Aktualitások és példák a táppénz összegének számítása kapcsán

A kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) - 2013. július 15-étől - több ponton módosult az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvényben (2013. évi CXXVII. törvény) foglaltak alapján. A pénzbeli ellátások területén a jogosultsági szabályok nem változtak, a módosítás az ellátások naptári napi átlagának, összegének kiszámítási módjában hozott nagymértékű változást, mely mind a foglalkoztatók, mind az igénylők számára jelentős egyszerűsítést eredményez.

A táppénz összegének megállapítására vonatkozó legfontosabb változásokat ismertetjük Önöknek Dr. Bogdán Zsuzsanna főosztályvezető, OEP Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztály, 2013. szeptember 10-i - "A pénzbeli ellátásokat érintő változások, különös tekintettel az ellátások összegének kiszámítására" c. Pentás konferencián tartott - előadása alapján.

2013. július 15-től a táppénz összege főszabály szerint csak az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban ("utolsó" munkáltatónál) elért pénzeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem alapján kerül megállapításra.

Fogalmak

Táppénz, terhességi-gyermekágyi segély (tgyás) és a gyermekgondozási díj (gyed) összegének megállapításánál fennálló "utolsó" munkáltatónál elért jövedelem alatt az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelem értendő. Irányadó időszak - folyamatos biztosítás esetén (ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincsen) - az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszony első napjától az ellátásra való jogosultságot megelőző napig terjedő időszak, melynek kezdő napja nem korábbi az ellátásra való jogosultságot megelőző naptári év első napjánál.

Számítási időszak az irányadó időszakon belül az Ebtv. 48. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott időszak.

A jogszabály módosításának hatása

Akiknél nem változott a pénzbeli ellátás összegének megállapítása

Nem változik a táppénz, a tgyás, gyed összegének a kiszámítása azoknál, akik a fennálló munkáltatójánál, illetve egyéni és társas vállalkozásukban

  • az előző évben, vagy
  • az ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőző naptól "visszafelé" számított 180 napi jövedelemmel rendelkeznek.

 

Először tehát mindig meg kell vizsgálni, hogy főszabály szerint a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben (jelenleg fennálló jogviszonyban) rendelkezésre áll-e 180 naptári napi jövedelem. Amennyiben nem, akkor az ellátásra való jogosultság kezdőnapjától "visszafelé" számított 180 napi jövedelmet kell alapul venni.

Akiknél változott a táppénz összegének megállapítása (jogviszonyváltás esetén)

Azon biztosítottak esetében, akik az ellátás igénylésekor fennálló "új" munkavállalónál azért nem rendelkeznek 180 napi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelemmel, mert munkahelyet váltottak, de a két jogviszony között nem telt el 30 napnál több (folyamatos biztosítási jogviszonyról beszélhetünk), esetükben szükséges volt egy új szabály behozatala (az ún. szerződés szerinti jövedelem alapulvétele). Ha ez a szabály nem került volna módosításra, akkor logikusan a minimálbér alapján került volna részükre megállapításra az ellátás, holott folyamatosan van részükről járulékalapot képező jövedelem és járulékfizetés.

A módosítás értelmében tehát, ha a biztosított ugyanannál a foglalkoztatónál 180 napnyi jövedelemmel nem rendelkezik, de legalább 180 napja - a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. § szerint - folyamatosan biztosított, akkor 2013. július 15-étől a táppénzt a tényleges jövedelem, ennek hiányában pedig a szerződés szerinti jövedelem alapján kell megállapítani.

A jogszabály módosítása így megteremtette annak lehetőségét, hogy a munkavállaló táppénzének összege az új munkáltatónál elért jövedelemhez igazodjon, azonban ne kerüljön hátrányos helyzetbe a munkáltatóváltás miatt.

Ha azonban a biztosított a fenti irányadó időszakokban táppénzalapként meghatározott jövedelemmel nem rendelkezik, és nincsen Tbj. 5. §-a szerinti 180 napnyi folyamatos biztosításban töltött ideje sem, akkor táppénzét - az alábbiakban ismertetett ún. kedvezményszabályban foglaltak kivételével - a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez utóbbi esetben a táppénz alapja a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem.

 

Az Ebtv. 48. § (5) bekezdésében foglalt ún. kedvezményszabály alapján az alábbi esetekben nem a minimálbér alapulvételével kerül az ellátás összege megállapításra, hanem a korábban folyósított ellátás alapja képezi az újabb ellátás alapját is.

"Ebtv. (5) Ha a biztosítottnak azért nem volt a (2)-(3) bekezdés szerint figyelembe vehető jövedelme, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesült, a táppénz naptári napi összegét a korábban folyósított ellátás alapját képező összeg figyelembevételével kell megállapítani, ha az a (4) bekezdés szerint megállapított összegnél kedvezőbb."

Az Ebtv. 48. § (5) bekezdésében foglalt tehát kedvezményszabályt csak akkor lehet alkalmazni, ha a biztosítottnak azért nincsen a fennálló jogviszonyában 180 napi jövedelme, mert olyan ellátásban (táppénz, tgyás, gyed) részesült, amelynek az összegét már a fennálló munkáltatónál elért jövedelméből állapították meg akár az előző évben, akár "visszafelé" számítva.

Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a jogszabály ennek kapcsán nem sorolja fel a gyermekgondozási segélyt (gyes), tehát ha ezen állátásban való részesülés miatt nem rendelkezik az egyén 180 napnyi jövedelemmel, akkor a kedvezmény nem alkalmazható.

Pl. ha az anyuka a gyermek második életévének betöltése után visszatér dolgozni, de nemsokára a gyerek betegsége miatt gyermekápolási táppénzben (gyáp) részesül, akkor ebben az esetben azért nem rendelkezik az előző évben 180 napnyi jövedelemmel, mert gyed-ben részesült, így ezen korábban folyósított ellátás képezi majd a gyáp alapját is. Ez a kedvezményszabály lényege.

Pl. ha azonban a biztosított "A" munkáltatónál 2010. január 1-jétől dolgozik 2013. augusztus 7-ig, majd 2013. július 1-jétől 2014. július 31-ig gyed-ben részesül, melynek folyósítása alatt munkáltatót vált (2013. augusztus 8-tól "B" munkáltatónál lesz biztosított, 2014. augusztus 1-jétől dolgozik, 2014. augusztus 15-től táppénzre jogosult), akkor ebben az esetben a kedvezményszabály már nem alkalmazható. Táppénzének összegét nem lehet a korábban folyósított gyed alapját képező összeg figyelembevételével megállapítani, mert a gyed összegét az előző munkáltatónál elért jövedelem alapján állapították meg.

Videónkon Dr. Bogdán Zsuzsanna további példákkal szemlélteti a táppénz összegének számítására vonatkozó módosításokat, melyből megtudhatja, hogy mely esetekben nem jelentenek változást az új szabályok alkalmazása.

A videót megtekintheti ITT.

Hozzászólások

  1. Hozzászóló
    Barzsó Attila

    Jelenlegi munkahelyemen 2013 szept1.-óta dolgozom.Ha most(2014 ápr)kerülnék tartós táppénzre,a táppénz kiszámításánál számítana e a tavalyi évben az előző munkáltatómtól kapott végkielégítés?

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM