Mentesítés a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságok megfizetése alól

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (Útdíj tv.) 2013. július 1. napjával került bevezetésre, amely alapjaiban változtatta meg a hazai utak használatáért fizetendő díjak, a díjbeszedés és ellenőrzés rendszerét. Az új szabály a teljes gyorsforgalmi hálózatra, illetve a főutakra díjkötelessé tette az úthasználatot a 3,5 tonna feletti tehergépjármű kategóriák számára. A törvény hatálya a tehergépjárművek üzembentartóira és használóira állampolgárságuktól, illetve honosságuktól függetlenül kiterjed. Aktuális hírlevelünkben az új szabályrendszer legfontosabb részleteit, illetve az úthasználat miatt kiszabott bírság alóli mentesülés eseteit és feltételeit ismertetjük.

Az év végi jogszabályváltozásokra történő felkészülés mellett a szakma legizgalmasabb, legbonyolultabb kérdésköreiben történő eligazodásban is komplex segítséget nyújt Önnek az idén 23 éves Adóegyetem! Az ország 11 pontján, 13 időpontban készülhet fel velünk a 2015-es évre! Jelentkezzen most és éljen kedvezményeinkkel!

3+1 érv, amiért az ADÓEGYETEM a legjobb választás:

  1. +24 előadás anyagából gazdagodhat! 
  2. Szakmai támogatás 12 hónapra! 
  3. Verhetetlen kreditpontok! +1 Legyen Ön "Az Év Adótanácsadója"       

Díjtétel

A fizetendő díj összege az Útdíj tv., e törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI.18.) Korm. rendelet (Vhr.), valamint az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet (NFM rendelet) alapján állapítandó meg. A megtett úttal arányos díj összege függ a jármű és a közút kategóriájától, továbbá a gépjármű NFM rendelet szerinti környezetvédelmi kategóriájától. A díj összege a jármű és a közút kategóriája alapján:

Járműkategória Útkategória Díjtétel(ÁFA-val növelt összeg, Ft/km)
J2 gyorsforgalmi 49,90
főutak 21,23
J3 gyorsforgalmi 70,02
főutak 36,75
J4 gyorsforgalmi 108,38
főutak 67,60

A Vhr. 1. melléklete tartalmazza a környezetvédelmi szempontú mérték-differenciálást ("EURO kibocsátási osztályok szerinti differenciáló tényezők az útdíj mértékének meghatározásához"):

környezetvédelmi kategória J2-J3 díjkategória J4 díjkategória
A kategória 0,85 0,8
B kategória 1,0 1,0
C kategória 1,15 1,2

A gépjárművek környezetvédelmi kategória alapján történő besorolása:

  • A kategória: EURO III és jobb besorolású motorral felszerelt gépjárművek (legalább 6-os vagy 5-ös környezetvédelmi osztályú és jobb besorolású motorral felszerelt gépjárművek);
  • B kategória: EURO II besorolású motorral felszerelt gépjárművek (4-es környezetvédelmi besorolású motorral felszerelt gépjárművek);
  • C kategória: EURO I és rosszabb besorolású motorral felszerelt gépjárművek (3-as vagy annál rosszabb környezetvédelmi osztályú motorral felszerelt gépjárművek).

Önbevallás Az útdíj megfizetése történhet előre megváltott viszonylati jegy útján vagy bevallási közreműködő igénybevételével, fedélzeti eszköz segítségével. A viszonylati jegy az útdíjköteles úthálózat előre meghatározott, legalább egy útdíjköteles elemi útszakaszának egy előre meghatározott útdíjköteles gépjárművel történő használatára vonatkozó, előre megváltott úthasználati jogosultság. A fedélzeti eszköz az elektronikus útdíjszedési tevékenység támogatására alkalmas eszköz, olyan hardver- és szoftverelemek összessége, amely alkalmas az elektronikus útdíjszedési műveletek elvégzéséhez szükséges adatok összegyűjtésére, tárolására, feldolgozására, valamint távolból történő fogadására és továbbítására. Azon fuvarozók, akik rendszeresen használják Magyarország útdíjköteles úthálózatát, elsősorban a fedélzeti eszköz útján történő bevallást részesítik előnyben. A viszonylati jeggyel az úthasználók az egyes útdíjköteles elemi útszakaszok egyszeri, egy irányban történő használatára szereznek jogosultságot. E bevallási mód kevésbé költséges és bárki által igénybe vehető, de kizárólag a benne meghatározott útvonal használatára jogosít, és kizárólag a megváltását követő időponttól. Mentesülés esetei Az Útdíj tv. 2014. október 27-én elfogadott (kihirdetésre váró) módosításának köszönhetően az új szabály - meghatározott esetekben - lehetővé teszi a fuvarozók számára a 2013. július 1. és 2014. március 31. között elkövetett jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírság alóli mentesülést. Az Útdíj tv. 14. § a) pontja szerint jogosulatlan úthasználatnak minősül, ha az útdíjköteles elemi útszakasz használatának megkezdése előtt a díjfizetésre kötelezett elmulasztja a viszonylati jegy megváltását és nincsen hatályos, az útdíjszolgáltatóval kötött - a törvény szerinti bevallások útdíjszedőhöz történő benyújtására és útdíj megfizetésére vonatkozó - szerződése. Az elfogadott törvénymódosítás a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírság megfizetése alól - kérelem alapján - három esetben nyújt mentesítést.

  1. Amennyiben az útdíjköteles elemi útszakasz használatának megkezdése előtt megváltani elmulasztott viszonylati jegyét - a jogosulatlan úthasználatnak az útdíjellenőrzés-támogatói feladatok ellátására kijelölt szerv általi észlelését követően - jogosulatlanul használt útszakaszokra legfeljebb nyolc órán belül maradéktalanul megváltották, az így megváltott jogosultságot más alkalommal sem érvényesítették és erről a kérelmező teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik az útdíjszedő felé.
  2. Ha a bírság kiszabására olyan főút részét képező útdíjköteles elemi útszakaszon került sor, amely az autópályával közös csomóponttal rendelkezik és a bírság megfizetésére kötelezett a jogosulatlan úthasználat időpontjában az adott autópálya részét képező, a csomópontot érintő útdíjköteles elemi útszakaszokra érvényes jogosultsággal rendelkezett.
  3. Amennyiben a bírság kiszabására olyan főút részét képező útdíjköteles elemi útszakaszon vagy az odavezető úton - a viszonylati jegy érvényességi idején belül, adott ellenőrzési ponton irányonként legfeljebb egy alkalommal - került sor, amely út hálózati szempontból funkcionálisan párhuzamos azzal az úttal, amelyre ugyanazon időben az érintett jármű rendelkezett úthasználati jogosultsággal, és e jogosultságot annak érvényességi ideje alatt nem váltotta úthasználatra.

Amennyiben a kérelmező az 1-3. pont szerinti esetekben a jogosulatlan úthasználat észlelésétől számított nyolc órán belül észlelt további jogosulatlan úthasználat miatt bírság kiszabásának ebben az esetben sincsen helye. Mentesülés feltételei A bírság alóli mentesülésnek mindhárom esetben leírtakon túl feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően bírságonként 12 000 forint (ÁFA-t is magában foglaló) szolgáltatási díjat az útdíjszedőnek megfizetesse, melyet a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni köteles. A bírság alóli mentesülésnek a második és harmadik esetben az előzőekben leírtakon túl további feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően azon útvonal, amelynek használatára úthasználati jogosultsággal rendelkezett, és a ténylegesen igénybe vett útvonal útdíja közötti útdíjkülönbözetet - ha ez felmerült - megfizetesse, és ezt a tényt a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja. A ténylegesen leutazott útvonalról a kérelmében a kérelmezőnek nyilatkoznia kell. Amennyiben a kérelmező által megfizetendő útdíjkülönbözet adódik, de annak összege a kérelemből nem állapítható meg, vagy azt a kérelmező nem tudja igazolni, úgy a kérelmező 10 000 forint (ÁFA-t is magában foglaló) átalány megfizetésére köteles. Kérelem benyújtása A mentesítés - a bírság megfizetésére kötelezett kérelmére - a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. által kiállított igazolás alapján történik. A kérelmek benyújtására az Útdíj. tv-t módosító törvény hatálybalépését követő 60 napon belül van lehetőségük az érintetteknek.   

>> Jelentkezem az Adóegyetemre!

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM