Az Államháztartási mérlegképes könyvelő hatósági képzésről röviden

Szerző: Lukács László István

A 2024. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások következtében hatósági képzéssé alakul át a mérlegképes könyvelői, adótanácsadói és okleveles adószakértői képzés. A következő bejegyzésben az Államháztartási mérlegképes könyvelő hatósági képesítésre vonatkozó változások, jogszabályi előírások, képzési és vizsgakövetelmények kerülnek röviden bemutatásra.

Jogszabályi háttér

2024. január 1-jén hatályba lépett a mérlegképes könyvelői, az adótanácsadói és az okleveles adószakértői szabályozott szakmák hatósági képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 607/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet). A Korm. rendelet meghatározza az akkreditált hatósági képzőkre, a hatósági képzésre, az akkreditált hatósági vizsgaközpontokra, a hatósági vizsgára, a vizsgabizottságra és a hatósági képesítést igazoló tanúsítványra vonatkozó követelményeket. A Korm. rendelet szerinti új típusú hatósági képzések első alkalommal 2024. július 1-jétől kezdhetőek meg.

A Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a számviteli hatósági képesítésekre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményeket és a képzés bemeneti feltételeit, melyekhez kapcsolódóan a Pénzügyminisztérium pénzügyi szakképzéssel kapcsolatos honlapján elérhetők az új típusú képzések útmutatói, melyek részletesen tartalmazzák a képzési és vizsgakövetelményeket.

Képzési előkövetelmények

A jogszabályi előírások alapján az Államháztartási mérlegképes könyvelő hatósági képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek az érettségi mellett szakmai előképzettséget (szakképesítés, szakképesítés-ráépülés) is előírnak.  A képzés megkezdéséhez a felsorolt képzési előkövetelmények közül kell az egyiknek megfelelni a jelentkezőknek:

  • mérlegképes könyvelői hatósági képesítés,
  • mérlegképes könyvelői szakképesítés,
  • mérlegképes könyvelői szakképesítés-ráépülés,
  • okleveles könyvvizsgáló szakképesítés, vagy
  • regisztráció könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában.

Modulok tartalma és a kötelező óraszámok

Az államháztartási mérlegképes könyvelő hatósági képesítés alapvetően megtartotta a korábbi, programkövetelmény szerinti modulokat, de a hatósági képesítés útmutatójában a vizsgakövetelmények és a modulok szakmai tartalma kibővítésre, pontosításra került. Az egyes modulok teljesítésével az alábbi kompetenciák szerezhetőek meg.

Államháztartási szervezetek szabályozása képzési modul:

A képzésben résztvevő a képzési modul szakmai követelményeinek elsajátítása után átlátja a magyar közpénzügyi rendszer működését, az államháztartási szervezetek jogszabályi környezetét, szabályozását, megismeri az államháztartási szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és működési szabályokat, a vagyongazdálkodásra vonatkozó előírásokat, a költségvetés tervezés módszertanát, a költségvetés végrehajtására és a zárszámadás elkészítésére vonatkozó szabályokat. Ez a modul tulajdonképpen két részmodulra osztható, mivel egyrészt tartalmazza az államháztartási szervezetekre vonatkozó jogszabályi környezet ismertetését, másrészt biztosítja az államháztartási gazdálkodási, pénzügyi folyamatok megismerését.

Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése képzési modul:

A képzésben résztvevő a képzési modul szakmai követelményeinek elsajátítása után megismeri az államháztartási szervezetek számviteli, gazdasági elemzési és ellenőrzési sajátosságait, a magyar államháztartási számviteli szabályozás, könyvvezetés és beszámolás rendszerét, értelmezi és alkalmazza a gazdálkodási szabályok számviteli leképezését a számviteli adatok és egyéb információk elemzési és értelmezési módját figyelembe véve, átlátja a költségvetési szervek belső és külső ellenőrzési feladatait, annak szabályozását. Ez a modul egyrészt a szabályozás modulban megszerzett ismeretekre, másrészt az előírt előképzettség során megszerzett tudásra épít. A modul három részmodulra osztható, államháztartási számvitelre, államháztartási szervezetek gazdasági tevékenységének elemzésére és államháztartási szervezetek ellenőrzésére.

A korábbi szakképesítésben meghatározott óraszámokhoz képest a hatósági képzésben változások következtek be, melyek a Korm. rendelet 1. számú mellékletében szerepelnek. Az óraszámok összehasonlítását a következő táblázat tartalmazza.

Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés és hatósági képesítés kötelező óraszámai

 
Megnevezés Szakképesítés óraszámai Hatósági képesítés óraszámai
Államháztartási szervezetek szabályozása modul

Minimális óraszám: 40 óra
Maximális óraszám: 60 óra

80 óra, ebből kötelező 80 óra, ebből kötelező kontaktóra 30 óra
Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése modul

Minimális óraszám: 120 óra
Maximális óraszám: 180 óra

180 óra, ebből kötelező kontaktóra 60 óra
Összesen

Minimális óraszám: 160 óra
Maximális óraszám: 240 óra

260 óra, ebből kötelező kontaktóra 90 óra

A programkövetelmény szerinti szakképesítéshez képest a hatósági képesítés esetén az óraszámok a korábbi maximális óraszámokhoz kerültek hozzáigazításra, és rögzítésre került a kötelező kontaktórák minimális száma.  Ebből adódóan a hatósági képesítéshez kapcsolódó képzések - a jelenléti képzés mellett - blended learning formában is tarthatók, ami ötvözi az online, e-learning képzési formákat a jelenléti (kontakt) képzési formákkal.  Az óraszámok emelésének a célja, hogy a képző szervek ne csak a minimális óraszámot biztosítsák a résztvevőknek. A kötelező kontaktórák pedig azt a célt szolgálják, hogy a képzésben résztvevők egyrészt konzultálhassanak élőben az oktatókkal, másrészt az előre rögzített e-learning tananyagok mellé az aktualitások, képzés közbeni jogszabályi változások is ismertetésre kerüljenek, így elkerülve a tananyag elavulását. A kontaktórák megtarthatók tantermi keretek között és élő online közvetítés keretein belül egyaránt.  A fentiekből következően a Korm. rendelet nem engedi, hogy a képzés csak előre rögzített e-learning tananyagot tartalmazzon, amire a Szakképzési törvény még lehetőséget biztosított.

Mérések és a hatósági vizsga

Az államháztartási szervezetek szabályozása képzési modul és az államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése modul egyaránt írásbeli méréssel zárul. A szabályozás modul mérése tesztfeladatokból és feleletalkotó feladatokból áll, és az időtartama 60 perc. A számvitel és ellenőrzés modul mérésének az időtartama 120 perc. A vizsga alapvetően gyakorlati példák megoldásából áll, ami tartalmazhat könyvvezetési és beszámoló készítési, elemzési és ellenőrzési feladatokat egyaránt. Ezek mellett tesztfeladatokat és feleletalkotó feladatokat is tartalmaz a vizsga.

A képzést és a modulzáró méréseket sikeresen teljesítők kezdhetik meg a hatósági vizsgájukat. A hatósági vizsga két részből áll, gyakorlati és szóbeli egységekből, a vizsga feladatsorait és a szóbeli tételeket a Pénzügyminisztérium adja ki. A gyakorlati vizsga két vizsgarészből tevődik össze, melyek időtartama, felépítése megegyezik a képzés moduljainak mérésére megállapított előírásokkal, azzal az eltéréssel, hogy az államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése modul esetében a rendelkezésre álló idő 180 perc. A Korm. rendelet előírásai szerint a hatósági vizsgát az első vizsganapot követő hatvan napon belül be kell fejezni.

***

A hatósági képzés meghirdetéséhez az előkészületek már folyamatban vannak, addig is várjuk a jelentkezéseket a 2024 tavaszán induló, még programkövetelmény szerinti képzésre! >> Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés


Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM