Feltételes adómegállapítás 2014.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt (Art.) érintő, a 2013. évi CC. törvényben (Módosító tv.) szerepelő módosítások többsége a hatályos rendelkezések közötti nagyobb összhang megteremtését szolgálja, illetve a meglévő jogintézmények alkalmazása során szükségessé vált kiegészítések, módosítások kodifikációját tartalmazza.

Koncepcionális módosításra kizárólag a feltételes adómegállapítás jogintézménye tekintetében került sor, a 2014. január 1-jétől hatályba lépett legfontosabb rendelkezéseket Dr. Bokor Csaba, osztályvezető, NAV ismerteti a 2013. december 3-i - az "Adóegyetem 2014" konferenciasorozatunk debreceni helyszínén tartott - előadása alapján.

Adóigazgatás témakörben gyakran merülnek fel kérdések az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban: Hogyan teljesíthetőek az adóügyek elektronikusan, avagy praktikus tanácsok a Kormányzati Portálhoz, illetve a NAV honlaphoz?, Milyen adóbevallási- és adatszolgáltatási kötelezettségek merülnek fel?, Mely egyéb adóhatósági ügyek teljesíthetőek elektronikusan?

Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphat a 2014. április 8-án megrendezésre kerülő "Elektronikus adóigazgatási szolgáltatások, avagy mit kell tudni a NAV honlapjáról" című konferenciánkon. Jöjjön el Ön is!

Kérdése van? Küldje el előzetesen a konferencia@penta.hu e-mail címre és vitassák meg a konferencián a konzultáció keretében!

Jelentkezés és további információk » E-ADÓIGAZGATÁS 2014

 

Eljárási határidők hosszabbodása

A Módosító tv. szerint a feltételes adómegállapítás ügyintézési határideje kis mértékkel megemelkedik, így a határozathozatalra nyitva álló eljárási határidő a kérelem benyújtásától számított 60 napról 75 napra, illetve a sürgősségi eljárásban történő elbírálás határideje 30 napról 45 napra emelkedik.

A 75/45 napos határidő-hosszabbodás mellett változatlan marad az a szabály, hogy ha az eljárás során az adózó - az alapkérelméhez képest - a kérdés(eke)t módosítja, további kérdést tesz fel vagy a tényállást módosítja, akkor az ügyintézési határidő a módosítási vagy kiegészítési kérelem beérkezésétől újraindul [Art. 132. § (4) bekezdés].

Egyfokú eljárás

2014. január 1-jétől az adó feltételes megállapítására irányuló eljárás során hozott határozattal vagy önálló fellebbezéssel megtámadható végzéssel szemben fellebbezésnek már nincsen helye, kizárólag bírósági felülvizsgálat kérhető [Art. 132. § (9) bekezdés].

Ezáltal a feltételes adómegállapítás a továbbiakban egyfokú eljárás lesz, amely során hozott döntés csak a bíróság előtt támadható meg.

Díjszámítás

A módosítás értelmében a feltételes adómegállapítás díjának megállapítása jelentős mértékben egyszerűsödik, megszűnik az ügyleti értékhez igazodó díjszámítás [Art. 132. § (6) bekezdés].

A díj mértéke:

- egységesen 5 millió forint (a kérelem sürgősségi eljárásban történő elbírálása esetén 8 millió forint);
- tartós feltételes adómegállapítás iránti kérelem esetén 8 millió forint (a tartós feltételes adómegállapítás iránti kérelem sürgősségi eljárásban történő elbírálása esetén 11 millió forint).

Az 1 millió forintos alsó értékhatár megszűnik és felemelkedik 5 millió forintra, a felső 10 millió forintos értékhatár lecsökken 8 millió forintra.

Előzetes konzultáció

A törvény szerint bevezetésre kerül az ún. előzetes konzultáció, amely jogi keretek között szabályozott lehetőséget biztosít az adózóknak a jelentős költséggel járó feltételes adómegállapítás iránti eljárás előtti konzultációra [Art. 132. § (7b) bekezdés].

Az adózó a kérelem benyújtását megelőzően személyes konzultációt kezdeményezhet, amely során az adózó és az adópolitikáért felelős miniszter előzetesen egyeztethet az eljárás feltételeiről, a határidejéről, a megfizetendő díj mértékéről, a jogorvoslati lehetőségekről, a feltételes adómegállapítás hatályáról, vagy bármely más eljárási kérdésről.

A konzultáció során az adózó bemutathatja a tervezett kérelem tárgyát képező ügyletet, az alapul szolgáló tényállást, az adókötelezettségre, vagy annak hiányára vonatkozó tervezett konkrét kérdés(ek)et.

Az előzetes egyeztetés eredménye az adózót vagy az adópolitikáért felelős minisztert az adó feltételes megállapítására irányuló eljárásban nem köti.

A konzultációról jegyzőkönyv készül. A konzultáció díjköteles, a díj mértéke konzultációnként 100 ezer forint.

Adómegállapítás hatálya

A Módosító tv. megerősíti azon eddigi gyakorlati jogértelmezést, miszerint 2014-től csak a kérelmet benyújtó adózó vonatkozásában állapíthatja meg az adópolitikáért felelős miniszter - az adózó által közölt jövőbeni ügyletre, vagy jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügyletre vonatkozó részletes tényállás alapján - az adózó adókötelezettségét vagy annak hiányát [Art. 132. § (1) bekezdés].

A jogügylettel közvetlenül érintett egyéb adózókra tehát a feltételes adómegállapítás hatálya a továbbiakban nem terjedhet ki, adókötelezettségüket vagy adókötelezettségük hiányát csak külön erre vonatkozó kérelem esetén, külön eljárásban lehet feltételesen megállapítani.

Az adó feltételes megállapítására irányuló kérelemként nem terjeszthető elő szokásos piaci ár megállapítására irányuló kérelem. Jövőbeni és jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügyletre vonatkozó kérelem egy kérelemként nem nyújtható be.

Adóigazgatás témakörben megszervezésre kerülő konferencián a férőhelyek száma korlátozott,jelentkezzen most! » E-ADÓIGAZGATÁS 2014

 

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM