Ácsné Molnár Judit: Társasági adóbevallás 2011

2011. évre vonatkozóan a társasági adóbevallás formája nem változott jelentősen. A 1129 számú bevallásban, az adózás előtti eredményből kiindulva, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben (Tao tv.) meghatározott növelő és csökkentő tételek alkalmazásával kerül meghatározásra az adóalap. Hírlevelünkben a legfontosabb, a 1129-es bevallásban alkalmazandó adóalap korrekciós tételeket mutatjuk be.

A követelésekhez kapcsolódóan több korrekciós tétel is szerepel a Tao tv-ben. Fontos, hogy a csökkentő tételek között szereplő behajthatatlan követelés meghatározása 2010-től kibővült. A követelés minősítésekor egyrészt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) definícióját lehet alkalmazni, illetve az adózó dönthet a Tao tv. 4.§. 4/a bekezdésben megfogalmazott adójogi minősítés alkalmazása mellett is. Mindkét esetben, a behajthatatlan követelés maximum az elszámolt értékvesztés összegéig csökkentheti az adózás előtti eredményt.

Szintén csökkentő tétel a fejlesztési tartalék összege, legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 50 százaléka és legfeljebb adóévenként 500 millió forint erejéig. A fejlesztési tartalékot a Számviteli tv. szerinti beruházásra lehet felhasználni. A 2005-2008-ban képzett fejlesztési tartalék a követő hat adóévben, míg a 2009-től képzett fejlesztési tartalék a követő négy adóévben használható fel. Így a 2005-ben képzett fejlesztési tartalékot legkésőbb 2011-ben fel kellett használni, különben az adózó a 2005-ben hatályos adómérték és késedelmi pótlék fizetésével sújtható. 2012. év pedig a 2006-ban képzett fejlesztési tartalék felhasználásának utolsó lehetősége!

Nem elismert költség és így adózás előtti eredményt növelő tétel az ingyenesen átadott pénzeszköz, eszköz, ingyenesen nyújtott szolgáltatás értéke. A támogatást nyújtó 2011-ben akkor mentesül a növelési kötelezettség alól, ha egyrészt rendelkezik a támogatott a Tao tv. 3. sz. melléklet A) fejezet 13. pontja szerint kiállított nyilatkozatával, másrészt annak beszámolója másolatával is! Amennyiben a támogatott beszámolójának - legalább az eredménykimutatásának - a másolata mérlegkészítésig nem áll rendelkezésre, úgy a támogató nyilatkozat birtokában nem növel. Nyilatkozat nélkül, csak akkor elismert ráfordítás a támogatás összege, ha a juttatásban részesülő pl. költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, magánszemély és olyan egyszeres könyvvitelt vezető alapítvány, egyesület, amelynél a támogatást nem bevételként kell elszámolni.

A reprezentáció és az üzleti ajándék értéke 2011-ben szintén nem számít elismert költségnek, és adóalapot növel. 2012-től változik a szabály! A reprezentáció, üzleti ajándék adóztatása a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) keretein belül történik, és a Tao tv-ben elismert költségnek minősül.

2012-től változott az elhatárolt veszteség felhasználásnak szabálya is. De a 2011. évről benyújtott bevallásban még utoljára, nullára lehet csökkenteni az adóalapot az elhatárolt veszteség összegével.

Szintén a 2011. adóévi bevallásban kezdhető meg utoljára, a K+F közvetlen költségei körében elszámolt bérköltséghez kapcsolódó adókedvezmény, mely négy éven keresztül csökkentheti a fizetendő adó összegét.

A 2011-ről szóló adóbevallásban érvényesíthető a bejelentett részesedéshez kapcsolódó korrekció is. A bejelentett immateriális jószághoz kapcsolódó módosító tétel viszont csak a 2012-es adóévtől alkalmazható.

Ezzel ellentétben a 2012. január 1-től hatályba lépő Tao. tv. 29/Q. § (3) bekezdése már a 2011-es adóévre is érvényes. Eszerint, bizonyos feltételek mellett, a 2007-2009. üzleti években megállapított ki nem fizetett osztalék 2010.01.01-jét követő elengedésére tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel összege, csökkenti az osztalékot megállapító társaság adóalapját. A tagnál pedig, az elengedett követelésre tekintettel elszámolt rendkívüli ráfordítás összege nem számít adóalap növelő tételnek.

Videónkon Ácsné Molnár Judit ismerteti bővebben a ki nem fizetett osztalék elengedésére vonatkozó átmeneti szabályt, érintve az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Illeték tv.) vonatkozó rendelkezéseit is.

A konferencián készült videó-részletek megtekintéséhez kattintson ide: Ácsné Molnár Judit: A ki nem fizetett osztalék elengedésére vonatkozó átmeneti rendelkezés (Tao tv. 29/Q §. (3))

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM