Veres Ibolya: Civil szervezetek működése és gazdálkodása II. Civil szervezetek támogatásának szabályai

Előző hírlevelünkben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) legfontosabb rendelkezéseit foglaltuk össze.Mostani hírlevelünk a civil szervezetek támogatására vonatkozó szabályokat tartalmazza, Veres Ibolya okleveles adószakértő előadása alapján.

Adomány

2012. január 1-jétől a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. (Tao tv.) újra tartalmazza az adomány fogalmát. A Tao tv. 4.§ 1/a pontja alapján adomány, a közhasznú szervezet közhasznú tevékenységére, egyház részére, a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

Az adományon belül tartós adomány a Civil tv. 2.§ 27 pontja szerint csak pénzbeli támogatás vagy értékpapír lehet. A tartós adományt kizárólag írásos szerződés alapján lehet nyújtani, a szerződéskötés évében és az azt követő legalább három évben, azonos vagy növekvő összegben.

A Tao tv. 3. számú melléklet B) fejezet 17. pontja alapján, az adomány az adományozónál elismert költség, ráfordítás, amennyiben az adományozó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással.Az igazolásnak tartalmaznia kell a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt. 2012. január 1-jétől, tehát adomány esetében a nyilatkozatnak nem kell tartalmaznia azt, hogy az adományban részesülő eredménye az adott adóévében az adomány következtében elszámolt bevétel nélkül nem lenne negatív.

2012. január 1-jétől a közhasznú szervezeteknek juttatott adomány után - a magánszemély és az egyéni vállalkozó adományozó kivételével - a Tao tv. 7.§ 1) bekezdés z pontja alapján 20 %-os, tartós adományozás esetén további 20 %-os adóalap-csökkentő tételt vehet figyelembe az adományozó. A kedvezmény legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig érvényesíthető.

A Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása esetén 50%-os adóalap-csökkentő tétel vehető figyelembe.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 259.§ 9/A pontjában meghatározott közcélú adomány, az Áfa tv. 11.§ 3) bekezdés és 14.§ 3) bekezdése szerint nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, ezért az, az adományban részesülő igazolása alapján áfa-mentes.

Az igazolásnak tartalmaznia kell az adományozó és az adományozott nevét, székhelyét vagy állandó lakóhelyét, adószámát, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jelét és a támogatott célt. Nem kötelező, de célszerű az igazolásban, mind a Tao tv., mind az Áfa tv. fent jelzett paragrafusaira hivatkozni és jelezni, hogy a kiadott igazolás melyik adóévre vonatkozik.

Támogatás

A nem adomány céljából visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatásról, juttatásról, véglegesen átadott pénzeszközről, térítés nélkül átadott eszközről, átvállalt kötelezettségről, térítés nélkül nyújtott szolgáltatásról kötött megállapodás meghatározhatja, hogy milyen célból nyújtják a támogatást, de nem írhat elő a juttatásért cserében semmilyen ellenszolgáltatást pl. reklámszolgáltatást! A támogatás mindig egyirányú, azaz vissztehermentes

A Tao tv. 3. számú melléklet A) fejezet 13. pontja értelmében az adózó (a közhasznú szervezet kivételével) által nem adomány céljából nyújtott támogatás és a támogatással kapcsolatban elszámolt általános forgalmi adó összege nem elismert költség, ráfordítás amennyiben

- a támogatás nyújtása külföldi személy vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére történik, vagy - az adózó nem rendelkezik a támogatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a támogatás adóévében az eredménye e támogatás következtében elszámolt bevétel nélkül sem lesz negatív, melyet a beszámoló elkészítését követően újabb nyilatkozattal igazol.

Nyilatkozat nélkül is elismert költség, ráfordítás a filmalkotás, az előadó-művészeti szervezet, a látvány-csapatsport támogatására adott juttatás.

Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapnak adott támogatás, pedig az Alap vagy az adózó számlavezető hitelintézete által kiállított támogatási igazolás alapján minősül elismert költségnek, ráfordításnak.

Jogszabályon alapuló juttatás

A Tao tv. 3. számú melléklet B) fejezet 19. pontja alapján elismert költség, ráfordítás az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke vagy nullára leírt eszköz esetén piaci értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy annak átadása, nyújtása jogszabályon alapul.

Videónkon Veres Ibolya okleveles adószakértő ismerteti a közcélú adomány áfa-mentességének szabályait és az adományban részesülő által kibocsátott igazolásra vonatkozó előírásokat.

Veres Ibolya: Közcélú adomány áfa-mentességének szabályai

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM