Novemberi kedvezmények - A 242. számú Magyar Közlöny

A 242. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre került a Kormány veszélyhelyzet ideje alatti egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete (továbbiakban: Kormányrendelet).

A kormányrendelet szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos kedvezmény bevezetéséről rendelkezik.

A kormányrendelet 5. §-a sorolja fel azokat a tevékenységeket, amelyek esetében a kedvezmény igénybe vehető. A tevékenységi besorolásnál a TEÁOR kódokat figyelembe kell venni. A kedvezménnyel érintett tevékenységek a következők:

Tevékenység TEÁOR
Éttermi, mozgó vendéglátás 5610
Rendezvényi étkeztetés 5621
Italszolgáltatás 5630
Filmvetítés 5914
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8230
Sport és szabadidős képzés 8551
Előadó-művészet 9001
Előadó-művészetet kiegészítő 9002
Művészeti létesítmények működtetése 9004
Múzeumi tevékenység 9102
Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése 9104
Sportlétesítmény működtetése 9311
Sportegyesületi tevékenységet 9312
Testedzési szolgáltatás 9313
Egyéb sporttevékenység 9319
Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 9321
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 9604
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet 9329

A kormányrendelet 5. § (3) bekezdése értelmében tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak a rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott. A 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépésének napja 2020. november 11.

Mi is ez a kedvezmény? Kire, mire terjed ki? Mely adókat és egyéb közterheket érinti?

Szociális hozzájárulási adó

Egy vállalkozás tevékenységét elláthatják: munkaviszonyban lévők, megbízottak, közreműködő tagok és természetesen alvállalkozók is. A szociális hozzájárulási adó elengedése kizárólag az alkalmazottak, vagyis a tevékenységüket munkaviszonyban ellátók jövedelmére terjed ki. A kedvezményezett tevékenységet folyató munkáltatónak 2020. november hónapra vonatkozóan nem kell szociális hozzájárulási adót megfizetnie.

A megbízási jogviszonyban lévők és a társas vállalkozások. közreműködő tagjainak jövedelme után szociális hozzájárulási adót november hónapra is meg kell fizetni.

Szakképzési hozzájárulás

A kormányrendelet 2. §-a a szakképzési hozzájárulásról is rendelkezik. Ne felejtsük el, hogy munkavállalók esetében a szakképzési hozzájárulás alapja azonos a szociális hozzájárulási adó alapjával, tehát a szakképzési hozzájárulás egyébként sem jelenne meg. A kormányrendelet ráerősít erre a szabályra. A kedvezményezett tevékenységet folytatók által munkaviszonyban foglalkoztatottak jövedelme után november hónapra nem kell szakképzési hozzájárulást megfizetni.

Megjegyezném, hogy a jogszabály a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség alóli mentesülésnél nem rendelkezik arról, hogy kizárólag a munkaviszonyban foglalkoztatottak jövedelme utáni szakképzési hozzájárulás alól van mentesítés. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ez a kedvezmény sem alkalmazható a megbízási jogviszonyban lévők és a társas vállalkozások közreműködő tagjainak jövedelmére. Úgy vélem, hogy a kormányrendelet 6. § (1) bekezdése is erre utal.

Rehabilitációs hozzájárulás

A kormányrendelet a rehabilitációs hozzájárulás kapcsán is ad felmentést az érintett vállalkozásoknak. Rehabilitációs hozzájárulást annak a vállalkozónak kell fizetnie, amelynek az átlagos foglalkoztatotti létszáma meghaladja a 25 főt és nem foglalkoztat az átlaglétszám 5%-ának megfelelő létszámú megváltozott munkaképességű dolgozót. A rehabilitációs hozzájárulás összege a minimálbér kilencszerese (161 000 x 9 = 1 449 000 Ft/év).

A kormányrendelet mentesíti az érintett kifizetőt az egy hónapra arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség. Arra felhívnám a figyelmet, hogy az érintettek között lehetnek olyanok is, akiket a tavaszi kormányzati intézkedések már kedvezményeztek és eleve kevesebb rehabilitációs hozzájárulást kell fizetniük. Az időarányosításnál ezt figyelembe kell venni. További kedvezmény, hogy az érintett foglalkoztatók a 2020. évben további előleget a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében nem fizetnek.

Kisvállalati adó

A kormányrendelet 4. §-a alapján a kisvállalati adóalanyok is részesülnek kedvezményben. Nem kell adóalapnak tekinteni a november havi személyi jellegű kifizetések összegét. Ez ismét elgondolkodtató, hiszen a személyi jellegű kifizetések adóalapja igencsak összetett (pl. üzleti ajándék, reprezentációs stb.). na ez a bátorság próbája. Én óvatosságból itt is csak a munkabérekre gondolnék. Véleményem szerint a kormányrendelet 6. § (1) bekezdése is erre utal.

A kedvezmények igénybevételének feltételei

A kormányrendelet a fenti kedvezmények igénybevételi lehetőségét feltételekhez köti. Melyek ezek a feltételek? Az alábbiak:

  • a kifizető az kormányrendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, vagyis a béreket sem megemelni, sem lecsökkenteni nem lehet. Továbbá a munkabéreket ki kell fizetni, azokat visszatartani nem lehet.
  • a munkaszerződéseket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdése szerinti felmondással november hónapban nem szünteti meg,
  • a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna (igazolni szükséges),
  • a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.

A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.

A bértámogatás

A kormányrendelet bértámogatás igénybevételi lehetőségéről is rendelkezik. A kormányrendelet 14. §-a értelmében a kedvezményezett tevékenységet főtevékenységként folytatók bértámogatást vehetnek igénybe. A támogatás mértéke a bruttó munkabér 50 százaléka. Ennek feltétele:

  • a támogatás időtartamának utolsó napján, vagyis november 30-án a munkavállaló jogviszonya fennáll, és
  • a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.

A bértámogatási kérelmet a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Sándorné Új Éva
(okleveles adószakértő, okleveles pénzügyi revizor)

* * *

Értesüljön első kézből a 2021. évi adóváltozásokról, jelentkezzen az Adóegyetem 2021 ÉLŐ ONLINE közvetítésére vagy az E-LEARNING VIDEÓKRA.

Az Adóegyetem 2021 időpontjai:

Nem szeretnék lemaradni az adóváltozásokról! >> Adóegyetem 2021

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM