Veres Ibolya: A civil szervezetek 1%-os támogatásainak változásai 2014

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényt (1%-os tv.) 2014. január 1-jétől a 2013. évi CCXXXVI. törvény, valamint egyes szabályaira vonatkoztatva a 2013. évi CCXIII. törvény módosította.

Veres Ibolya okleveles adószakértő - a 2014. április 1-jén tartott Pentás konferencia előadása alapján - ismerteti Önöknek a civil szervezetek 1%-os támogatására vonatkozó egyes rendelkezések változásait.

Számvitel témakörben 2014 júniusától egész évben országszerte szervez a PENTA UNIÓ Zrt. továbbképzéseket. A hagyományos, kétnapos mérlegképes továbbképzések számviteli napján többek között az alábbi kérdésekre is választ kaphat:

Számviteli változások 2014-től; Számlázási szabályok a Számviteli törvény szerint; Sajátos beszámolási kötelezettségek; Értékcsökkenés, értékhelyesbítés számvitele.

Kérdéseit megvitathatja az előadóval vagy kollégáival is a továbbképzés konzultációs részében vagy a szünetekben! Jöjjön el Ön is!

Jelentkezés és további információk » HAGYOMÁNYOS KÉTNAPOS TOVÁBBKÉPZÉS

Felhasználási- és tartalékolási határértékek

Jelentős változás következett be a felhasználási- és tartalékolási határértékek, illetve az elszámolási időpontok szabályozása tekintetében.

Minden olyan támogatást, amely tartalékba került eddig, azaz a 2014. évet megelőzően kiutalt támogatások tartalékolását is beleértve, 2015. december 31-ig kötelezően el kell számolni a NAV oldaláról letölthető KOZ elnevezésű elszámolásban ("KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerinti a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásról" elnevezésű adatlap), mely csak elektronikusan, az Ügyfélkapun keresztül nyújtható be.

Az 1%-os támogatás kedvezményezettje az átutalt összegnek az átutalását követő év december 31. napjáig történő felhasználására vonatkozó, a cél szerinti és működési költségeket összegszerűen is tartalmazó adatait - meghatározva a támogatás esetleges, az átutalást követő második év december 31. napjáig terjedő tartalékolásának tényét, célját és összegét is - a kiutalást követő második év május 31. napjáig az adóhatóság részére elektronikus úton küldi meg (beszámolási kötelezettség).

Változás, hogy a fel nem használt - 5.000 forintot meghaladó - összeget a kedvezményezett a beszámolással együtt az adóhatóság részére vissza kell, hogy utalja.

A 2014. évtől kezdődően tehát háromról egy évre csökken a költségvetési támogatás tartalékolási célú felhasználása, azaz a juttatást követő évben használható fel, illetve a juttatással a követő év második év május 31-ig el kell számolni, azzal az átmeneti szabállyal, hogy már a 2013. december 31-e előtt kiutalt támogatásokra is vonatkozik az új rendelkezés.

Ha az adóhatóság a kedvezményezett beszámolási kötelezettségének teljesítése során megállapítja, hogy a kedvezményezett az egy éves tartalékolási időt túllépte és a visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, erről határozatot hoz, amelyben a kedvezményezettet a közhasznú tevékenység megvalósítására az egy éves tartalékolási idő lejártáig fel nem használt, az 5.000 forintot elérő és meghaladó összeg visszafizetésére kötelezi (legkorábban és először a 2014. évre vonatkozó KOZ elszámolásban kell ezt figyelembe venni, mely 2015-ben kerül benyújtásra).

Fontos kiemelni tehát, hogy nem egy utólagos ellenőrzés keretében ellenőrzi az adóhatóság a kötelezettségek teljesítését, hanem a KOZ elszámolás alapján.

Kedvezményezetté válás feltételrendszere

A kedvezményezetté válás feltételrendszerét az 1%-os tv. 4. § szabályozza. Ennek értelmében egységesen a rendelkező évet megelőző második év első napján jogerősen nyilvántartásba vett egyesület, alapítvány részesülhet felajánlásban, amely belföldi székhellyel, magyarországi vagy határon túli magyar közösség érdekében tevékenykedik, továbbá szervezetével, működésében pártoktól független, és közvetlen politikai tevékenységet nem végezhet. Továbbra is a párt, a biztosító egyesület, a munkáltató és munkavállalói érdekképviseleti szervezet 1%-os támogatást nem fogadhat.

Fontos, hogy a kedvezményezett a 2012/2013. évekre vonatkoztatva az 1%-os tv. 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatát a 9. § -ban tett tevékenységekre vonatkozóan tehette meg.

Előzetes regisztrációs eljárás

Minden év január elsején teszi közzé az adóhivatal a honlapján azon civil szervezetek nevét, adószámát, amelyek jogosultak az 1%-os támogatás fogadására. Nagyon fontos rendelkezés, hogy ennek érdekében a civil szervezetek a rendelkezés évét megelőző év szeptember 30-ig kötelesek regisztrálni magukat az adóhivatalnál az erre rendszeresített nyomtatványon.

A módosítás következtében a kedvezményezetté válás rendszerében az utólagos jogosultságigazolás helyett az előzetes regisztráció kerül előtérbe, melynek során a feltételeknek megfelelő civil szervezet előzetes regisztrációval, a rendelkező évet megelőző év szeptember 30. napjáig kéri nyilvántartásba vételét.

Azon civil szervezetek, amelyek folyamatosan részesülnek az 1%-os támogatásban, azoknak 2014. szeptember 30-ig eleve nyilatkozniuk kell a kedvezményezetti feltételek igazolásáról, így nem kötelesek az előzetes regisztrációs eljárást kezdeményezni, mivel egyúttal teljesül a regisztrálási kötelezettségük is (csak akkor kell ezt újra megtenni, ha változás történt, melyet 15 napon belül jelezniük szükséges).

Azon civil szervezetek, amelyek csak 2015. január 1-jét követően rendelkezhetnek a támogatásokkal, azoknak a rendelkezés évét megelőző év, azaz 2014. szeptember 30-ig regisztrálniuk kell az adóhivatalnál (értelemszerűen mindig a rendelkezés évét megelőző év szeptember 30-ig szükséges a NAV-nál nyilatkozatot tenni és regisztrálni). Az ún. technikai adószámosoknak, azaz az egyházaknak csak a technikai adószám kiadását követő évben áll módjukban fogadni a támogatásokat.

A regisztrációs kötelezettséget elektronikus úton az erre rendszeresített és visszavonásig érvényes nyomtatványon, a rendelkezés évét megelőző év szeptember 30-ig kell megtenni. Minden változást 15 napon belül az adóhivatalhoz be kell jelenteni az erre rendszeresített nyomtatványon.

Az adóhatóság minden év január 1-jén honlapján közzéteszi az adott évben felajánlásra jogosultak, regisztráltak adatait. Az adóhatóság közzétételi kötelezettségét első alkalommal 2015. január 1-jén teljesíti, amely lista tartalmazza a 2014. évben a kedvezményezetti feltételeket igazoló, valamint az előzetes regisztrációs eljárásban részt vevő és a kedvezményezetti feltételeket igazoló szervezeteket.

2014-ben a már kedvezményezett feltételek igazolására felhívott szervezetek egyben teljesítik a regisztrációs kötelezettségüket is 2014. szeptember 30-ig, tehát külön regisztrációs kötelezettségük számukra nem merül fel.

Felhasználási összeg változása

A támogatás felhasználásának szabályait az 1%-os tv. 6/C-7. §-ai tartalmazzák.

A módosítások az alábbiak:

 • a kedvezményezett fenntartással, működéssel kapcsolatos költségek - a tartalékolást is figyelembe véve - együttesen nem haladhatják meg a felhasználás évében a felhasznált összeg 25%-át, max. 25 millió Ft-ot (az eddigi 50%-kal szemben), illetve
 • a kedvezményezett reklám- és marketing célú tevékenységre fordított költségek együttes összege pedig a felhasznált összeg 10%-át, de legfeljebb 10 millió Ft-ot nem haladhatja meg.

Működési költségként továbbra is a jelzett jogszabály 7. § (10) bekezdése az irányadó.

Fel nem használt támogatás megszűnés esetén

Az 1%-os tv. 4. § (4) bekezdése rendelkezik jogutód nélküli megszűnés esetén a jogutód nélkül megszűnt szervezet(ek)nek felajánlott összegeknek a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) költségvetésébe, illetve jogutódlással történő megszűnés esetén pedig a jogutódhoz történő kerüléséről, amennyiben a már jelzett feltételekkel rendelkezik.

Könyvelési tételek

Az 1%-ként kiutalt összeg könyvelési módszere kétféle rendszerben történhet:

 • 1a) kettős könyvvitel esetén passzív időbeli elhatárolás (48), illetve egyszeres könyvelés esetén kötelezettség növekedésként kerül a támogatás könyvelésre;
 • 1b) költségek, ráfordítások megfizetése, kiegyenlítése (5, 8 számlaosztály, ennek kapcsán fontos figyelembe venni, hogy a befektetett összeg nem ráfordítás, költség, csak az értékcsökkenése),
 • 1c) a költség, ráfordítás összegnek megfelelő 48-as számlaosztályról és kötelezettség csökkentésként átvezetés egyéb bevételre (48/kötelezettség csökkentése, 96/egyéb bevétel növekedés 1b) összegnek megfelelően);
 • 2a) azonnal egyéb bevételre (96) kerül a felhasználásra átutalt támogatás (egyszeres könyvvitel esetén is);
 • 2b) költségek, ráfordítások megfizetése, kiegyenlítése (5, 8 számlaosztály, ennek kapcsán fontos figyelembe venni, hogy a befektetett összeg nem ráfordítás, költség, csak az értékcsökkenése),
 • 2c) a fel nem használt összeg december 31-én átkönyvelésre kerül a 48-as passzív időbeli elhatárolásra, kötelezettség növekedésre (96/egyéb bevétel csökkenés).

Természetesen a pontos elszámolás és könyvelés érdekében a jelzett bevételeket és költségeket külön főkönyvi számon, illetve egyszeres könyvvitel esetén külön rovatként kell könyvelni.

Elszámolás

Az 1%-os tv. 6/C. § (1) bekezdése értelmében

 • az átutalást követő év december 31-ig történt felhasználásról,
 • az átutalást követő 2. év december 31-ig történő esetleges tartalékolásról,
 • a kiutalást követő 2. év május 31-ig

az elszámolást az adóhatóság részére elektronikus úton kell megtenni.

Azon civil szervezeteknek, akik saját honlappal rendelkeznek, az elszámolásokat a honlapjukon is kötelező közzétenniük a felhasználást követő év május 31-ig, és azt e jelzett határidőtől számított egy évig nem távolíthatják el.

A hagyományos, kétnapos továbbképzéseken a férőhelyek száma korlátozott, jelentkezzen most és szerezze meg szükséges kreditpontjait! » HAGYOMÁNYOSKÉT NAPOS TOVÁBBKÉPZÉS

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM