Terítéken az új EKÁER Rendelettervezet!

Készüljön fel, március 1-től a „próbaüzem”befejeződik!

A www.kormany.hu oldalon véleményezés céljából tegnap délután jelent meg az EKÁER működéséről szóló új NGM rendelet tervezete (Tervezet), mely 22. §-ba foglalva fejti ki a szakma és az érintett gazdasági szereplők által már várt részletszabályokat. A Tervezet – annak elfogadása esetén – az 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet helyébe lép.

Értesüljön első kézből a változásokról!

EKÁER – a „próbaüzem” befejeződik” címmel március 2-án megismerheti a részletszabályokat és felteheti kérdéseit is előadóinknak!

A rendezvény részletes tematikája és jelentkezési lehetőség >> EKÁER – a „próbaüzem” befejeződik

 

Múlt hét pénteken jelent mega Parlament hivatalos oldalán a T/3118. számú törvényjavaslat (Javaslat), melyben foglalt koncepció alapján az EKÁER rendszerrészletszabályai az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényből (Art.)kikerülve miniszteri rendeleti szinten kerülnek szabályozásra annak érdekében, hogy azoknak a gazdasági élethez igazítása rugalmasabb keretek között történhessen.Törvényi szinten pusztán az EKAER kötelezettség és biztosítékadási kötelezettség előírása maradna. A Javaslat jelenleg kihirdetés előtt áll.

Aktuális hírlevelünkben a Tervezet legfontosabb rendelkezéseit vesszük górcső alá, külön hangsúlyt fektetve az eltérésekre és nóvumokra.

Tárgyi hatály

A Tervezet hatálya kiterjed:

 • a bejelentésre kötelezett tevékenységek megállapítására,
 • a bejelentésre kötelezettek és a bejelentendő adatok körére,
 • az EKÁER elektronikus felületén történő bejelentési-, változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére,
 • az EKÁER szám megállapításának rendjére,
 • a kockázati biztosítékot érintő szabályokra,
 • a pénzügyi-, pénzforgalmi intézmény, illetve a befektetési vállalkozás által vállalt garanciaszerződéssel kapcsolatos szabályokra.

Egyértelműsítésre kerül, hogy a bejelentési kötelezettség akkor is fennáll, ha a megvásárolt terméket a vevő vagy megbízásából más fuvarozza el az eladótól, illetve belföldről kiinduló láncértékesítések esetén a bejelentési kötelezettség azt a termékértékesítést érinti, amely során a termék közúti fuvarozása megvalósul.

Bővülő mentesség, új értékhatárok

A törvényi szabályozással megegyezően a bejelentési kötelezettség alól mentesülnek meghatározott gépjárművek által végzett fuvarozások (pl. a nem kereskedelmi jellegű humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjármű), illetve a gyűjtőfuvarozások sajátosságaira tekintettel a meghatározott súlyt és értékhatárt meg nem haladó szállítmányok.

Ez esetben a Tervezet fenntartja a megkülönböztetést a kockázatos és nem kockázatos termékek között, azonban

 • a kockázatos termékeken belüli differenciálást megszünteti egységes súly és értékhatárt teremtve(200 kg-ról 500kg-ra, illetve 250e forintról 1 millió forintra emelkedik a bejelentési kötelezettség határértéke), továbbá
 • nem kockázatos termékek esetében az értékhatárt 2 millió forintról 5 millió forintra emeli.

A párhuzamosságok megszüntetése érdekében mentesülnek továbbá a bejelentési kötelezettség alól meghatározott olyan termékek, melyek esetében az EKÁER-hez hasonló termék nyomonkövetés, és az adatoknak az adóhatóságnál történő rendelkezésre állása biztosított (pl. jövedéki termékek, vámfelügyelet alatt álló termékek).

Egyedi mentesítés lehetősége

Kiemelt jelentőséggel bír azon új rendelkezés, mely a gyártási tevékenység sajátosságára tekintettel megteremti az EKÁER kötelezettség alól történő egyedi, ún. útszakasz-mentesítés lehetőségét.

Ezen esetben az adózó konkrét belföldi útszakaszra kérhet mentesítést, feltéve, hogy a közúti fuvarozás legfeljebb 20km-es belföldi közúti szakaszon történik és igazolja, hogy a kötelezettség teljesítése aránytalanul magas terhet róna rá. A kérelemhez csatolni kell a mentesítés indokát alátámasztó dokumentumokat (pl. fuvarlevél, számla), melyről az adóhatóság határozatban dönt.

A mentesítés hatálya a gazdasági tárca elképzelése szerint a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évre szól.

Egyszerűsített adattartalmú bejelentés

A Tervezet a nem kockázatos termékek esetében megteremti az egyszerűsített adattartalmú bejelentés lehetőségét egyrészt az egyetemes postai szolgáltató, másrészt azon adózók esetében, akinek (amelynek)

 • a bejelentés évét megelőző második adóévben az éves nettó árbevétele a 300 milliárd forintot elérte vagy meghaladta,
 • a bejelentés évét megelőző második adóévben az értékesítése nettó árbevételének 80%-a saját termelésű készlet értékesítéséből származik,
 • szerepel a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, és
 • a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.

Ezen esetben a bejelentendő adatok köre lényegesen leszűkül (feladó adatai, felrakodás címe, címzett adatai, kirakodás/átvétel címe, forgalmi rendszám).

Értesüljön első kézből a változásokról!

EKÁER – a „próbaüzem” befejeződik” címmel március 2-án megismerheti a részletszabályokat és felteheti kérdéseit is előadóinknak!

A rendezvény részletes tematikája és jelentkezési lehetőség >> EKÁER – a „próbaüzem” befejeződik

Vevő (címzett) által történő fuvarozás, fuvaroztatás

A Tervezet kimondja, hogy amennyiben belföld-belföld relációban történő közúti fuvarozás esetén a vevő (címzett) fuvarozza, fuvaroztatja el a megvásárolt terméket, úgy az EKÁER szám igénylése az értékesítő (feladó) kötelezettsége annak ellenére, hogy az adatok bejelentésére a vevő (címzett) kötelezett.

Ennek oka, hogy kockázatos termékek esetében az EKÁER szám megállapításának feltételül előírt biztosítékadási kötelezettségnek továbbra is csak az értékesítő tud eleget tenni.

Önkéntesen igényelt EKÁER szám

Az EKÁER kötelezettség hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetén nóvum az adózók számára az önkéntesen igényelhető EKÁER szám lehetősége.

Bejelentési kötelezettség

A Tervezet külön passzusokban meghatározza a közúti fuvarozással járó Közösségen belüli termékbeszerzés, -értékesítés vagy egyéb célú behozatal, -kivitel, illetve belföldi termékértékesítés esetén a bejelentésre kötelezett személyét, a bejelentendő adatok körét, valamint azt, hogy az egyes adatok bejelentését mely időpontig szükséges megtenni.

Külön kiemelésre kerül, hogy abban az esetben, ha a terméket a vevő vagy a megbízásából más fuvarozza el, akkor a bejelentési kötelezettség őt terheli, azon körülményre tekintettel, hogy ebben az esetben az eladónak nem állnak a rendelkezésére a bejelentéshez szükséges adatok.

Meghatalmazotti-, törvényes képviselői jogosultságok

Finomításra kerül az adózó törvényes képviselőjének vagy állandó meghatalmazottjának az EKÁER elektronikus felületen történő adatrögzítési jogosultsága is. Az adózó egyrészt valamennyi bejelentendő adat tekintetében adhat jogosultságot, másrészt biztosíthat szűkített adatrögzítési jogot is, amely kizárólag a módosítható adatok körére vonatkozik

Kockázati biztosíték

Tekintettel arra, hogy a T/3118. számú Javaslat elfogadása esetén a kockázati biztosíték határideje 2015. március 11-ére tolódik, ezért rendeleti szinten meghatározásra kerülnek a kockázati biztosíték nyújtásának részletszabályai is, mely két módon, elkülönített letéti számlára történő befizetéssel vagy garanciaszerződés benyújtásával teljesíthető.

A gazdasági tárca javaslata szerint a kockázati biztosíték „számításának ideje” 60 napról 45 napra rövidülne.

Ennek értelmében a biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie a bejelentést megelőző 45 napban (ideértve a bejelentés napját is) teljesített bejelentések során megállapított, és az átvételi címre történő megérkezés vagy a felrakodás megkezdésének bejelentésével már rendelkező EKÁER számokhoz tartozó kockázatos termékek, valamint a még érvényes EKÁER számokhoz tartozó kockázatos termékek együttes, adó nélkül számított ellenértékének 15%-át.

Üzemzavar

Amennyiben az elektronikus rendszer nem működik, azt nem lehet az adózó terhére értékelni, ekkor a bejelentést az akadály megszűnését követően haladéktalanul kell megtenni.

Hatályba léptető- és átmeneti rendelkezések

A Tervezet 2015. március 1-jén lép hatályba, azon kivételekkel, hogy kockázati biztosítékot első alkalommal 2015. március 11-étől kell nyújtani, illetve az informatikai fejlesztést igénylő rendelkezések[15. § (4)-(6) és (8) bek.]2015. április 1-jével alkalmazandóak.

Továbbá rendezésre kerül a biztosíték számításának módja a 2015. április 15-ig tartó átmeneti időszakra vonatkozóan.

Értesüljön első kézből a változásokról!

Amennyiben további kérdései, észrevételei merülnének fel az újonnan bevezetésre került rendszerrel kapcsolatban, jöjjön el Ön is a Penta Unió szervezésében 2015. március 2-án megrendezésre kerülő „EKÁER – a „próbaüzem” befejeződik” című konferenciára!

Itt garantáltan izgalmas, naprakész információkat kap a témakörben jártas, a törvény előkészítésében és módosításában résztvevő szakemberektől.

Előadóink:

 


Bartha Katalin
okleveles adószakértő, MOKLASZ


Hvizsgyalka Gábor
szakreferens, NAV Ellenőrzési Főosztály

 

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM