Gyakran ismételt kérdések a szakmai képzésekkel kapcsolatban

Mit jelent pontosan a szakmai képzés kifejezés?

A felnőttképzési törvény értelmében szakmai képzésnek nevezzük az engedély alapján szervezhető képzéseket, melyek végén képesítő vizsga tehető, mely államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítványt ad. Gyakorlatilag ezek a képzések az OKJ-t felváltó képzések, melyek iskolarendszeren kívül, felnőttképzési jogviszony keretében oktathatók.

Mik a bemeneti feltételek a képzések megkezdéséhez?

A képzések megkezdéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakmai előképzettséget, esetenként szakmai gyakorlatot a Programkövetelmény határozza meg. Honlapunkon ezek az információk a szakmai képzések egyes aloldalain, a jobb oldali sávban a „Fontos tudnivalók” résznél találhatóak.

Kaphatok-e a képzés idejére diákigazolványt?

Diákigazolvány kizárólag az iskolai rendszerben szervezett képzések (felnőttoktatás) esetén jár, a felnőttképzés esetében nem.

Milyen időtartamú az adott képzés?

A képzés óraszámát a programkövetelmények alapján a képzési program határozza meg. A képzés kezdő és befejezési dátuma között a tanulás „menetrendjét” az ütemezés határozza meg. A képzés tervezett ütemezése megtalálható a kiválasztott tanfolyam ütemezésénél (legördítve). Az ütemezés a képzés indulásakor, a felnőttképzési szerződés megkötésekor válik véglegessé.

Mi az a kismama/kispapa kedvezmény?

A gyermek születésétől 3 éves koráig kedvezményt biztosítunk a CSED/GYED/GYES ellátásban részesülő szülő részére. A kedvezmény a teljes tanfolyami díjból kerül levonásra, részletfizetési lehetőség nélkül. Más kedvezménnyel nem összevonható. 

Mi történik miután regisztráltam a honlapon a képzésre? Hogyan tudok beiratkozni?

Miután kitöltötte a jelentkezési űrlapot a jelentkezését azonnal visszaigazoljuk e-mailben a részletekkel együtt. A regisztrációs díjról (beleszámít a tanfolyami díjba) e-mailben számlát küldünk. Fizesse ki bankkártyával vagy utalja el a számlán szereplő határidőig a regisztrációs díjat, amelynek jóváírása napján hozzáférést bíztosítunk a Bónusz tananyaghoz (nem minden képzés esetén releváns)! A Penta TudásTérben töltse fel az előírt bemeneti feltételeket igazoló dokumentumokat, illetve ha felmentésre jogosult akkor az azt alátámasztó dokumentumokat! A tanfolyam indulását megelőző 2-3 héten belül részletesen tájékoztatást küldünk a jelentkezés során megadott e-mail címére a beiratkozás folyamatáról, ebben a folyamatban lehetőség lesz megjelölni a választott fizetési opciót esetleges igényelt kedvezményt (egy összeg/részlet/kismama/kispapa kedvezmény).

Mi az oktatási azonosító számom? Hol tudom megnézni?

A közneveléssel, a szakképzéssel, a felsőoktatással, a felnőttképzéssel, az azokkal összefüggő pályakövetéssel és diplomás pályakövetéssel, továbbá a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos közfeladatok ellátásához, az érintettek jogai gyakorlásának és kötelezettségei teljesítésének támogatásához, a nemzetgazdasági szintű tervezés megalapozásához, illetve az adatbiztonság biztosításához szükséges adatokat központi nyilvántartásban (a továbbiakban: oktatási nyilvántartás) kell kezelni. Ezen nyilvántartás részeként jelenik meg az  oktatási azonosító szám, ami egy 11 jegyű szám, mely minden esetben 7-tel kezdődik. Az elmúlt években diákigazolvánnyal rendelkezők az igazolványon találják ezt a számot, de nem mindenki rendelkezik jelenleg ilyen azonosítóval. További részletek az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben olvashatóak. A Felnőttképzési Adatszolgáltatás Rendszeréből lekért oktatási azonosító elérhető a képzésben résztvevő TudásTér belépési felületén a Saját adatok menüpontban. 

Mi az a Penta Tudástér?

A PENTA UNIÓ Zrt. a szakmai képzésein résztvevők számára személyes, jelszóval védett felhasználói fiókot működtet. A felület legfontosabb funkciói (Az egyes menüpontok a beiratkozás folyamatában státusztól függően lesznek elérhetőek):

 • személyes adatok aktualizálása
 • a képzés bemeneti feltételeinek és felmentési lehetőségek feltöltése
 • felnőttképzési szerződés megkötése
 • vizsgajelentkezések
 • vizsgaeredmények nyilvántartása
 • számlák kezelése
 • vizsga jelentkezések nyomon követése
 • képzések tananyag elérése
 • ütemterv heti bontásban
 • élő online előadásokon való részvétel / visszanézés
 • a modul időtartama alatt az oktatónak küldhető kérdés a felnőttképzési szerződésben foglaltak alapján
 • képzéshez kapcsolódó egyéb dokumentumok, szabályzatok

A modulok között van-e egymásra épülés?

A modulok között vizsga szempontjából nincs egymásra épülés, így ha sikertelen egy modulzáró vizsga, az nem jelent akadályt, hogy a következő modul modulzáró vizsgájára bejelentkezzen a képzésben résztvevő. Természetesen a modulok szakmai szempontú egymásra épülését az ütemezés kialakítása során figyelembe vesszük.

Mikortól fogom látni a TudásTér felületen a tananyagot?

A felnőttképzési szerződésben meghatározott dátumok szerint lesznek elérhetőek az egyes modulok. Tehát a képzés tananyaga modulonként eltérő időpontban válik aktívvá. 

Más képző intézménynél szerzett sikeres modulzáró vizsga eredmények beszámíthatóak a PENTA UNIÓ Zrt. képzéseibe?

Tekintettel a magyarországi felnőttképzők eltérő oktatás- és számonkérés-szervezési gyakorlatára a PENTA UNIÓ Zrt.-nek nem áll módjában beszámítani a más felnőttképzőknél szerzett mérési (modulzáró) eredményeket. Ugyanakkor a PENTA UNIÓ Zrt. óraszámarányos tanfolyami díj kedvezményt biztosít (egyösszegű fizetés esetén) a “Pentás” képzésben résztvevő számára azon tananyagegységek (modulok) tanfolyami díjából, amelyekkel kapcsolatban rendelkezik 2 évnél nem régebbi sikeres eredménnyel (modulzáró igazolással). Ezen felül az előzetes tudásmérés lehetőséget tudja kérni a jelentkező, melynek részleteire az alábbi kérdések egyikében kitérünk. 

Amennyiben felmentésem van, abban az esetben csak később kell elkezdenem fizetni a tanfolyami díjat?

A képzési díjat a felnőttképzési szerződésben meghatározottak szerint szükséges rendezni. Egyösszegű fizetés esetén a kedvezményes tanfolyami díjat a tanfolyam elején, részletfizetés esetén a megadott részletekben a tanfolyam teljesítésével arányosan. Tehát ha például a képzés időtartama 12 hónap, akkor 4 részlet esetén 3 havonta kell az aktuális részletet kiegyenlíteni a számla alapján.

Hogyan működik a felmentés? Részt vehetek a felmentéssel érintett modulokon is? 

A jelentkező a képzés megkezdése előtt felmentést igényelhet a Penta TudásTéren keresztül. A felmentési kérelmeket a feltöltött, felmentést alátámasztó dokumentumok alapján a Programkövetelményben foglalt feltételek szerint bírálja el intézményünk a szerződés megkötéséig. A tanfolyami díj a felmentéssel érintett modul óraszámával arányosan csökken. A tanfolyami díj első részlete a felmentési eljárás díjával növekszik. Modulzáró vizsgára a felmentéssel érintett modulokból nem kell/nem lehet jelentkezni. Felmentés óralátogatás és vizsgázás alól kizárólag együtt kérvényezhető, így felmentés esetén nincs lehetőség az adott modul tananyagának elérésére, illetve az online órákon való részvételre. Felmentést (azaz előzetes tudás beszámítást) a felnőttképzési szerződés megkötéséig biztosít a PENTA UNIÓ Zrt.

Felmentés esetén, hogy alakul a képzés díja?

Felmentés esetén, a szakmai képzés díja óraszámarányosan csökken a felmentést érintő modulokkal, illetve a modulokhoz tartozó vizsgadíjakkal, a tanfolyami díj első részlete a felmentési eljárás díjával növekszik. Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés esetén (ahol nagyon sok lehetőség van felmentésre) a honlapon elérhető tanfolyami díj kalkulátorral kiszámolható végzettsége alapján a képzés várható díja.

Van-e a tanfolyami díj esetében részletfizetési lehetőség?

A tanfolyami díjat lehet részletekben is fizetni, azonban az egy összegben vállalt tanfolyami díjunk kedvezményesebb, így érdemes azt a lehetőséget választani. Részletfizetés esetén a megadott részletekben kell a tanfolyami díjat, a tanfolyam teljesítésével arányosan megfizetni. Tehát ha például egy 12 hónap időtartamú képzés esetében, a tanfolyami díj 6 részletben történő kiegyenlítése 2 havonta esedékes. A részletfizetés pontos ütemezése a felnőttképzési szerződésben kerül rögzítésre.

A tanfolyami díj tartalmazza a vizsgadíjakat és a tankönyveket?

A honlapon a tanfolyami díjak kerültek feltüntetésre, mely a regisztrációs díjat tartalmazza. A felnőttképzési szerződésben a teljes képzési díj fog szerepelni, ami már tartalmazza az ütemezés szerinti első modulzáró vizsgák díját is. A felnőttképzési szerződésben a díjak mértéke mellett, azok fizetési ütemezése és a fizetési forma is meghatározásra kerül.  A vizsgadíjakról információ a „Fontos tudnivalók” résznél található a honlapon. A távoktatásos képzési forma esetében a képzési díj tartalmazza a tananyagot, ezen felül az oktató javasolhat szakkönyveket, de azokat nem kötelező megvásárolni.

Mi szabályozza a felmentésre való jogosultságot? Honnan tudom, hogy jogosult vagyok-e felmentésre?

A képzések egyes részeinek elvégzése alól két módon lehet mentesülni a felnőttképzési törvény értelmében:

Előzetes tudásmérés: annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni

Előzetesen megszerzett tudás beszámítása: a képzésre jelentkező – dokumentummal igazolt – tanulmányainak beszámítása, amelynek eredményeként a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel lehet menteni.

Ezen felül a modulokat záró, illetve a képesítő vizsga alóli felmentési lehetőségeket a Programkövetelmény szabályozza. Erről honlapunkon a „Fontos tudnivalók” résznél található részletes információ. A Programkövetelményekben megfogalmazott, szakmai előképzettségeken alapuló felmentési lehetőségeken felül nem lehet felmentést kérni sem egyéb, hasonló képzések, sem a felsőoktatásban teljesített tantárgyak alapján.

A legnehezebb dolga a közgazdász végzettséggel rendelkezőknek van, mivel a végzettséget igazoló dokumentumon általában nem szerepel, hogy melyik kormányrendelet szerinti végzettségről szól. Főszabály szerint a képzés, azaz a jogviszony kezdetének időpontja határozza meg a megszerzett végzettséget, ami az oklevéllel együtt kiadott Europass mellékletben megtalálható.

Emellett a végzettség megnevezése is „beszédes”:

A „bolognas” végzettségek (289/2005. és 139/2015. kormányrendelet szerinti) oklevele A/4-es méretű és a megnevezése vagy „Közgazdász valamilyen (pl. gazdálkodási és menedzsment) alapképzési szakon”, vagy  „okleveles közgazdász valamilyen (pl. pénzügy) szakon”.

Az osztatlan képzésben a megnevezés legtöbbször közgazdász, vagy okleveles közgazdász és általában nem A/4-es méretű, hanem B/5-ös (de ez a bizonyítvány kiállítási időpontjának függvényében változhat) 

Kaphatok felmentés külföldön szerzett végzettség alapján?

Tanulási eredmények mérése alól akkor adható a programkövetelmény szerint felmentés, ha a képzésre jelentkező rendelkezik a megfelelő jogszabály szerinti záróvizsgával, így honosított oklevél esetében felmentés a tanulási eredmények mérései alól nem adható.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be a regisztrációs díjat a számlán szereplő határidőig?

Ha a képzésre jelentkező a regisztrációs díjat nem fizeti be határidőre, akkor eleshet a honlapon a jelentkezésekor érvényes kedvezménytől, illetve nem biztosítja a helyét a tanfolyamon (túljelentkezés esetén a regisztrációs díj befizetésének sorrendjében vesszük figyelembe a jelentkezéseket).

Van a szakmai képzés folyamán nyári szünet?

Távoktatás esetén folyamatos a tanulás, mely a résztvevő időbeosztásához igazítható, akár nyári szünettel is kalkulálva. A tantermi képzés esetében a nyári szünet július és augusztus hónapokban van. Pontos időpontok a szerződés megkötését követően érhetőek el.

Mi a különbség a modulzáró vizsga és a képesítő vizsga között?

A szakmai képzések modulokból épülnek fel, melyek végén modulzáró vizsgát kell tenni a képzőintézménynél. Az összes modul leoktatását követően, amennyiben minden modulzáró vizsgája sikeres,, és a hiányzása modulonként nem haladta meg a minimális óraszám (konzultáció/kontaktóra) meghatározott százalékát (legtöbbször 30%), és minden egyéb feltétel teljesül (képzési díj kiegyenlítése, képzés függvényében: szakdolgozat/társasházkezelési terv leadása) a képzőintézmény kiállítja a képzés elvégzéséről a tanúsítványt, mellyel lehetősége van képesítő vizsgára jelentkezni (képzésenként eltérő lehet a programkövetelmények előírása a tanúsítvány megszerzésére vonatkozóan). Képesítő vizsgát független akkreditált vizsgaközpontokban van lehetőség tenni.

Hol tudok jelentkezni a vizsgákra?

Az ütemterv szerinti első modulzáró vizsgákon a részvétel kötelező. A személyes megjelenést igénylő vizsgák előtt megadott határidőig van lehetőség a vizsgahelyszínének kiválasztására a Penta TudásTérben elektronikusan. A javító/pótló vizsgákra megadott határidőig van lehetőség jelentkezni. Képesítő vizsgára független akkreditált vizsgaközpontokban lesz lehetőség jelentkezni az E-kréta rendszerén keresztül.

Mit jelent az, hogy „központi modulzáró vizsga” és „házi modulzáró vizsga”?

A központi modulzáró vizsga dolgozatokat a Pénzügyminisztérium állítja össze és határozza meg a vizsga pontos időpontját, az időpont emiatt nem módosítható. A „házi” modulzáró vizsgákat a Programkövetelmény a képző intézmény hatáskörébe rendeli, így a képzőintézmény jelöli ki a vizsga időpontját és ő készíti el a dolgozatokat is a Programkövetelményekkel és a kapcsolódó útmutatókkal (ha van) összhangban.

A csoportnak szervezett első modulzáró vizsgát meg kell-e várni, vagy előbb is letehetem a vizsgát egy másik csoporttal?

Modulzáró vizsgát előre nem lehet tenni, az ütemezés szerint szükséges haladni a vizsgákkal.

Hányszor tehetek modulzáró vizsgát a képzés során?

A modulzáró vizsgák száma nincs korlátozva, azonban a felnőttképzési szerződésben meghatározott időtartamig érhető el a képzés tananyaga, egyben a vizsgázás lehetőségének határideje.  

Kitől kaphatok tájékoztatást a képesítő vizsgákkal kapcsolatban?

A képesítő vizsgák megszervezése és lebonyolítása az akkreditált vizsgaközpontok hatásköre, így tőlük van lehetőség információt kérni. Az akkreditált vizsgaközpontok elérhetőségét a következő linken találod: https://ikk.hu/p/akkreditalt-vizsgakozpontok

Amennyiben további kérdésed van, ajánljuk figyelmedbe a "Képesítő vizsga és Akkreditált vizsgaközpont KISOKOS" videónkat.

Meddig lesz elérhető számomra a távoktatási tananyag?

A távoktatási tananyagok frissítését a képzés befejezéséig, azokhoz a hozzáférést a  felnőttképzési szerződésben megjelölt időintervallumban biztosítjuk. 


Jelentkezz most induló képzéseinkre a megfelelő képre kattintva! >>

Jelentkezésért kattints ide!    Jelentkezésért kattints ide!    Jelentkezésért kattints ide!    Jelentkezésért kattints ide!   

 Jelentkezésért kattints ide!    Jelentkezésért kattints ide!    Jelentkezésért kattints ide!

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM