Dr. Kovács Attila: Kata adóalanyok helyi iparűzési adójára vonatkozó 2014. évi változások

A kata adóalanyok helyi adójogi helyzetének javítása, valamint az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében 2014. január 1. napjától változott a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), melynek értelmében a helyi iparűzési adóban már adóévre is választható az egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítási módszer, másrészről a bevallási kötelezettségek módosulása kapcsán további adóelőny igénybevételére is lehetőség nyílik.

A módosításokról - példákkal illusztrálva - Dr. Kovács Attila, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai tanácsadója számol be Önöknek az "Adóegyetem 2014" konferenciasorozatunk győri helyszínén tartott, 2013. december 5-i előadása alapján.

További számviteli- és adózási változásokkal, aktualitásokkal részletesebben foglalkozunk a 2014 februárjától országszerte megrendezésre kerülő könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező, kreditpontos továbbképzésén.

Jelentkezzen most, és szerezze meg kötelező kreditpontjait! » Budapest    |    Debrecen    |    Győr    |    Kaposvár    |    Miskolc    |    Nagykanizsa

Nyíregyháza    |    Pécs    |    Szekszárd    |    Szolnok    |    Zalaegerszeg

 

Adóalap megállapításának megváltoztatása

Nem változott azon törvényi szabályozás, miszerint a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) hatálya alá tartozó vállalkozónak (kata alany) választási lehetősége van, hogy a helyi iparűzési adójának alapját az alábbi módok valamelyike alapján állapíthassa meg:

  • általános szabályok szerint [Htv. 39. § (1) bekezdés];
  • nettó árbevétel 80%-ában történő adóalap-megállapítás [Htv. 39/A. § (1) bek. b) pont és (3) bek.];
  • tételes adóalap szerinti adózás [a Htv. 39/B. § (3) bekezdés értelmében ennek választása esetén a székhely, illetve Htv. szerinti telephely vonatkozásában a teljes adó évre 2,5 millió Ft az adóalap].

A Htv. 2013. december 31-éig hatályos szabályozása értelmében a választást módosítani nem lehetett. A kata alany kizárólag a kata alanyiság kezdetétől számított 15 napon belül tehetett nyilatkozatot az önkormányzati adóhatóság felé arról, hogy a helyi iparűzési adóban a tételes adóalap szerinti egyszerűsített adóalap megállapítást választja, mely bejelentés a kata alanyiság időszakának egészére kötelezően, meg nem változtatható döntést eredményezett. Amennyiben a bejelentési határidőt a kata alany elmulasztotta, úgy más adóalap megállapítási módot kellett alkalmaznia az adóévi adó megállapítására.

2014-től ez a szigorú szabály feloldásra került, így lehetővé vált, hogy a kata adóalanyok évente - a kata alanyiság kezdő napjától számított 15 napon belül vagy az adóév január 15-éig - döntsenek arról, hogy a helyi iparűzési adó vonatkozásában - a teljes adóévre - a tételes adóalap szerinti megállapítási módot választják-e.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a változás-bejelentésre - az adóév január 15-ig - nyitva álló határidő jogvesztő határidő, illetve a bejelentkezési-, bejelentési- és bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

A fentiek értelmében azon kata hatálya alá tartozó vállalkozások, akik az iparűzési adóban tett ez irányú nyilatkozatukat a jövőben mégis meg kívánják változtatni (azaz pl. az általános szabályok szerint kívánják adóalapjukat megállapítani) csak a bejelentést követő évtől - legkorábban 2014. január 1-jét követően - élhetnek más adóalap megállapítási módszerrel, mivel a bejelentés évében még érvényben marad a tételes adóalap szerinti adózásuk.

Példa: ha 2013-ban a kata alany iparűzési adóban a tételes adóalap szerinti adózást választotta és 2014-ben is eszerint kíván adózni, akkor erről nem kellett nyilatkoznia 2014. január 15-ig.

Példa: ha 2013-ra a kata alany az általános szabályok szerinti vagy a nettó árbevétel 80%-ában állapította meg adóját (ezen döntéséről a 2013. adóévi bevallásban, tehát utólag kell nyilatkoznia), de 2014. évtől már tételes adóalap szerint kíván adózni, akkor ezen adózási mód választásáról az adóévre előre, legkésőbb január 15-ig kellett nyilatkoznia változás-bejelentési nyomtatvány benyújtásával.

Adóbevallási kötelezettség

Az iparűzési adót tételes adóalap szerint fizető kata alanyok számára a 2013. december 31-éig hatályos Htv. e minőségük alapján - főszabály szerint - nem tartalmazott adóelőleg-bejelentési-, bevallási-, fizetési-, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettséget, kivéve, amikor az adóévre több adó került megfizetésre (két részletben), mint amennyi adófizetési kötelezettség ténylegesen keletkezett.

Példa: egy betéti társaság beltagja keresőképtelenné vált 90 napra 2013-ban. Ezen időszakra jövedelemadó fizetési kötelezettsége, illetve iparűzési adóalapja és adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Ezt úgy tudja érvényesíteni, ha a települési adóalap 365 napjára vonatkozó 2,5 millió Ft-ból levonja a 90 napra eső (nem adóköteles) adóalaprészt (90/365), s a "maradvány-adóalap után" állapítja meg az adóévi adófizetési kötelezettséget. Mivel azonban a 2013. évben - a tételes adóalap szerinti adózás választásáról szóló nyilatkozata alapján - március 15-ig és szeptember 15-ig - a 2,5 millió Ft adóalap után már megfizette az adót, ezért a nem adóköteles 90 napra jutó adóalaprész utáni adó-visszatérítésre csak az adóévről benyújtandó bevallás alapján nyílik lehetőség.

Ha a kata alany tételes adóalap szerinti adózás alkalmazását választotta az iparűzési adóban, és adóbevallásra jogosult/kötelezett, akkor adóbevallását - főszabálytól eltérően - az adóévet követő év január 15-ig kell benyújtania.

Azon kata alanyok, akik az iparűzési adót az általános szabályok szerint vagy nettó árbevételük 80%-ában állapítják meg, bevallásukat - változatlanul - az adóévet követő év május 31-ig nyújtják be.

2014-től négy esettel egészül ki az iparűzési adót tételes adóalap szerint megállapító kata alanyok bevallási jogosultsága, kötelezettsége, tehát bővül azon esetek köre, amikor utólag van lehetősége a kata alanyoknak az adóévi adójukat megállapítani:

  • többletfizetés az adóköteles napok csökkenése miatt (ez korábban is szabályozva volt),
  • statisztikai foglalkoztatotti létszám bővítése,
  • ideiglenes tevékenység végzése után megfizetett napi átalányadó, költségként, ráfordításként elszámolt e-útdíj levonása,
  • önkormányzat rendelete alapján adóalap-mentesség, adókedvezmény érvényesítése.

Példa: az egyéni vállalkozó kata alany 2013. szeptember 1-jétől alkalmazottat vett fel, ezzel megnövekedett - az előző évhez képest - a statisztikai állományi létszáma, így a Htv. 39/D. §-a alapján a teljes adóévre a plusz 1 fő után 1 millió Ft adóalap mentességre jogosult. Ezt úgy tudja érvényesíteni, ha adóbevallásában - a vállalkozási szintű adóalapot az új munkavállaló utáni adóalap-mentességgel csökkentve - állapítja meg adóévi adófizetési kötelezettségét.

Példa: ha a tételes adóalap szerint adózó kata alany e-útdíjat fizetett és azt költségként, ráfordításként elszámolta, akkor ezt az éves adójával szemben utólag tudja beszámítni, melynek érvényesítéséhez bevallást szükséges benyújtania.

Példa: ha rendeleti mentességet vagy kedvezményt kíván érvényesíteni a tételes adóalap szerint adózó kata alany, akkor ezt is bevallás benyújtásával érvényesítheti.

Hangsúlyozandó, hogy ezen bevallási tényállásokat a törvény 2014-től kifejezetten rögzíti, így a kata alanyok számára a kedvezőbb adóelőnnyel járó, alacsonyabb összegű adóévi hipa érvényesítése kizárólag bevallás benyújtása mellett lehetséges, melynek határideje a főszabálytól eltérően a tárgyévet követő január 15-e.

Számviteli- és adó tematikában a februártól megszervezésre kerülő továbbképzéseken a férőhelyek száma korlátozott, jelentkezzen most! » Kreditpontos, könyvelői továbbképzés

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM