A Könyvelő kAPPtár alkalmazás általános felhasználási feltételei

A Könyvelő kAPPtár alkalmazás letöltésével és a „Regisztráció” gomb megnyomásával a felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A Könyvelő kAPPtár alkalmazás (továbbiakban: „Alkalmazás”) tulajdonosa és üzemeltetője, valamint az Alkalmazással kapcsolatos mindennemű jog jogosultja a PENTA UNIÓ Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) (székhelye: 7622 Pécs, Czinderi u. 6., postacíme: 1051 Budapest, Sas u. 25., e-mail: info@penta.hu, honlap: www.penta.hu).

Az Alkalmazás a Szolgáltató tulajdonában lévő és általa nyújtott részben ingyenes, részben díjköteles, mobil eszközre letölthető szoftver, amely letöltésével és használatával a felhasználók számára lehetőséget nyújt különböző tanulmányi területeken ismereteik bővítésére és tudásuk ellenőrzésére.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató az Alkalmazás egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

Szellemi tulajdonjogok

Az Alkalmazás arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban: Tartalom) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a Szolgáltató, ezért kizárólag a Szolgáltató jogosult minden egyes szerzői jogi felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Szolgáltató egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logó, képeslapok, fotó, hang- és videóanyagok készítését, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését, forgalmazását és árusítását.

A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó a mobiltelefonjára az Alkalmazást ingyenesen, illetve a korlátozott tartalmakat díjfizetés ellenében letöltse és így egyszeri és időben 12 hónapra korlátozott felhasználási jogot szerezzen az Alkalmazásra, amely azonban nem foglalja magában a többszörözés, terjesztés, átdolgozás jogát. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot.

A szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményei lehetnek.

Az Alkalmazás használata

A Felhasználó ingyenesen töltheti le az Alkalmazás bizonyos részeit. A jelen felhasználási feltételek elfogadását követően, a tananyagok első leckéjének használatát követően a felhasználónak regisztrálnia kell magát felhasználó nevének, e-mail címének és megyéjének megadásával a további használathoz. Ezt követően a használat során a további korlátozott (lezárt) tananyagrészekhez alkalmazáson belüli vásárlással férhet hozzá. Az Alkalmazás használata adatforgalmat generálhat, amelyet a Felhasználó tudomásul vesz. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címére üzeneteket küldhet, amihez a Felhasználó ezúton hozzájárul. Az üzenetküldésről a Felhasználó szabadon leiratkozhat. A Szolgáltató a Felhasználó készülékére értesítéseket küldhet, melyek az Alkalmazás beállításaiban szabadon ki-, bekapcsolhatóak.

Felelősség kizárása

A Szolgáltató kizár bármely felelősséget az Alkalmazás megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Felhasználó az Alkalmazást kizárólag saját felelősségére használhatja, a Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen vagy hibás használat következménye, illetve az Alkalmazás használatából esetlegesen eredő vagyoni, nem vagyoni károkért, következménykárokért és elmaradt haszonért.

A Szolgáltató az Alkalmazásban harmadik személyek internetes oldalaira mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak használatából eredő kárért. A nevezett oldalakra és azok használatára harmadik személy, mint szolgáltatók felhasználási feltételei vonatkoznak.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges egyszeri jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési jelszavának felhasználásával valósult meg.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott felhasználónév és feltöltött kép megjelenhet más felhasználók számára oly módon, hogy az általa az Alkalmazásban elért ponthoz társításra kerül (ranglista).

Csoportkód megadása esetén az azonos csoportkódot megadó osztályok/tanulócsoportok tagjai külön ranglistában is láthatják eredményeiket. A megkülönböztetés érdekében kérjük, hogy egyedi, nehezen kitalálható, számot és betűt is tartalmazó csoportkódot használjanak.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Felhasználó mobiltelefonján bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó mobiltelefonjához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más, harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

Rendeltetésszerű használat

A Felhasználó nem jogosult az Alkalmazást a fenti említett funkciókon kívül másra használni. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

 • Az Alkalmazás bármely részének módosítása vagy visszafejtése;
 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Alkalmazás vagy annak bármely része módosítható;
 • Az Alkalmazás bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
 • Felhasználói jelszó automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
 • Nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
 • Tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

Kártalanítás, kártérítés

A Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltatónak az Alkalmazás nem megfelelő használatából eredő, vagy jelen Felhasználási feltételek megsértéséből eredő, bármelytermészetű kárból (tényleges és következményes).

Adatvédelem

A Szolgáltató a Felhasználó adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja át. Az adatkezelés a 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (1) bek.-én alapul. A felhasználó a személyes adatai kezeléséről tájékozódhat az info@penta.hu e-mail címen vagy postai úton a PENTA UNIÓ Zrt. 1051 Budapest, Sas u. 25. címre küldött levélben.

A Felhasználó jogának korlátozása, az Alkalmazás használatából való kizárás

A fenti tartalmi elveket be nem tartó Felhasználók egyes felhasználói jogosultságait Szolgáltató jogosult korlátozni, illetve a Felhasználót a rendszerből kizárni, az általa közzétett információkat törölni. A korlátozásról, illetve kizárásról Szolgáltató a Felhasználót e-mailben értesíti.

Panaszkezelés

Felhasználók panaszukkal a Szolgáltatóhoz fordulhatnak a következő elérhetőségek valamelyikén: info@penta.hu vagy +361-302-7000

 

2017. szeptember 1.

PENTA UNIÓ Zrt.

Hozzászólások

 1. Hozzászóló
  Borbély Attila

  Üdvözlöm, azt szeretném kérdezni, miképp lehet hozzáférni a fizetős felületekhez, mert az app-ban nem találtam erre módot. Nagyszerű fejlesztés, szeretném teljeskörűen használni!

  Üdvözlettel
  B.A:L:

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM