Dr. Bokor Csaba: Adózás rendje 2012

2011. január 1-én az APEH és a VP összeolvadásával létrejött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A teljes integráció azonban várat magára, hiszen megyei szinten még különállóan működik a két szervezet. A jövőben azonban az ügyfélnyilvántartási rendszerek közelítésének eredményeképpen, az adóhatóság az adóazonosító szám mellett a vámazonosító számot is kiadhatja. Adószámot viszont továbbra is csak az adóhatóságnál igényelhetünk.

A 2012-től bevezetésre kerülő adóregisztrációs eljárás keretében, az újonnan alakuló vállalkozások esetén, a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor az adóhatóság vizsgálat alapján dönt, hogy kiadja-e az adószámot. Az adószám kiadásáig az adózót technikai azonosítószámon tartják nyilván. A vizsgálat kiterjed a vállalkozás bizonyos tisztségviselőinek, tagjainak vagy részvényeseinek adózói múltjára, adótartozásaik mértékére. Az adószám kiadásának megtagadásakor kimentési kérelem terjeszthető elő. A vezető tisztségviselők személyében bekövetkező változás esetén a következő évtől az adóhatóság hasonló vizsgálatot folytat le.

Nemcsak az új adószám kiadása, de a már meglévő adószámok törlésének rendszere is szigorodik. Jövőben adószám törlésére felfüggesztés nélkül is sor kerülhet, amennyiben például bizonyítást nyer, hogy a bejelentett székhely nem valós, vagy a határozott időre választott képviselő mandátuma lejár és nem kerül sor új képviselő választására. Az adózó adószámának felfüggesztéséről illetve törléséről szóló határozatát 2012-től az adóhatóság a saját honlapján teszi közzé.

Az adóregisztrációs eljárás mellett, 2012-től a fokozott adóhatósági felügyelet intézménye is bevezetésre kerül. Az adóhatóság legfeljebb egy éves időtartamra az adószám kiadásakor kockázatosnak ítélt adózót fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja. Az adózót kötelezheti adóbevallásának szakértővel történő ellenjegyeztetésére illetve gyakoribb bevallásra is. Az áfa-bevallással egyidejűleg a bevallás alapjául szolgáló bizonylatok másolatának benyújtását is előírhatja az adóhatóság.

Az adóhatósági ellenőrzésekhez kapcsolódó változás, hogy megszűnik az előzetes értesítés. Az ellenőrzés a megbízólevél átadásával vagy kézbesítés esetén annak átvételével kezdődik. Az önellenőrzésről szóló bevallást és a bevallások pótlását is, az ellenőrzés előtt, azaz legkésőbb a megbízólevél átvételének vagy átadásának napját megelőző napon kell az adóhatósághoz benyújtani, postára adni.

A kötelező ellenőrzések köre szűkül. Megszűnik a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók kötelező ellenőrzése és a felszámolás elrendeléséhez kötődő kötelező ellenőrzés is. Az ellenőrzésre kiválasztáshoz szükséges adatok gyűjtési lehetősége viszont szélesedik. Az adóhatóságnak lehetősége van becslési adatbázis létrehozására és a nyilvánosan, internetről elérhető adatok felhasználására is.

A jogkövetkezmények változásában kedvezőtlen az adózók számára, hogy az adóbírság összege akár az adóhiány 200%-a is lehet. 2012-től, nyilvántartásonként 4 millió forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki az adóhatóság, ha az adózó a transzferár nyilvántartási és iratmegőrzési kötelezettségét ismételtenmegsérti. Az ugyanazon nyilvántartást érintő ismételt mulasztás esetén az adózó az első esetben kiszabott mulasztási bírság mértékének nyolcszorosáig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ugyanezen szabály vonatkozik az ellenőrzött külföldi társaságokkal folytatott jogügyletekkel összefüggő nyilvántartási kötelezettség megsértésére is.

A soron következő Adóegyetemeken a téma szakértőitől értesülhet az adóregisztrációs eljárás részletes szabályairól, az adószám felfüggesztésének új szabályairól illetve a bejelentés és nyilvántartás terén 2012. január 1-én életbe lépő változásokról.

A konferencián készült videó-részletek megtekintéséhez kattintson ide: Dr. Bokor Csaba: Képviseletei szabályok változása 2012. január 1-től

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM