Tóth Mihály: A mikrogazdálkodói beszámolóra való áttérés számviteli sajátosságai

2012. december 20-án jelent meg a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (Rendelet), melyet alkalmazni első ízben a 2013-ban kezdődő üzleti évi beszámolási kötelezettség teljesítéséhez lehet. Ez a beszámoló a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknak lehetőséget kínál az adminisztrációs egyszerűsítésre, illetve - a 2013-tól megszűnő sajátos egyszerűsített éves beszámolóval ellentétben - jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások is választhatják. Fontos kihangsúlyozni, hogy a naptári évtől eltérő üzleti évvel rendelkező adózók számára a mikrogazdálkodói beszámoló választása nem lehetséges. Bármely üzleti év első napjával az alkalmazási feltételeknek megfelelő vállalkozások (mikrogazdálkodók) választhatják ezen beszámolási formát, mely döntésüket nem terheli bejelentési kötelezettség, de a hatályos számviteli politikájukat az áttérés napjára vonatkozóan hatálytalanítani szükséges.

Az áttérés legfontosabb számviteli sajátosságait Tóth Mihály, a Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli- és Felügyeleti Főosztályának vezető tanácsosa ismerteti Önökkel.

 

 

További adó- és számviteli változásokkal, aktualitásokkal részletesen foglalkozunk a 2013 szeptemberétől országszerte megrendezésre kerülő könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező, kreditpontos továbbképzésén.

 

Jelentkezzen most, és szerezze meg kötelező kreditpontjait!

 

|BudapestDebrecenGyőrKaposvárMiskolcNagykanizsaNyíregyházaPécsSzekszárdSzolnok| |Zalaegerszeg|

 

Alkalmazási feltételek

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 9. § (6)-(7) bekezdései értelmében - négyes feltételrendszer alapján - választható a mikrogazdálkodói beszámoló:

 • alanya a vállalkozói kör, pl. gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, fióktelep, stb., kivéve az egyéb szervezetek (pl. ügyvédi iroda), mely
 • könyvvizsgálatra nem kötelezett (így pl. a konszolidálásba bevont vállalkozás, a takarékszövetkezet ki van zárva ennek választása alól), azaz a két megelőző üzleti év átlagában az átlagos éves nettó árbevétel szintje Magyarországon a 2012-es üzleti évtől kezdődően a 200 millió forintot (2014-től 300 millió forintra emelkedik ez a korlát), illetve a foglalkoztatottak létszáma az 50 főt nem haladja meg;
 • két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: a mérlegfőösszeg 100 millió forint, az éves nettó árbevétel 200 millió forint, az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 10 fő;
 • kizárólag naptári évvel megegyező üzleti évet választó vállalkozások választhatják.

Ha a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó a fenti feltételeknek két egymást követő üzleti évben nem felel meg, akkor a második üzleti évet követő évtől éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni.

Áttérés az üzleti év első napján

Mikrogazdálkodói beszámolóra történő áttérés esetén az adott üzleti év első napjával az alábbi tételek könyvviteli rendezése szükséges:

 • alapítás-átszervezés, kísérleti fejlesztés kivezetése (T86-K11, T414-K413);
 • időbeli elhatárolások feloldása, a Rendelet 6. § szerint elszámolt tételek kivételével (T8,9-K39, T48-K8,9);
 • kkt., bt., egyéni cég - erre irányuló döntése esetén - a várható kötelezettségre képzett céltartalék kivezetése (T421-K96);
 • jövőbeni költségekre képzett-, illetve egyéb céltartalék kivezetése (T422-K96, T423-K96);
 • értékhelyesbítés kivezetése (T4171-K117,127,137,147,157,177);
 • valós értékeléshez kapcsolódó különbözetek kivezetése;
 • üzleti- vagy cégérték kivezetése (részesedéshez kapcsolódóan T17-K115, T483-K17, egyéb esetben T86-K115, T483-K96).

Terv szerinti értékcsökkenés

Az áttérés napján állományban lévő eszközök terv szerinti értékcsökkenése továbbra is az eddig alkalmazott módszer alapján kerül leírásra.

Amennyiben azonban az eszköz bekerülési értékében, hasznos élettartamában változtatás történik, pl. felújításra kerül, vagy bármely módon megváltozik a terv szerinti értékcsökkenési leírása, illetve az áttérés után bekerült eszközök vonatkozásában már alkalmazni szükséges a mikrogazdálkodói beszámolóra vonatkozó szabályokat.

Terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés

A 2012-ben (vagy az áttérést megelőző utolsó üzleti évben) elszámolt terven felüli értékcsökkenést vagy értékvesztést az áttérés napjával nem lehet megváltoztatni. Az áttérés üzleti évének utolsó napján kell eldönteni, hogy az eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke tartósan és legalább 30 százalékkal kevesebb-e, mint a könyv szerinti értéke.

Amennyiben nem éri el a küszöbértéket, akkor a korábban elszámolt értékcsökkenést, értékvesztést ki kell vezetni, ellenkező esetben a megfelelő százalékértéket el kell számolni vagy módosítani (növelni, visszaírni, stb.).

Áttérés sajátos egyszerűsített éves beszámolóról

Figyelemmel arra, hogy a sajátos egyszerűsített éves beszámoló megszűnik, 2012-ben készíthető utoljára, ezért 2013-ban éves-, egyszerűsített éves- és mikrogazdálkodói beszámoló közül lehet választani.

Azon mikrogazdálkodónak, amely a Számviteli tv. 2012. december 31-én hatályos 9. § (6) bekezdése szerinti sajátos módon készíti el egyszerűsített éves beszámolóját, a 2013. üzleti évben nem kell alkalmaznia az áttérésre vonatkozó szabályokat, ha a 2013. üzleti évre a mikrogazdálkodói beszámoló készítését választja. Ebben az esetben nincsenek áttérési feladatok (a záró- és a nyitóadatok meg fognak egyezni), kivéve az időbeli elhatárolásokat, melyek közül számosat fel kell oldani.

Visszatérés

A mikrogazdálkodási beszámolóról való visszatérés kényszerű vagy önkéntes lehet:

 • kényszerű akkor, ha a vállalkozó nem tudja teljesíteni az alkalmazási feltételeket, pl. könyvvizsgálatra kötelezetté válik, konszolidációs körbe kerül, stb.;
 • önkéntes visszatérésre is lehetőség van, a vállalkozó választásától leghamarabb három, mikrogazdálkodói beszámolóval lezárt üzleti év után térhet el.

Hasonlóan a sajátos egyszerűsített éves beszámolóról való visszatérésnél, pl. ebben az esetben sem kell az év első napjával újraértékelést készíteni, hanem meg kell várni az üzleti év mérlegfordulónapját, és év végén a választott beszámolóforma szerinti értékelési szabályokat kell elvégezni. A visszatérés első üzleti évének nyitó adatai tehát azonosak lesznek az előző (mikrogazdálkodói) üzleti év megfelelő záró adataival.

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM