Kanyó Lóránt: Telekadó 2012

2012. május 15-től a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) két ponton módosult. Egyrészt mentes lett az építményadó alól a háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség. Másrészt pedig a 2012. január 1-jétől hatályba lépett jelentős telekadó-változásokon túlmenően kismértékben változott a telek fogalma is.

A májusi módosítás kapcsán, jelen hírlevelünkben a telek fogalmának változása mellett, a Htv. 2012. január 1-jétől életbe lépő, telekadót érintő módosításait mutatjuk be Kanyó Lóránt NGM főosztályvezető-helyettes előadása alapján.

Telek fogalma

2012. május 15-től a Htv. szerinti telek fogalmába beletartozik és így telekadó fizetési kötelezettség is vonatkozhat a repülőtér szilárd burkolatú mozgási területére és annak biztonsági sávjára. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (1999. évi XLIII. tv.) temető fogalma alá tartozó földterület viszont kikerült a telekadó hatálya alól.

Adókötelezettség

2011. december 31-éig a telekadó fizetési kötelezettség az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet után állt fenn. Ez azt jelentette, hogy csak belterületi telkekre és csak azon földrészletre vonatkozhatott telekadó, amelyen épület vagy építmény egyáltalán nem állt. Az építmény fogalmába tartozott minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jött létre így pl. az út, bebetonozott terület.

A fentiekből következően 2011-ben egy teljesen lebetonozott telek után biztosan nem, egy nagymértékben beépített telek után - a mentességek érvényesítése miatt - előfordulhatott, hogy nem állt fent telekadó fizetési kötelezettség.

2012. január 1-jétől, az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén lévő telekre terjed ki. Egyrészt az eddig telekadó hatálya alá nem tartozó építménnyel beépített részek is az adó hatálya alá kerültek (lásd: példa). Másrészt pedig a külterületekre is kiterjed a fizetési kötelezettség.

Adómentesség

A Htv. 19.§-ban felsorolt adómentes területek köre jelentősen változott.

Megszűnt: - a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany az e célra használt telek, - az épülethez vagy építményhez tartozó jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő (biztonsági) terület, - az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges, vagyis az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú földrészlet, - az építési tilalom alatt álló telek 50 %-os része, - a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, és a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építményhez tartozó teleknek a rendeltetésszerű használatot meghaladó földrészletének adómentessége.

Adómentes: - az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész, - az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek, - az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a.

Nem tartozik a telekadó hatálya alá továbbá minden olyan terület, mely a Htv. 52.§. 16 pontjában definiált telek fogalmába nem tartozik: - a közúti/vasúti pálya (utóbbi tartozékai) által lefedett telek, - a belterületi mezőgazdasági művelés alatt álló termőföld, - a külterületi termőföld, - külterületen lévő tanyához tartozó földterület, ha mezőgazdasági művelés alatt áll.

Példa a telekadó hatályának változására

1 000 nm-es telken van egy többszintes épület, amely 200 nm-t foglal el a telek területéből. Az épület hasznos alapterülete, 400 nm. A telken található egy 100 nm nagyságú lebetonozott út.

2011-ben a telekadó hatálya az épülettel és építménnyel be nem épített, azaz beépítetlen területre terjedt ki (1. ábra).

1. ábra Telekadó köteles rész 2011-ben

A 200 nm ház és a 100 nm út levonása után összesen 700 nm rész az, amely a telekadó hatálya alá tartozott. A ház hasznos alapterülete, mely 400 nm, mentes volt a telekadó alól. Mentes volt az adó alól az építménnyel lefedett rész, azaz 100 nm, így 2011-ben telekadót mindössze a 200 nm után kellett fizetni.

2012-ben, viszont a jogszabályváltozások következtében már a lebetonozott út, mint építmény által elfoglalt területrész is telekadó köteles (2. ábra).

2. ábra Telekadó köteles rész 2012-ben

Így csak a 200 nm-es ház az, ami nem tartozik a telekadó hatálya alá, 800 nm igen. A ház hasznos alapterületének, a 400 nm-nek a mentessége továbbra is megmaradt (megszűnt viszont az építménnyel lefedett területrész mentessége). Így 2012-ben telekadót 400 nm után kell fizetni.

Egyéb változások

2012. január 1-jétől a Htv. 3.§ értelmében a telekadó és az építményadó hatálya az MNB Zrt-re is kiterjed. Az adó fizetése alóli mentesség pedig a 3.§ 2) bekezdésében felsorolt adóalanyoknak csak az alapszabály (alapító okirat) szerint végzett alaptevékenységhez használt ingatlan (épület, telek) után jár.

A Htv. 52.§-ban definiált közszolgáltató szervezetek fogalmából kikerültek az ún. közműszolgáltatók, mely változással elvesztették a helyi adó alóli mentességüket.

A Htv. 7.§ e) pontjában szabályozott adómérték-differenciálás szempontjai megszűntek, az önkormányzatoknak nagyobb a mozgásterük a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete/telke utáni adó meghatározásakor.

A konferencián készült videó-részletek megtekintéséhez kattintson ide: Kanyó Lóránt: A feltételes adómentesség és a differenciált adómérték megállapításának szabálya a helyi adókról szóló törvényben

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM