A vagyonrendelő adózási kötelezettségei a bizalmi vagyonkezelés során

Korábbi hírlevelünkben már beszámoltunk a 2014. március 15-től hatályos új Polgári Törvénykönyv (Ptk.), illetve a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól 2014. évi XV. törvény bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó legfontosabb rendelkezéseiről.

Az angolszász jogrendből átvett 'Trust' jogintézményének hazai bevezetésével sokkal összetettebben és rugalmasabban lehet rendelkezni a vagyon sorsáról, mint végrendelet esetében. A vagyonrendelő akár több generációra vonatkozóan pontosan meghatározhatja, hogy ki és milyen feltételek mellett lesz jogosult a vagyonra, vagy annak egy részére, illetve juttatásra a vagyon által generált jövedelemből.

Aktuális hírlevelünkben a vagyonrendelő adózási kötelezettségeit taglalja Dr. Menyhei Ákos ügyvéd, LL.M., TEP (Hajdu és Menyhei Ügyvédi Iroda), a "Bizalmi vagyonkezelés a gyakorlatban" címmel - 2014. október 14-én - megrendezésre kerülő Pentás konferencia egyik előadója.

A 2015. év egyik slágertémája várhatóan a bizalmi vagyonkezelés lesz. Aki nem készül fel a legújabb lehetőségekből, nem lesz képes arra, hogy ügyfeleinek első osztályú szolgáltatást nyújtson! Találkozzunk 2014. október 14-én a Bizalmi vagyonkezelés a gyakorlatban című konferencián, ahol még idén értesülhet az ide kapcsolódó legmodernebb adó- és vagyontervezési módszerekről a téma szakembereitől. A vonatkozó jogszabályok ismertetésén túl a gyakorlati megoldások is kiemelt szerepet kapnak a képzés során. Jöjjön el Ön is! Előadóink:

  • Dr. Menyhei Ákos (ügyvéd, LL.M, TEP): Bizalmi vagyonkezelés és adózás
  • Dr. B. Szabó Gábor (ügyvéd): Bizalmi vagyonkezelés az új Ptk.-ban
  • Dr. Magyar Csaba (jogász, okleveles adószakértő): Bizalmi vagyonkezelés üzleti szemmel, illetve egyéb hatósági szabályozási kérdések

Kérdése van? Küldje el előzetesen a konferencia@penta.hu e-mail címre és vitassák meg a konferencián a konzultáció keretében! Jelentkezés, további információk » BIZALMI VAGYONKEZELÉS A GYAKORLATBAN

A bizalmi vagyonkezelés egyik kulcsfontosságú ismérve, hogy a kezelt vagyon nem minősül jogi személynek. Ez egy kötelmi jogi megállapodás, melynek keretében a vagyonrendelő és a bizalmi vagyonkezelő szerződésben, vagy a vagyonrendelő egyoldalú jognyilatkozat útján a vagyonrendelés mellett dönt, melynek érvényességéhez a magyar jog okirati kötöttséget ír elő.

A bizalmi vagyonkezelés lényege a tulajdonszerzés, így mind a vagyonrendelő, mind a bizalmi vagyonkezelő, illetve a kedvezményezett oldaláról felmerülhetnek különböző adókötelezettségek. T

ekintettel arra, hogy az új Ptk. önálló jogcímet nem hozott létre a bizalmi vagyonkezelés tekintetben, a vagyonátruházást az ajándékozáshoz hasonló eseményként tekinti a magyar jog.

A vagyonrendelő személyi jövedelemadó kötelezettsége

Magánszemélynek minősülő vagyonrendelő esetén nem keletkezik személyi jövedelemadó kötelezettség (gazdálkodó szervezet, mint minősülő vagyonrendelők esetén ezen kötelezettség nem értelmezhető), kivéve, ha az egyéni vállalkozó, mint vagyonrendelő hoz létre bizalmi vagyonkezelést, mivel akkor az átadott készlet szokásos piaci értéke vállalkozási bevételnek minősül.

A vagyonrendelő illeték kötelezettsége

Nem tárgya az ajándékozási illetéknek a Ptk. szerinti bizalmi vagyonkezelés esetén az állami nyilvántartásba bejegyzett bizalmi vagyonkezelő személynek, szervezetnek a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján történő vagyonszerzése.

Tekintettel arra, hogy személyét tekintve a vagyonkezelő lehet kedvezményezett is (csak kizárólagosan nem, a Ptk. erre vonatkozóan tartalmaz tilalmat), ezért a fenti szabály alóli kivétel a vagyonkezelő kedvezményezettként történő vagyonszerzése.

A fenti rendelkezésből következik továbbá, hogy a

  • külföldön alapított bizalmi vagyonkezelésre ez a szabály nem alkalmazható,
  • az állami adóhatósághoz bizalmi vagyonkezelőként bejelentett személy vagyonszerzése minősülhet csak illetékmentesnek.

Fontos kihangsúlyozni, hogy az ún. alanyi jogú bizalmi vagyonkezelési szerződés csak akkor tekinthető illetékmentesnek, ha ennek a regisztrációja is megtörténik (az alanyi jogú bizalmi vagyonkezelés szabadon gyakorolható bárki által, külön engedély nélkül, feltéve, hogy évi két szerződésnél több megkötésére nem kerül sor, illetve nem jövedelemszerzésre irányul), mely a transzparencia jegyében pl. a bírósági végrehajtó számára is nyitott, betekinthető lesz.

A vagyonrendelő helyi adó kötelezettsége

Sem magánszemély, sem gazdálkodó szervezet, mint vagyonrendelő nem alanya a helyi adóknak.

A vagyonrendelő társasági adó kötelezettsége

Társasági adó sem magánszemély, sem gazdálkodó szervezetű vagyonrendelő esetében nem értelmezhető.

A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség, ráfordítás a vagyonrendelőnél a bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök könyv szerinti értéke, valamint a vagyonkiadáskor a kezelt vagyonra szóló tartós követelés kezelt vagyon csökkenésével arányos, kivezetett összegére tekintettel elszámolt ráfordítás.

Azaz tartós követelésként kell könyvelni, ha egy gazdálkodó szervezet vagyonrendelést tesz valakinek a javára, és hitel jogviszonynak tekinti számviteli szempontból.

A vagyonrendelő Számviteli tv. szerinti kötelezettsége

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) rendelkezése magánszemély vagyonrendelő esetén nem értelmezhető.

Gazdálkodó szervezet esetén bekerülési értéknek a szerződés szerinti együttes érték tekintendő, tehát a különböző vagyonelemeket össze kell számítani, illetve könyvelni szükséges.

A vagyonrendelő áfa kötelezettsége

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) kifejezetten rendelkezik arról, hogy sem magánszemély, sem gazdálkodó szervezet esetében nem áll be a termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz fűződő joghatás a Ptk. szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján, az alábbi feltételek teljesítése esetén:

  • a szerző áfa adóalany és
  • kötelezettséget vállal arra, hogy a jogok és kötelezettségek jogutódjaként illetik és terhelik, illetve
  • nincsen olyan jogállása, amely a fenti kötelezettséget kizárja vagy csorbítja.

A bizalmi vagyonkezelés témaköre számos további adózási kérdést vet fel, így a 2014. október 14-én megrendezésre kerülő Pentás konferencián többek között választ kaphat arra a kérdésre is, hogy milyen adókötelezettségek terhelik a vagyonrendelőt, illetve a kedvezményezettet, hogyan működik áfa szempontjából a kezelt vagyon, milyen feltételekkel teljesíthető hozamkifizetés. Jöjjön el Ön is!

Bizalmi vagyonkezelés témakörben megszervezésre kerülő Pentás konferenciákon a férőhelyek száma korlátozott, jelentkezzen most! » BIZALMI VAGYONKEZELÉS A GYAKORLATBAN

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM