Dr. Kovács Attila: Kata és kiva adóalanyok helyi iparűzési adó kötelezettségei (Helyi iparűzési adó vá

Múlt heti hírlevelünkben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 2013. évi változásairól számoltunk be Önöknek, Dr. Kovács Attila, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai tanácsadója által az "Adóegyetem 2013" konferenciasorozatunk budapesti helyszínén tartott előadása alapján. Jelen hírlevelünkben a kata, kiva adóalanyok helyi iparűzési adó helyzetét, az egyszerűsített adóalap-megállapítás módját ismertetjük Önöknek.

Egyszerűsített adóalap-megállapítás

A kata, kiva hatálya alá tartozó adóalanyok tételes adóalapja

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) hatálya alá tartozó vállalkozások a kata alanyiság időszakára választhatják az iparűzési adóban az adó egyszerűsített módon, tételes adóalap szerint történő megállapítását, mely döntésükről a változás-bejelentési nyomtatványon nyilatkozniuk kell az önkormányzati adóhatóság felé.

Tekintettel, hogy itt tételes iparűzési adóról van szó, amennyiben a kata adóalanynak a székhelyén túl más településen is van telephelye, akkor településenként 2,5-2,5 millió Ft az adó alapja.

Abban az esetben, ha a kata hatálya alá tartozó vállalkozásnak nincsen kata fizetési kötelezettsége, mert pl. egyéni vállalkozó, vagy betéti társaság beltagja huzamosabb időn át keresőképtelen, adott esetben 90 napig, akkor erre a 90 napra iparűzési adóalapja sincsen, tehát a 365 napra vonatkozó 2,5 millió Ft éves adóalapból 90 napra jutó adóalap hányad után fizetési kötelezettség nem terheli.

A kata hatálya alá tartozó és az iparűzési adóalapot tételes összegben, egyszerűsített módon megállapító adózónak főszabály szerint, feltételezve, hogy éveken keresztül megfelel a törvényi feltételeknek, nincsen éves adóbevallási kötelezettsége, illetve nem kell előleget megállapítania és bevallania, az évi adót két egyenlő részletben, az adóév március és szeptember hónap 15. napjáig fizeti meg. Amennyiben 12 hónapnál rövidebb az adóév, akkor az első és utolsó hónapot követő hó 15-ig kell az adót megfizetni.

Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor célszerű bevallást benyújtania a kata hatálya alá adózónak:

- ha építőipari tevékenységet székhelyén, telephelyén kívüli településen végez és az ott átalányként megfizetett ideiglenes jellegű iparűzési adót érvényesíteni (levonni) kívánja az állandó jellegű iparűzési adókötelezettsége utáni éves adójával szemben, - ha a foglalkoztatotti létszámnövekmény vagy csökkenéshez kapcsolódóan adóalap növekedés vagy adóalap csökkenés következik be adókötelezettségében; - ha rendeleti adóalap-mentességi vagy adókedvezményi szabályt kíván érvényesíteni az éves adófizetési kötelezettségében.

Abban az esetben, ha a vállalkozó kikerül a kata hatálya alól, akkor értelemszerűen az iparűzési adóban sem alkalmazhatja már a tételes adóalap szerinti egyszerűsített adómegállapítási módot, ekkor záró bevallást kell benyújtania és a jövőre vonatkozó előlegfizetési időszakra várható előlegét meg kell állapítania.

Kiva adóalany tételes adóalapja

A kiva hatálya alá tartozó vállalkozás szintén alkalmazhatja az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap megállapítási módot.

Hasonlóan az eva alanyisághoz, az eva alanyánál az eva alap 50%-a az iparűzési adóalap, a kiva adóalany esetében pedig az adóalap a kiva alap 1,2-szerese.

Egyebekben az általános szabályok vonatkoznak a kiva adóalanyra az iparűzési adóban. Ha az adózó kikerül a kiva hatálya alól, pl. éves szinten a nettó árbevétele az 500 millió Ft-t meghaladja, akkor a kiva időszakáról külön záró bevallást kell benyújtania, illetve a jövőre vonatkozó előlegfizetési időszakra előleget kell megállapítania és bevallania.

8 millió Ft nettó árbevételt el nem érő vállalkozások

A Htv. 39/A. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg (4) bekezdése régebb óta tartalmaz egyszerűsített adóalap megállapítási módot azon vállalkozásokra, akiknek éves szinten a nettó árbevételük nem éri el a 8 millió Ft-t. Ezen adóalanyok megállapíthatják úgy is az adóalapot, hogy a bevételük max. 80%-a az iparűzési adó alapja.

E szabály tekintetében 2013. január 1-jétől változás, hogy a törvényi feltételnek nem az adóévet megelőző évben, hanem az adóévben kell teljesülnie.

Videónkon Dr. Kovács Attila a távközlési adó szabályait ismerteti Önökkel >> Dr. Kovács Attila: Távközlési adó 2013

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM