TB és Bérügyi Szakemberek Napja

témák
 • ellátási jogosultak /
 • minimálbér /
 • szociális hozzájárulási adó /
 • harmadik országbeli államok /
 • munkatörvénykönyv /
 • keresőképtelenséggel kapcsolatos távollétek /
 • adóalap kedvezmények /
 • duális képzőhelyek /
 • szakirányú oktatás finanszírozási rendszere /

TB és Bérügyi Szakemberek Napja - ÉLŐ ONLINE KÖZVETÍTÉS

Koránkelő kedvezmény határidő, Jelentkezz most!
00 00: 00: 00
nap óra perc mp

3+1 ok, amiért nem érdemes kihagyni ezt a rendezvényt

1.

Számbavesszük a munkáltatók év végi és év eleji feladatait

2.

Áttekintést adunk a távollétekhez kapcsolódó bérszámfejtési feladatokról

3.

Górcső alá vesszük a társadalombiztosítási ellátásokat érintő 2024. évi változásokat

+1

Duális szakképzés jogi kereteit és finanszírozását is megismerhetik

Jelentkezem

Tematika

A munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó, foglalkoztatókat érintő aktualitások 2023. évet érintően a 2024. évi várható változások tükrében

I. Év végi munkáltatói feladatok, fókuszban: a munkavállaló

 • a minimálbér- és a garantált bérminimum változásával kapcsolatos munkáltatói feladatok » a munkaszerződést érintően.

II. Munkaviszony létesítéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó munkáltatói feladatok:

 • munkaviszony létesítés: a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége, munkaszerződés (ennek ismérvei), dolgozói nyilatkozatok bekérése (ezek tipizálása),
 • munkaviszony megszüntetése: munkaviszonyt lezáró munkaügyi iratok fajtái, alkalmazásuk és ismérveik.

III. HR adminisztrációs tevékenységhez kapcsolódóan a 2024. év elejei munkáltatói feladatokkal összefüggésben:

 • nyilatkozatok bekérése a munkavállalóktól,
 • nyilatkozatok aktuális típusai és a hozzájuk köthető kedvezmények/juttatások/adózási szabályok/TB ellátások.

IV. Az éves rendes szabadság kiadására vonatkozó szabályok és ezzel kapcsolatos munkáltatói teendők:

 • szabadság típusok és ezek jellemzői/mértékei az Mt. rendelkezéseivel összhangban (éves rendes szabadság, betegszabadság, szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság),
 • munkáltatói és munkavállalói megállapodások. 

V. A munka- és pihenő idő nyilvántartásával kapcsolatos szabályok.

 • rendes és rendkívüli munkaidő, készenlét, szabadság.

VI. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás jellemzői és keretszabályai a munkáltatót és a munkavállalót illetően.

VII. A távmunka végzés speciális szabályai.

 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról.
Bérszámfejtés aktuális feladatai - munkaerőgazdálkodás és bérgazdálkodás tekintetében

I. Munkatörvénykönyve szerinti távollétek

 • igazolással
 • igazolás nélkül
 • kiadás szabályai – bérköltség hatása - példákkal

II. Keresőképtelenséggel kapcsolatos távollétek

 • betegszabadságot érintő időszak -– bérköltség hatása, példákkal
 • betegszabadságot nem érintő időszak
 • igazolások jelentősége
 • keresőképesség és munkára képes állapot vizsgálata
 • 1993. évi XCIII. törvény és 1997. évi LXXXIII. törvény kapcsolata

III. Szociális hozzájárulási kedvezmények

 • A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény
 • A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény
 • A három vagy több gyermeket nevelő, munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény
 • A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény
 • A közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény
 • Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény
 • A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény
 • Ugyanazon személy esetében több kedvezményre való jogosultsági feltételek esetében alkalmazandó eljárás – példákkal bemutatva.
 • Kifizető tervezhető megtakarításai, változások és ezek hatásai.

IV. Az adóalap-kedvezmények

 • 2023. január 1-jétől az adóalap-kedvezményeket a következő sorrendben lehet érvényesíteni:
  1. négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
  2. 25 év alatti fiatalok kedvezménye,
  3. 30 év alatti anyák kedvezménye,
  4. személyi kedvezmény,
  5. első házasok kedvezménye,
  6. családi kedvezmény.
 • Melyikhez kell nyilatkozat az érvényesítéshez és melyikhez nem kell.
 • Eljárási folyamatok változások esetében.
 • Kedvezményre jogosult nyilatkozatának jogi háttere, ennek következményei.
Változások a társadalombiztosítási ellátások területén

I. A 2023-as évközi változások gyakorlatban történő megvalósulása

 • A társadalombiztosítási kifizetőhelyek új adatszolgáltatásának bevezetésével kapcsolatos hibák, és azok korrigálása, azok hasznosítása a gyakorlatban (pl.: egyidejűleg fennálló jogviszonyok esetén a gyed maximumok kiszűrése, stb.)
 • Az új adatszolgáltatás tükrében, a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által kötelezően használandó nyomtatványok felülvizsgálatának eredményéről

II. A társadalombiztosítási ellátásokat érintő 2024-es változások

 • Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igénylése- új nyomtatványok , SZÜF-ös felületen történő beküldése.
 • „Foglalkoztatói igazolás” – „Igénybejeletés” egységesítése és – egyszerűsítése, új formanyomtatvány bevezetése.
 • Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintő módosításokról, pontosításokról
 • A keresőképtelenség fogalmának pontosítása a közegészségügyi okból történő eltiltás esetében
 • Minimálbér emelésével az ellátások maximum összegének változása, a gyed maximumok felülvizsgálatával kapcsolatos teendők
 • Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások emelésével kapcsolatos információk
 • Családtámogatási területen történő pontosítások, módosítások valamint a diákigazolványok elfogadásának rendje a családi pótlékra jogosultsághoz
A duális szakképzés keretei és finanszírozása

I. A szakképzés intézményrendszere

II. Duális képzőhelyek a szakirányú oktatásban

 • A duális képzőhelyek nyilvántartásba vétele
 • Ágazati képzőközpontok

III. A duális képzőhelyek hatósági ellenőrzése

IV. Szakirányú oktatás a duális képzőhelyen a szakképzési munkaszerződés

 • A duális képzőhelyek
 • A szakmát tanuló
 • A szakképzési munkaszerződés megszűnése és megszüntetése
 • A szakképzési munkaszerződésből fakadó jogok és kötelezettségek
 • A felnőttképzési jogviszonyban szakmát tanulók

V. A szakirányú oktatás finanszírozási rendszere

 • A duális képzés adókedvezményének érvényesíthetősége
 • A csökkentő tétel kiszámítása szakképzési munkaszerződés után
 • Csökkentő tétel érvényesítése a kifutó rendszerben tanulószerződés és együttműködési megállapodás alapján
 • Csökkentő tétel érvényesítése hallgatói munkaszerződés alapján
 • A sikerdíj érvényesítése
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjait ,egillető egyes befizetéseket érintő 2024.január 1-jén hatályba léppő változások a 2023. utolsó negedévben elfogadásra kerülő jogszabályok alapján

I. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről  szóló 2019. évi CXXII. törvény változásai

 • a minimálbér Tbj. szerinti fogalma, összege és szerepe a biztosítás- és járulékkötelezettség megállapításában (gyakorlati példákkal szemléltetve)
 • járulékalap megállapítása, ha nemzetközi szerződés alapján Magyarországnak nem áll fenn adóztatási joga, vagy kettős adózást kizáró egyezmény hiányában adóelőleg megállapítási kötelezettség nem keletkezik (KSH adatok alkalmazása, számítás) 
 • a munkaviszonyban álló foglalkoztatottakhoz kapcsolódó járulékfizetési alsó határra vonatkozó szabályok alkalmazása a gyakorlatban (különös tekintettel a mentesített személyi kör 2023 III. negyedévben hatályba lépett módosítására)
 • egészségügyi szolgáltatási járulék 2024 évi összege, mentességi lehetőségek a fizetési kötelezettség alól
 • egyéb változások, aktualitások

II. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018 évi LII. törvény

 • fogalmi rendszert érintő módosítások
 • a minimálbér változás hatásai a szociális hozzájárulási adókötelezettségre
 • az adó alapján képező egyes jövedelmeket terhelő szociális hozzájárulási adókötelezettség megállapításának, bevallásának eljárási szabályai, bevallás teljesítése a NAV felé
 • kedvezményrendszer változásai (példákon keresztül is bemutatva)
 • egyéb, a foglalkoztatással összefüggő szociális hozzájárulási adókötelezettséget érintő kérdések

III. Harmadik országbeli állampolgárok társadalombiztosítási helyzete

 • harmadik állam meghatározása, biztosítás, mentesülés a biztosítási kötelezettség alól (az elfogadásra kerülő jogszabályi rendelkezések függvényében)

 

Jelentkezem

A konferencián előadó szakértők

(Az előadó(k) megváltoztatásának jogát fenntartjuk.)

 • Bogdán Zsuzsanna Dr.

  Bogdán Zsuzsanna Dr.

  főosztályvezető, MÁK

 • Erdélyi Gáborné

  Erdélyi Gáborné

  rendszerszervező üzemmérnök/ tb szakember

 • Harangi Andrea

  Harangi Andrea

  nemzetközi KKV szakértő, társadalombiztosítási- és személyügyi szakember, munkavédelmi szakember

 • Széll Zoltánné

  Széll Zoltánné

  társadalombiztosítási szakértő

 • Dr. Klész Tibor

  Dr. Klész Tibor

  MKIK, Duális Képzési Osztály, osztályvezető

Részvételi díj
26.900 Ft / fő / konferencia
KEDVEZMÉNY(EK)
1. VIP kedvezmény

MTBSZE tagjai részére a részvétel díjmentes.

2. Koránkelő Kedvezmény: 21.900 Ft

2023. november 28-ig jelentkezők esetében 21.900 Ft a részvételi díj.

3. Csoportos kedvezmény: 19.900 Ft

Egy cégtől kettő vagy több jelentkező esetén 19.900 Ft/fő a részvételi díj. A jelentkezéseket egy napon szíveskedjenek leadni.

4. Klub kedvezmény: 19.900 Ft

A 2023. évben a KVKMOKLASZ tagjai számára 19.900 Ft a részvételi díj.

Ellátás

A tantermi képzés részvételi díja tartalmazza a konferencia szüneteiben elfogyasztható kávét, frissítőt és péksüteményeket.

Kedvezményeink egymással nem összevonhatóak! A kedvezmény érvényesítésének feltétele a díjbekérő határidőre történő kiegyenlítése.

Jelentkezzen most 2 egyszerű lépésben!

1. VÁLASSZON IDŐPONTOT! KATTINTSON A FEHÉR NÉGYZETBE!

Kérjük előbb válasszon időpontot!

Rendben

A mérlegképes kreditpontos rendszerben számvitel témakörben min. 8 kreditpontot kell gyűjteni. Pirossal jelöljük a könyvelői kreditpontok számát, ha csak számviteli vagy legalább 8 számviteli kreditet tartalmaznak.

 • könyvelőknek
 • adótanácsadóknak
 • okleveles adószakértőknek
 • adószakértőknek
 • könyvvizsgálóknak
Előadás / konferencia
Időpont
Helyszín
Ebéd
Kreditpontok
TB és Bérügyi Szakemberek Napja
Szabad helyek száma: 14
12.12.
09:00-14:45
ÉLŐ ONLINE
közvetítés, ZOOM
Ebéd
-
Kreditpontok
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 0
2. Adja meg adatait!
PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább