Veres Ibolya: Nonprofit szervezetek adózása, számvitele

2011.11.05-én a közigazgatási és igazságügyi miniszter benyújtotta az Országgyűlésnek Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló T/4866. számú törvényjavaslatot (T/4866.sz.törvényjavaslat). A T/4866.sz. törvényjavaslat bevezeti a civil szervezet fogalmát a jogrendszerbe és szabályozza a civil szervezeti formák működését, gazdálkodását, nyilvántartásba vételét, könyvvezetési és beszámolási kötelezettségeit.

A jelenlegi, 2011-es szabályozás alapján a nonprofit szervezetek alapító okiratának, alapszabályzatának tartalmaznia kell a szervezet céljait, részletesen kibontva az alaptevékenységet, a közhasznú feladatot és külön a vállalkozási tevékenységet. Részletezni szükséges a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 1. számú melléklet 3. pontja alapján (kiemelten a 3.3-as pont alapján) a közhasznú feladatból adódó juttatásokat, kapcsolódó költségeket, és a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 6. számú melléklet A) fejezet szerinti kedvezményezett tevékenységek bevételeit.

Nonprofit szervezet csak az alapító okiratában, alapszabályzatban szereplő céllal összhangban lévő juttatást, támogatást nyújthatja adómentesen magánszemély részére és csak a nevesített cél szerinti kedvezményezett tevékenységből származó bevétele lehet társasági adómentes. Kizárólag azon költségek elszámolása, bevételek fogadása történhet adómentesen, amelyekre az alapító felhatalmazást adott az alapító okiratban vagy az alapszabályzatban.

A személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-ot is csak az alaptevékenység céljával összhangban lehet felhasználni. A szervezeteknek a 2011-es felajánlásokból befolyt összegről szeptember 1-én kiküldött értesítést követő 30 napon belül, az 1137/A nyomtatványon igazolniuk kell a kedvezményezettségi feltételek fennállását, különben nem jogosultak az összeg felhasználására. Ha a szervezet azért nem tudja ellátni feladatát, mert a fentiek miatt nem jogosult az 1%-ból származó bevételre és ezt kérelemben megindokolja, 2011-től az adóhatóság különös méltányosságból kiutalhatja az összeget.

Az 1%-os támogatás kivételével, a nonprofit szervezet köteles, legkésőbb tárgyévet követő év január 31-ig, igazolást kiadni a számára támogatást nyújtó részére. Az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a szervezet nem folytat vállalkozási tevékenységet, vagy ha vállalkozási tevékenységet is folytat, akkor nyereséges azon a napon, amikor a támogatást a számláján jóváírták vagy azt készpénzben átvette. Az igazolásban, ha közhasznú szervezetről van szó, akkor a Tao. tv 3. számú melléklet A) fejezet 13. pontjára, ha kiemelten közhasznú szervezetről vagy tartós adományozásról van szó, akkor a Tao. tv. 3. számú melléklet A) fejezet 13. pontjára és a 7.§ (1) bekezdés z) pontjára is hivatkozni kell. A támogatást juttató csak az igazolás birtokában mentesülhet az adózás előtti eredmény-növelési kötelezettsége alól.

A nonprofit szervezet köteles továbbá igazolást kiadni arról, hogy a számára adott térítés nélküli eszközt illetve ingyenesen nyújtott szolgáltatást közhasznú céljaival összhangban használta fel. Az igazolás nélkül a támogató a 2010. június 16-a óta lehetséges áfa-mentességgel nem tud élni.

Az áfa-szabályozással kapcsolatos aktuális jogszabályok, a kifizetetlen beszerzésekre jutó áfa-visszaigénylés tilalmának megszűnéséről szóló C-274/10 számú EU bírósági ítélet (C-274/10) és a határon átnyúló szolgáltatások teljesítési helyével kapcsolatos 282/2011/EU végrehajtási rendelete (282/2011/EU) vonatkoznak a nonprofit szervezetekre is.

Kifejezetten nonprofit kört érintő új jogszabály az Alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról szóló 2010. évi XVI. törvény (2010.évi XVI. tv.) mely alapján az újonnan létrejövő alapítványok a bírósági nyilvántartásba vétellel együtt az adószámot is megkapják. Fontos azonban, hogy 2012. december 31-ig minden alapítványnak, fel kell vennie a bírósággal a kapcsolatot adategyeztetés céljából.

A konferencián készült videó-részletek megtekintéséhez kattintson ide:Veres Ibolya: Alapítványok elektronikus nyilvántartásba vétele és a kapcsolódó kötelező adatszolgáltatás

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM