Hogyan lehet Önből keresett és elismert adótanácsadó?

A város nevére kattintva megismerheti oktatóinkat, árainkat és választhat időpontjaink közül.

Válasszon várost!
Kedvezmények
Bónusz ajándék
Kattintson a részletekért!
Baja
Információ és jelentkezés
Békéscsaba
Információ és jelentkezés
Budapest
Információ és jelentkezés
Cegléd
Információ és jelentkezés
Debrecen
Információ és jelentkezés
Gyöngyös
Információ és jelentkezés
Győr
Információ és jelentkezés
Gyula
Információ és jelentkezés
Hódmezővásárhely
Információ és jelentkezés
Jászberény
Információ és jelentkezés
Kalocsa
Információ és jelentkezés
Kaposvár
Információ és jelentkezés
Kecskemét
Információ és jelentkezés
Miskolc
Információ és jelentkezés
Nagykanizsa
Információ és jelentkezés
Nyíregyháza
Információ és jelentkezés
Orosháza
Információ és jelentkezés
Pécs
Információ és jelentkezés
Sopron
Információ és jelentkezés
Szeged
Információ és jelentkezés
Szekszárd
Információ és jelentkezés
Szolnok
Információ és jelentkezés
Tatabánya
Információ és jelentkezés
Zalaegerszeg
Információ és jelentkezés
Még bizonytalan vagyok, többet szeretnék tudni a képzésről

A 04115006 számú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény

 1. A javaslatot tevő adatai 

1.2.1 Név: Adópolitikáért felelős miniszter

2. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés

2.1 Megnevezése: Adótanácsadó

2.2 Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0411 Könyvelés és adózás

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés

3.1 Megnevezése: Adótanácsadó

3.2 Szintjének besorolása

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5

3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5

3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 6

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése:

4.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

4.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához.

A képesítési követelményt előíró jogszabály:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 248. § - 255. §

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 16. § (2) bekezdés; 17. § (1) bekezdés f) pont; 101. § (2) bekezdés

Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

Az adótanácsadók, jellemzően a magyarországi adózással kapcsolatos, a vállalkozások, költségvetési szervek egyéb szervezetek (pl.: nonprofit szervezetek), magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, operatív ügyeket intéznek, továbbá belföldi adótervezési feladatokat látnak el. Az adótanácsadó a kapott megbízás alapján, átnézi a rendelkezésre álló dokumentációkat (szerződések, számviteli kimutatások), azonosítja a megbízással összefüggő problémákat, az ezekhez kapcsolódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának pontos tájékoztatást ad.

Elkészíti, ellenjegyzi vagy javaslatot tesz a könyveléstől, bérszámfejtéstől, illetve külső vagy belső adatszolgáltatóktól kapott vagy beszerzett adatok alapján a bevallások elkészítésére. Segítséget nyújt az adókötelezettségekhez (pl. bevallás, adatszolgáltatás) kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat. Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján részt vesz az adókötelezettségek teljesítésében, a jogok érvényesítésében.

Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet lát el. Ellenőrzési szervezetek tagjaként/vezetőjeként részt vesz az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésében, az ellenőrzések megszervezésében, irányításában. Az adótanácsadói szakképesítés elsősorban a magyarországi adó-járulék és illetékügyekre fókuszál, kevésbé érintve a vámszabályozást, a támogatásokat, a cégcsoportok adózási kérdéseit és a nemzetközi szabályokat.

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása:

6.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: -

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése:

6.1.2 Nyilvántartó hatóság:

6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

7.1 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

7.2 Szakmai előképzettség:

7.2.1 Szakképesítés, szakképesítés-ráépülés 0

4115005 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés

04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés

54 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet)

54 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet) 54 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet)

54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítésráépülés (133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet)

54 344 02 0001 54 02 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítésráépülés (133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet)

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés (133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet)

54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítésráépülés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet)

54 344 02 0001 54 02 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítésráépülés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet)

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet)

54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (államháztartási szakon) szakképesítés (37/2003. (XII. 27.) OM rendelet)

54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (egyéb szervezeti szakon) szakképesítés (37/2003. (XII. 27.) OM rendelet)

54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon) szakképesítés (37/2003. (XII. 27.) OM rendelet)

regisztrált mérlegképes könyvelő

7.2.2 Felsőfokú végzettség

7.2.2.1 a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettség (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga), vagy - a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga), vagy - a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletszerinti gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon szerzett végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga).

7.2.2.2 A 7.2.2.1 pontban fel nem sorolt egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkezők.

7.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: -

7.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 7.2.1 és 7.2.2.1 szakmai előképzettség esetén legalább egy év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat. 7.2.2.2. szakmai előképzettség esetén legalább kettő év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

8. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege):

8.1 Minimális óraszám: 310

8.2 Maximális óraszám: 560

9. A szakmai követelmények leírása:

9.1 Modulszerű felépítés esetén

9.1.1 Programkövetelmény-modul neve: Jogi feladatok a gyakorlatban

9.1.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1

9.1.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

9.1.1.2.1 Minimális óraszám: 30

9.1.1.2.2 Maximális óraszám: 50

9.1.2 Programkövetelmény-modul neve: Számviteli ismeretek

9.1.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2

9.1.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

9.1.2.2.1 Minimális óraszám: 40

9.1.2.2.2 Maximális óraszám: 80

9.1.3 Programkövetelmény-modul neve: Az adóigazgatás általános és speciális szabályai

9.1.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3

3 9.1.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

9.1.3.2.1 Minimális óraszám: 50

9.1.3.2.2 Maximális óraszám: 90

9.1.4 Programkövetelmény-modul neve: A forgalmi adók, a jövedéki adóztatás és a vámismeretek

9.1.4.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 4

9.1.4.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

9.1.4.2.1 Minimális óraszám: 60 (ebből 6 óra adóbevallás kitöltése)

9.1.4.2.2 Maximális óraszám: 120 (ebből 6 óra adóbevallás kitöltése)

9.1.5 Programkövetelmény-modul neve: Jövedelemadózás és járulékfizetés

9.1.5.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 5

9.1.5.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

9.1.5.2.1 Minimális óraszám: 84 (ebből 12 óra adóbevallás kitöltése)

9.1.5.2.2 Maximális óraszám: 140 (ebből 12 óra adóbevallás kitöltése)

9.1.6 Programkövetelmény-modul neve: Egyéb adók, illetékek

9.1.6.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 6

9.1.6.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

9.1.6.2.1 Minimális óraszám: 30 (ebből 2 óra adóbevallás kitöltése)

9.1.6.2.2 Maximális óraszám: 50 (ebből 2 óra adóbevallás kitöltése)

9.1.7 Programkövetelmény-modul neve: Adótanácsadás, adókommunikáció

9.1.7.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 7

9.1.7.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

9.1.7.2.1 Minimális óraszám: 16

9.1.7.2.2 Maximális óraszám: 30

9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem

10. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

Az adótanácsadó az adózók és a költségvetés között transzmissziós szerepet tölt be.

Egyrészt segíti (meghatározza, bevallja, befize(tte)ti, jogkövetésre ösztönöz) a költségvetési bevételen keresztül a közös költségek finanszírozását, másrészt jelzi, a költségvetésért felelős intézmények felé a gyakorlatban jelentkező ellentmondásokat, javaslatot tesz ezek feloldására.

A költségvetés bevételeinek legnagyobb részét az adózók önadózás keretében vallják és fizetik be, így az adótanácsadó feladata az adózók önálló jogértelmezésének segítése és a jogkövetési hajlandóság erősítése. Az adótanácsadó további feladata, hogy megóvja ügyfeleit, munkáltatóit a bírságoktól és egyéb jogi szankcióktól, amelyek következtében a vállalkozások likviditása is csökken. Adótervezés keretében adótakarékos, de jogkövető megoldásokat tud javasolni, amelyek a vállalkozások gazdálkodását pozitívan befolyásolják a megtakarítások finanszírozásba való bevonhatóságával.

Az adótanácsadó feladata speciális segítségnyújtás a megbízójának, melynek keretében olyan szakmai segítséget nyújt, hogy a megbízó képes legyen megfogalmazni és megérteni azt a konkrét problémát, amelynek megoldásában az adótanácsadótól segítséget, véleményt kér.

Az adótanácsadó a teljes gazdasági szféra (vállalkozás, pénzintézet, költségvetés, nonprofit szervezetek) és a magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel (pl. járulék, illeték), költségvetési támogatásával kapcsolatos, a rendszeresen ismétlődő feladatokra és ügyletekre vonatkozó, valamint egyedi adózási tanácsadói munkát végez.

Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és jogkövetkezményeiről megbízójának tájékoztatást ad. Képes adózási alternatívák kidolgozására. A belföldi adóztatási kérdéseket illetően képes adótervezési feladatok ellátására, egyszerűbb - elsősorban személyi jövedelemadóhoz kötődő- esetekben az országhatáron átívelő gazdasági események adótervezésére is.

Komplex módon átlátja a vállalkozások és a természetes személyek adó-, járulék, vám, illeték kötelezettségeit. Megbízás alapján elkészíti, ellenőrzi, ellenjegyzi az adóbevallásokat. Gazdálkodó szervezetek esetében tanácsod ad a helyes adóbevallás elkészítéséhez szükséges számviteli feltételrendszer kialakításához, működtetéséhez, ellenőrzi, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat.

Meghatalmazás alapján eljár az egyes adókötelezettségek teljesítésében és az adózói jogok érvényesítésében, az adóhatóságok előtti eljárásokban, képviseletet lát el.

Ismeri, és munkája során alkalmazza a hazai, a nemzetközi adózás alapvető szabályait, és mind ezek jogi környezetét, azonban a munkája elsősorban a belföldi adózási ügyekre irányul. Tájékoztatást ad a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, a külföldiek magyarországi munkavállalásával kapcsolatos alapvető adó és járulékfizetési szabályokról.

Értelmezi és alkalmazza a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket, továbbá a külföldi adóilletőséggel rendelkező adózók magyarországi adókötelezettségét érintő szabályokat. A járulékszabályok megfelelő alkalmazásához iránymutatást nyújt a biztosítottság meghatározásával kapcsolatban.

Az adótanácsadó képes átfogó információkat nyújtani az importügyletek kapcsolódó vámeljárási szabályokban. Tájékozott az országhatáron átívelő külkereskedelmi, szállítmányozási és egyéb szolgáltatási ügyek áfa szabályaiban.

Az adótanácsadó részletesen ismeri és alkalmazni tudja az önkormányzatokhoz kapcsolódó adószabályokat (gépjárműadó, helyi adók, települési adók).

Munkájának megszervezésével integrálódik az őt alkalmazó vállalkozás, adótanácsadó szervezet vagy állami és helyi adóhatóság munkájába, érvényesíti az irányadó szakmai és etikai normákat. Tevékenysége során szóban és írásban eredményesen kommunikál a környezetével, megbízóival, hatósági szakemberekkel és más tanácsadókkal, szakértőkkel.

Az adótanácsadó képes arra, hogy munkájához használni tudja a különféle digitális eszközöket, rendszereket (integrált vállalatirányítási rendszerek, könyvelőprogramok, számlázó programok, adóbevallások, elektronikusan elérhető adatbázisok, adótanácsadási szoftverek stb.)

11. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:

A képzésben résztvevő hiányzása modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át.

Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló - az ágazatért felelős miniszter által meghatározott - központi és a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit minimum 60%-os szinten teljesítette.

A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése:

Programkövetelmény-modul neve: Az adóigazgatás általános és speciális szabályai Programkövetelmény-modul sorszáma: 3

Időtartama: 120 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé), kiemelten a következő jogi elemekre:

a) adózás rendje,

b) adóigazgatási eljárás,

c) adóvégrehajtás

Programkövetelmény-modul neve: A forgalmi adók, a jövedéki adóztatás és a vámismeretek Programkövetelmény-modul sorszáma: 4

Időtartama: 180 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás) A mérés módszere: írásbeli (feleletválasztás: teszt, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások; feleletalkotás: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, esszéírás, számolási feladat). Az elméletszámítási feladat aránya 40%-60%. Témakörök: Az általános forgalmi adó, jövedéki adó, vámismeretek.

Programkövetelmény-modul neve: Jövedelemadózás és járulékfizetés

Programkövetelmény-modul sorszáma: 5

Időtartama: 180 perc

A mérés módszere: írásbeli (feleletválasztás: teszt, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások; feleletalkotás: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, esszéírás, számolási feladat). Az elméletszámítási feladat aránya 40%-60%. Témakörök: személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó, tb járulékok (alapvetőszabályok), társasági adó, kisvállalati adó, kisadózó vállalkozások tételes adója, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás.

Programkövetelmény-modul neve: Egyéb adók, illetékek

Programkövetelmény-modul sorszáma: 6

Időtartama: 120 perc

A mérés módszere: írásbeli (feleletválasztás: teszt, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások; feleletalkotás: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, esszéírás, számolási feladat). Az elméletszámítási feladat aránya 40%-60%. Témakörök: gépjárműadó, cégautóadó, helyi adók, települési adó szabályai részletes ismerete, továbbá a különadók alapvető szabályai.

Programkövetelmény-modul tanulási eredményének - az ágazatért felelős miniszter által meghatározott - központi mérése:

Programkövetelmény-modul neve: Jogi feladatok a gyakorlatban

Programkövetelmény-modul sorszáma: 1

Időtartama:45 perc (ebből felkészülési idő: 25 perc)

A mérés módszere: gyakorlatorientált szakmai beszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi tételsor alapján, melyek egy-egy konkrét jogterületre irányulnak, kiemelten

a) kötelmi jog

b) büntető jog/munkajog

c) közigazgatási hatósági eljárás/ a bíróságok szerepe az adójogi viták eldöntésében

Programkövetelmény-modul neve: Számviteli ismeretek

Programkövetelmény-modul sorszáma: 2

Időtartama: 180 perc

A mérés módszere: az ágazatért felelős miniszter által kiadott központ írásbeli feladatlap (teszt, esszé: 40%; számítás: 60%), kiemelten a következő témakörökben: a számviteli törvény rendelkezéseinek és a számviteli bizonylatoknak az ismerete, főkönyvi kivonat és cash flow kimutatás értelmezése, a vállalkozás eredményének, vagyonának meghatározása, alapvető könyvelési tételek ismeretének ellenőrzése komplex feladatok formájában.

Programkövetelmény-modul neve: Adótanácsadás, adókommunikáció

Programkövetelmény-modul sorszáma: 7

Időtartama:45 perc (ebből felkészülési idő 25 perc)

A mérés módszere: gyakorlatorientált szakmai beszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi tételsor alapján, melyek az adótanácsadói tevékenységhez kapcsolódó szituációkra irányulnak.

A 7.2.1 pontban felsorolt szakképesítéssel, szakképesítés-ráépüléssel, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), továbbá a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával) rendelkezők felmentést kapnak a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól. Számviteli ismeretek

11.2 Írásbeli vizsga

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Az adózás komplex elméleti ismerete

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlap alapján a következő témakörökből kerül összeállításra:

a) Adózás rendje, adóigazgatási eljárás, adóvégrehajtás

b) Vám, jövedéki adó, általános forgalmi adó, regisztrációs adó

c) Személyi jövedelemadó, társasági adó és osztalékadó, kisvállalati adó, kisadózó vállalkozások tételes adója, TB járulékok

d) Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, Illeték, Rehabilitációs hozzájárulás, helyi adók, külön adók (pl. kiskereskedelmi adó, biztosítási adó)

A feladatok típusai:

 - feleletválasztás (amely lehet: alternatív választás, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások, események sorrendjének megállapítása, ok-okozati összefüggések, eltérések, azonosságok, táblázat kitöltése vagy kiegészítése, hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése),

- feleletalkotás (amely lehet: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, kifejtős feladat, esszé, érvelés, rezümé, számítási feladat).

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi javításiértékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő:

90 - 100% jeles (5)

80 - 89% jó (4)

70 - 79% közepes (3)

60 - 69% elégséges (2)

0 - 59% elégtelen (1)

A javítóvizsgán a tejes írásbeli vizsgát meg kell ismételni.

11.3 Projektfeladat

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Az adózás komplex gyakorlati ismerete

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit eredményesen teljesítette.

Az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely gyakorlati esetfeldolgozást tartalmaz az alábbi témakörökből a) - d) részfeladatokkal:

a) Adózás rendje, adóigazgatási eljárás, adóvégrehajtás

b) Vám, jövedéki adó, általános forgalmi adó, regisztrációs adó

c) Személyi jövedelemadó, társasági adó és osztalékadó, kisvállalati adó, kisadózó vállalkozások tételes adója, TB járulékok,

d) Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, Illeték, Rehabilitációs hozzájárulás, helyi adók, külön adók (pl. kiskereskedelmi adó, biztosítási adó)

A vizsgázó a bizottsággal gyakorlatorientált szakmai beszélgetést folytat.

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

45 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A projektfeladat maximális pontszáma100 pont, mely részfeladatonként 25-25 pont.

Szakmai tartalom: 50%; kommunikációs képesség: 20 %; problémamegoldó képesség: 30%.

Amennyiben a vizsgázó egy részfeladata nem éri el a 60%-ot, úgy egy alkalommal póttételt húzhat, ebben az esetben az összteljesítménye maximum 70%-ra értékelhető. Póttételt abból a részfeladatból kell húznia, melyből a vizsgázó teljesítménye 60% alatti.

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át részfeladatonként külön-külön elérte Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő:

90 - 100% jeles (5)

80 - 89% jó (4)

70 - 79% közepes (3)

60 - 69% elégséges (2)

 0 - 59% elégtelen (1)

A javítóvizsgán a teljes projektfeladatot meg kell ismételni. Sikertelen projektfeladat esetén egy éven belül a javítóvizsga letehető. Az első vizsga zárását követő egy éven túl az írásbeli vizsgát is meg kell ismételni.

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:

A vizsgabizottság egyik tagja regisztrált adótanácsadó, másik tagja adótanácsadói területhez köthető végzettséggel és/vagy legalább 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezzen ezen a területen.

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:

számítógép, internet, nyomtatott/digitális formában rendelkezésre bocsátott jogszabálygyűjtemény, számológép

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok:

Az írásbeli vizsga és a projektfeladat során kizárólag a vizsgaközpont által biztosított eszközök használhatók, egyéb segédeszköz használata nem engedélyezett.

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra vonatkozó sajátos feltételek:

Az első vizsganapon az írásbeli vizsga kerül lebonyolításra. A projektfeladat lebonyolítása - csak az írásbeli vizsgát követően –a második vizsganapon történik. A két vizsganap között 30 napnál több idő nem telhet el.

Az adózás komplex gyakorlati ismerete projektfeladatot az kezdheti meg, aki az írásbeli vizsgát legalább 60%-os szinten teljesítette.

A projektfeladat központi tételsorát a képesítő vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal kell megjelentetni.

Az ágazatért felelős miniszter útmutatót adhat ki a szakmai követelmények részletes tartalmára, a programkövetelmény-modulok mérésére, a vizsgatevékenységek megszervezésére és lebonyolítására vonatkozóan.

12. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek

12.1 Speciális tárgyi feltételek: jogszabálygyűjtemény, adóbevallás kitöltő szoftver (ÁNYK)

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM