Közösségen belüli, export- és import ügyletek ÁFA rendszerbeli kezelése

témák
 • Áfa tv. /
 • telephely /
 • teljesítési hely /
 • közösségi termékértékesítés /
 • közösségi termékbeszerzés /
 • vagyonmozgatás /
 • termékexport /
 • termékimport /
 • láncügyletek /
 • vevői készlet /
 • adóraktár /
 • adólevonási jog /
 • devizás számla /

Közösségen belüli, export- és import ügyletek áfa rendszerbeli kezelése

4+1 ok, amiért a Penta továbbképzését érdemes választani:

1.

Gyakorlatorientált konferencia sok példával

Az előadás megértését releváns példákon keresztül mutatja be előadónk.

2.

Választ kap kérdéseire

Konferenciáink létszáma lehetővé teszi, hogy felmerülő kérdéseit személyesen megbeszélhesse előadónkkal az előadást követő konzultáció keretében.

3.

Kreditpontok

Kreditpontok könyvelőknek, adótanácsadóknak, könyvvizsgálóknak, adószakértőknek, okleveles adószakértőknek. Adminisztrációs rendszerünk automatikusan figyeli gyűjtött pontjait, amit akár Ön is adminisztrálhat!

4.

Kényelmes környezet

A könnyű megközelíthetőség mellett termeinkben gondoskodtunk róla, hogy kényelmesen, az elhangzottakra fókuszálva telhessen a konferencia ideje. Konferenciatermünkben asztalon jegyzetelhet.

+1

Kedvezmény

Speciális ajánlattal készültünk új és visszatérő résztvevőinknek egyaránt. Válasszon lenti kedvezményeink közül!

Jelentkezem

Tematika

Alapfogalmak - Áfa hatálya
A hatályok összefüggései
Hogyan oldjunk meg egy nemzetközi áfa problémát? Az áfa elemzés menete

Tárgyi hatály vizsgálata >> Területi hatály vizsgálata >> Személyi hatály vizsgálata: Adóalanyok fogalma és a belföldön nyilvántartásba vett adóalany fogalma - Adóalany és az adófizetésre kötelezett személy fogalma a nemzetközi áfa ügyleteknél - A székhely-telephely, a székhely fióktelep, a székhely és a kereskedelmi képviselet valamint az anya és a leányvállalat közötti gazdasági kapcsolatok áfa minősítése - Áfa regisztráció - A nemzetközi fordított adózás és az áfa regisztráció kapcsolata - Belföldiek regisztrációja külföldön, külföldiek regisztrációja belföldön - Az állandó telephely jelentősége a bejelentkezésnél - A megrendelő adóalanyiságának jelentősége a regisztrációnál - Gyakorlati példák regisztrációra >> Az állandó telephely fogalma és jelentősége az áfában: Gazdasági célú letelepedettség (Székhely, Természetes személy, Állandó telephely fogalma a magyar és az Eu-s jog alapján, A személyi és tárgyi feltételek és a kellően állandó jelleg és megfelelő szervezettség fogalma) >> Alapügyletek: Termékértékesítés - Szolgáltatásnyújtás - Termék Közösségen belüli beszerzése - Termékimport

Határon átnyúló ügyletek

Teljesítési hely szabályok termékértékesítéseknél: Termékértékesítés (Fuvarozással nem járó ügyleteknél, Fuvarozással járó termékértékesítés, A fel- vagy összeszerelés, Távolsági értékesítés, Gyakorlati példák az egyes esetekre) >> Közösségi termékértékesítés: Teljesítési helye, az indulási tagállam szerepe - Az adómentesség feltételei - Az eladó és a vevő jogállása - Az adóalanyiság, mint feltétel - annak gyakorlati ellenőrzése - A kiszállítás igazolása – elmélet és gyakorlat, az adóhatóság által elvárt igazolások az egyes szállítási módozatoknál - Kinek mit és mivel kell bizonyítani – a bizonyítási teher kérdései - A magyar bírósági gyakorlat - EU bírósági gyakorlat: Teleos-ügy, Mecsek-Gabona ügy, Thow-ügy, VSTR-ügy, Collee-ügy, X-ügy - Konkrét esetek ismertetése >> Vagyonmozgatás: A vagyonmozgatás gyakorlati alkalmazási köre - Bizonylatolása - A kivételek - A logisztikai célú átrakodás, a más tagállamba bérmunka vagy szolgáltatás teljesítése vagy visszaviteli kötelezettséggel át vitt termék stb. - Az adólevonásra jogosító bizonylat - Példák >> Közösségi termékbeszerzés: Szabályai és feltételei - Teljesítési helye - Közösségi beszerzés beszállítás nélkül – szankciós tényállás - Készlet behozatal adófizetés nélkül - Az adólevonás időpontja, tárgyi feltétele - Adómentességek - Példák >> Termékexport: Teljesítési helye - Az adómentesség feltételei, annak gyakorlati alkalmazása - A kiszállítás igazolásának módja - Az önellenőrzés, az ismételt ellenőrzés lehetőségei - Késve történő igazolás és az elkésett kiléptetés - Belföldről feladott és más tagállamban harmadik országba kiléptetett áru - Az exportszámla - Példák >> Termékimport: - Termékimport teljesítési helye - Önadózás vagy kivetés - Az adókötelezettség és a levonási jog keletkezési időpontja - Az adólevonás tartalmi és tárgyi feltétele - Az adómentes termékimport - Más tagállamban importált és onnan továbbszállított termék kezelése - A közvetett és a közvetlen képviselő - Speciális vámeljárások alatt álló termék

Láncügylet

Jellemzői, elhatárolási kérdések >> Export és közösségi láncügylet azonosságai és különbözősége, az adómentesség és az adóalanyként regisztráció feltételei >> A kiszállítás irányának és a fuvarozó személyének jelentősége >> Mi a teendő, ha az első, és mi, ha az utolsó vevő fuvaroz? >> Közbenső vevő fuvarozása, a törvényi vélelem és a megdöntése >> Gyakori hibák >> Példák 3 illetve több szereplős export illetve közösségi láncügyletre >> A termékimportot megvalósító láncügylet minősítése >> A három illetve többszereplős láncügylet >> Gyakorlati példák

Háromszögügylet

Feltételei >> Összefüggés a láncügylettel >> Melyik szereplő mit szerepeltett a bevallásban >> Gyakori hibák és azok következményei – szankciós adófizetés >> Facet-ügy >> Gyakorlati példák

Közösségi-, illetve exportbizonylatok
Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása
Külfölditől igénybevett szolgáltatás, Közösségi termékbeszerzés utáni adólevonás
Külfölditől igénybevett szolgáltatás előlege, adófizetési kötelezettség, bevallás, levonási jog
Vevői készlet

Belföldön fenntartott vevői készlet >> Jellemzői >> Egyszerűsítés esete >> Egyszerűsítés nélküli eset >> Belföldi adóalany által más tagállamban fenntartott vevői készlet >> Bizonylatolási kérdések

Adóraktár

Fogalma és funkciója, mikor hasznos >> Adómentességek az adóraktárhoz kapcsolódóan.

Határon átnyúló szolgáltatások, szolgáltatásnyújtások teljesítési helye

Teljesítési hely szabályok szolgáltatásoknál: Főszabály - Adóalany részére nyújtott szolgáltatás - Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás >> Szolgáltatás igénybevevőjének státusza: Vizsgálat időpontja - Megrendelő adóalanyisága, annak dokumentálása - A Végrehajtási Rendelet - Megrendelő adóalanyi minősége - Megrendelő gazdasági letelepedettsége (A megrendelő teljesítéssel érintett telephelye, Gyakorlati példák, Az alvállalkozók betudhatóak-e telephelynek? Az eszközök, személyzet, kellően állandó szervezettség fogalma, A dokumentálás módja, Az ellenőrzés módja, Példák) >> Szolgáltatásnyújtó teljesítéssel érintett telephelye: Az alvállalkozók betudhatóak-e a szolgáltatásnyújtó telephelyének? - Az eszközök, személyzet, kellően állandó szervezettség fogalma - Mi a minősítés, ha a szolgáltatásnyújtó székhelye van a teljesítési hely szerinti tagállamban? - Teljesítési hely a szolgáltatásoknál – Kivételek közé tartozó szolgáltatások adóalanyi viszonylatban és nem adóalanyi viszonylatban

Külfölditől igénybevett szolgáltatás adókötelezettség keletkezési időpontja
Az adólevonás időpontja, tárgyi feltétele
A devizás számla – alkalmazandó bank, alkalmazandó árfolyam
Időszaki elszámolás és gyűjtőszámla határon átnyúlóan
Előleg és részteljesítés határon átnyúlóan
Példák, konzultáció
Jelentkezem

A konferencián előadó szakértők

(Az előadó(k) megváltoztatásának jogát fenntartjuk.)

 • Csátaljay Zsuzsanna Dr.

  adószakértő

Részvételi díj
21.900 Ft + ÁFA / fő / konferencia
KEDVEZMÉNY(EK)
1. Díjmentes: KVK kedvezmény

A 2018. évben Konferencia csomaggal rendelkező Könyvelőiroda-Vezetők Klubjának tagjai részére a részvétel díjmentes. Jelentkezéskor a megjegyzés rovatban kérem, tüntesse fel a Klubtagsági kártya számát.

2. Koránkelő Kedvezmény

Jelentkezzen  időben, hogy élhessen kiemelkedő kedvezményeinkkel, így a részvételi díj 21.900 Ft + áfa helyett, csak

 • 17.900 Ft + áfa 2018. október 7-ig történő jelentkezés esetén
 • 19.900 Ft + áfa 2018. október 31-ig történő jelentkezés eseté

3. Csoportos kedvezmény

Amennyiben egy cégtől kettő vagy több fő jelentkezik a konferenciára, abban az esetben 21.900 Ft + áfa helyett 15.900 Ft + áfa/fő áron vehetnek részt rendezvényünkön. A kedvezmény érvényesítéshez kérjük, a jelentkezéseket egy napon leadni szíveskedjenek.

Ellátás

A részvételi díj tartalmazza a konferencia szüneteiben elfogyasztható frissítőt és péksüteményeket.

Kedvezményeink egymással nem összevonhatóak! A kedvezmény érvényesítésének feltétele a díjbekérő határidőre történő kiegyenlítése.

Jelentkezzen most 2 egyszerű lépésben!

1. VÁLASSZON IDŐPONTOT! KATTINTSON A FEHÉR NÉGYZETBE!

Kérjük előbb válasszon időpontot!

Rendben

A mérlegképes kreditpontos rendszerben számvitel témakörben min. 8 kreditpontot kell gyűjteni. Pirossal jelöljük a könyvelői kreditpontok számát, ha csak számviteli vagy legalább 8 számviteli kreditet tartalmaznak.

 • könyvelőknek
 • adótanácsadóknak
 • okleveles adószakértőknek
 • adószakértőknek
 • könyvvizsgálóknak
Előadás / konferencia
Időpont
Helyszín
Ebéd
Kreditpontok
11.07.
10:00-16:30
PENTA UNIÓ Zrt.
V. Sas u. 25.
Ebéd
2.515 Ft
Kreditpontok
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 1
2. Adja meg adatait!

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

...vagy böngésszen tovább