2014. évi adócsomag tervezete - Mi várható jövőre? - Első rész

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló "saláta" törvény tervezetének egy része a vállalkozói környezet javítását, illetve a gazdaság kifehérítését szolgálja, de tartalmaz jogharmonizációs változásokat is.

Az általános forgalmi adó, a társadalombiztosítás, a személyi jövedelemadó, a szociális hozzájárulási adó és az illeték szabályozását érintő tervezett változásokat fogaljuk össze. A többi adónemre vonatkozó javaslatokat a következő összefoglalónkban olvashatják.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kormány és a Parlament a következő időszakban lezajló tárgyalásain, akár még jelentős eltéréseket is elfogadhat a tervezethez képest.

Az év végi jogszabályváltozásokra történő felkészülés mellett a szakma legizgalmasabb, legbonyolultabb kérdésköreiben történő eligazodásban is komplex segítséget nyújt Önnek az idén 22 éves Adóegyetem!

Az ország 10 pontján, 12 időpontban készülhet fel velünk a 2014-es évre! Jelentkezzen most és éljen kedvezményeinkkel!

3+1 érv, amiért az ADÓEGYETEM a legjobb választás:

  • 1. +26 előadás anyagából gazdagodhat!
  • 2. Szakmai támogatás 12 hónapra!
  • 3. Verhetetlen kreditpontok!
  • +1 Legyen Ön "Az Év Adótanácsadója"

 

Általános forgalmi adó

A számlázás kérdéskörét érintő változás, hogy a Tervezet alapján elektronikusan is lehet majd nyugtát kibocsátani, az egyszerűsített számlán is fel kell majd tüntetni - szükségesség esetén - a teljesítés időpontját és a fordított adózás kifejezést és változik az olyan nyugták kötelező adattartalma, amelyek egyúttal a szolgáltatás igénybevételére jogosítanak (pl. színházjegy, menetjegy). Pontosításra kerül továbbá, hogy mely tagállam szabályait kell alkalmazni, ha a teljesítésre kötelezett és az ügyfél nem azonos tagállamban telepedett le.

Fordított adózás témakörében módosítás, hogy a gabona szektorban bevezetett fordított adót kiterjesztenék 2018. december 30-ig, és az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében a fordított adózás a hatósági engedélyköteles munkákon túl vonatkozna a hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött munkákra is.

Teljesítési időpontra vonatkozó módosítás, hogy az időszakos elszámolású vagy átalánydíjas ügyletek - ide nem értve a közszolgáltatási szerződés alapján teljesített ügyleteket - teljesítési időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége helyett az elszámolási időszak utolsó napja lesz.

Ismét módosulnak az adóalap utólagos csökkentésének esetei és szélesedik az a kör, amikor az adóalanynak a fizetendő adó összege vagy az adóalap utólagos csökkenése miatt nem kell önellenőrzést végeznie.

A módosítás alapján lehetővé válik majd az exportnál a 90 napon túli, de meghatározott határidőn belüli, EU-n kívülre történő kiléptetés esetén a fizetendő áfa utólagos csökkentése és a vagyoni értékű jogok esetében is bevezetik a szerzést terhelő előzetesen felszámított áfára vonatkozó korrekciós kötelezettséget a tárgyi eszközök beszerzését terhelő előzetesen felszámított adóra vonatkozó korrekciós előírásokhoz hasonlóan.

Társadalombiztosítás

2014. január 1-jétől kiszélesedik a gyermekek után járó családi kedvezmény igénybevételének lehetősége, azzal, hogy az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és biztosított házastársa, élettársa családi járulékkedvezményre jogosult. A családi járulékkedvezményt a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék együttes összegéből lehet igénybe venni és az összege a családi kedvezmény összegéből a biztosított és házastársa, élettársa által ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 16 százaléka.

A járulékfizetési kötelezettséget érintő tervezett változásnak köszönhetően nem lesz majd egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezett az a munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas egyéni vállalkozó és társas vállalkozó, akinek munkaideje legalább heti 36 óra.

A Tervezet a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alóli mentességet kiterjeszti azon hallgatókra, akik felsőoktatási intézményben, az általa alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen hallgatói munkaszerződés alapján végeznek munkát.

A Tervezet szerint a nem biztosítottak egészségügyi szolgáltatási járulékának mértéke 2014. január 1-jétől 6.810 ft/hó összegre emelkedik.

A Magyarországra kiküldött külföldi munkavállalókra vonatkozó járulékfizetési mentességben is lesznek kedvező változások.

Személyi jövedelemadó

A béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások szabályozásában a Tervezet a meglévő feltételek mellett plusz feltételként előírja, hogy amennyiben a juttatást utalvány vagy készpénz-helyettesítő eszköz, abban az esetben csak akkor minősül béren kívüli vagy egyes meghatározott juttatásnak, ha az utalvány nem visszaváltható, másra át nem ruházható.

A Tervezet tartalmaz továbbá módosításokat, melyeket a családi járulékkedvezmény bevezetése indokol, illetve a biztosítások adókötelezettségére és a munkavállalói értékpapír-juttatási programra vonatkozóan is.

Szociális hozzájárulási adó

A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások szociális hozzájárulási adókedvezményét érintő kedvező tervezett módosítás, hogy a kedvezményezett munkavállalóra előírt lakóhely feltétel, úgy is teljesülhet, ha a munkavállaló a munkáltató székhelye szerinti szabad vállalkozási zónától 20 km-re levő szabad vállalkozási zónában vagy ugyanabban a kistérségben lakik, ahol a munkáltatója működik.

Illeték

Az illetékfizetési kötelezettséget érintő módosítás értelmében minden magánszemélyt automatikus, 12 havi pótlékmentes részletfizetési lehetőség illet majd meg az első lakástulajdon szerzésnél.

Az illetékmentesség szabályozásában tervezett változás, hogy az osztalék elengedése kapcsán bekövetkező vagyonszerzés mentes lesz az ajándékozási illeték alól és változik a szabályozás az építési telek 4 éven belüli lakóházzá való beépítése, a termőföldszerzés ajándékozása és a visszterhes termőföldszerzés esetén fennálló illetékmentességre vonatkozóan is.

A belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétjének megszerzése utáni visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettségre vonatkozó előírások a Tervezet értelmében szigorodnak.

Egyéb változások

Különadók terén változás lehet, hogy a hitelintézeteknek a 2013. adóévben külön szabályok alapján az eredménytartalékba átvezetett általános kockázati céltartalékra tekintettel egyszeri 19 százalék adófizetési kötelezettsége keletkezik, melyet 2014. március 10-éig kell megfizetni.

A Tervezet alapján a bankkártyás fizetések mentesülnek a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség alól és több ponton módosul a kisadózó vállalkozás helyi iparűzési adófizetési kötelezettsége is.

A kivonatalapú szörpök kivételével a hozzáadott cukrot tartalmazó és legalább 8 %-os cukortartalmú, de alacsony (25 %-nál kisebb) gyümölcstartalmú szörpök is várhatóan népegészségügyi termékadó (chipsadó) kötelesek lesznek.

Következő összefoglalónk a társasági adó, adózás rendje, számviteli szabályozás, regisztrációs adó, jövedéki adó területére vonatkozó legfontosabb javaslatokat foglalja majd össze.

Az év végi jogszabályváltozásokra történő felkészülés mellett a szakma legizgalmasabb, legbonyolultabb kérdésköreiben történő eligazodásban is komplex segítséget nyújt Önnek az idén 22 éves Adóegyetem!

Az ország 10 pontján, 12 időpontban készülhet fel velünk a 2014-es évre! Jelentkezzen most és éljen kedvezményeinkkel!

3+1 érv, amiért az ADÓEGYETEM a legjobb választás:

  • 1. +26 előadás anyagából gazdagodhat!
  • 2. Szakmai támogatás 12 hónapra!
  • 3. Verhetetlen kreditpontok!
  • +1 Legyen Ön "Az Év Adótanácsadója"

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM