Az általános forgalmi adó 2019-re vonatkozó változásai és aktuális kérdései

témák
 • változások /
 • utalvány /
 • cégautó /
 • árengedmények /
 • számla: kibocsátás és teljesítési időpont /
 • időszaki elszámolás ügyletek /
 • számlakorrekciók /
 • teljesítés meghiúsulások /
 • térítésmentes ügyletek /
 • adólevonási jog /
 • ingatlan /
 • elektronikus számlázás /

Az általános forgalmi adó 2019-re vonatkozó változásai és aktuális kérdései

4 +1 ok, amiért érdemes a Pentánál fejlesztenie a tudását

1.

Gyakorlatorientált konferencia sok példával

Az előadás megértését releváns példákon keresztül mutatja be előadónk.

2.

Választ kap kérdéseire

Konferenciáink létszáma lehetővé teszi, hogy felmerülő kérdéseit személyesen megbeszélhesse előadónkkal az előadást követő konzultáció keretében.

3.

Kreditpontok

Kreditpontok könyvelőknek, adótanácsadóknak, könyvvizsgálóknak, adószakértőknek, okleveles adószakértőknek. Adminisztrációs rendszerünk automatikusan figyeli gyűjtött pontjait, amit akár Ön is adminisztrálhat!

4.

Kényelmes környezet

A könnyű megközelíthetőség mellett termeinkben gondoskodtunk róla, hogy kényelmesen, az elhangzottakra fókuszálva telhessen a konferencia ideje. Konferenciatermünkben asztalon jegyzetelhet.

+1

Kedvezmény

Speciális ajánlattal készültünk új és visszatérő résztvevőinknek egyaránt. Válasszon lenti kedvezményeink közül!


Jelentkezem

Tematika

1. Az áfa törvény 2019. január 1-jétől hatályos változásai

Az utalványokra vonatkozó új szabályok >> Személygépkocsi bérleti díjra vonatkozó új levonási szabályok >> Az Áfa tv.  58.§-át (időszaki elszámolású ügyleteket) érintő változás >> Exporthoz, importhoz kapcsolódó fuvarozási szolgáltatások adómentessége >> Távolról nyújtható szolgáltatás szabályainak változása (elektronikus szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás, rádiós és televíziós media szolgáltatás) >> Számlázás szabályának változása  >> Fordított adózás – munkaerő-kölcsönzés szabályának változása 2021-től >> A gabona-; vas- és acéltermék fordított adózása >> Lakás értékesítés adómértékének változása 2020. január 1-jétől, előleg, végszámla esete – az 5 %-os lakásáfa kivezetésével összefüggő átmeneti rendelkezés – kiknek hosszabbodik meg az 5%-os áfa alkalmazásának határideje 2024-ig? >> Az alanyi mentesség értékhatárának megemelése, az alanyi mentesség szabályai – Mégis más a KATA és az alanyi mentesség értékhatára? – Az alanyi mentes értékhatárba beszámító tételek – a magánszemélyként és vállalkozóként végzett tevékenység összeszámítása – az ingatlan bérbeadás, a pénzügyi szolgáltatás és az alanyi mentesség >> Vámtarifaszám aktualizálása, SZJ szám megszűnése, állapotrögzítés, átkonvertálás mit jelent? >> Az idegenforgalmi árrés adózásra vonatkozó új szabályok 2020-tól

2. Az utalványok átruházására vonatkozó 2019-től hatályos szabályok – Előre hozza az áfa fizetést az utalvány? Hogyan lehet ezt kiküszöbölni?

Egycélú utalvány fogalma és áfa kezelése a kibocsátáskor, az átruházáskor és a beváltáskor >> Többcélú utalvány fogalma és áfa kezelése a kibocsátáskor, az átruházáskor és a beváltáskor >> Az utalványokkal kapcsolatos bizonylatolási kérdések, Az utalványok számlázása: mikor kell és mikor nem lehet számlát vagy nyugtát kiállítani? Mi legyen a bizonylaton? Ki a bizonylat címzettje? >> Utalványok kibocsátása, értékesítése, beváltása >> Utalványok ingyenes és térítéses átruházása >> Adóalap meghatározása >> Gyakorlati példák >> Üdülési utalványok, étkezési utalványok, SZÉP Kártya >> A munkáltatónak áfát kell fizetni a dolgozónak juttatott cafetéria utalvány után? >> Mi a különbség az utalvány és az árengedményre jogosító igazolás között és miért fontos ez az áfa kezelésnél?

3. A cégautó áfa szabályai

A személygépkocsi áfa-beli fogalma >> Személygépkocsi beszerzés, zárt végű lízing, nyílt végű lízing >> A tételes levonási tilalom és annak feloldási lehetőségei >> Operatív lízing, tartós bérlet minősítése az áfában >> A bérbeadási céllal vásárolt személygépkocsira vonatkozó áfa levonási lehetőség

A 2019-től hatályos új levonási szabályok a bérelt személygépkocsinál: A bérbeadás értelmezése >> A nyílt végű lízingbe vett személygépkocsik lízingdíjának kezelése, a kezdőrészlet és a maradványérték áfa-beli kezelése >> A magánhasználat szerepe, a munkába járás minősítése >> Az 50%-os diktált levonási hányad bevezetése és ennek értelmezése >> Hogyan igazolható, hogy az adóalany bevonta a személygépkocsit a gazdasági tevékenységébe? >> A kizárólag üzleti használatú személygépkocsik kezelése az új rendszerben >> Mit jelent az általános szabályok szerinti levonás választása és hogyan lehet megtenni? >> Az üzleti használat arányának tételes igazolása: útnyilvántartás és egyéb hitelt érdemlő mód >> Mi a követendő eljárás az új szabályok szerint, ha a munkáltató magánhasználati ellenértéket szed a dolgozótól? >> A magánhasználati ellenérték kiterhelése >> Milyen feltételek mellett vonható le a teljes bérleti díj?

A személygépkocsi fenntartási, üzemeltetési költség áfa-beli kezelése: Mi az áfa kezelés, ha a fenntartási, üzemeltetési költség termékértékesítésnek és mi, ha szolgáltatásnyújtásnak minősül? >> Az alkatrész beszerzésekre vonatkozó levonási szabályok >> A téli gumi csere, a motorfelújítás, motorcsere során felmerült áfa kezelése >> Mikor termékbeszerzés és mikor szolgáltatás igénybevétel a fenntartási, üzemeltetési költségek >> Az 50%-os diktált levonási hányad értelmezése a felújítási költségeknél >> Mikor vonható le a teljes üzemeltetési költség áfája? >> A javítási költségek átterhelése >> Az üzemanyagköltség továbbterhelés  helyes áfa kezelése

4. Az adóalapot csökkentő árengedmények, promóciók áfa szabályai

Mi az eltérés az árengedmény és az utalvány fogalma és áfa kezelése között? >> Az egyes promóciók eltérő áfa-beli kezelése >> Százalékos árengedmény, mennyiségi engedmény >> üzletpolitikai célú engedmény >> A skontó helyes áfa-beli kezelése >> Azonnali és utólagos engedmény >> Kötelező számlázni az árengedményt? – A számlázott és nem számlázott árengedmény >> Promóciós célú termékjuttatás, szolgáltatás áfa-beli kezelése >> A természetbeni árengedmény >> A többszereplős árengedményi konstrukciók, utólagos pénz visszatérítési ügyletek helyes áfa-beli kezelése

5. Számla kibocsátási kötelezettség

Számlázási alapelvek - Számlázási rend >> Miről kell számlát kiállítani és miről nem lehet?-Mi a különbség az Áfa körön kívüli és az Áfa területi hatálya alá nem tartozó ügyletek bizonylatolása között? >> Hogyan bizonylatoljuk az Áfa köteles belső ügyleteket és melyek azok? Mikor lehet és kell számviteli bizonylatot kiállítani számla helyett >> Számla tartalmi kellékei a gyakorlatban >> Mikor nem kell számla? >> Nyugta használata >> Nyugta helyett kiállított számla >> PTGSZLAH adatszolgáltatás tartalma az új rendszerben >> Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása >> Külfölditől igénybevett szolgáltatás >> Számlakibocsátás átvállalása, az önszámlázás szabályai >> A közvetített szolgáltatás fogalma és helyes számlázása – a továbbszámlázott szolgáltatás fogalma – mikor kell ugyanazzal az áfa kulccsal továbbszámlázni és mikor különbözővel? Hogyan alakul a teljesítési időpont és teljesítési hely a továbbszámlázás során >> A mellékszolgáltatások, járulékos költségek helyes számlázása >> Az előleg helyes számlázása az új rendszerben –– az előleg és végszámla kezelése, hogyan szabályos a kiállítás és hogyan kell jelenteni róla? – Hogyan kell visszavonni az előleg számlát? - A 100%-os előleg kezelése az új rendszerben >> Az árengedmények számlázása: rabat, mennyiségi, üzletpolitikai kedvezmény, egyedi kedvezmény, termékben adott engedmény, kereskedelmi akciók, promóciók helyes számlázása >> Kártérítés, kártalanítás, lelépési díjak, kompenzációk, barterügyletek számlázása >> A devizás számla

6. A számla teljesítési időpontja

A számla teljesítési időpont szabályai – mikor melyiket kell alkalmazni? >> A gyűjtőszámla és az időszaki elszámolású számla közötti különbség – mikor kell egyiket és mikor a másikat kiállítani? – Melyek a tartalmi kellékei?- gyűjtőszámla kiállítás buktatói az új rendszerben, a gyűjtőszámla kiváltása >> A részszámla : részteljesítés fogalma és helyes számlázása –Mi a különbség a részletfizetés, a részteljesítés és az időszaki elszámolás között – ennek hatása a számlára

7. Az időszaki elszámolás ügyletek gyakorlati alkalmazási problémái

Mikor melyik teljesítési időpont szabályt kell alkalmazni? >> Az ingatlan bérbeadója által átterhelt közüzemi költség helyes számlázása >> Hogyan kell kezelni az időszaki elszámolású ügyleteknél az utólagos helyesbítéseket, korrekciókat, pótlólagos kiszámlázásokat, utólagos csökkentéseket,  elszámoló számla kiállítását?

8. Számlakorrekciók

Melyek a bizonylatkorrekciós módok? >> A korrekciós bizonylatok fajtái >> A korrekciós bizonylatok kötelező tartalmi kellékei  >> Az érvénytelenítő számla, a helyesbítő számla, a jóváíró számla >> Mi a számlával egy tekintet alá eső okirat és mikor lehet használni? >> A nem adót érintő adatok helyesbítése (teljesítési időpont, szállítói, vevői adatok stb.) >> A számlakorrekciókból származó adókülönbözetek bevallásban való kezelése >> Mikor kötelező önellenőriznie és mikor nem önellenőrizhet a korrekciós bizonylat kibocsátója? >> Hogyan kell elszámolnia a levonható adó csökkentésével és a növekedésével járó korrekciókat a korrekciós számla befogadójának? >> Az adózási mód korrekciója >> A csoportos számlahelyesbítés szabályai >>A módosítási láncok kezelése

9. A teljesítés meghiúsulások, visszáruk, visszaszámlázások kezelése

A betétdíjas termékek, a göngyölegek helyes számlázása >> Minőségi kifogás miatti visszáruk és visszavásárlások számlázása >> A meghiúsult előleg és foglaló

10. A térítésmentes ügyletek áfa szabályai

Mikor nem adóköteles a térítésmentes termékjuttatás? >> Az áruminta, a kis értékű ajándék és az adomány az áfá-ban >> Mikor adózik az ingyenes szolgáltatás? >> Az ingyenes ügyletek bizonylatolási szabályai

11. Az adólevonási jog

Új szabály: a bejelentkezés előtti időszakra alapozott adólevonási jog >> Az adóköteles gazdasági tevékenységgel való közvetlen kapcsolat megléte az adólevonáshoz >> Meddig terjed a felelősség az adólevonásnál a számlakibocsátó adócsalásáért, illetve a bizonylat hibáiért?

12. Az ingatlannal összefüggő áfa és számlázási kérdések

Az ingatlanértékesítés eltérő áfa kezelése és számlázása az egyes ingatlan fajták szerint : építési telek, félkész ingatlan, új ingatlan, régi ingatlan, beépítetlen ingatlan >> Az ingatlan beszerzéshez és bérbevételhez kapcsolódó adólevonási szabályok >> Az építőiparnál felmerülő fordított adózás >> A lakóingatlan fogalma és speciális kezelése az értékesítésnél, a bérbeadásnál és a beszerzésnél/építésnél >> Az ingatlan bérbeadása (lakóingatlan és egyéb ingatlan bérbeadás, garázsbérbeadás eltérő kezelése) >> A rövid távú bérbeadás, elektronikus platformon keresztüli bérbeadás, kereskedelmi szálláshely szolgáltatás >> Az adókötelessé tétel >> Ingatlan értékesítésének és az ingatlan bérbeadásának a szabályai (adókötelezettség, adómentesség, fordított adózás) >>  Egyes ingatlan kategóriákkal (építési telek, lakóingatlan, félkész, új ingatlan, beépítetlen ingatlan stb.) kapcsolatos áfa levonási szabályok >> 5%-os lakásáfa kivezetésével kapcsolatos átmeneti szabály.

13. Az elektronikus számlázás, számlabefogadás és az elektronikus adatszolgáltatás

Az elektronikus számla: fogalma, fajtái >> Kötelező-e befogadni elektronikus számlát? >> Az elektronikus aláírás és felülhitelesítés >> A PDF-es számla mikor elektronikus és mikor papír alapú? Miért fontos a különbség? >> Az archiválásra vonatkozó új szabályok >> Hogyan kell elektronikus számlát archiválni és hogyan papír alapút? >> Új lehetőség: archiválás zárt rendszer keretében >> Hash

Az elektronikus adatszolgáltatás hatása a számlázásra, gyakorlati problémái: Az adatszolgáltatásra kötelezett számlák kiválasztása (Az 1-es áfa kódú adószámú adózók kezelése számlabefogadói és kibocsátói oldalon, egy cég-több országbeli adószám, különbözeti adózás, alanyi, tárgyi mentesség, felvásárlási jegy stb) >> Az értékhatár figyelése: számlánként vagy ügyletenként? Van-e összevonási kötelezettség >> A hibajavítás folyamata, gyakorlati kérdései, teendői: mikor technikai érvénytelenítés és mikor számlahelyesbítés? >> Az üzemszünetre vonatkozó szabályok alkalmazása a gyakorlatban  >> Mikor kötelező számlázó programos számlázánál is a manuális adatszolgáltatás és ez mit jelent a gyakorlatban? >>  A PTGSZLAH adatszolgáltatás tartalma és helye az új rendszerben

A befogadott számlákról beadandó belföldi áfa összesítő jelentés: Hogyan kell figyelni az értékhatárt? A levont áfa vagy a számlán szereplő áfa számít? >> Van- összevonási kötelezettség? >> Az értékhatár leszállításának következményei >> Előleg és végszámla kezelése >> Részszámlák és a számlakorrekciók kezelése, az érvénytelenítő számla-módosítási láncok >> Gyűjtőszámla, időszaki elszámolás >>  Mi az összefüggés az elektronikus adatszolgáltatással?

Konzultáció
Jelentkezem

A konferencián előadó szakértők

(Az előadó(k) megváltoztatásának jogát fenntartjuk.)

 • Csátaljay Zsuzsanna Dr.

  adószakértő

Részvételi díj
23.900 Ft + ÁFA / fő / konferencia
KEDVEZMÉNY(EK)
1. Díjmentes: KVK kedvezmény

A 2019. évben Konferencia csomaggal rendelkező Könyvelőiroda-Vezetők Klubjának tagjai részére a részvétel díjmentes. Jelentkezéskor a megjegyzés rovatban kérem, tüntesse fel a Klubtagsági kártya számát.

2. Koránkelő Kedvezmény

Jelentkezzen  időben, hogy élhessen kiemelkedő kedvezményeinkkel, így a részvételi díj 23.900 Ft + áfa helyett, csak

 • 19.900 Ft + áfa 2019. január 13-ig történő jelentkezés esetén
 • 21.900 Ft + áfa 2019. február 6-ig történő jelentkezés esetén

3. Csoportos kedvezmény

Amennyiben egy cégtől kettő vagy több fő jelentkezik a konferenciára, abban az esetben 23.900 Ft + áfa helyett 17.900 Ft + áfa/fő áron vehetnek részt rendezvényünkön. A kedvezmény érvényesítéshez kérjük, a jelentkezéseket egy napon leadni szíveskedjenek.

Ellátás

A részvételi díj tartalmazza a konferencia szüneteiben elfogyasztható frissítőt és péksüteményeket.

Kedvezményeink egymással nem összevonhatóak! A kedvezmény érvényesítésének feltétele a díjbekérő határidőre történő kiegyenlítése.

Jelentkezzen most 2 egyszerű lépésben!

1. VÁLASSZON IDŐPONTOT! KATTINTSON A FEHÉR NÉGYZETBE!

Kérjük előbb válasszon időpontot!

Rendben

A mérlegképes kreditpontos rendszerben számvitel témakörben min. 8 kreditpontot kell gyűjteni. Pirossal jelöljük a könyvelői kreditpontok számát, ha csak számviteli vagy legalább 8 számviteli kreditet tartalmaznak.

 • könyvelőknek
 • adótanácsadóknak
 • okleveles adószakértőknek
 • adószakértőknek
 • könyvvizsgálóknak
Előadás / konferencia
Időpont
Helyszín
Ebéd
Kreditpontok
02.13.
10:00-17:15
PENTA UNIÓ Zrt.
V. Sas u. 25.
Ebéd
4.318 Ft
Kreditpontok
 • 8
 • 9
 • 9
 • 9
 • 0
2. Adja meg adatait!

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

...vagy böngésszen tovább