Pölöskei Pálné: Társasági adó 2011-2012

A társasági adózást 2012. január 1-től érintő módosításokat az Országgyűlés november végén elfogadta. A soproni december 14-én megtartott kormányülés legfontosabb napirendi pontja azonban a költségvetés áttervezése volt. Az eredetileg 1,5 százalékos gazdasági növekedés helyett már csak 0,5 százalékkal számol a kormány. Ezért elképzelhető, hogy a november végén elfogadott adótörvény módosításokon is változtatni fognak. Jelenlegi hírlevelünkben a társasági adót érintő legfontosabb változásokat Pölöskei Pálné 2011. december 7-én elhangzott előadása alapján foglaltuk össze. Videónkon pedig Ácsné Molnár Judit beszél az elhatárolt veszteség felhasználásában 2012. január 1-től hatályba lépő szabálymódosításról.

Az előadás és a videó anyaga is a november végén elfogadott Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (2011. évi CLVI. tv.) alapján készült.

Alapvetően három törvénymódosítás határozza meg, hogy 2012-től a társasági adózásban milyen új szabályokat kell az adózóknak figyelembe venni. Két törvénymódosítás már 2011 nyarán hatályba lépett. A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos szabályokat a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény tartalmazza (Tao tv.). A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról pedig önálló törvényt fogadott el az Országgyűlés, a 2011. évi CII. törvényt, (Szit) mely több ponton módosította a Tao tv-t.

1) Látvány-csapatsport (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) támogatásakor, a támogatási igazolásban szereplő összeg vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül. A támogatás továbbá adókedvezményre is jogosít, az adó 70%-ig. Amennyiben az adóévi adó nem nyújt elég fedezetet, a következő három adóévi adó is felhasználható erre a célra.

2) A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokra egy speciális adóalap meghatározás vonatkozik, mely adóalap, mentes az adó alól. Kivétel, hogy a szokásos piaci ár miatti adózás előtti eredményt növelő tételre a menteség nem vonatkozik. 2012-től a mentesség nem vonatkozik továbbá az olyan kapcsolt vállalkozással kötött szerződésből származó bevételre, amely vállalkozás nem minősül szabályozott ingatlanbefektetési társaságnak.

3) A 2012. január 1-től hatályba lépő az Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (2011. évi CLVI. tv.) értelmében, 2012. január 1-től a korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb az elhatárolt veszteség felhasználása nélkül számított adóalap 50 százalékáig érvényesíthető. Jogutódlás és tulajdonosi szerkezet változása esetén az elhatárolt veszteség felhasználására 2012-től új korlátokat vezettek be.

Lényeges változás, hogy az adóalap meghatározásakor érvényesíthető értékcsökkenési leírás lehet kisebb mértékű a Tao tv. 1-2. számú mellékletében foglaltaknál, de nem lehet kevesebb a Számviteli tv szabályai szerinti terv szerinti értékcsökkenésnél.

Az elismert költségek közé ismét bekerült a reprezentáció, az üzleti ajándék és új elemként megjelenik a kötelező kamarai tagsághoz kapcsolódó tagdíj átvállalt összege és a látvány-csapatsport támogatásáról kapott igazolásban szereplő összeg.

Az adomány fogalma ismét megjelenik a Tao tv-ben és az adomány címén jutatott támogatás elismert költségnek minősül. A nem adomány céljára adott támogatás, ha külföldi személy kapja, vagy ha az adózó nem rendelkezik a támogatott nyilatkozatával, nem elismert költség. Új előírás, hogy a támogatásról szóló nyilatkozatot a beszámoló elkészítését követően a támogatottnak egy újabb nyilatkozattal kell megerősíteni.

Az adomány fogalma mellett a Tao tv-be bekerült egy új meghatározás az osztalékra vonatkozóan. Nem minősül osztaléknak az egyébként a számviteli előírások szerint osztaléknak számító jövedelem, ha azt a nyújtónál ráfordításként számolták el. Az ilyen jövedelmet tehát osztalék címén az adózás előtti eredmény csökkentésére nem lehet figyelembe venni.

A konferencián készült videó-részletek megtekintéséhez kattintson ide: Ácsné Molnár Judit: Elhatárolt veszteség felhasználása 2012

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM