A hazai transzferár-szabályozás aktualitásai

Az elmúlt években Magyarországon is egyre nagyobb publicitást kap a transzferár-szabályozás, mellyel együtt a jogszabályi környezet is állandóan változik, finomodik.

2014. január 1-jétől ismét módosult a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) ezzel kapcsolatos 18. § (6) bekezdése, illetve összefoglaljuk a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X. 16.) PM rendelet (22/2009. PM rendelet) tavaly évközben változott legfontosabb rendelkezéseit, melyek a kapcsolt vállalkozások kötelezettségeinek egyszerűsítését, illetve az adminisztrációs terhek csökkentését szolgálják.

A témával kapcsolatos aktualitásokat Dr. Laki Gábor, főosztályvezető, NGM, ismerteti a 2013. december 12-i - az "Adóegyetem 2014" konferenciasorozatunk kecskeméti helyszínén tartott - előadása alapján.

A témával kapcsolatban a leggyakrabban felmerülő kérdések a dokumentációs kötelezettség teljesítésére vonatkoznak: Kinek kötelező transzferár dokumentációt készítenie és miről? Hogyan kell elkészíteni a nyilvántartást? Milyen szankcióval jár a nem vagy hiányos elkészítés? Mikor kell/lehet kiigazítania az adózónak a társasági adó alapját? Lehet-e, szükséges-e utólag korrigálni a kapcsolt ügylet árait? Kell-e számlázni az árkiigazítást? Más adónemben is kell-e érvényesíteni az ármódosítást? Mi az a BEPS és miért fontos?

Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphat a 2014. március 25-án megrendezésre kerülő "Transzferár-szabályozás" című konferenciánkon. Jöjjön el Ön is! Kérdése van? Küldje el előzetesen a konferencia@penta.hu e-mail címre és vitassák meg a konferencián a konzultáció keretében! Jelentkezés és további információk » TRANSZFERÁR 2014


Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak apport esetén

A Tao tv. - 2013. december 31-ig hatályban lévő - 18. § (6) bekezdése alapján csak a jegyzett tőke nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése, emelése esetében volt szükséges a transzferár szabályok alkalmazása, a kötelezettség a tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítésére, emelésére nem vonatkozott. A 2013. évi CC. törvény 33. § 11. pontjában foglalt módosítás következtében

2014. január 1-jétől a transzferár-szabályokat nemcsak a jegyzett tőke, hanem a tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése, emelése esetén is alkalmazni szükséges, amennyiben többségi befolyással rendelkező vagy az alapítással ilyenné váló tag (részvényes) teljesíti a nem pénzbeli hozzájárulást, illetve részesedik a vagyonból.

A 22/2009. PM rendelet 2013. évi változásai

A 22/2009. PM rendelet 2013-ban több ponton jelentősen módosult egy évközi változás útján [20/2013. (VI. 18.) NGM rendelet].

Mentességi jogcímek

A szokásos piaci ár megállapítása ügyében hozott adóhatósági határozat (APA) esetében pontosításra került, hogy - változatlan tényállás mellett - a kérelem tárgyát képező ellenőrzött ügylettel kapcsolatban nem áll fenn nyilvántartási kötelezettség a kérelem benyújtásának adóévétől annak az adóévnek az utolsó napjáig, amelyben a határozat érvényessége megszűnik.

Korábban nem merült fel nyilvántartási kötelezettség a kapcsolt vállalkozásokhoz kötődő szerződés alapján történő teljesítések vonatkozásában, ha a teljesítések értéke szokásos piaci áron az 50 millió forintot nem haladta meg a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakban. Egy, ezen szabályhoz kapcsolódó módosítás szerint az 50 millió forintos értékhatár vizsgálatánál az adóévben történő teljesítések értékét kell együttesen figyelembe venni.

Devizás ügyletek

Egy további módosítás a fent említett 50 millió forintos értékhatár-, továbbá az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások 150 millió forintos értékhatára megállapításánál - a devizában teljesített ügyletek vonatkozásában - meghatározza, hogy milyen árfolyam alkalmazandó. Amennyiben a teljesítés értéke a szerződésben külföldi pénznemben kifejezett, akkor a könyveiket forintban vezető adózók a teljesítés értékét a könyvviteli elszámolások során alkalmazott árfolyam, míg a könyveiket devizában vezető adózók az adóév utolsó napján érvényes, hivatalos MNB árfolyam alapulvételével határozzák meg.

Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások

Az egyszerűsített nyilvántartás annyiban változott, hogy az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások esetében is egyértelműsítették a szabályozást, így az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások korábbi taxatív felsorolása pontosításra került.

Az egyszerűsített nyilvántartás készítésének lehetősége ezen szolgáltatások esetében továbbra is azt jelenti, hogy amennyiben például a cégcsoporton belül adminisztratív jellegű szolgáltatásokat nyújtanak egymásnak a kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő adózók, akkor mivel a szokásos piaci ár meghatározása ebben az esetben kötelezően a költség és jövedelem módszer alkalmazásával történik, már nem szükséges kutatással, brenchmark-kal alátámasztani, hogy az ár szokásos piaci árnak minősül-e vagy sem.

Egyértelműsítésre került továbbá, hogy alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások esetén a 3-10 százalék közötti tartományba eső haszonkulcs vélelmezhető alátámasztást nem igénylő szokásos piaci árnak (a korábbi 3-7 százalékkal szemben), mely jelentős könnyítést jelent az ellenőrzött ügylettel érintett kapcsolt vállalkozások számára.

Hatálybalépés

A fent ismertetett rendeleti módosítások 2013. június 21-től hatályosak azzal, hogy a módosításokat - az adózó választása szerint - már a 2012. adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartás elkészítése során is lehet alkalmazni, feltéve, hogy a nyilvántartás elkészítésének határideje 2013. január 1. utáni.

Tekintettel arra, hogy a rendelkezések csak 2013. június 21-én léptek hatályba, ezen átmeneti rendelkezés azt is jelenti, hogy a módosított rendelkezések nem alkalmazhatóak a 2012. adóévre vonatkozó olyan nyilvántartás esetén, amelynek elkészítési határideje a rendelet módosításának hatályba lépése, azaz 2013. június 21-e előtt lejárt.

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM