Gottgeisl Rita: A civil szervezetek önálló jogi egységének beszámolójára vonatkozó 2014. évi módosítások

A 2012-től hatályos új civil szabályozás, illetve a kapcsolódó jogszabályi módosítások folytán az elmúlt két évben a nonprofit szféra kiemelt figyelmet kapott. Ennek kapcsán többek között mi is beszámoltunk a közérdekű önkéntes tevékenységre vonatkozó módosításokról, illetve ismertettük a civil szervezetek 1%-os támogatására vonatkozó változásokat is.

A civil szervezetek egyik kevésbé ismert módosítására hívja fel a figyelmet Gottgeisl Rita (adószakértő, könyvvizsgáló), a 2014. október 30-án – „Civil szervezetek gazdálkodása, számvitele és adózása” címmel megrendezésre kerülő Pentás konferencia előadója.

A napjainkban egyre nagyobb szerepet kapó civil szervezetek elsődleges célja a társadalmi szükségletek és érdekek támogatása, ugyanakkor adózási- és számviteli szabályozásuk közel azonos a gazdasági társaságokra vonatkozó előírásokkal, így ezek ismerete elengedhetetlen az adott szervezet (pl. alapítványok, egyesületek) képviselőinek, az érintett gazdasági szakembereknek, adótanácsadóknak, könyvelőknek.

A 2014. október 30-án „Civil szervezetek gazdálkodása, számviteli és adózása” címmel megrendezésre kerülő Pentás konferencia kiemelt célja a nonprofit szférára vonatkozó jogi-, adózási- és számviteli előírások ismertetése, gyakorlati példákon keresztül történő bemutatása, lefordítása a mindennapi gyakorlat számára, illetve az előadás során felmerült kérdések megválaszolása.

További kérdése van? Küldje el előzetesen a konferencia@penta.hu e-mail címre és vitassák meg a konferencián a konzultáció keretében! Jöjjön el Ön is!

Jelentkezés és további információk>> NONPROFIT

 A civil szervezetek létrehozhatnak önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységet, melynek meghatározására az alapító okiratban kerül sor.

2014-től az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 28. § (4) bekezdése az önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységre is kiterjeszti a beszámoló-, illetve a közhasznúsági melléklet készítésére, letétbe helyezésére, valamint közzétételére vonatkozó kötelezettséget.

A civil szervezetek önálló jogi személyiségei eddig is készítettek beszámolót, de azt nem kellett közzétenniük.

Mióta az új Civil tv. hatályba lépett és ezáltal részletesebben szabályozásra került a civil szervezetek beszámolóinak készítése, többször felmerült a kérdés, hogy hogyan jelenik meg az alapító beszámolójában az önálló jogi egység beszámolója. Tekintettel arra, hogy az önálló jogi egység működését – az önálló bevételszerző tevékenység folytatása mellett – maga az alapító civil szervezet is támogathatja, ezért ezen származtatott jogi személyeknek önálló beszámoló készítési kötelezettsége eddig is volt, de azt maga az alapító civil szervezet írta elő, illetve felé is kellett teljesíteni.

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés l) pontja alapján a Rendelet hatálya kiterjed a civil szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeire is.

A Rendelet 28. §-a alapján a civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeire vonatkozó beszámoló közzétételi kötelezettséget első alkalommal a 2014. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, azonban azok a 2013. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatók.

Mindez már előre vetíti azt, hogy ezen szervezeti egységeknek az egész év során úgy kell vezetniük a könyveiket, egyeztetni az alapítókkal, hogy azzal egyezően legyen lehetséges majd a közzététel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ilyen jogi önállósággal rendelkező egységek működését követeli meg, hogy ha egy civil szervezet oktatási intézményt (pl. óvodát, iskolát) működtet, mivel annak működése az alapítótól elkülönülten kell, hogy történjen. Az állami támogatást ugyanis az alapító kapja, akinek jogszabályi kötelezettsége, hogy a megérkezett támogatást haladéktalanul átutalja az általa működtetett pl. óvodának vagy iskolának.

A hivatkozott jogszabályi előírásoknak megfelelően a letétbe helyezésre vonatkozó kötelezettségnek első ízben a 2014. évben – azaz 2015. május 31-ig – kell eleget tenni, illetve a közhasznúsági mellékletet a 2014. évi üzleti évre kell első alkalommal elkészítenie a közhasznú jogállású civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének.

Amennyiben Önt is érdeklik a nonprofit szervezet 1%-os támogatása befogadásának és felhasználásának módosított szabályai, speciális foglalkoztatási formái, cél szerinti és egyéb jogcímen adott juttatásai (pl. ösztöndíj, adómentes juttatások, szociális segély), illetve a vállalkozási tevékenységet végző szervezetek adóalap meghatározásának menete, különféle adónemekre vonatkozó adózási szabályok (szja, társasági adó, áfa, helyi iparűzési adó, rehabilitációs- és szakképzési hozzájárulás, cégautó adó, illeték), találkozzunk a 2014. október 30-á tartandó Pentás konferenciánkon!

Civil szervezetek témakörben megszervezésre kerülő Pentás konferencián a férőhelyek száma korlátozott, jelentkezzen most! >> NONPROFIT

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM