Jövedéki termékek tarifális besorolása 2014. július 1-jét követően

2014. július 1-jétől a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) módosítása - a nemzetközi gyakorlathoz igazodva - széles körben kötelezővé teszi az ún. "mindenkor hatályos Kombinált Nómenklatúra" szerint megállapított áruazonosító számok alkalmazását (KN-kód). A jövedéki termékek tarifális besorolásával kapcsolatos jogszabály-változás értelmében a gazdálkodók - a rögzített időállapotú vámtarifaszámok helyett - a mindenkor hatályos KN-kódok szerint vezethetik nyilvántartásaikat, amely érezhető adminisztrációs tehercsökkenést von maga után.

A módosítás hátterét, legfontosabb rendelkezéseit, illetve jogkövetkezményeit Laczi Ferenc, igazságügyi jövedéki szakértő ismerteti a 2014. január 15-i - az "Adóegyetem 2014" konferenciasorozatunk budapesti helyszínén "Bővülő szabályozás, csökkenő adminisztráció, változások a jövedéki szabályozás területén" címen tartott - előadása alapján.

A jövedéki termékekkel kapcsolatban gyakran merülnek fel áfa kérdések is, többek között számlázás, illetve adólevonási-, visszaigénylési témakörben:

Mit jelent a gazdasági tevékenységgel történő közvetlen és azonnali kapcsolat? Hogyan teljesítendő a jövőbeni bevételszerző tevékenységhez kapcsolódó bizonyítási kötelezettség? Adólevonással kapcsolatos speciális esetek (bejelentkezés előtti időszak, ingyenes átadások, láncügyletek, egyes pénzügyi szolgáltatások, áfa területi hatályán kívüli ügyletek). Mi tekinthető teljesítési időpontnak 2014. július 1-jét követően, illetve ez milyen jogkövetkezményekkel jár? Meddig terjed a felelősség az eladó eladója, illetve a vevő vevője iránt? Melyek az immateriális javak 2014-től hatályos korrekciós szabályai?

Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphat a 2014. április 24-én megrendezésre kerülő "Számlázás, levonás, visszaigénylés" című konferenciánkon. Jöjjön el Ön is!

Kérdése van? Küldje el előzetesen a konferencia@penta.hu e-mail címre és vitassák meg a konferencián a konzultáció keretében!

Jelentkezés és további információk » ÁFA MESTERTÚRÁK

 

A módosítás következtében a Jöt. 7. § egy új, 9/A. ponttal egészült ki [2013. évi CC. törvény 61. § (1) bekezdés], mely alapján 2014. július 1-jét követően:

  • a jövedéki alanyoknak az időállapot szerint rögzített vámtarifaszámokat kizárólag a jövedéki termék megnevezése és az adómérték meghatározása során kell kötelezően figyelembe venni;
  • a nemzeti jövedéki szabályozás szerinti eljárások (engedélyezés, okmány kiállítás, nyilvántartás-vezetés, kötelező érvényű vámtarifa-besorolás), illetve valamennyi érintett gazdálkodó nyilvántartásában, továbbá az adatszolgáltatások teljesítését érintően a mindenkor hatályos KN-kódok alkalmazása válik kötelezővé.

Az alkalmazni szükséges KN kódokat a vámhatóság saját weboldalán nyilvánosan teszi közzé.

A módosítás háttere

A Jöt. a jövedéki termékeket, azok adójogi besorolását - a dohánygyártmányokat leszámítva - a vámtarifaszámokhoz igazítja, azaz a vámtarifaszámokkal megjelölt termékek tartoznak a törvény tárgyi hatálya alá.

A Jöt. hatálybalépésekor ásványolajok esetében a 2002. január 1-jei, a többi jövedéki termék tekintetében az 1992. október 19-i állapotnak megfelelően rögzített vámtarifaszámok voltak alkalmazandóak.

A módosítás a gyakori problémát okozó, és jellemzően a nemzetközi kereskedelmet lebonyolító vállalkozásokat érintő helyzet megoldására megszünteti a fennálló kettősséget.

A közösségi-, valamint a határon átnyúló export-import ügyletek esetében ugyanis mindig az aktuális napi vámtarifaszámok kerülnek feltüntetésre az EV okmányon (Egységes Vámáru-nyilatkozat), illetve az EMCS rendszerben (Excise Movement and Control System - Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer).

Pl. ha egy jövedéki termék kerül importálásra egy adott vámtarifaszámon, akkor azt a jövedéki nyilvántartásban egy átkonvertált 2002-es vagy 1992-es vámtarifaszámon kell nyilvántartásba venni. Ha ez a vámtarifaszám azóta megváltozott, akkor az adóalany ugyanarról a termékről két vámtarifaszámmal rendelkezik, egyrészről a vámáru-nyilatkozaton, másrészt az export-import nyilvántartásban.

Ugyanez a helyzet áll fenn a közösségi adófelfüggesztéses eljárás esetén is, ahol az egyik tagállamból a másik tagállamba szállítják a jövedéki terméket, és az EMCS rendszerben ezt egy elektronikus termékkísérő okmány kíséri.

Az elektronikus termékkísérő okmányon kötelezően megadandó adat a KN kód, illetve az aktuális vámtarifaszám, de a bejegyzett kereskedő a nyilvántartásában ezt már egy Magyarországon alkalmazott régi vámtarifaszámra veszi nyilvántartásba. Ugyanakkor visszaigazolni azon a vámtarifaszámon szükséges, amelyen érkezett az elektronikus termékkísérő okmány.

A nyomon követhetőség, illetve a beazonosíthatóság érdekében nemzeti kiegészítő adatként fel kell tüntetni a nemzeti szabályozás szerinti vámtarifaszámot is.

Az ezzel kapcsolatos problémák elkerülése végett úgy döntött a jogalkotó, hogy átmeneti időt, megfelelő felkészülési időt biztosítva mind az adózóknak, mind magának az adóhatóságnak, megszünteti e kettősséget, és 2014. július 1-jétől a jövedéki szabályozásunkba is széles körben bevezetésre került a KN kód alkalmazása.

NAV fordítókulcsok

Annak érdekében, hogy a jövedéki alanyok az időállapot szerint rögzített >vámtarifaszámokat a mindenkor hatályos KN-kódokhoz hozzá tudják rendelni, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. március 20-án a vámtarifaszámok egymásnak történő megfeleltetését tartalmazó tájékoztatót tett közzé internetes honlapján (4008/2014. tájékoztatás).

Ennek alapján a hatósági oldal elkészítette azokat a fordítókulcsokat, amelyek alapján a régi vámtarifaszámok átkonvertálhatóak az új vámtarifaszámra.

Jövedéki adóalanyok kötelezettségei

A vámtarifaszámok egymásnak történő megfeleltetése során a jövedéki adóalanyoknak is felül kell vizsgálniuk, hogy szükséges-e az engedélyük módosítása:

  • amennyiben az engedélyben szereplő jövedéki termékek vámtarifaszáma és közzétett KN-kódja nem egyezik meg, legkésőbb 2014. május 31-ig kötelesek bejelenteni a vámhatóságnak az eltérést, amely bejelentés illetékmentes változás-bejelentésnek (külön erre a célra szolgáló nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a változás bejelentése az általános szabályok szerint történik, ennek elmulasztása mulasztási bírsággal sújtható);
  • ha az engedélyben szereplő vámtarifaszám és a közzétett KN-kód megegyezik, akkor az engedélyben szereplő vámtarifaszámot a KN-kód változásáig (minden év októberében teszi közzé a következő évre érvényes KN-kódokat az Európai Unió) a Jöt. szerinti KN-kódnak kell tekinteni.

NAV Szakértői Intézet

A jövedéki termékek tarifális besorolásával kapcsolatos módosítás kapcsán felmerülhet annak kérdése, hogy azok az adózók, akik korábban egy adott termék vámtarifa-, illetve adójogi besorolása kapcsán a NAV Szakértői Intézetéhez fordultak, a jövőben hogyan kezelendőek a kötelező érvényű vámtarifabesorolás (KÉV) tárgyában kelt határozatok.

A 2014. július 1-jét megelőzően kiadott kötelező érvényű vámtarifabesorolás 2014. június 30-át követően is érvényben marad.

Tekintettel azonban arra, hogy ezek a határozatok még a régi vámtarifaszámokra kerültek kiállításra, ezért a 2014. július 1-jét megelőzően kiadott kötelező érvényű vámtarifabesorolás - 2014. június 30-át követő - KN-kóddal történő kiegészítése iránti kérelem nyújtható be a NAV Szakértői Intézetéhez.

Áfa témakörben megszervezésre kerülő Pentás konferencián a férőhelyek száma korlátozott, jelentkezzen most! » ÁFA MESTERTÚRÁK

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM