Hogyan lehet Önből keresett és jól kereső mérlegképes könyvelő?

A város nevére kattintva megismerheti oktatóinkat, árainkat és választhat időpontjaink közül.

Válasszon várost!
Kedvezmények
Bónusz ajándék
Kattintson a részletekért!
Baja
Információ és jelentkezés
Békéscsaba
Információ és jelentkezés
Budapest
Információ és jelentkezés
Cegléd
Információ és jelentkezés
Debrecen
Információ és jelentkezés
Eger
Információ és jelentkezés
Gyöngyös
Információ és jelentkezés
Győr
Információ és jelentkezés
Gyula
Információ és jelentkezés
Hódmezővásárhely
Információ és jelentkezés
Jászberény
Információ és jelentkezés
Kalocsa
Információ és jelentkezés
Kaposvár
Információ és jelentkezés
Kazincbarcika
Információ és jelentkezés
Kecskemét
Információ és jelentkezés
Miskolc
Információ és jelentkezés
Nagykanizsa
Információ és jelentkezés
Nyíregyháza
Információ és jelentkezés
Orosháza
Információ és jelentkezés
Pécs
Információ és jelentkezés
Sopron
Információ és jelentkezés
Szeged
Információ és jelentkezés
Szekszárd
Információ és jelentkezés
Szolnok
Információ és jelentkezés
Tatabánya
Információ és jelentkezés
Tiszaújváros
Információ és jelentkezés
Zalaegerszeg
Információ és jelentkezés
Még bizonytalan vagyok, többet szeretnék tudni a képzésről

04115002 számú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény

1. A javaslatot tevő adatai

1.1 Természetes személy esetén:

1.2.1 Név: Gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért felelős miniszter

2. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés

2.1 Megnevezése: Vállalkozási mérlegképes könyvelő

2.2 Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0411 Könyvelés és adózás

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés

 3.1 Megnevezése: Vállalkozási mérlegképes könyvelő

3.2 Szintjének besorolása

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5

3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5

3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 6

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése:

4.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

4.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához. A képesítési követelményt előíró jogszabály: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (1) bekezdés A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

 A vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljes körűen végzi egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait. A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat. Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez. Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít. Összeállítja egy vállalkozás beszámolóját. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket. Kapcsolatot tart - szükség esetén - a hatóságokkal, ismeri az alapvető eljárási szabályokat. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és ezek lebonyolításához segítséget nyújt. Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre, képes a vállalati folyamatok értelmezésére és számviteli leképezésére. Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása:

6.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll:

 6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése:

6.1.2 Nyilvántartó hatóság:

6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

7.1 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

7.2 Szakmai előképzettség: -

7.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: -

7.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

8. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege):

8.1 Minimálisóraszám: 510

8.2 Maximális óraszám: 1020

9. A szakmai követelmények leírása:

9.1 Modulszerű felépítés esetén

9.1.1 Programkövetelmény-modul neve: Gazdasági és jogi alapismeretek

9.1.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1

9.1.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

9.1.1.2.1 Minimális óraszám: 50

9.1.1.2.2 Maximális óraszám: 100

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Alkalmazza munkája során a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályokat.

 

Ismeri a gazdasági társaságok működésével kapcsolatos alapvető kérdéseket, átlátja a gazdálkodó szervezeteket érintő alapvető jogi környezetet.

Befogadja a gazdasági tevékenységet szabályozó jogi környezetből fakadó jogi kultúrát.

Önmagával és másokkal szemben kritikus, a mindenkori szabályozási környezettel szembeni kritikai megközelítésre nyitott.

Munkája során felhasználja a vállalkozások alapítására, működésére, megszűnésére vonatkozó jogszabályi előírásokat.

 

Ismeri a vállalkozások alapításának, működésének és megszűnésének szabályait.

Törekszik a vállalkozásokkal összefüggő szabályok helyes és normakövető alkalmazására.

Önállóan értelmezi a vállalkozás alapításával vagy megszűnésével kapcsolatos szakmai tervet és javaslatot tesz az alapítás és megszűnés folyamatainak lebonyolítására.

Összehasonlítja a vállalkozási formákat, megadott szempontok alapján kiválasztja a legalkalmasabb szervezeti formát az adott tevékenységi profilhoz.

 

Érti a vállalkozási formák közötti különbségeket, előnyöket és hátrányokat.

Törekszik a vállalkozásokkal összefüggő szabályok helyes és normakövető alkalmazására.

Önálló javaslatot fogalmaz meg egy szakmai ötlet megvalósítására legalkalmasabb vállalkozási formára.

Megfogalmazza az egyéni vállalkozás/gazdasági társaságok alapításának feltételeit és az alapítás módját.

 

Ismeri az egyéni vállalkozás/gazdasági társaságok jellemzőit, a vállalkozás alapításával kapcsolatos szakmai és jogi információkat.

 

Igénye van az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok és összefüggések helyes felismerésére.

Önálló véleményt alkot arról, hogy egy szakmai ötlet megvalósításához alkalmas forma-e az egyéni vállalkozás.

Elmagyarázza az egyéni vállalkozás/gazdasági társaságok szüneteltetésének (ev.) és megszűntetésének feltételeit és módját.

 

Ismeri az egyéni vállalkozás/gazdasági társaságok jellemzőit, a vállalkozás szüneteltetésével (ev.) és megszűntetésével kapcsolatos szakmai és jogi információkat.

Igénye van az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok és összefüggések helyes felismerésére.

Önállóan értelmezi az egyéni vállalkozás szüneteltetésével, megszűntetésével kapcsolatos szakmai tervet és javaslatot tesz a folyamatok lebonyolítására

Képes jogszabályszövegek megértésére, egyéni feldolgozására és elemzésére.

 

A jogszabályi környezetből önállóan kiválasztja az adott esetben releváns jogszabályokat és azokat megfelelően alkalmazza.

Elfogadja a gazdasági tevékenységet szabályozó jogi környezetből fakadó jogi kultúrát.

Kész a társszakemberekkel közös munkára, és nyitott a létrejött kompromisszum elfogadására.

9.1.2 Programkövetelmény-modul neve: Vállalkozások pénzügyei

9.1.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma:

2 9.1.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

9.1.2.2.1 Minimális óraszám: 40

9.1.2.2.2 Maximális óraszám: 80

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Átlátja a vállalkozások, hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások kapcsolatát.

Tisztában van a vállalkozások és hitelintézetek, illetve pénzügyi vállalkozások közötti kapcsolat tartalmával, alapvető sajátosságaival.

Érdeklődik a vállalkozások és hitelintézetek, illetve pénzügyi vállalkozások közötti kapcsolatok iránt.

A vállalkozás felhatalmazása alapján részt vesz a vállalkozás, a hitelintézetek, illetve pénzügyi vállalkozások közötti kapcsolat alakításában.

Múltbéli adatokat szolgáltat a finanszírozási döntésekhez.

Ismeri a finanszírozási döntésekhez szükséges információforrásokat.

Belátja a megbízható információforrások fontosságát.

Felelősséget vállal a szolgáltatott adatok megbízhatóságáért.

Adatot szolgáltat a vállalkozás hitel-, lízingkérelméhez.

Tisztában van a vállalkozások és hitelintézetek, illetve pénzügyi vállalkozások alapvető hitelminősítési folyamataival.

Érdeklődik a vállalkozások és hitelintézetek, illetve pénzügyi vállalkozások közötti kapcsolatok iránt.

A vállalkozás felhatalmazása alapján részt vesz a vállalkozás, a hitelintézetek, illetve pénzügyi vállalkozások közötti kapcsolat alakításában.

Értelmezi a bankügyleteket és a pénzügyi szolgáltatásokat, beazonosítja a pénzforgalommal kapcsolatos eseményeket.

Ismeri a bankügyletek fogalmát, fajtáit, a különböző bankügyletek (aktív, passzív, semleges) jellemzőit, jelentőségét. Ismeri a pénzügyi szolgáltatásokat (pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások). Ismeri a pénzforgalom általános szabályait, a fizetési számlák fajtáit. Tudja az alapvető fizetési módokat.

Kritikusan szemléli a különböző forrásokból származó hitelintézeti ajánlatokat.

Önállóan intézi a munkájához kapcsolódó fizetési feladatokat.

Nyilvántartja a pénzügyi bizonylatokat.

Ismeri a szigorú számadású bizonylatok nyilvántartási szabályait.

Szem előtt tartja a számviteli és az adózás rendjére, valamint a bizonylatok nyilvántartására vonatkozó jogszabályi normákat.

Az előírásoknak megfelelően vezeti a pénzügyi nyilvántartásokat.

Külföldi gazdasági ügyletek során képes a megfelelő árfolyamhatások értelmezésére és számviteli kezelésére.

Ismeri a nemzetközi pénzügyekkel kapcsolatos alapfogalmakat. Érti, hogy mi a választott árfolyam és tudja, hogy ezt hol találja. Ismeri a vámolással kapcsolatos dokumentumokat és felismeri azokat.

Belátja a nemzetközi pénzügyekkel kapcsolatos szabályok követésének fontosságát.

Az előírásoknak megfelelően betartja a devizagazdálkodási szabályokat.

Külföldi gazdasági ügyletek során kiszámolja a valuta, deviza ügyletek árfolyamváltozásainak hatását. Év végén árfolyam-különbözetet számol.

Tisztában van a különböző valuta és devizaügyletek számviteli kezelésével, értékelésével, adóügyi vonatkozásaival.

Belátja a nemzetközi pénzügyekkel kapcsolatos szabályok követésének fontosságát.

Az előírásoknak megfelelően betartja a vonatkozó szabályokat.

Elvégzi az értékpapírok pénzügyi és ügyviteli lebonyolítását.

Ismeri az értékpapírok fajtáit, azok értékelésének módját.

Figyelemmel kíséri az értékpapírok kibocsátását, azok árfolyamát.

Betartja az értékpapírok lebonyolításához kapcsolódó szabályokat.

Használja a különböző biztosítási ágak szolgáltatásait.

Ismeri a biztosítással kapcsolatos alapfogalmakat és megkülönbözteti az élet- és nem életbiztosításokat.

Kritikusan szemléli a különböző biztosítási ajánlatokat.

Betartja az értékpapírok lebonyolításához kapcsolódó szabályokat.

Számlázó programok segítségével számlázási, valamit a kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat lát el.

Tudja a számlakiállítás szabályait, az adóhatósághoz történő bejelentés és adatszolgáltatás módját. Ismeri a gépi és kézi számla tartalmi és formai kellékeit.

A kézi és gépi számlák készítése során szem előtt tartja a határidőket, valamint a számviteli és adójogszabályok vonatkozó normáit.

Önállóan végzi a számlázási és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.

Táblázatkezelő szoftver alkalmazásával számításokat végez befektetések, beruházások, egyéb gazdálkodással összefüggő események tervezéséhez, értékeléséhez.

Ismeri a kamatos kamat, annuitás és diszkont számításokat. Érti az alapvető beruházással összefüggő gazdaságossági számításokat.

Önállóan használ táblázatkezelő szoftvereket. Munkája során törekszik a pontosságra, érthetőségre.

A vállalkozás felhatalmazása alapján részt vesz döntés-előkészítésekben, ajánlatok értékelésében.

Pénzügyi mutatókat számol és az eredményeket értelmezi.

Azonosítja a pénzügyi mutatókat. Érti a kapott eredményeket, a közöttük fennálló összefüggéseket.

Törekszik a megbízható adat- és információforrások használatára.

Felelősséget vállal saját számításainak eredményeiért.

9.1.3 Programkövetelmény-modul neve: Könyvviteli ismeretek

9.1.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3

9.1.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

9.1.3.2.1 Minimális óraszám: 50

9.1.3.2.2 Maximális óraszám: 100

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Előkészíti a vállalkozás dokumentumait könyvelésre.

Ismeri a vállalkozások által használt bizonylatokat és számviteli, adózási szempontból értelmezi azokat.

Szem előtt tartja a könyvvitellel, adózással kapcsolatos határidőket.

Betartja a vállalkozások gazdasági műveleteinek intézésére vonatkozó szabályokat.

Könyvelési feladatokat lát el könyvelőprogram segítségével a vállalkozás szabályzatának megfelelően.

Ismeri a könyvelés szabályait, a vállalkozás helyi számviteli rendjét.

Elfogadja a könyvelésre vonatkozó előírásokat és helyi szabályokat, valamint felettese ellenőrzését.

Vállalja a felelősséget könyvelési tevékenységéért

Gazdasági eseményeket kontíroz, vezeti a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat, könyvviteli feladásokat készít, egyeztet.

Ismeri és alkalmazza a kontírozás és a főkönyvi könyvelés szabályait. Ismeri a nyilvántartások rendszerét és sajátosságait, az alkalmazott bizonylatokat, azok kapcsolatát.

Elfogadja könyvelés szabályait. Szükség esetén belső ellenőrzést kezdeményez.

Önállóan végzi a kontírozást, a főkönyvi könyvelést és a feladásokat, a nyilvántartások vezetését.

Vezeti az analitikus nyilvántartásokat.

Tisztában van az analitikus nyilvántartási rendszerekkel. Érti az analitika és a főkönyvi könyvelés kapcsolatát

Elkötelezett a nyilvántartások elvárások szerinti vezetése mellett.

Önállóan végzi a nyilvántartások vezetését, az egyeztetéseket és határidők figyelését.

Elvégzi a feladatkörébe tartozó leltározási feladatokat, amely során használja az előírt bizonylatokat.

Ismeri a leltár készítésének folyamatát, szabályait, a leltározás során alkalmazandó bizonylatokat és azok használatát.

A leltározás során törekszik a precíz munkavégzésre.

Betartja a leltározási folyamatra vonatkozó útmutatásokat.

Előkészíti a leltározás dokumentumait, részt vesz a leltározás lebonyolításában.

Ismeri a leltározás dokumentumait. Tudja a leltározás menetét, lebonyolítási rendjét, a szükséges bizonylatokat.

Törekszik a leltározással összefüggő feladatok pontos elvégzésére.

Önállóan végzi a leltározás egyes részfeladatait.

Összeveti a leltározás során felvett adatokat a könyvelésben nyilvántartott adatokkal. Elvégzi a szükséges egyeztetéseket, az értékelést és kezeli az esetleges különbségeket.

Érti a főkönyvi könyveléssel történő egyeztetés menetét és a feltárt eltérések lehetséges okait ezek dokumentumait.

Törekszik a leltározással összefüggő feladatok pontos elvégzésére.

Önállóan végzi a leltározás kiértékelését és a főkönyvi egyeztetéseket.

Alkalmazza az adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályokat.

Tisztában van az adatszolgáltatásra, az adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályokkal.

Figyelemmel kíséri az adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó változásokat.

Munkája során betartja az adatszolgáltatásra, az adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó előírásokat.

9.1.4 Programkövetelmény-modul neve: Adózási ismeretek

9.1.4.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 4

9.1.4.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

9.1.4.2.1 Minimális óraszám: 80

9.1.4.2.2 Maximális óraszám: 160

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Értelmezi a különböző adózási alapfogalmakat. Alkalmazza munkája során az alapvető adójogszabályokat.

Ismeri az adózás alapfogalmait, az összefüggéseiben ismeri a kiemelt adónemeket (áfa, tao, szja, kiva, kata, szochó, járulékok, helyi adók, gépjárművet terhelő adók).

Belátja az adóval kapcsolatos szabályok követésének fontosságát.

Betartja az adóügyi szabályokat.

Elvégzi a vállalkozás alapításával és működtetésével kapcsolatos adózási, bejelentési teendőket.

Ismeri a vállalkozás alapításának dokumentumait, tudja az ezzel kapcsolatos teendőket, az ügyintézés módját, helyét, feltételeit.

A vállalkozás alapítása során elfogadja a releváns jogszabályi előírásokat.

Feladatait a dokumentumok alapján önállóan végzi.

Megfogalmazza az egyéni vállalkozás választható adózási lehetőségeit.

Ismeri az egyéni vállalkozás alapításával, működésével és megszüntetésével kapcsolatos adózási és jogi információkat.

Igénye van az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos adózási feladatok és összefüggések helyes felismerésére.

Önálló véleményt alkot arról, hogy egy szakmai ötlet megvalósításához milyen adózási formát érdemes választania az alakuló egyéni vállalkozásnak, illetve megszűnő adónem helyett.

Ellátja az önellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.

Érti a vállalkozásnál felmerülő, adózással összefüggő hibák, hiányosságok rendezésének módját. Ismeri a bevallási nyomtatványokat.

Szem előtt tartja a számviteli és adójogszabályok vonatkozó normáit.

Önállóan végzi a bevallási feladatokat és a befizetési információk megküldését, vállalja a felelősséget azok helyességéért.

Átlátja az adóhatóság általi ellenőrzés folyamatát, tisztában van az egyes adókötelezettségek elmulasztásából eredő jogkövetkezményekkel.

Érti az adóhatósági ellenőrzés célját, feladatát és ismeri a szükséges információforrásokat.

Belátja a megbízható információforrások fontosságát.

Felelősséget vállal a szolgáltatott adatok megbízhatóságáért.

Képes az adózási szabályok megértésére és a saját, ill. vállalkozásuk adózási kihívásainak és lehetőségeinek felismerésére.

Ismeri a magyar adórendszer felépítését, annak alapjait képező gazdasági és jogi megfontolásokat, intézményeket.

Tudatosságra törekszik a saját és az általa képviselt vállalkozás megfelelő adózása során.

Önállóan képes alapvető adózási kérdéseket felismerni és megválaszolni.

Megfogalmazza egy vállalkozás adózással összefüggő feladatait, képes olyan keretrendszert kialakítani, ami a leginkább szolgálja a pontos és hiánymentes információk rendelkezésre állását, rendszerezését az adózási feladatok ellátásához.

Alkalmazza az adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályokat.

Tisztában van az adatszolgáltatásra, az adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályokkal.

Figyelemmel kíséri az adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó változásokat.

Munkája során betartja az adatszolgáltatásra, az adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó előírásokat.

9.1.5 Programkövetelmény-modul neve: Számvitel és adózás digitális környezetben

9.1.5.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 5

9.1.5.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

9.1.5.2.1 Minimális óraszám: 40

9.1.5.2.2 Maximális óraszám: 80

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Használja a vállalkozás ügyeinek intézéséhez rendelkezésre álló ügyfélkaput, cégkaput, „ellügy”, e-beszámoló, és egyéb online szolgáltatásokat (e-bevallás, stb.).

Ismeri az ügyfélkapu, cégkapu, e-beszámoló és egyéb szakmai online ügyintézés menetét.

Törekszik az ügyfélkapu, cégkapu és az online szolgáltatások nyújtotta lehetőségek mind szélesebb körének használatára.

Önállóan használja az ügyfélkaput, cégkaput és egyéb online felületeket, ügyintézési műveleteket.

Összeállítja és beküldi a statisztikai adatszolgáltatásokat.

Ismeri az alapvető statisztikai számításokat, viszonyszámok és középértékek fajtáit, kiszámításuk módját. Ismeri az elektronikus statisztikai adatszolgáltatási rendszer használatát.

Törekszik a megbízható adat- és információforrások használatára.

Felelősséget vállal saját számításainak eredményeiért és a határidők betartásáért.

Képes könyvelési bizonylatok adatbázis szintű kezelésére, nagytömegű adatok könyvelési programba való importálására, ellenőrzésekhez az adatok exportálására.

Ismeri az automatizált könyvelési rendszereket, az adatbázisok kezelését felhasználói szinten ismeri és alkalmazza.

Figyelemmel kíséri a számviteli, adózási folyamatokat támogató technikai újdonságokat. Elkötelezett a papírmentes munkafolyamatok iránt.

Új technikai megoldásokat kezdeményez.

Használja a vállalkozás ügyeinek intézéséhez rendelkezésre álló ügyfélkaput, cégkaput, „ellügy”, e-beszámoló, és egyéb online szolgáltatásokat (e-bevallás, stb.).

Ismeri az ügyfélkapu, cégkapu, e-beszámoló és egyéb szakmai online ügyintézés menetét.

Törekszik az ügyfélkapu, cégkapu és az online szolgáltatások nyújtotta lehetőségek mind szélesebb körének használatára.

Önállóan használja az ügyfélkaput, cégkaput és egyéb online felületeket, ügyintézési műveleteket.

Ellátja a vállalkozás adókötelezettségéhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Kezeli a nyomtatványkitöltő programot. Kitölti a megfelelő bevallási nyomtatványt. Kapcsolatba lép az ügyfélkapuval, cégkapuval.

Ismeri a vállalkozást érintő adó- és járulékfizetési kötelezettségeket. Tudja a bevallási és befizetési határidőket. Ismeri a bevallási nyomtatványokat.

Belátja a bevallási és befizetési határidők betartásának fontosságát.

Önállóan végzi a bevallási feladatokat és a befizetési információk megküldését, vállalja a felelősséget azok helyességéért.

Ellátja az önellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.

Érti a vállalkozásnál felmerülő, adózással összefüggő hibák, hiányosságok rendezésének módját. Ismeri a bevallási nyomtatványokat.

Szem előtt tartja a számviteli és adójogszabályok vonatkozó normáit.

Irodai szoftvereket használ. Képes kimutatásokat, tömörített és egyéb speciális file-okat készíteni.

Ismeri az irodai ügyviteli szoftvereket, a levelezés, az ügyirat- és szerződéskészítés követelményeit, valamint az iratmegőrzés szabályait.

Figyelemmel kíséri az ügyviteli folyamatokat támogató technikai újdonságokat.

A szakmai előírásoknak megfelelően végzi a levelezési és ügyiratkezelési feladatokat

Dokumentumot hoz létre, módosít, megosztott dokumentumokat kezel.

Érti a felhőszolgáltatások működését, a közös dokumentum kezelés használatának szabályait. Munkája során használja a papír nélküli kommunikációs formákat.

Elkötelezett a papírmentes iroda és a felhőszolgáltatások alkalmazása iránt.

Új felhőszolgáltatási megoldásokat kezdeményez. Közösen dolgozik felhőszolgáltatásokban társaival.

Pénzügyi és számviteli dokumentumokat archivál.

Ismeri a könyvelés alapját képező input bizonylatok papíralapú vagy elektronikus tárolásának rendszerét.

A folyamatos rendre, átláthatóságra és az utólagos visszakereshetőségre való törekvés.

Önállóan képes a számvitellel kapcsolatos bizonylatok tárolási rendjének kialakítására.

Alkalmazza az adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályokat.

Tisztában van az adatszolgáltatásra, az adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályokkal.

Figyelemmel kíséri az adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó változásokat.

Munkája során betartja az adatszolgáltatásra, az adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó előírásokat.

9.1.6 Programkövetelmény-modul neve: Pénzügyi számvitel

9.1.6.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 6

9.1.6.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

9.1.6.2.1 Minimális óraszám: 200

9.1.6.2.2 Maximális óraszám: 400

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Azonosítja a vállalkozások gazdasági feladatait.

Megnevezi a vállalkozások számviteli, pénzügyi, adózási, ügyviteli feladatait. Ismeri a köztük lévő összefüggéseket.

Elfogadja a vállalkozásokkal összefüggő gazdasági feladatokat.

Betartja a vállalkozások gazdasági műveleteinek intézésére vonatkozó szabályokat.

Rendszerezi a vállalkozás vagyonát.

Csoportosítja a vállalkozás vagyontárgyait. Ismeri a vállalkozás életében betöltött szerepüket. Felsorolja a mérlegtételeket. A vagyontárgyakat elhelyezi a mérlegben. Érti a mérleg összefüggéseit.

Elfogadja a vállalkozások vagyonával kapcsolatos jogszabályi előírásokat.

Betartja a vagyontárgyak mérlegtételekbe történő besorolásának szabályait.

A vállalkozás sajátosságait figyelembe véve elkészíti a vállalkozás számviteli politikáját, számlatükrét, értékelési-, pénzkezelési -, leltározási- és önköltség-számítási szabályzatait

Ismeri a vonatkozó jogszabályokat, érti a szakmai-vállalkozási működés pénzügyi-számviteli vonatkozásait.

Elfogadja a vállalkozások működésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat.

Betartja a vállalkozások gazdasági műveleteinek intézésére vonatkozó szabályokat.

Elvégzi a vállalkozás alapításával és működtetésével kapcsolatos számviteli teendőket.

Ismeri a vállalkozás alapításának dokumentumait, tudja az ezzel kapcsolatos teendőket, az ügyintézés módját, helyét, feltételeit.

A vállalkozás alapítása során elfogadja a releváns jogszabályi előírásokat.

Feladatait a dokumentumok alapján önállóan végzi.

Értelmezi és ha szükséges számvitelileg kezeli az egyes projektekhez kapcsolódó nyilvántartásokat (elkülönített nyilvántartás, költségelszámolás, stb.).

Ismeri a vállalat pályázati lehetőségeit. Behatóan tanulmányozza (felismeri) a pályázati szerződéseket, támogatás intenzitást számol. Érti a kapott eredményeket, s a közöttük fennálló összefüggéseket.

Elfogadja a határidőket és az elszámolás követelményeit.

Együttműködve a csapattagokkal látja el a projektek és pályázatok tevékenységeit.

Vezeti az értékpapír, a valuta és deviza nyilvántartásokat. Elvégzi az értékpapír, valuta és devizaműveletek számviteli elszámolását.

Ismeri az értékpapírok nyilvántartásuk módját. Ismeri az árfolyam és hozam számítás módját. Ismeri a valuta- és devizaárfolyamokat.

Elfogadja az értékpapír-, valuta- és deviza- nyilvántartásokra vonatkozó szabályokat.

Betartja és betartatja az értékpapír-, valuta- és deviza- nyilvántartásokra vonatkozó szabályokat.

Érti egy vállalatcsoport működését, képes a csoport tagjai közti kapcsolatokat feltérképezni, a számviteli szabályzatokat ennek megfelelően kialakítani és konszolidált beszámolót elkészíteni.

Ismeri a vállalatcsoportok beszámolási kötelezettségeire vonatkozó jogszabályi előírásokat. Tud konszolidált beszámolót készíteni.

Elkötelezett a konszolidált számviteli beszámoló pontos és határidőre történő elkészítése mellett

Felelősséget vállal a konszolidált számviteli beszámolóért.

Érti az átalakulásra (és egyesülésre, beolvadásra, szétválásra és kiválásra) vonatkozó folyamatokat és képes összeállítani a vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezeteket, valamint a végleges vagyonmérlegeket és vagyonleltárakat. Együttműködik a vállalat-vezetéssel, a jogi képviselővel és a könyvvizsgálóval.

Ismeri az átalakulásra (és egyesülésre, beolvadásra, szétválásra és kiválásra) vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Elkötelezett a vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezetek, valamint a végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak pontos és határidőre történő elkészítése mellett.

Felelősséget vállal a vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezetekért, valamint a végleges vagyonmérlegek és –leltárakért.

Képes a vállalkozás K+F tevékenységét értelmezni, számvitelileg kezelni.

Ismeri a K+F számviteli kategóriákat, tudja, hogy hol keresse a vonatkozó jogszabályokat.

Szem előtt tartja a szabályozóknak való megfelelést.

Betartja és betartatja a K+F nyilvántartásokra vonatkozó szabályokat.

Értelmezi a bérszámfejtés által elkészített dokumentumokat és főkönyvben rögzíti a releváns adatokat.

Ismeri a munkabérhez kapcsolódó alapfogalmakat és tudja kezelni a bérszámfejtés eredményeként jelentkező feladásokat, elszámolásokat.

Elkötelezett a jogszabályi kötelezettségek és a határidők betartása mellett.

Betartja és betartatja a K+F nyilvántartásokra vonatkozó szabályokat.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a vállalkozás tevékenységét (termelés, szolgáltatás) és annak a számvitellel, adózással összefüggő kapcsolatait.

Termeléstechnológiai ismeretekkel rendelkezik általánosságban és a konkrét ágazatra, területre, vállalkozásra vonatkozóan.

Nyitott és érdeklődő a termelési folyamatok megértése iránt.

Önállóan kezdeményezi, hogy a vállalkozás működését rendszeresen áttekintse a különböző területek vezetőivel, hogy a folyamatokat technológia szintjén átlássa és értékelhesse azok számviteli adózási hatását és a szükséges számviteli lépésekről (módosításokról, hatásokról) tájékoztatja a döntéshozókat.

Alkalmazza az adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályokat.

Tisztában van az adatszolgáltatásra, az adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályokkal.

Figyelemmel kíséri az adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó változásokat.

Munkája során betartja az adatszolgáltatásra, az adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó előírásokat.

Adott szituációnak megfelelően alkalmazza a kapcsolattartás kulturált szabályait.

Ismeri a hétköznapi és gazdasági életben használatos viselkedéskultúra alapvető szabályait.

Képviseli és tudatosan alkalmazza szituációhoz igazítottan a kulturált kapcsolattartás szabályait. Magára nézve is kötelezőnek tartja az udvarias viselkedés etikai szabályait.

Önállóan, felelősséggel használja a megtanult szabályokat, a kapott észrevételek, visszajelzések alapján folyamatosan fejleszti saját viselkedéskultúráját.

9.1.7 Programkövetelmény-modul neve: Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése 9.1.7.1 Programkövetelmény-modul sorszáma:

7 9.1.7.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

9.1.7.2.1 Minimális óraszám: 50

9.1.7.2.2 Maximális óraszám: 100

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Elvégzi az üzleti év végén, a számviteli záráshoz szükséges feladatokat.

Ismeri a számviteli zárás elvégzendő feladatait.

Elkötelezett a számviteli beszámoló pontos és határidőre történő elkészítése mellett.

Önállóan és felelősségteljesen végzi a zárási feladatokat

Elkészíti a vállalkozás számviteli beszámolóját.

Ismeri a számviteli beszámoló fajtáit, annak részeit és a részek közötti összefüggéseket. Tudja, melyik részt milyen információkból lehet elkészíteni.

Elkötelezett a számviteli beszámoló pontos és határidőre történő elkészítése mellett.

Felelősséget vállal a számviteli beszámolóért.

Elvégzi az üzleti év kezdetén a számviteli nyitással kapcsolatos feladatokat.

Ismeri a számviteli nyitás elvégzendő feladatait.

Elkötelezett a nyitási feladatok pontos és precíz elvégzése iránt.

Önállóan és felelősségteljesen végzi a nyitási feladatokat.

Adatokat szolgáltat a könyvvizsgálathoz. Együttműködik a könyvvizsgálóval az ellenőrzés során.

Érti a könyvvizsgálat célját, feladatát és ismeri a szükséges információforrásokat.

Belátja a megbízható információforrások fontosságát.

Felelősséget vállal a szolgáltatott adatok megbízhatóságáért.

Érti egy vállalatcsoport működését, képes a csoport tagjai közti kapcsolatokat feltérképezni, a számviteli szabályzatokat ennek megfelelően kialakítani és konszolidált beszámolót elkészíteni.

Ismeri a vállalatcsoportok beszámolási kötelezettségeire vonatkozó jogszabályi előírásokat. Tud konszolidált beszámolót készíteni.

Elkötelezett a konszolidált számviteli beszámoló pontos és határidőre történő elkészítése mellett.

Felelősséget vállal a konszolidált számviteli beszámolóért.

Alkalmazza az adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályokat.

Tisztában van az adatszolgáltatásra, az adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályokkal.

Figyelemmel kíséri az adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó változásokat.

Munkája során betartja az adatszolgáltatásra, az adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó előírásokat.

9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem

10. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A vállalkozási mérlegképes könyvelő a számviteli szakma gerince. Ezek a magasan kvalifikált szakemberek azok, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezetekről szóló beszámolók létrejöjjenek és az azokkal szemben támasztott megbízható és valós összkép jellemezze azokat.

A beszámolás és beszámoltatás évszázados múltra tekint vissza, amely valós tulajdonosi, hitelezői és egyéb érdekhordozói igényt elégít ki; elképzelhetetlen, hogy a beszámoláshoz, beszámoltatáshoz kapcsolódó társadalmi igény mérséklődne, éppen ellenkező tendencia figyelhető meg töretlenül: egyre mélyebb informálódást vár el a piac és a szabályozó.Ennek követ keztében a megszerezhető szakképesítés – megfelelő hozzáállással párosulva – szinte garantálja a foglalkoztatást.

11. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:

A képzésben résztvevő hiányzása modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át.

Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló - az ágazatért felelős miniszter által meghatározott - központi és a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit minimum 60%-os szinten teljesítette.

A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése:

Programkövetelmény-modul neve: Gazdasági és jogi alapismeretek

Programkövetelmény-modul sorszáma: 1

Időtartama: 90 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

Programkövetelmény-modul neve: Vállalkozások pénzügyei

Programkövetelmény-modul sorszáma: 2

Időtartama: 90 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

Programkövetelmény-modul neve: Könyvviteli ismeretek

Programkövetelmény-modul sorszáma: 3

Időtartama: 90 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

Programkövetelmény-modul neve: Számvitel és adózás digitális környezetben

Programkövetelmény-modul sorszáma: 5

Időtartama: 90 perc

A mérés módszere: projektfeladat (megadott dokumentumok alapján a képzésben részt vevő rögzít, kimutatásokat generál, bevallásokat készít korszerű IT környezetben)

Programkövetelmény-modul neve: Pénzügyi számvitel

Programkövetelmény-modul sorszáma: 6 Időtartama: 120 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

Programkövetelmény-modul neve: Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

Programkövetelmény-modul sorszáma: 7

Időtartama: 120 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás) Programkövetelmény-modul tanulási eredményének - az ágazatért felelős miniszter által meghatározott - központi mérése:

Programkövetelmény-modul neve: Adózási ismeretek

Programkövetelmény-modul sorszáma: 4

Időtartama: 90 perc

A mérés módszere: az ágazatért felelős miniszter által kiadott központ írásbeli feladatlap (teszt, esszé, számítás)

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel alapszakon, valamint gazdaságtudományi képzési terület számvitel mesterképzési szakon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő programkövetelménymodul tanulási eredményének mérése alól:

Gazdasági és jogi alapismeretek

Vállalkozások pénzügyei

Könyvviteli ismeretek

Adózási feladatok ellátása

Pénzügyi számvitel

Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület pénzügy és számvitel alapképzési szakon (szakképzettség: közgazdász pénzügy és 15/20 számvitel alapképzési szakon), valamint gazdaságtudományi képzési terület számvitel mesterképzési szakon (szakképzettség: okleveles közgazdász számvitel szakon) felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól.

Gazdasági és jogi alapismeretek

Vállalkozások pénzügyei Könyvviteli ismeretek

Adózási feladatok ellátása

Pénzügyi számvitel

Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól: Gazdasági és jogi alapismeretek Vállalkozások pénzügyei Könyvviteli ismeretek A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól:

Gazdasági és jogi alapismeretek

Vállalkozások pénzügyei

Könyvviteli ismeretek

Az Adótanácsadó szakképesítéssel és az Adótanácsadó szakképesítés-ráépüléssel rendelkező felmentést kap a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól: Gazdasági és jogi alapismeretek

Vállalkozások pénzügyei

Könyvviteli ismeretek

Adózási feladatok ellátása

A Pénzügyi és számviteli ügyintéző szakképesítéssel és a Pénzügyi és számviteli ügyintéző szakmával rendelkező felmentést kap a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól:

Gazdasági és jogi alapismeretek

Vállalkozások pénzügyei

Könyvviteli ismeretek

Számvitel és adózás digitális környezetben

Az állam-és jogtudományi doktori fokozattal rendelkező felmentést kap a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól:

Gazdasági és jogi alapismeretek

A képesítő vizsgáról részletes információk a programkövetelményben olvashatók.

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM