A könyvelői kreditpontgyűjtés általános szabályai

Kivonat a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján

A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 16 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 16 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettsége teljesítése szempontjából.

A 16 kreditpontból legalább 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített szakmai továbbképzésen kell teljesíteni.

A továbbképzésre kötelezettnek a 16 kreditpont értékből minden szakterületen, amelyen regisztrációval rendelkezik, legalább 4 kreditpontot a szakterületeire minősített speciális továbbképzéseken kell megszereznie.

Kreditpontok minősített szakmai továbbképzések keretében teljesíthetőek. A továbbképzési programok megvalósulhatnak kontakt vagy elektronikus képzési formában.

Kontakt formában megvalósuló továbbképzésről kizárólag akkor adható ki kreditpontos igazolás, amennyiben a résztvevő a továbbképzés teljes időtartama alatt a képzés helyszínén személyesen jelen van és ezt a továbbképzés szervezője által kötelezően vezetendő jelenléti íveken aláírásával tanúsítja.

Elektronikus (online vagy e-learning) formában megvalósuló továbbképzés esetén a továbbképzésre kötelezett "jelenlétét" az elektronikus képzési rendszer naplófájlja  alapján kell rögzíteni és ellenőrizhetővé tenni.

Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési év során szakmai szervezet tagjaként (a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek) jogosult a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni.

Amennyiben a továbbképzésre kötelezett az adott továbbképzési évben valamely kreditpontra minősített – papír alapú vagy elektronikus – kiadvány megvásárlását igazolja, akkor továbbképzési évenként a kiadvány kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható a továbbképzés teljesítésébe. A kiadvány megvásárlását a továbbképzésre kötelezett az egységes Kormányzati Portálon erre rendszeresített internetes felületen keresztül igazolhatja, a nevének, a regisztrációs számának, valamint a kiadvány vásárlásakor kapott számla másolatának megküldésével. A számlán szereplő minősített kiadvány egyes példányai alapján legfeljebb 3 továbbképzésre kötelezett kérheti e kreditpont elszámolását. A kiadványért járó kreditpontok igazolásának határideje a továbbképzési évet követő január 30. (https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/kiadvanyok-regisztracioja)

A 8 kreditpontnyi számvitel témájú továbbképzésbe és szakterület szerinti 4 kreditnyi speciális továbbképzésbe nem számít be a szakmai szervezeti tagságért, illetve a szakkiadvány alapján megszerzett kreditpontok értéke.

A fentiek szemléletesen:

A kreditpontgyűjtéshez kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül:

                                                            

Hozzászólások

 1. sznikolett

  segítségre lenne szükségem
  2011-ben végeztem el a mérlegképest vállalkozás szakon.
  azóta könyvelek is , de közszférában,államháztartásban.
  Nem vagyok regisztrált könyvelő, de szeretném intézni.
  csak nem tudom , hogy..
  Mert nem értem a feltételek közül ennek a pontnak , hogy is lehetne megfelelni :

  Az Sztv. 151. § (5) b) bd) alpontja alapján 2015. január 1-jétől a nyilvántartásba vételhez igazolni szükséges, hogy a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a kérelemben megjelölt szakterületre előírt továbbképzési kötelezettségét megfelelően teljesítette.
  Ennek megfelelően a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban 16 kreditpontot szükséges összegyűjteni, mely 16 kreditből legalább 8 kreditnek számviteli témakörhöz, továbbá legalább 4 kreditnek a kérelmezett szakterülethez, vagyis a mérlegképes könyvelői oklevélben (vagy az ezzel egyenértékű oklevélben) megjelölt szakterülethez kell kapcsolódnia.
  Szóval ki tudja, hogy vállalkozói szakon végzett, de államháztartásban dolgozó könyvelő, hogy regisztráltathatja magát?
  köszönöm , niki

 2. PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Niki!

  Ahogyan az a hivatkozott kormányrendeletben is szerepel, Önnek a végzettsége alapján kell teljesítenie a regisztrációhoz szükséges továbbképzést, vagyis vállalkozási szakon kell 16 kreditpontot szereznie.
  Az, hogy Ön milyen szakterületen dolgozik a regisztráció szempontjából lényegtelen, a végzettsége alapján a vállalkozási szakterületre fogják beregisztrálni akkor is, ha államháztartási gyakorlatot igazol.
  Amennyiben eljön egy továbbképzésünkre, kérem jelezze a kollégának, hogy előregisztrációs igazolást szeretne kérni, így kiállítjuk abban a formában, ahogyan a Minisztérium is kéri.

  Üdvözlettel:
  PENTA UNIÓ Zrt.

 3. Szűcs Katalin

  Tisztelt Penta Unió Zrt!

  Most kapom meg nem sokára a mérlegképes könyvelői oklevelet. Érdeklődni szeretnék, hogy a regisztráció az automatikusan megtörténik-e, vagy ezt nekem kell intéznem? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy az évente 16 kreditpont megszerzése során vizsgázni is kell, vagy a jelenlét jelenti a kredit teljesítését? Köszönöm szépen a segítséget!

 4. PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Katalin!

  A regisztráció feltétele a bizonyítvány megszerzése mellett, hogy 3 év igazolt gyakorlattal rendelkezzen a szakmában, valamint egy 12 hónapnál nem régebbi 16 kreditpontról szóló igazolást is mellékelnie kell, majd ezeket Önnek kell eljuttatnia a Minisztérium felé és kérnie a regisztrációját.
  Az igazolás kiállításának feltétele a továbbképzésen való jelenlét, a tudásáról nem kell számot adnia.

  Üdvözlettel:
  PENTA UNIÓ Zrt.

 5. Rita

  Tisztelt Penta Unió!
  Érdeklődnék, hogy ha gyeden vagyok, akkor is kötelező a kredit pontok megszerzése évente, hogy a regisztrációm megmaradjon? Köszönöm válaszukat

 6. PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Rita!

  A kérdésével kapcsolatban minden fontos információt megtudhat az NGM oldaláról.
  https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/kimentesi-kerelem
  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A PENTA UNIÓ Zrt. körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 7. Simon Dorka

  Tisztelt Penta! Én is GYED-en vagyok és köszönettel elolvastam az Önök által ajánlott oldalon a dokumentumokat. Egy dolog nem világos a számomra, vajon milyen dokumentumot ért az NGM az alatt, hogy "nyilatkozom, hogy a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében minden tőlem elvárható lépést megtettem, és ezt a jelen nyilatkozatomhoz csatolt dokumentumokkal igazolom"? Köszönöm a válaszukat! :)

 8. PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Simon Dorka!

  A kérdéssel kapcsolatban kérjük keresse fel az NGM-et. Részletes tájékoztatást ott fognak tudni adni!

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A PENTA UNIÓ Zrt. körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 9. Simon Dorka

  Tisztelt Penta! Én is GYED-en vagyok és köszönettel elolvastam az Önök által ajánlott oldalon a dokumentumokat. Egy dolog nem világos a számomra, vajon milyen dokumentumot ért az NGM az alatt, hogy "nyilatkozom, hogy a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében minden tőlem elvárható lépést megtettem, és ezt a jelen nyilatkozatomhoz csatolt dokumentumokkal igazolom"? Köszönöm a válaszukat! :)

 10. Simon Dorka

  Tisztelt Penta! Megkaptam a választ NGM-től arra a kérdésre, hogy kisgyermekes anyukák esetében milyen dokumentummal igazolható, hogy minden tőlem elvárható lépést megtettem a továbbképzés teljesítéséhez: a gyermek születési anyakönyvi kivonat másolatát elegendő csatolni.

 11. PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Simon Dorka!

  Köszönjük, hogy visszajelzett felénk!

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A PENTA UNIÓ Zrt. körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 12. Tünde

  Tisztelt Penta Unió!

  Az iránt érdeklődnék, hogy ha 2013-ban szereztem meg a mérlegképes bizonyítványt, és most márciusban végzem el a kötelező továbbképzést, akkor mikor tudom beadni a regisztrációhoz a papírokat? Még idén, vagy csak jövőre? A 3 éves szakmai gyakorlat megvan.

  Köszönöm a választ előre is.

  Üdvözlettel:


  Tünde

 13. PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Tünde!

  Ahogy végzett a továbbképzéssel, tehát idén márciusban, beadhatja a regisztrációhoz szükséges dokumentumokat.

  A nyilvántartásba vételről részletes információt az NGM oldalán olvashat: https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/tajekoztatok

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A PENTA UNIÓ Zrt. körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 14. Józsi

  Kedves Penta!
  Az NGM regisztrációhoz elfogadják-e gyakorlatnak a rendszerszervezői munkakört pénzintézetnél?

  köszönöm: Józsi

 15. PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Józsi!

  A szakképesítés megszerzésétől számított legalább 3 éves számviteli, pénzügyi, vagy ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum/ munkáltató által kiadott igazolás.

  A szakképesítés megszerzését követően a munkáltató által kiadott, igazolt olyan dokumentum/ok csatolása szükséges: pl.: munkáltatói igazolás, munkaszerződés, munkaköri leírás…stb., amelyből egyértelműen kiderül a 3 év számviteli, pénzügyi, vagy ellenőrzési területen megszerzett gyakorlat.

  Minderről részletesen az NGM oldalán tájékozódhat: https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/tajekoztatok

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A PENTA UNIÓ Zrt. körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 16. Kovács Ildikó

  Tisztelt Ügyintéző! Szeretném kérdezni, hogy az önöknél megszerzett mérlegképes kreditpontokat a Penta Unió jelenti a minisztérium felé, vagy,
  mint az adószakértői pontjaimat, ezt is nekem kell lejelentenem? Válaszát köszönöm. Tisztelettel: Kovács Ildikó

 17. PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Kovács Ildikó!

  A PENTA UNIÓ Zrt. a nálunk megszerzett könyvelői kreditpontokat lejelenti az Nemzetgazdasági Minisztériumnak, ezen felül a Hallgatói oldalon biztosítjuk Önöknek a megszerzett pontok adminisztrálhatóságát, ellenőrizhetőségét!

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A PENTA UNIÓ Zrt. körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 18. Agócs Petra

  Tisztelt Penta Unió!

  Idén végeztem vállalkozási mérlegképes könyvelő szakon. Az éves továbbképzéseket már ebben az évben el kell kezdenem vagy csak jövőre?
  Valamint a 3 év szakmai gyakorlat naptári évben számít vagy a bizonyítvány megszerzésétől?

  Előre is köszönöm a választ!

  Üdvözlettel: Agócs Petra

 19. PENTA UNIÓ Zrt.

  Tisztelt Agócs Petra!

  A nyilvántartásba vételhez szükséges, hogy a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a kérelemben megjelölt szakterületre előírt továbbképzési kötelezettségét megfelelően teljesítette.

  A szakmai gyakorlatról: "A szakképesítés megszerzésétől számított legalább 3 éves számviteli, pénzügyi, vagy ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum/ munkáltató által kiadott igazolás."

  Részletes információt a fentiekkel kapcsolatban az NGm honlapján talál: https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/tajekoztatok

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A PENTA UNIÓ Zrt. körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

...vagy böngésszen tovább