Dr. Csátaljay Zsuzsanna: Belföldi összesítő jelentés

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő belföldi összesítő jelentésre (Jelentés) vonatkozó első szabályozás 2011. novemberében jelent meg az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011.évi CLVI. törvény 296.§ 6) bekezdésében. Az első változat azonban módosításra, kiegészítésre került. Végül az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvény (Aet.) 69.§ bekezdése alapján, 2013. január 1-jétől az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénybe (Art) iktatott 31/B § tartalmazza a belföldi összesítő jelentés végleges és részletes szabályait. Hírlevelünk nemcsak a jogi szabályozást ismerteti, hanem gyakorlati tanácsokat is tartalmaz a jelentés analitikájának összeállítására való felkészülésben dr. Csátaljay Zsuzsanna adószakértő előadása alapján.

Általános szabályok

2013. január 1-jétől minden 2 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó áthárított általános forgalmi adót tartalmazó termékértékesítési, szolgáltatásnyújtási számláról a kibocsátónak, továbbá minden ezen összeg szerinti levonható adót tartalmazó, termékbeszerzési vagy szolgáltatás igénybevételi számláról a befogadónak kötelező összesítő jelentést adnia számla szerinti bontásban.

A Jelentés az áfa-bevallás mellékletét képezi, így ez, az áfa-bevallás gyakoriságának megfelelően kerül benyújtásra.

A Jelentésben fel kell tüntetni a számlaszámot, eladó és vevő adószámát, az ügylet teljesítési időpontját, az adó alapját, az áthárított adó összegét számlaszintű bontásban.

A Jelentés analitikájának összeállításakor első lépés tehát a 2 millió Ft vagy azt meghaladó adóösszegű számlák kiszűrése. A szűrést érdemes külön az értékesítési és külön a beszerzési számlákra is elvégezni, mert a beszerzési számlák tekintetében külön feltételeket is szab a jogszabály.

Értékesítésről szóló számlákra vonatkozó szabályok

Az értékesítésről szóló számla Jelentésben történő szerepeltetésének időpontja, főszabály szerint az adókötelezettség keletkezésének időpontja.

Az értékesítési oldalt érintő új szabály, hogy az összesítő jelentési kötelezettség bevezetése miatt, 2013. január 1-jétől a belföldi értékesítő, szolgáltatásnyújtó által belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére kiállított azon számlának is tartalmaznia kell a vevő adószámát, melyen az áthárított adó összege az 2 millió Ft-ot eléri vagy azt meghaladja.

Következésképpen, az értékesítőnek a fenti esetekben a vevő adószámának számlán történő szerepeltetését biztosítania kell!

Beszerzésről szóló számlákra vonatkozó szabályok

A beszerzésről szóló számla Jelentésben történő szerepeltetésének időpontja főszabály szerint az adólevonási jog keletkezésének időpontja. Ez nem minden esetben egyenlő a teljesítés időpontjával! Amennyiben pl. pénzforgalmi adózást választó adóalanytól történik a beszerzés, addig nem kerülhet sor a levonási jog gyakorlására, ameddig a számla teljes mértékben kiegyenlítésre nem került.

A pénzforgalmi adózásról szóló szabályokat még nem fogadta el a Parlament, de hatályba lépésüket 2013. január 1-jétől tervezik.

Az értékesítői oldalhoz képest plusz előírás, hogy a 2 millió Ft-os értékhatár számításakor, figyelembe kell venni ugyanazon adó-megállapítási időszakban, ugyanazon számlakibocsátótól származó, egyenként kisebb összegű áthárított adót tartalmazó számlákat is, és együttesen kell azokat a Jelentésben szerepeltetni.

Így a befogadói oldalon a 2 millió Ft-os értékhatár együttes számítására és bizonyos esetekben a kifizetettségre is figyelni kell az analitika összeállításakor.

Számla módosítása

Számla módosítása esetén akkor kell a Jelentésben nyilatkozni, ha a számlában áthárított adó akár a módosítást megelőzően, akár azt követően vagy a módosítást megelőzően és azt követően is eléri vagy meghaladja a 2 millió Ft-ot. A jogszabályból nem derül ki egyértelműen, hogy mi az adózó kötelezettsége abban az esetben, ha a módosítás és az eredeti számlán szereplő adó együttes összege éri el vagy haladja meg a 2 millió Ft-ot. Vélhetően ezek a módosítások is szerepeltetendőek a Jelentésben.

A számlamódosítást, mind a kibocsátó, mind pedig a befogadó abban a Jelentésben szerepelteti, amely áfa-bevallásban a módosítás hatását figyelembe veszi.

Befogadói oldalon ez az időpont a számla kézhezvétele, illetve pénzforgalmi adózó esetén, plusz fizetési kötelezettség keletkezésekor az ellenérték megfizetése.

Kibocsátói oldalon a jelentés időpontja adókötelezettség növekedés esetén önellenőrzés keretében az eredeti teljesítési időpont, önellenőrzés nélküli adókötelezettség csökkenés esetén a vevő általi kézhezvétel időpontja.

A Jelentésben feltüntetendő adatok a következők: az eredeti számla előző Jelentésben szereplő adatai, a számlát módosító okirat sorszáma, az adóalap különbözetének összege, az adó különbözetének összege.

A konferencián készült videót itt tekintheti meg: Dr. Csátaljay Zsuzsanna: Belföldi összesítő jelentés

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM