Gyakran ismételt kérdések a szakmai képzésekkel kapcsolatban

Mit jelent pontosan a szakmai képzés kifejezés?

A felnőttképzési törvény értelmében szakmai képzésnek nevezzük az engedély alapján szervezhető képzéseket, melyek végén képesítő vizsga tehető, mely államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítványt ad. Gyakorlatilag ezek a képzések az OKJ-t felváltó képzések, melyek iskolarendszeren kívül, felnőttképzési jogviszony keretében oktathatók.

Mik a bemeneti feltételek a képzések megkezdéséhez?

A képzések megkezdéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakmai előképzettséget, esetenként szakmai gyakorlatot a Programkövetelmény határozza meg. Honlapunkon ezek az információk a „Fontos tudnivalók” résznél találhatóak.

Kaphatok-e a képzés idejére diákigazolványt?

Diákigazolvány kizárólag az iskolai rendszerben szervezett képzések (felnőttoktatás) esetén jár, a felnőttképzés esetében nem.

Milyen időtartamú az adott képzés?

A képzés óraszámát a programkövetelmények alapján a képzési program határozza meg. A képzés kezdő és befejezési dátuma között a tanulás „menetrendjét” az ütemezés határozza meg. A képzés tervezett ütemezése megtalálható a kiválasztott tanfolyam ütemezésénél (legördítve). Az ütemezés a képzés indulásakor, a felnőttképzési szerződés megkötésekor válik véglegessé.

Mi történik miután regisztráltam a honlapon a képzésre? Hogyan tudok beiratkozni?

Miután kitöltötte a jelentkezési űrlapot a jelentkezését azonnal visszaigazoljuk e-mailben a részletekkel együtt. A regisztrációs díjról (beleszámít a tanfolyami díjba) e-mailben számlát küldünk. Fizesse ki bankkártyával vagy utalja el a számlán szereplő határidőig a regisztrációs díjat, amelynek jóváírása napján hozzáférést bíztosítunk a Bónuszhoz (nem minden képzés esetén)! A Penta TudásTérben töltse fel a bemeneti feltételeket igazoló dokumentumokat, illetve ha felmentésre jogosult akkor az azt alátámasztó dokumentumokat! A tanfolyam indulását megelőző 2-3 héten belül részletesen tájékoztatást küldünk a jelentkezés során megadott e-mail címére a beiratkozás folyamatáról.

Mi az oktatási azonosító számom? Hol tudom megnézni?

A közneveléssel, a szakképzéssel, a felsőoktatással, a felnőttképzéssel, az azokkal összefüggő pályakövetéssel és diplomás pályakövetéssel, továbbá a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos közfeladatok ellátásához, az érintettek jogai gyakorlásának és kötelezettségei teljesítésének támogatásához, a nemzetgazdasági szintű tervezés megalapozásához, illetve az adatbiztonság biztosításához szükséges adatokat központi nyilvántartásban (a továbbiakban: oktatási nyilvántartás) kell kezelni. Ezen nyilvántartás részeként jelenik meg az  oktatási azonosító szám, ami egy 11 jegyű szám, mely minden esetben 7-tel kezdődik. Az elmúlt években diákigazolvánnyal rendelkezők az igazolványon találják ezt a számot, de nem mindenki rendelkezik jelenleg ilyen azonosítóval. További részletek az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben olvashatóak.

Mi az a Penta Tudástér?

A PENTA UNIÓ Zrt. a képzésein részt vevők számára személyes, jelszóval védett felhasználói fiókot működtet. A felület legfontosabb funkciói:

 • személyes adatok aktualizálása
 • a képzés bemeneti feltételeinek rögzítése
 • felnőttképzési szerződés megkötése
 • vizsgajelentkezések
 • vizsgaeredmények nyilvántartása
 • számlák kezelése
 • jelentkezések nyomon követése
 • távoktatási tananyagok elérése
 • élő online előadásokon való részvétel / visszanézés
 • oktatói kérdések feltétele és válaszok nyomon követése

A modulok között van-e egymásra épülés?

A modulok között vizsga szempontjából nincs egymásra épülés, így ha sikertelen egy modulzáró vizsga, az nem jelent akadályt, hogy a következő modul modulzáró vizsgájára bejelentkezzen a képzésben résztvevő. Természetesen a modulok szakmai szempontú egymásra épülését az ütemezés kialakítása során figyelembe vesszük.

Amennyiben felmentésem van, abban az esetben csak később kell el kezdenem fizetni a tanfolyami díjat?

A képzési díjat a felnőttképzési szerződésben meghatározottak szerint szükséges rendezni. Egyösszegű fizetés esetén a kedvezményes tanfolyami díjat a tanfolyam elején, részletfizetés esetén a megadott részletekben a tanfolyam teljesítésével arányosan. Tehát ha például a képzés időtartama 12 hónap, akkor 4 részlet esetén 3 havonta kell az aktuális részletet kiegyenlíteni a számla alapján.

Hogyan működik a felmentés? Bejárhatok felmentéssel is az adott órákra?

A jelentkező a képzés megkezdése előtt felmentést igényel a Penta TudásTéren keresztül. A felmentési kérelmeket a feltöltött, felmentést alátámasztó dokumentumok alapján a Programkövetelményben foglalt feltételek szerint bírálja el intézményünk a szerződés megkötéséig. A tanfolyami díj a felmentéssel érintett modul óraszámával arányosan csökken. A tanfolyami díj első részlete a felmentési eljárás díjával (5.500 Ft/modul) növekszik. Modulzáró vizsgára a felmentéssel érintett modulokból nem kell jelentkezni. Felmentés óralátogatás és vizsgázás alól együtt kérvényezhető, így felmentés mellett a csoportok esetében nincs lehetőség az adott modul tananyagának elérésére, illetve az online órákon való részvételre.

Felmentés esetén, hogy alakul a képzés díja?

Felmentés esetén, a szakmai képzés díja, óraszámarányosan csökken a felmentést érintő modulokkal, illetve a modulokhoz tartozó vizsgadíjakkal, a tanfolyami díj első részlete a felmentési eljárás díjával (5.500 Ft/modul) növekszik. Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés esetén (ahol nagyon sok lehetőség van felmentésre) a honlapon elérhető tanfolyami díj kalkulátorral kiszámolható végzettsége alapján a képzés várható díja.

Van-e a tanfolyami díj esetében részletfizetési lehetőség?

A tanfolyami díjat lehet részletekben is fizetni, azonban az egy összegben vállalt tanfolyami díjunk kedvezményesebb, így érdemes azt a lehetőséget választani. Részletfizetés esetén a megadott részletekben kell a tanfolyami díjat, a tanfolyam teljesítésével arányosan megfizetni. Tehát ha például egy 12 hónap időtartamú képzés esetében, a tanfolyami díj 6 részletben történő kiegyenlítése 2 havonta esedékes. A részletfizetés pontos ütemezése a felnőttképzési szerződésben kerül rögzítésre.

A tanfolyami díj tartalmazza a vizsgadíjakat és a tankönyveket?

A honlapon a tanfolyami díjak kerültek feltüntetésre, mely a regisztrációs díjat tartalmazza. A felnőttképzési szerződésben a teljes képzési díj fog szerepelni, ami tartalmazza a modulzáró vizsgák díját is. A felnőttképzési szerződésben a díjak mértéke mellett, azok fizetési ütemezése és a fizetési forma is meghatározásra kerül.  A vizsgadíjakról információ a „Fontos tudnivalók” résznél található a honlapon. A távoktatásos képzési forma esetében a képzési díj tartalmazza a tananyagot, ezen felül az oktató javasolhat szakkönyveket, de azokat nem kötelező megvásárolni.

Mi szabályozza a felmentésre való jogosultságot? Honnan tudom, hogy jogosult vagyok-e felmentésre?

A képzések egyes részeinek elvégzése alól két módon lehet mentesülni a felnőttképzési törvény értelmében:

 1. előzetes tudásmérés: annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni
 2. előzetesen megszerzett tudás beszámítása: a képzésre jelentkező – dokumentummal igazolt – tanulmányainak beszámítása, amelynek eredményeként a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel lehet menteni.

Ezen felül a modulokat záró, illetve a képesítő vizsga alóli felmentési lehetőségeket a Programkövetelmény szabályozza. Erről honlapunkon a „Fontos tudnivalók” résznél található részletes információ. A Programkövetelményekben megfogalmazott, szakmai előképzettségeken alapuló felmentési lehetőségeken felül nem lehet felmentést kérni sem egyéb, hasonló képzések, sem a felsőoktatásban teljesített tantárgyak alapján.

A legnehezebb dolga a közgazdász végzettséggel rendelkezőknek van, mivel a végzettséget igazoló dokumentumon általában nem szerepel, hogy melyik kormányrendelet szerinti végzettségről szól. Főszabály szerint a képzés, azaz a jogviszony kezdetének időpontja határozza meg a megszerzett végzettséget, ami az oklevéllel együtt kiadott Europass mellékletben megtalálható.

Emellett a végzettség megnevezése is „beszédes”:

 • A „bolognas” végzettségek (289/2005. és 139/2015. kormányrendelet szerinti) oklevele A/4-es méretű és a megnevezése vagy „Közgazdász valamilyen (pl. gazdálkodási és menedzsment) alapképzési szakon”, vagy  „okleveles közgazdász valamilyen (pl. pénzügy) szakon”.
 • Az osztatlan képzésben a megnevezés legtöbbször közgazdász, vagy okleveles közgazdász és általában nem A/4-es méretű, hanem B/5-ös (de ez a bizonyítvány kiállítási időpontjának függvényében változhat) 

Mi történik akkor, ha nem fizetem be a regisztrációs díjat a számlán szereplő határidőig?

Ha a képzésre jelentkező a regisztrációs díjat nem fizeti be határidőre, akkor eleshet a honlapon a jelentkezésekor érvényes kedvezménytől, illetve nem biztosítja a helyét a tanfolyamon (túljelentkezés esetén a regisztrációs díj befizetésének sorrendjében vesszük figyelembe a jelentkezéseket).

Van a szakmai képzés folyamán nyári szünet?

Távoktatás esetén folyamatos a tanulás, mely a résztvevő időbeosztásához igazítható, akár nyári szünettel is kalkulálva. A csoportos képzés esetében a nyári szünet július és augusztus hónapokban van. Pontos időpontok a szerződés megkötését követően érhetőek el.

Mi a különbség a modulzáró vizsga és a képesítő vizsga között?

A szakmai képzések modulokból épülnek fel, melyek végén modulzáró vizsgát kell tenni a képzőintézménynél. Az összes modul leoktatását követően, amennyiben minden modulzáró vizsgája sikeres, és a hiányzása modulonként nem haladta meg a minimális óraszám (konultáció/kontaktóra) meghatározott százalékát (legtöbbször 30%) lehetősége van képesítő vizsgára jelentkezni. Képesítő vizsgát független akkreditált vizsgaközpontokban van lehetőség tenni.

Hol tudok jelentkezni a vizsgákra?

Az ütemterv szerinti első modulzáró vizsgákon a részvétel kötelező (kivéve orvosi igazolással). A személyes megjelenést igénylő vizsgák előtt megadott határidőig avn lehetőség a vizsgahelyszínének kiválasztására a Penta TudásTérben elektronikusan. A javító/pótló vizsgákra megadott határidőig van lehetőség jelentkezni. Képesítő vizsgára független akkreditált vizsgaközpontokban lesz lehetőség jelentkezni.

Mit jelent az, hogy „központi modulzáró vizsga” és „házi modulzáró vizsga”?

A központi modulzáró vizsgadolgozatokat a Pénzügyminisztérium állítja össze és határozza meg a vizsga pontos időpontját. A „házi” modulzáró vizsgákat a Programkövetelmény a képző intézmény hatáskörébe rendeli, így a képzőintézmény jelöli ki a vizsga időpontját és ő készíti el a dolgozatokat is a Programkövetelményekkel összhangban.

A csoportnak szervezett első modulzáró vizsgát meg kell-e várni, vagy előbb is letehetem a vizsgát egy másik csoporttal?

Modulzáró vizsgát előre nem lehet tenni, az ütemezés szerint szükséges haladni a vizsgákkal.

Hányszor tehetek modulzáró vizsgát a képzés során?

A modulzáró vizsgák száma nincs korlátozva, javító- és pótlóvizsga annyi alkalommal tehető, amennyi szükséges a sikeres eredmény eléréséhez a képzőintézmény által meghatározott és meghirdetett időpontokban.

A képzés befejezését követően tehetek-e még modulzáró vizsgát?

A képzés befejezését követően a jelenlegi szabályok szerint bármeddig lehet modulzáró vizsgát tenni, nincs megszabva időkorlát, de tapasztalataink szerint érdemes a vizsgákat mielőbb letenni, mert idővel sokat felejt az ember és kalkulálni kell a szakmát érintő jogszabályváltozásokkal (pl. adó témakörben) is, melyek számonkérése beépül a vizsgákba is.

Meddig lesz elérhető számomra a távoktatási tananyag?

A távoktatási tananyagok frissítését a képzés befejezéséig, azokhoz a hozzáférést a tanúsítvány megszerzésig, de legkésőbb a képzés befejezését követő hat hónapig biztosítjuk.

Jelentkezz most induló képzéseinkre a megfelelő képre kattintva! >>

Jelentkezésért kattints ide!    Jelentkezésért kattints ide!    Jelentkezésért kattints ide!    Jelentkezésért kattints ide!   

 Jelentkezésért kattints ide!    Jelentkezésért kattints ide!    Jelentkezésért kattints ide!

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább