Hogyan lehet Önből IFRS mérlegképes könyvelő?

A város nevére kattintva megismerheti oktatóinkat, árainkat és választhat időpontjaink közül.

Válasszon várost!
Kedvezmények
Bónusz ajándék
Kattintson a részletekért!
Budapest
Információ és jelentkezés
Debrecen
Információ és jelentkezés
Győr
Információ és jelentkezés
Nyíregyháza
Információ és jelentkezés
Pécs
Információ és jelentkezés
Szolnok
Információ és jelentkezés
Még bizonytalan vagyok, többet szeretnék tudni a képzésről

Az IFRS mérlegképes könyvelő:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150.  §  (2)  bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát,  a  könyvviteli  elszámolás,  a  beszámoló  készítés rendszerét,  módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével,  rendszeres  karbantartásával  kapcsolatos  feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való  alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó  feladatokat  a  gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként,  illetőleg alkalmazottjaként.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján ellátja a nyilvántartások vezetését, összeállítja a beszámolót. Részt vesz a konszolidált beszámoló összeállításának folyamatában.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

-          értelmezni és alkalmazni az IFRS logikáját és terminológiáját, felismerni a konszolidált pénzügyi kimutatások összeállításának sajátosságait  az  IFRS és a 2000. évi C. törvény szerint

-          azonosítani és kiszámítani a magyar és IFRS számviteli szabályozás eltéréseit és hatásait

-          végrehajtani a szükséges konszolidációs lépéseket

-          betartani az IFRS szerinti besorolási, megjelenítési és értékelési szabályokat

-          kinyerni a számviteli információs rendszerből az IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokhoz szükséges információkat, adatokat, illetve a hiányzóakat előállítani

-          önállóan feldolgozni és kitölteni az anyavállalati IFRS adatszolgáltatási táblázatrendszert összeállítani az IFRS szerinti beszámolót

A képzés megkezdésének feltételei:

 • - 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
 • - korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, továbbá aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő.
Az IFRS mérlegképes könyvelő tanfolyam moduljai:
- 10792-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti kereteinek értelmezése
- 10793-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása
 
Vizsgáztatási követelmények

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

Az IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítés modulzáró vizsgái:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10792-16

Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti kereteinek értelmezése

írásbeli

10793-16

Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása

írásbeli

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki rendelkezik „ACCA Diploma in International Financial Reporting” (DipIFR) nemzetközi oklevéllel felmentést kap az alábbi szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli modulzáró vizsgatevékenységek alól:

 • - 10792-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti kereteinek értelmezése
 • - 10793-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása

Az a jelölt, aki rendelkezik „ACCA (Association of Chartered and Certified Accountants) végzettséget” igazoló oklevéllel, amely alapján felvételt nyert az ACCA tagjai sorába („ACCA member”), felmentést kap az alábbi szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli modulzáró vizsgatevékenységek alól:

 • - 10792-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti kereteinek értelmezése
 • - 10793-16  Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása

Az a jelölt aki rendelkezik „ICAEW IFRS Certificate” megnevezésű nemzetközi oklevéllel, felmentést kap az alábbi szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli modulzáró vizsgatevékenységek alól:

 • - 10792-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti kereteinek értelmezése
 • - 10793-16  Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: IFRS szerinti konszolidált beszámoló készítése
 • A vizsgafeladat ismertetése: Központi gyakorlati feladatlap alapján, amely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. 
 • A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
 • A vizsgafeladat aránya: 40%

 Központi írásbeli vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: Az IFRS elméletének és a konszolidált beszámoló készítésen kívüli egyéb gyakorlati kérdések
 • A vizsgafeladat ismertetése:A szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
 • A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
 • A vizsgafeladat aránya: 30%

 Szóbeli vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: Az IFRS nyelvezetének, terminológiáinak ismerete
 • A vizsgafeladat ismertetése: Az IFRS standardok és összefüggések, mely a kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
 • A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
 • A vizsgafeladat aránya: 30%

A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó a gyakorlati és a központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatát külön-külön legalább 60%-os szinten teljesítette.

Amennyiben minden vizsgafeladat eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának  érdemjegye elégtelen (1).

Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri  el a 60%-ot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.

Felmentés esetén az „ACCA Diploma in International Financial Reporting” (DipIFR) nemzetközi oklevéllel, az  „ACCA  (Association  of  Chartered  and  CertifiedAccountants)  végzettséget” igazoló oklevéllel, valamint az „ICAEW IFRS Certificate” megnevezésű nemzetközi oklevéllel rendelkezők,  modulzáró és a komplex szakmai vizsgájának eredménye jeles (5).

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok vagy /vizsgafeladatrészek alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki rendelkezik „ACCA Diploma in International Financial Reporting” (DipIFR) nemzetközi oklevéllel felmentést kap az IFRS szerinti konszolidált beszámoló készítése vizsgafeladat gyakorlati, Az IFRS elméletének és a konszolidált beszámoló készítésen kívüli egyéb gyakorlati kérdések vizsgafeladat írásbeli, valamint Az IFRS nyelvezetének, terminológiáinak ismerete vizsgafeladat szóbeli vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik „ACCA (Association of Chartered and Certified Accountants) végzettséget” igazoló oklevéllel, amely alapján felvételt nyert az ACCA tagjai sorába („ACCA member”), felmentést kap az IFRS szerinti konszolidált beszámoló készítése vizsgafeladat gyakorlati, Az IFRS elméletének és a konszolidált beszámoló készítésen kívüli egyéb gyakorlati kérdések vizsgafeladat írásbeli, valamint Az IFRS nyelvezetének, terminológiáinak ismerete vizsgafeladat szóbeli vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik ICAEW IFRS Certificate” megnevezésű nemzetközi oklevéllel, felmentést kap az IFRS szerinti konszolidált beszámoló készítése vizsgafeladat gyakorlati, Az IFRS elméletének és a konszolidált beszámoló készítésen kívüli egyéb gyakorlati kérdések vizsgafeladat írásbeli, valamint Az IFRS nyelvezetének, terminológiáinak ismerete vizsgafeladat szóbeli vizsgatevékenysége alól.

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább