Hitek és tévhitek az új hatósági képzésekről

2024-től hatósági képzéssé alakul át a mérlegképes könyvelő (minden szakterület), az adótanácsadó és az okleveles adószakértő képzés.

A képzések és az azokat lezáró vizsgák minőségének, egyenszilárdságának megtartásának célkitűzésével indokolta a jogalkotó a hatósági képzések bevezetését, ezzel a jelenlegi programkövetelmények helyett jogszabályban előírva a képzések és a vizsgáztatás feltételeit. 

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy mely előírások nem változtak és melyek változtak a jelenlegi képzési rendszerhez képest, ezzel segítve a jelenlegi és leendő képzésben résztvevők tájékozódását. 

Változatlan

A képzések megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek változatlanul maradtak.  Nem változott egyik képzés esetében sem a modulok száma, megnevezése, valamint azok szakmai tartalma sem. 

A felmentések tekintetében is csak minimális a változás.

Nem változott jelentősen egyik képzésnél sem az egyes modulokat lezáró ún. modulzáró vizsgák száma és tartalma, valamint a képesítő vizsga helyébe lépő hatósági vizsga szakmai tartalma sem.

Fontos változások

A szervezési feltételek kapcsán jelentős változás, hogy mind a képzők, mind a vizsgaközpontok egy-egy akkreditációs eljárás során kaphatnak jogosultságot a hatósági képzések, illetve vizsgák szervezésére. Már az akkreditáció során be kell mutatniuk azt, hogy hogyan fognak megfelelni az előírt jogszabályi követelményeknek, mely megfelelést a Pénzügyminisztérium mint hatóság fogja ellenőrizni a képzések és vizsgák megvalósítása során.

Óraszámok és kötelező óralátogatás

A képzések kapcsán a legrelevánsabb változásnak tekinthetjük az óraszámok emelkedését, valamint a megengedett hiányzás mértékének csökkenését és az ehhez kapcsolódó szigorításokat.

Minden érintett képzés esetén modulonként meghatározásra került a pontos óraszám és azon belül az egyes képzési formák, azaz a kontakt, illetve elektronikus távoktatási órák száma.

Kontaktóra esetében lehetőséget ad a jogszabály a “távolléti kapcsolattal” történő megvalósításra online térben, tehát a már jól bevált és joggal népszerű online oktatás az új rendszerben is megmarad. 

Az óraszámok tekintetében fontos kiemelni, hogy az óraszámok növekedése nem egyenes arányos a képzési idő növekedésével, hiszen azt a képzés intenzitása, az adott időszakra jellemző ünnepnapok, hosszú hétvégék is befolyásolják.

A megengedett hiányzás mértékének meghatározása során minden képzés esetében modulonként és képzési formánként (kontakt/elektronikus távoktatási óra) egyaránt kötelezően előírt a minimum 80-80%-os részvétel. Amennyiben a részvétel nem éri el ezt az arányt, a résztvevő nem jogosult részt venni az adott modul modulzáró vizsgáján.  Természetesen - figyelembe véve a képzések felnőttképzés jellegét (munka és család mellett történő tanulás) - a képzőintézmény saját hatáskörben a képzési programban meghatározhatja, hogy az esetleges hiányzás pótlását milyen módon és határidőn belül teszi lehetővé.

Modulok sorrendje és modulzáró vizsgák

A modulok sorrendjének meghatározása alapvetően a képző hatáskörébe tartozik. Ez alól a hatósági képzési rendszerben a Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés a kivétel, ahol az utolsó két, szakmaspecifikus képzési modul (pénzügyi számvitel; pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése, ellenőrzése) oktatását a szakmai alapozó modulokat követően lehet csak elkezdeni és azok vizsgáit csak akkor lehet teljesíteni, ha az azokat megelőző 5 modulból “megfelelt” eredménnyel teljesítésre kerültek a vizsgák. 

A hatósági képzéseken lehetőség van arra,  hogy - a központi vizsga kivételével - a modulzáró vizsgákat a képzők távolléti kapcsolattal, azaz online formában valósítsák meg, azonban ennek a tantermi vizsgákhoz hasonlóan szigorú szabályoknak kell megfelelni.

Hatósági vizsga

Amennyiben a résztvevő hiányzása nem haladja meg a megengedett mértéket és minden modulzáró vizsgáját sikeres teljesíti, a képző kiállít egy igazolást a feltételek teljesítéséről, azaz a képzés elvégzéséről, mellyel - illetve okleveles adószakértő képzés esetén a szakdolgozattal - a képzésben résztvevő jelentkezhet a hatósági vizsgára a hatósági vizsgaközpontok valamelyikéhez.

A hatósági vizsgán a háromfős vizsgabizottság két tagját a Pénzügyminisztérium fogja delegálni, ezzel is biztosítva a vizsgák egyenszilárdságát és a jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét.

A hatósági vizsga felépítése és szakmai tartalma megegyezik a képesítő vizsgával. A hatósági vizsga sikeres teljesítését követően - az eddigi képesítő, vagy korábbi OKJ-s bizonyítvány helyett - “hatósági tanúsítvány” kerül kiállításra, mely egyenértékű a korábbi bizonyítványokkal (a jelenlegi képesítő és a korábbi OKJ-s bizonyítvánnyal).

A két rendszer közötti “átjárhatóság”

Érthető módon sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy a programkövetelmény alapján megkezdett képzéseket meddig van lehetőség befejezni, illetve ha valamilyen okból nem tudják azt befejezni, lesz-e lehetőség “átváltani” a programkövetelmény alapján szervezett képzésből a hatósági képzésbe? 

Programkövetelmény alapján egészen addig szervezhető képzés, amíg az adott Programkövetelmény nem kerül törlésre. A törlés hatósági eljárás keretében történik, melyet a Pénzügyminisztérium kezdeményez. Ennek az eljárásnak akár 3 hónap is lehet az átfutási ideje, így a hatósági képzés júliusi indulásához április elején kell azt elindítani. Tekintettel arra, hogy a 3 hónap egy maximális eljárási időtartam, április eleje és június vége között fog sor kerülni a Programkövetelmények törlésére és ez az időpont határozza meg a képzés befejezésének határidejét, ami ettől az időponttól számított 2 év, tehát valamikor 2026. április-június között.

A képzéseket követően megvalósuló képesítő vizsgák teljesítésével kapcsolatban jogszabályban meghatározott egyértelmű határidő nincs, azonban a hatósági képzés a felmentések keretében lehetőséget biztosít a programkövetelmény szerinti képzés hatósági képzés keretében való befejezésére az alábbiak szerint: ha valaki a jelenlegi rendszerben 1 éven belül eredményesen teljesítette a hatósági képesítéssel megegyező szakképesítés képesítő vizsgájára bocsátás feltételeit, vagy megkezdte ugyan a jelenlegi rendszerben a képesítő vizsgáját, de az 1 éven belül sikertelen, az összes képzési modul szakmai követelményeinek mérése alól felmentésben részesül és igazolást kaphat a hatósági vizsga megkezdésére.

Programkövetelmény alapján szervezett képzés elvégzéséről a tanúsítványt meg kell szerezni, mert az egyes modulzáró vizsgák teljesítéséről szóló igazolás alapján nem kérhető felmentés. 

***

Hatósági képzés legkorábban 2024. július 1-től indítható. Addig is, aki szeretne még programkövetelmény alapján induló  képzésen részt venni, limitált ideig az alábbi képzésekre jelentkezhet a linkre kattintva:

***

A hatósági képzéseket szabályozó jogszabály és az abban hivatkozott útmutatók itt érhetők el >>

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM