi modulzáró vizsgák írásbeli, gyakorlati vizsgatevékenysége alól:

 • 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása
 • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

Az a jelölt, aki rendelkezik a Vállalkozási ügyintéző, vagy Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítéssel, illetve Pénzügyi ügyintéző, vagy Számviteli ügyintéző, vagy Vállalkozási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap az alábbi modulzáró vizsgák írásbeli, gyakorlati vizsgatevékenysége alól:

 • 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása
 • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

Az a jelölt, aki rendelkezik az Államháztartási ügyintéző vagy Pályázati-támogatási asszisztens szakképesítéssel, illetve Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens, Adóügyintéző, Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző részszakképesítés bármelyikével felmentést kap az alábbi modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól:

 • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

A korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt modulzáró vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata alól: A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet alapján megkezdett szakmai vizsgák eredményes vizsgarészeinek beszámítására 2017. december 31-ig a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsgaegyenértékűségi tábla az irányadó.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés szakmai vizsgarészei:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Számítógépes könyvelés és analitika készítése, elektronikus bevallás és az esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével

A)           Számítógépes könyvelés és analitika készítése

A vizsgafeladat ismertetése: integrált könyvelési rendszer, pénzügyi, készlet, tárgyi eszköz és bérelszámoló alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, és gazdasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása központi gyakorlati feladatlap alapján. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B)           Elektronikus bevallás

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap; megadott információk alapján a NAV keretprogramjának alkalmazásával elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C)           Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével

A vizsgafeladat ismertetése: meghatározott szempontok alapján a projekttervezés és -finanszírozás témakörében készített esettanulmány bemutatása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján.

Az esettanulmány készítése a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységgel egyenértékű.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi feladatok, könyvvezetés és beszámolókészítés.

Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A)           Pénzügyi feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az általános pénzügy (pénzügyi alapfeladatok) és vállalkozásfinanszírozás szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B)           Könyvvezetés és beszámolókészítés

A vizsgafeladat ismertetése: a tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, munkabér, költségek, pénzeszközök és adók elszámolásával kapcsolatos könyvelési feladat. Megadott adatok és könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi és adózási feladatok, könyvvezetés és beszámoló készítés és az esettanulmány projektismerete

A)           Pénzügyi és adózási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a vállalkozásfinanszírozás és az adózáshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. Az adózási feladat adóelőleg és adószámítási feladatokat is tartalmaz adónemenként. A Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladatrész a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B)           Könyvvezetés és beszámoló készítés

A vizsgafeladat ismertetése: a könyvvezetés és beszámolókészítéshez kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C)           Az esettanulmány projektismerete

A vizsgafeladat ismertetése: az esettanulmányhoz kapcsolódó szakmai kérdés megválaszolása (két kérdés a központi szóbeli tételsorból). A szóbeli tételsor a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulok ismeretkompetenciái szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő nincs)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

A   gyakorlati   vizsgatevékenység   vizsgafeladata   csak   akkor   eredményes,   ha   a    vizsgázó az A) Számítógépes   könyvelés    és    analitika    készítése,    a    B)    Elektronikus    bevallás   és a C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével vizsgafeladatrészeket külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.

A központi írásbeli  vizsgatevékenység  vizsgafeladata  csak  akkor  eredményes,  ha  a  vizsgázó az A) Pénzügyi feladatok és a B) Könyvvezetés és beszámoló készítés vizsgafeladatrészeket külön- külön legalább 50%-os szinten teljesíti.

A szóbeli vizsgatevékenység A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat rész csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó a központi írásbeli A) Pénzügyi feladatok vizsgafeladatrészt legalább 50%-os szinten teljesíti.

A szóbeli vizsgatevékenység B) Könyvvezetés és beszámoló készítés vizsgafeladat rész csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó a központi írásbeli B) Könyvvezetés és beszámoló készítés vizsgafeladatrészt legalább 50%-os szinten teljesíti.

A szóbeli vizsgatevékenység C) Az esettanulmány projektismerete vizsgafeladat rész csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével vizsgafeladatrészt legalább 50%-os szinten teljesíti.

Amennyiben minden vizsgafeladat eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként/vizsgafeladatrészenként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve, az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának/vizsgafeladatrészének érdemjegye elégtelen (1).

Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból/vizsgafeladatrészből kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri el az 50%-ot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.

Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgafeladathoz/vizsgafeladatrészhez, vizsgarészhez rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni.

Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok értékelési besorolása alapján történik.

Amennyiben a felmentést adó dokumentumokban nincs értékelési eredmény, úgy a vizsgafeladat érdemjegye közepes (megfelelt), illetve szöveges értékelés esetén a „megfelelt” közepes, a „kiválóan megfelelt” jeles érdemjeggyel egyenértékű.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok vagy vizsgafeladatrészek alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki rendelkezik a Vállalkozási ügyintéző, vagy Vállalkozási és bérügyintéző, vagy Államháztartási ügyintéző szakképesítéssel, illetve az Adóügyintéző, vagy Pénzügyi ügyintéző, vagy Vállalkozási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a gyakorlati vizsgatevékenység B) Elektronikus bevallás vizsgafeladatrész teljesítése alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a központi írásbeli vizsgatevékenység A) Pénzügyi feladatok vizsgafeladat rész és a szóbeli vizsgatevékenység A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladatrész teljesítése alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Számviteli ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a gyakorlati vizsgatevékenység A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése vizsgafeladatrész, a központi írásbeli vizsgatevékenység B) Könyvvezetés és beszámoló készítés vizsgafeladatrész, valamint a szóbeli vizsgatevékenység B) Könyvvezetés és beszámolókészítés vizsgafeladatrész teljesítése alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik az Államháztartási ügyintéző szakképesítéssel vagy Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítéssel, felmentést kap a gyakorlati vizsgatevékenység C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével vizsgafeladatrész, valamint a szóbeli vizsgatevékenység C) Az esettanulmány projektismerete vizsgafeladatrész teljesítése alól.

A korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt komplex szakmai vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata/vizsgafeladatrésze alól: A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet alapján megkezdett szakmai vizsgák eredményes vizsgarészeinek beszámítására 2017. december 31-ig a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsgaegyenértékűségi tábla az irányadó.

A Pénzügyi ügyintéző részszakképesítés megszerzésének feltételei:

Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenység B) Elektronikus bevallás vizsgafeladatrészt, az írásbeli vizsgatevékenység A) Pénzügyi feladatok vizsgafeladatrészt, valamint a szóbeli vizsgatevékenység A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladatrészt eredményesen teljesítette, megfelel a Pénzügyi ügyintéző  részszakképesítés vizsgakövetelményeinek, részére Pénzügyi ügyintéző részszakképesítést igazoló bizonyítvány adható.

A Számviteli ügyintéző részszakképesítés megszerzésének feltételei:

Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenység A) Számítógépes könyvelés   és   analitika   készítése   vizsgafeladat   részt,   a központi   írásbeli   vizsgatevékenység   B)  Könyvvezetés és beszámolókészítés vizsgafeladatrészt, valamint a szóbeli vizsgatevékenység B) Könyvvezetés és beszámoló készítés vizsgafeladat részt eredményesen teljesítette, megfelel a Számviteli ügyintéző részszakképesítés vizsgakövetelményeinek, részére Számviteli ügyintéző részszakképesítést igazoló bizonyítvány adható.

A Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés megszerzésének feltételei:

Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenység C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével vizsgafeladatrészt, valamint a szóbeli vizsgatevékenység C) Az esettanulmány projektismerete vizsgafeladatrészt eredményesen teljesítette, megfelel a Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés vizsgakövetelményeinek, részére Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítést igazoló bizonyítvány adható.

Vizsga-tevékenység

Vizsgafeladatrész

Időtartam (perc)

Súly (%)

Megkezdés feltétele

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Pénzügyi ügyintéző

Számviteli ügyintéző

Pénzügyi projektmenedzser asszisztens

Gyakorlati

A)   Számítógépes könyvelés és analitika

90

10

-

min 50%

 

min50%

 

B)    Elektronikus adóbevallás

90

10

-

min 50%

min50%

 

 

C)   Esettanulmány bemutatása projektismeretek segítségével

20

10

-

min 50%

 

 

min 50%

Központi írásbeli

A)   Pénzügyi feladatok

90

20

-

min 50%

min 50%

 

 

B)    Könyvvezetés és beszámolókészítés

90

20

-

min 50%

 

min50%

 

Szóbeli

A)   Pénzügyi és adózási feladatok

20

10

Központi írásbeli A)

min 50%

min50%

 

 

B)    Könyvvezetés és beszámolókészítés

20

10

Központi írásbeli B)

min 50%

 

min50%

 

C)   Az esettanulmány projektismerete

10

10

Gyakorlati C)

min 50%

 

 

min 50%

 Részszakképesítések egyenértékűsége:

A Pénzügyi ügyintéző részszakképesítés, a Számviteli ügyintéző részszakképesítés, valamint a Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés együttes megléte egyenértékű a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítéssel.

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább