Példa a nem jelentős összegű hiba 2014-ben történő rendezésére

A 2014. évi változásokat tartalmazó, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény többek között alternatívát biztosít a számviteli önellenőrzés során feltárt nem jelentős összegű hiba adózásbeli rendezésére.

Ehhez kapcsolódóan a módosítás előírja, hogy az adózót választási lehetőség illeti meg abban az esetben, ha a javára mutatkozik - a korábbi adóévek adózás előtti eredményét csökkentő - különbözet. Ebben az esetben - amellett, hogy az adózónak a nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie - nem feltétlenül szükséges helyesbítenie a korábbi évek adóalapját, s ha ezt választja, akkor nem kell alkalmaznia a vonatkozó adóalap növelő tételt.

A témával kapcsolatos 2014. évi változásokat - példával illusztrálva - Ácsné Molnár Judit, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakmai főtanácsosa ismerteti a 2013. november 26-i - az "Adóegyetem 2014" konferenciasorozatunk pécsi helyszínén tartott - előadása alapján.

Fogalmak

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) külön fogalmi meghatározást nem tartalmaz a nem jelentős összegű hiba kapcsán, így ezzel összefüggésben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) rendelkezései az irányadóak.

Általános szabályként minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében megállapított hibák, hibahatások értékének együttes, előjeltől független összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha ez utóbbi nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot [Számviteli tv. 3. § 3. pont].

Nem jelentős összegű a hiba, ha a feltárt hibák és hibahatások összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba fent hivatkozott értékhatárát [Számviteli tv. 3. § 4. pont].

Nem jelentős összegű hiba rendezése 2014-től

Nem változott, hogy ha az adózó a számviteli önellenőrzés keretében feltárja, hogy egy már beszámolóval lezárult időszakra vonatkozóan bizonyos tételeket nem, vagy nem megfelelően számolt el - pl. több bevételt vagy kevesebb költséget, illetve kevesebb bevételt vagy több költséget szerepeltetett az előírtnál -, akkor ezt a korábbi években elkövetett hibát a tárgyévben rendezheti a Számviteli tv. szerinti minősítés alapján. Ha a feltárt hibák, hibahatások nem jelentős összegűek, azokhoz kapcsolódóan - attól függően, hogy az adózó javára, vagy terhére jelentkező hibáról van szó - a Tao tv. a feltárás adóévében korrekciós tételt rendel alkalmazni.

A Tao tv. 8. § (1) bekezdés p) pontja értelmében az adózás előtti eredményt növeli az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként (egyszeres könyvvitelt vezetőnél ideértve a kifizetett vásárolt készletek csökkenését is) vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg.

Az új lehetőség szerint a Tao tv. fenti, 8. § (1) bekezdés p) pontjának az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezését az adózónak 2014. január 1-jétől nem kell alkalmaznia, ha a nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló adóbevallásában veszi figyelembe, feltéve, hogy a nem jelentős összegű hibával érintett adóévi adóalapja meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét [Tao tv. 8. § (8) bekezdés].

Példa

Az alábbi példa szemlélteti, hogy 2014-től hogyan illeti meg választási lehetőség az adózót, ha javára mutatkozik - a korábbi adóévek adózás előtti eredményét csökkentő - különbözet (számviteli ellenőrzés).

Ha az adózó 2014-ben "talál" egy 2010. évi el nem számolt költségszámlát (pl. igénybevett szolgáltatásról kapott számla értékét elmulasztotta a beszámolóba beállítani), vagy 2010-re bevételi többletet tár fel, amely hiba és - eredményt érintő - hibahatás együtt [hiba] nem jelentős összegű, akkor eldöntheti, hogy:

a) a nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló (2014. évi) adóbevallásában veszi figyelembe (ekkor nem kell alkalmaznia a 2014. évi adóalap növelő tételt, illetve nem szükséges önellenőriznie a 2010. évi bevallását), vagy b) önellenőrzi a 2010. évi bevallását (pótlékmentesen) és megnöveli a 2014. évi adózás előtti eredményét.

Az adózó az a) - új előírás szerinti - rendezést csak akkor választhatja, ha a nem jelentős összegű hibával érintett (2010.) évi adóalapja több mint a nem jelentős összegű hiba összege, azaz, ha a hiba feltárásának hatása adóalap csökkentő lenne, és pl. ha 100 egység a nem jelentős összegű hiba, akkor legalább 101 egység volt az adózó 2010. évi adóalapja.

Fontos hangsúlyozni, hogy olyan esetekben, amikor a számviteli önellenőrzés eredményeként az adózás előtti eredmény növekedne, azaz az adózó terhére mutatkozik eltérőség, továbbra is a korábbi időszaki bevallás önellenőrzésének van helye, s azzal párhuzamosan a hiba feltárásának adóévében - változatlanul - a Tao tv. 7. § (1) bekezdés u) pontja szerinti csökkentő tétel alkalmazható.

2014. január 1-jétől tehát "féloldalasan", csak az egyik irányú hibaeltérés kezelésére van mód, azaz akkor, ha az adózó javára mutatkozik eltérőség.

Összegezve elmondható, hogy a nem jelentős összegű hiba rendezésére előírtak megváltozása mindenképpen egyszerűsítést és könnyítést jelent az adózók szemszögéből.

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM