Siegler Zsófia: Transzferár 2012. 2011. évi nyilvántartást érintő változások.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.)18.§ tartalmazza a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosításának szabályait. Az adóalanyt az alkalmazott árak alátámasztásával kapcsolatban nyilvántartási kötelezettség is terheli, a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X. 16.) PM rendeletben (PM Rendelet) meghatározott módon.

A PM Rendelet 2012. január 1-jén több ponton is módosult. A módosítások a 2011. évről készített nyilvántartásra is alkalmazhatóak, amennyiben a nyilvántartás elkészítésének határideje nem korábbi, mint 2012. január 1-je.

Hírlevelünkben a PM rendelet legfontosabb módosításait és a transzferár szabályozást érintő egyéb változásokat foglaljuk össze, Siegler Zsófia, a BDO Magyarország Tanácsadó Kft. senior managerének előadása alapján.

PM Rendelet

2012. január 1-jétől bővült azon területek köre, ahol a PM rendelet mentességet ad a nyilvántartás készítése alól.

A régi mentességek mellett nem kell továbbá nyilvántartást készíteni

- a Tao tv. 18.§ (3) bekezdésében meghatározott kis- és középvállalkozásnak, - meghatározott feltételek teljesülése esetén belföldi illetőségű adózó külföldi telephelye és kapcsolt vállalkozása közötti ügyletre, - előzetes ármegállapítási (APA) határozat érvényességének időtartama alatt, - meghatározott feltételek mellett nem főtevékenységhez kapcsolódó költségátterhelésre, - ingyenes pénzeszköz-átadásra, - ha a szerződés alapján megvalósuló ügyletek értéke szokásos piaci áron nem éri el az 50 millió Ft-ot (áfa nélkül).

Az adóalany továbbra is készíthet önálló vagy közös nyilvántartást, viszont az egyszerűsített nyilvántartás fogalma kikerült a PM Rendeletből. Az új fogalomként bevezetett, alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások esetében, az adóalany amennyiben a PM Rendeletben leírt feltételeknek megfelel, a régi egyszerűsített nyilvántartáshoz hasonló nyilvántartást készíthet.

Fontos változás, hogy a nyilvántartást, az adózó már nem szerződésenként, hanem ellenőrzött ügyletenként köteles elkészíteni.

A PM Rendelet fent összefoglalt módosításait, először a 2011. évről szóló nyilvántartás elkészítésekor lehet alkalmazni, feltéve, hogy a nyilvántartás 2012. január 1-je után készül.

Art

A PM Rendelet módosítása mellett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art), több 2012. január 1-jétől hatályos változása is érinti az adóalanyoknak a kapcsolt vállalkozásaikhoz kötődő kötelezettségeit.

Új előírás, hogy az Art 23.§ 4) bekezdés b pontja alapján az adózó immár a kapcsolt viszony megszűnését is köteles bejelenteni 15 napon belül a 12T201T bejelentő és változás-bejelentő lapon. Fontos, hogy nem a szerződés megszűnéséről, hanem a kapcsolt viszony megszűnéséről van szó!

Könnyebbség viszont, hogyha az adózó a nyilvántartást angol, német, vagy francia nyelven készíti el, azt az adóhatóság az Art 95.§ 2) bekezdése alapján külön szakfordítás nélkül is elfogadja.

A nyilvántartási kötelezettség, illetve a kapcsolódó iratmegőrzési kötelezettség megsértése esetén a nyilvántartásonként (összevont nyilvántartásonként) kiszabható 2 millió forintig terjedő mulasztási bírság mellett, 2012. január 1-jétől az ismételt jogsértés esetén a mulasztási bírság összege nyilvántartásonként (összevont nyilvántartásonként) 4 millió forint (Art 172.§ 16) bekezdés). Amennyiben ugyanazon nyilvántartást érinti az ismételt jogsértés, az első esetben kiszabott mulasztási bírság négyszereséig sújtható az adózó. Az ismételt jogsértésre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók, ha a két egymást követő mulasztás között 2 évnél több telt el.

A nyilvántartások ellenőrzésével kapcsolatos változás, hogy nemrég megalakult a NAV KAIG Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály. Az osztály feladata, hogy az utólagos ellenőrzések során szakmai segítséget nyújtsanak az ellenőröknek.

Tao tv. kapcsolódó szabályai

2012. január 1-jétől, a Tao tv. 18.§ 8) bekezdés szerint nem kell alkalmazni az adózás előtti eredmény módosítását a belföldi illetőségű adózó külföldi telephelye és kapcsolt vállalkozása közötti ügyletre, ha az adózó nemzetközi szerződés alapján az adóalapját úgy módosítja, hogy az ne tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet.

Videónkon Siegler Zsófia ismerteti az 50 millió forintos értékhatár számításának módját, a nyilvántartási kötelezettség alóli mentesség igénybevétele esetén.

Siegler Zsófia: Transzferár nyilvántartási kötelezettség alóli mentesség 50 millió forintot el nem érő ügyletértékű szerződés esetén.

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM