Lászlóné Szép Györgyi: Szakképzési hozzájárulás 2012

A szakképzési hozzájárulás rendszere 2012-ben teljesen más koncepcióban, teljesen más megközelítésben működik, mint az azt megelőző években. A két legfontosabb változás: az előleg bevallása havonta történik, és csak a gyakorlati képzéshez kapcsolódóan lehet a kötelezettséget csökkenteni. Saját dolgozói képzést és fejlesztési támogatást 2012-től már nem lehet elszámolni! A gyakorlati képzők normatív alapon számolhatnak el kötelezettség csökkentő tételeket a gyakorlati képzés esetében. Fontos változás, hogy 2012-től a gyakorlati képzéssel teljesítők is a NAV-hoz nyújtják be bevallásukat.

Hírlevelünkben a változásokat foglaljuk össze Lászlóné Szép Györgyi előadása alapján.

Szakképzési hozzájárulási kötelezettség alapja, bevallása

2012. január 1-jétől, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (új Szht), a szakképzési hozzájárulást szabályozó új jogszabály. A hozzájárulásra kötelezettek köre nem változott.

A szakképzési hozzájárulás mértéke 1,5 százalék, alapja a szociális hozzájárulási adó alapja, kivéve a tanulószerződéses tanulók juttatása. Tehát a 1208-as bevalláson figyelembe vett szociális hozzájárulási adó alapját kell csökkenteni a tanulószerződéses juttatások összegével. A hozzájárulásra kötelezett az így keletkezett havi hozzájárulási kötelezettség alap 1,5%-át, mint előleget - gyakorlati képzéssel történő teljesítés esetén a meghatározott normatívával csökkentve -, a 1212-es számú nyomtatványon, kizárólag elektronikus úton, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig köteles bevallani és megfizetni. A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetéről szóló bevallás határideje: tárgyévet követő év február 25. Fontos, hogyha a 1208-as bevallás önellenőrzésre kerül, az automatikusan maga után vonja a 1212-es bevallás önellenőrzését is.

Szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható csökkentő tételek

A szakképzési hozzájárulási kötelezettség csökkentés összegének meghatározására elsődlegesen irányadó jogszabály: a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Kormányrendelet (280/2011 Korm. rendelet).

A kötelezettséget csökkenteni kizárólag iskolarendszerű, államilag támogatott, gyakorlati képzés megszervezése esetén, normatív alapon lehet. Nem elszámolható az esti vagy levelező képzések és a felnőttképzés támogatása! Fontos az államilag finanszírozott státusz ellenőrzése a hallgatók esetében!

A 2012. évi alapnormatíva: 440.000 Ft/fő/év. 2013. évtől, az alapnormatíva a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott összeg. A kötelezettség csökkentésének három módja a következő:

Szerződés típusa: szakképző iskolával kötött együttműködési szerződés Elszámolható normatíva: 440.000/130 = 3.385 Ft/tanuló/nap

Szerződés típusa: szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés Elszámolható normatíva: 440.000 x szakmacsoportos súlyszorzó = normatíva/tanuló/év Tárgyév teljes időtartamára fennálló tanulószerződés esetén

Szerződés típusa: felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás Elszámolható normatíva: 440.000/100 = 4.400 Ft/hallgató/nap

Amennyiben az adott havi elszámolható normatíva meghaladja a kötelezettség összegét, a tanulószerződéssel teljesített képzés esetében havonta jóváírásra kerül a különbözet összege.

Az együttműködési megállapodáson alapuló kötelezettségcsökkentés esetében, a havi kötelezettséget maximum 0-ig lehet csökkenteni, és a kötelezett javára szóló különbözetet a tárgyévről szóló éves bevallásban febr. 25-i időponttal lehet rendezni.

Videónkon Lászlóné Szép Györgyi ismerteti a legfontosabb tudnivalókat a hallgatók gyakorlati képzéséről, és bemutatja az előlegek, és az éves kötelezettség számítását egy példán keresztül.

A konferencián készült videó-részletek megtekintéséhez kattintson ide: Lászlóné Szép Györgyi: Szakképzési hozzájárulás 2012

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM