Suller Krisztina: A termékdíj szabályozásának 2013. június 1-jétől hatályos változásai

A környezetvédelmi termékdíj bevallás készítése a könyvelők számára sokszor ingoványos talaj. A szabályozáson időről időre változtatnak, amely változás nem is mindig olyan csekély, mint az elsőre tűnik. Az bizonyos, hogy minden egyes módosítással változik a jól bevált automatizmus. 2013. június 1-jétől hatályba lépett a 139/2013. (V. 13.) kormányrendelet, mely a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Termékdíj tv.) szóló 343/2011. (XII. 29.) kormányrendelet (Vhr.) legújabb módosítását tartalmazza. A módosítás lényegét Suller Krisztina "Az Év Könyvelője 2012" díj nyertese és a Könyvelőiroda-Vezetők Klubjának tagja foglalja össze.

Záradék szövegének változása

A Vhr. legújabb módosítása 2013. május 13-án, a Magyar Közlöny 75. számában jelent meg. Az első és egyik legfontosabb változási pont, a záradékok szövegének változása. Általában - ahol van ilyen - a számlázó program állandó megjegyzésével szokták megoldani a záradékok feltüntetését a számlán, így mind a befogadott, mind a kibocsátott számlákon ellenőrizni kell a záradékokat most, a változás fényében.

Záradék szövege 2013.05.31-ig: "a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő eseti nyilatkozata alapján a vevőt terheli". Záradék szövege 2013.06.01-től: "a csomagolószer termékdíja a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre".

Záradék szövege 2013.05.31-ig: "a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő ... számon iktatott nyilatkozata alapján a vevőt terheli". Záradék szövege 2013.06.01-től: "a csomagolószer termékdíja a vevő ... számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre."

Nagyon fontos változás, hogy amíg a csomagolószer kiskereskedelmi értékesítése során nem volt záradékolási kötelezettség, addig a fenti két esetben kiskereskedelmi értékesítéskor is belép a záradékolási kötelezettség a számlán!

Átvállaló kötelezettségei

A Vhr. 9.§ (5-6) bekezdés változásával és kiegészítésével, pontosításra kerültek az átvállaló kötelezettségei, továbbá kimondásra került, hogy a termékdíjjal érintett jogok és kötelezettségek az átvállaló felet illetik meg, illetve terhelik.

A törvényszöveg új kiegészítése szerint, az átvállaló az átvállalt kötelezettség teljesítését a csomagolást előállító belföldi vevő átvállalása esetén a csomagolószer csomagolás részeként történő forgalomba hozatalát vagy felhasználását igazoló bizonylatokkal igazolja. Ez a szabály azt jelenti, hogy az ilyen jogcímen átvállaló vevőnek tudnia kell, hogy mely beérkezett csomagolószer mikor melyik termékének csomagolására került felhasználásra.

Csomagolószer-katalógus

A termékdíj-köteles csomagolószerek azonosításához a jövőben a Kombinált Nómenklatúra 2010. január 1-jén hatályos vámtarifaszámát kell használni.

Kiemelésre kerültek a Vhr. 1 sz. mellékletében megtalálható csomagolószer-katalógusból (CsK) azok a termékek, amelyekből vagy technológiai eljárás, vagy pedig egyéb ok folytán nem képződik csomagolás. (Ilyen például az építési műanyag fólia, szűrőpapír, 5 mm-nél nagyobb átmérőjű zsinórok, pénztárgép szalag stb.)

Átvállalási szerződéseknél, 2013. júniustól az átvállalással érintett termékek CsK kódjának kizárólag az első három karakterét kell feltüntetni.

Bevalláshoz kapcsolódó változások

Pontosításra került a Vhr. 4. sz. mellékletében a bevallás teljesítéséhez szükséges, a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalására vonatkozó adattartalom. Egyrészt szövegi pontosításokra, másrészt adattartalmi bővítésre is sor került. Így a jövőben adatot kell majd szolgáltatni - az eddigi jogcímeken túl - többek között, a csomagolóanyag kiskereskedelmi értékesítője által átvett mennyiségről, csomagolószer továbbértékesítője által átvett mennyiségről, csomagolószert előállító belföldi vevő által átvett mennyiségről is.

Egyéb változások

Változott továbbá a Vhr. 8. sz. melléklete, mely az újrahasználható csomagolószerek Főfelügyelőséghez történő bejelentéséhez kapcsolódik. Az eljárási rend alapvetően nem, az adattartalom viszont kis mértékben ugyan, de változott. Az újrahasználható csomagolószerek esetében a bejelentő már nem jelölhet meg általa kért nyilvántartásba vételi időpontot, illetőleg a csekély mennyiség mennyiségi határának átlépésekor bejelentéssel tartozik.

A fentieken felül pontosítottak még a 2013-as szabályok miatt szükséges ún. pénzügyi státuszkódokon, mely a CsK Kód 4-5-dik karaktere.

Figyelemfelhívás

Bár nem a mostani változásokhoz kapcsolódik, fontos felhívni a figyelmet, hogy attól még, hogy egy cégnek a termékdíjról szóló bevallása nulla fizetendő termékdíjat tartalmaz, a cég nem mentesül a Termékdíj tv. által rá rótt egyéb kötelezettségek alól, mint pl. a bejelentkezés, nyilvántartás, bevallás benyújtása, esetenként adatszolgáltatás. Mivel nagyon sok cég nincsen bejelentkezve a törvény hatálya alá, annak ellenére, hogy ez az esetében kötelező lenne, számolnia kell a bejelentési kötelezettség elmulasztásának vagy annak késedelmes teljesítésének a következményével. Könyvelőként különösen érdemes a jogszabályváltozásokra figyelni, hiszen annak ellenére, hogy "csak" könyvelői végzettséggel igen nehéz a termékdíjas szabályok körében eligazodni, a jogszabályváltozásoknak köszönhetően 2013. januártól magát a termékdíj bevallást a teljes körű regisztrációval rendelkező könyvelő is benyújthatja.

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM