Számlázás szabályai, számlakorrekció

témák
 • bizonylattípusok /
 • adólevonás /
 • építőipari fordított adózás /
 • időszaki elszámolású számlák /
 • lakóingatlan /
 • elektronikus adatszolgáltatás /
 • számlakorrekciók /

Számlázás szabályai, számlakorrekció

4+1 ok, amiért érdemes a Pentánál fejlesztenie tudását

1.

Gyakorlatorientált konferencia sok példával

Az előadás megértését releváns példák ismertetésével segítik előadóink.

2.

Választ kap kérdéseire

Konferenciáink létszáma lehetővé teszi, hogy felmerülő kérdéseit személyesen megbeszélhesse előadónkkal az előadást követő konzultáció keretében.

3.

Kreditpontok

Kreditpontok könyvelőknek, adótanácsadóknak, könyvvizsgálóknak, adószakértőknek, okleveles adószakértőknek. Adminisztrációs rendszerünk automatikusan figyeli gyűjtött pontjait, amit akár Ön is adminisztrálhat!

4.

Kényelmes környezet

A könnyű megközelíthetőség mellett termeinkben gondoskodtunk róla, hogy kényelmesen, az elhangzottakra fókuszálva telhessen a konferencia ideje. Konferenciatermünkben asztalon jegyzetelhet.

+1.

Kedvezmény

Speciális ajánlattal készültünk új és visszatérő résztvevőinknek egyaránt. Válasszon lenti kedvezményeink közül!

 

Jelentkezem

Tematika

Számlázás szabályai

Az ÁFA törvénynek megfelelő bizonylattípusok: számla, egyszerűsített adattartalmú számla nyugta >> Mikor milyen bizonylatot kell kiállítani? >> A számla szükséges adattartalma, gyakori hibák >> A számla teljesítési időpontja - és az mikor térhet el a bevallásban szerepeltetéstől >> Kell-e számlázni az ingyenes átadásokat és szolgáltatásokat, az árumintát, kis értékű ajándékot >> A közösségi és exportszámla tartalmi kellékei és a mentességhez szükséges egyéb dokumentumok >> A külföldre nyújtott szolgáltatások számlázása: a megrendelő országában teljesített szolgáltatások számlázása, az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások, bérmunka, tudományos, oktatási, kulturális szolgáltatás, mérnöki szolgáltatások tanácsadás >> Külföldre nem adóalanynak és adóalanynak nyújtott szolgáltatások >> A megrendelő adóalanyiságának és gazdasági letelepedettségének fogalma és szerepe a helyes számla kiállításnál-a szükséges nyilatkozatok, dokumentumok igazolások >> Székhely és telephely >> Az  adószám, leányvállalat, kereskedelmi képviselet, fióktelep, alvállalkozó, közreműködő-telephely vagy sem? A közöttük lévő gazdasági kapcsolatok helyes bizonylatolása >> A transzferár korrekciókat mikor kell számlázni és mikor nem? >> Igazolási, dokumentációs  kötelezettségek  a közösségi adómentes számlázáshoz, a kiszállítás igazolása >> Azonnali és utólagos árengedmények számlázása, ingyenes termékátadások kezelése >> Promóciós céllal adott termékek, szolgáltatások kezelése az áfában >> A mennyiségi árengedmény, az üzletpolitikai célú árengedmény feltételrendszere, dokumentációs igénye, számlázása >> Mit jelent a természetbeni árengedmény, mely esetekben adható és hogyan kell számlázni >> Az ingyenes termékátadások és szolgáltatások ÁFA nélkül >> Számla kötelező- és nem kötelező tartalmi kellékei, az adólevonásra jogosító bizonylatok >> A számla mely hibái gátolják az adólevonást? >> Javítható és nem javítható kellékek? >> A NAV álláspontja a hibás számlára alapozott adólevonással kapcsolatban >> A hibás számlára alapozott adólevonással kapcsolatos kedvező EU bírósági ítéletek bemutatása: Pannon Gép Centrum-ügy, Uszodaépítő Kft - ügy stb. >> A fiktív számla fogalma, fajtái, hatása az adólevonásra >> Meddig terjed a számlabefogadó felelőssége a számlázási láncban előtte lévő szereplők ÁFA csalásáért? >> Mikor kell annak ellenére, hogy nem történt teljesítés, áfát fizetni és ez hogyan küszöbölhető ki? >> Az értékesítési és alvállalkozói lánc valamelyik előző vagy következő tagjának fiktivitása mely esetben gátolja az adólevonást? >> A NAV és az EUB álláspontjának eltérése az adólevonás és az adóhatóság  bizonyítási kötelezettségének tárgykörében illetve  a láncolatos értékesítésnél az előző tag fiktivitásáért való felelősség és az adólevonáshoz szükséges bizonylatok, igazolásokkal kapcsolatban >> A Kúria és az EUB álláspontja a kérdésben: mikor objektív és mikor csak szubjektív a felelősség más szereplő adócsalásáért? Ez mit jelent? >> Új, kedvező EUB és Kúria ítéletek: a NAV nem állapíthat meg szankciót, ha túllépte az ellenőrzési határidőt -; ha az ellenőrzés elhúzódása nem kizárólag az adózó hibája, a NAV-nak kell fizetnie az adózó felé késedelmi kamatot –; fordított adózású ügyleteknél ha nincs lehetőség a számla korrekciójára, akkor a NAV-nak kell visszafizetni a számlakibocsátó felé megfizetett adót -; fordított adózású számlánál nem vonható meg a azadólevonás formai hibára hivatkozva >> Fordított adózású ügyletek : a fordított áfás számla tartalma, elhatárolási kérdések, az ingatlanhoz kapcsolódó és az építőipari fordított adózás >> Az építőipari fordított adózással összefüggésben kikristályosodott új álláspontok –; az egyes építési eljárások hatása az áfára >> Az 5%-os lakóingatlan értékesítés feltételei >> Részszámla, előlegszámla, folyamatos teljesítés, időszaki elszámolás >> Az időszaki elszámolású ügyletek teljesítési időpont szabályai >> Melyik az a 4 eset, amikor az elszámolási időszak utolsó napja a teljesítési időpont? >> Mikor a számla kelte, mikor a fizetés esedékessége, mikor a 60. nap a teljesítési időpont? >> Az időszaki elszámolású számlák korrekciója: hogyan kell számlázni, ha csökken az ellenérték, hogyan, ha nő, hogyan, ha az adókulcs szorul korrekcióra? Mikor van önellenőrzés és helyesbítő számla, mikor nincs? >> Mi a helyes számlázás, ha több időszak adatai alapján összevont elszámolást készítenek el? >> Mely esetben kell még mindig - elévülési időn belül - a régi szabályokat alkalmazni, azaz a fizetés esedékessége a teljesítési időpont? >> A bérleti díjtól külön számlán a bérlőre terhelt közüzemi költség helyes számlázása: ha előre fizetéssel és ha utólagos fizetéssel fizetik a bérleti díját? >> Mi a helyes számlázás, ha a bérleti időszak és a közüzemi számla továbbszámlázási időszaka eltérő hosszúságú (hónap illetve negyedév vagy év)? >> A gyűjtőszámla és a csoportos korrekciós számla >> Az időszaki elszámolású számla és a gyűjtőszámla különbözőségei-mikor melyiket célszerű választani >> Részletvétel, zárt végű lízing, tulajdonjog fenntartásos egyösszegű fizetéses ügyletek ÁFA kezelése >> Az előleg, a foglaló és az óvadék helyes számlázása – mi a teendő, ha meghiúsul az ügylet? >> A csere és a kompenzálásos ügyletek helyes számlázása >> Az ÁFA kulcs csökkenések helyes számlázása >> Az ingatlan értékesítés teljesítési időpontja >> Az ingatlanértékesítés ÁFA kulcsa építési teleknél, félkész ingatlannál, új ingatlannál és régi ingatlannál – mit jelentenek ezek a fogalmak – új állásfoglalások a témában >> A lakóingatlan fogalma hol jelenik meg az ÁFA-ban, mit értünk lakóingatlan alatt és ez miért fontos? >> A lakóingatlanhoz kapcsolódó levonási tiltások és mentesülések >> Az új közösségi ingatlan fogalom és ennek gyakorlati jelentősége és hatása a számlázásra >> A visszáru számlázása >> ÁFA levonási lehetőségek, az ÁFA visszaigénylése >> cégautó áfája, - beszerzés, üzemeltetés, bérlés, magánhasználat, üzemanyagköltség, bérleti és lízingdíj, értékesítés - a személygépkocsi bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA levonásLáncügyletek szabályai, a háromszögügyletek, a fuvarozó személyének jelentősége, összesítő nyilatkozattételi kötelezettség >> Közösségi termékbeszerzés, termékimport, külfölditől igénybevett szolgáltatás esetei, szabályai, melyek a levonásra jogosító bizonylatok >> Határon átnyúló szolgáltatások számlázása közösségbe és harmadik országba >> Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások új fogalma >> A fel- vagy összeszereléses ügyletek ÁFA kezelése a bevallásban és a számlán >> A webáruházak értékesítésének helyes számlázása (belföld és külföld) >> Az elektronikus számla  >> Mit jelent a más helyetti számlakibocsátás (önszámlázás)és mikor célszerű alkalmazni >> Meddig terjed a vevő felelőssége a számla hibáiért? >> Devizás számla és számla korrekció >> Korrekciós bizonylatok, az érvénytelenítő számla,helyesbítő számla, a számlával egy tekintet alá eső okirat >> Mikor szükséges önellenőrzés a számla korrekciónál >> Felkészülés az ÁFA ellenőrzésre >> Konzultáció

Az elektronikus adatszolgáltatás és a számlakorrekció

Az elektronikus adatszolgáltatás szabályai: A belföldi ÁFA összesítő jelentés új szabályai – a leszállított értékhatár következményei – a befogadott számlákról beadandó tételes és az összevont adatszolgáltatás – előleg és végszámla kezelése a belföldi ÁFA összesítő jelentésben – a számlakorrekciók kezelése, módosítási láncok – gyűjtőszámla, időszaki elszámolás - Mi az összefüggés az elektronikus adatszolgáltatással? >> A számlakorrekciók típusai >> A nyomdai számla javítása,az elírások és tartalmi hibák javításának módjai >> A számlával egy tekintet alá eső okirat fogalma, minimális tartalmi kellékei >> Mi az érvénytelenítő számla? A számla stornírozása, a helyesbítő számla >> Szükséges-e teljesítési időpont a korrekciós számlán, ha igen, mi legyen az? >> Lehetséges-e más rendszerben előállítani a korrekciós számlát, mint az alapszámlát? >> A számla adót érintő hibáinak korrigálása >> Nem adót érintő adatok javítása: cégnév, cím, szolgáltatás megnevezése stb. >> Mely esetben lehetséges a csoportos számlakorrekció és mikor nem? >> A csoportos korrekciós számla tartalma >> A számla korrekció hatása a számla kibocsátó és a számla befogadó adóbevallására >> Mely esetben szükséges önellenőrizni a számlakibocsátónak és a számla befogadónak és mikor nem? >> Mi lehet a következmény, ha máshogy járunk el >> Az érvénytelenség és a teljesítés meghiúsulás fogalmának különbözősége, kezelése >> A minőségi kifogás miatti visszáru lekövetése a számlázási rendszerben >> Az áru más okból (pl. szezonalitás) miatti visszaszállításának kezelése >> A meghiúsult előleg és foglaló számlázása >> A fordított adózású számla módosítása és annak hatása >> A göngyöleg ÁFA -beli kezelése >> A meghiúsult pénzügyi és operatív lízing számlázása >> Részletfizetéses termékértékesítés meghiúsulása >> A meghiúsult tulajdonjog fenntartásos eladás kezelése >> A folyamatos teljesítésű és az időszaki elszámolású számlák módosítása, a bérleti díj számla korrekciója >> Mi a teendő, ha közösségi beszerzés külföldi eladója módosítja a számlát >> A külfölditől igénybevett szolgáltatás utáni ÁFA bevallás és összesítő nyilatkozat korrekció >> A számlakorrekció megjelenése az ÁFA bevallásban és az összesítő nyilatkozatban >> A devizás számla korrekciója >> A számlázott és nem számlázott árengedmény megjelenése az áfában >> Az utólagos árengedmény számlázása >> Az árengedmény fajtái: mennyiségi, üzletpolitikai, természetbeni >> Melyek az üzletpolitikai árengedmény adásának feltételei? >> A skontó kezelése a számlázás során >> >> Az utólag termékben adott árengedmény kezelése >> Valóban nem kell idén soha önellenőrizni a számlakibocsátónak adókötelezettség csökkenést eredményező helyesbítés esetén? >> A transzferár korrekció kezelése a számlázásban: kell-e számlát helyesbíteni? >> Az ÁFA területi hatályán kívüli számla módosítása >> A számlakorrekció és az adóellenőrzés: lehet-e számlát korrigálni adóellenőrzéssel lezárt időszakra illetve az ellenőrzés megkezdése után? >> Az ÁFA kulcs változás hatása a számlakorrekcióra >> Gyakorlati példák >> Konzultáció

A részletes tematikáért kattintson a jelentkezésnél a konferencia neve melletti .pdf ikonra.

Jelentkezem

A konferencián előadó szakértők

(Az előadó(k) megváltoztatásának jogát fenntartjuk.)

 • Csátaljay Zsuzsanna Dr.

  adószakértő

Részvételi díj
21.900 Ft + ÁFA / fő / konferencia
KEDVEZMÉNY(EK)
1. Díjmentes: KVK kedvezmény

A 2018. évben Konferencia csomaggal rendelkező Könyvelőiroda-Vezetők Klubjának tagjai részére a részvétel díjmentes. Jelentkezéskor a megjegyzés rovatban kérem, tüntesse fel a Klubtagsági kártya számát.

2. Koránkelő Kedvezmény

Jelentkezzen  időben, hogy élhessen kiemelkedő kedvezményeinkkel, így a részvételi díj 21.900 Ft + áfa helyett, csak

 • 17.900 Ft + áfa 2018. január 7-ig történő jelentkezés esetén
 • 19.900 Ft + áfa 2018. január 31-ig történő jelentkezés esetén

3. Csoportos kedvezmény

Amennyiben egy cégtől kettő vagy több fő jelentkezik a konferenciára, abban az esetben 21.900 Ft + áfa helyett 15.900 Ft + áfa/fő áron vehetnek részt rendezvényünkön. A kedvezmény érvényesítéshez kérjük, a jelentkezéseket egy napon leadni szíveskedjenek.

Ellátás

A részvételi díj tartalmazza a konferencia szüneteiben elfogyasztható frissítőt és péksüteményeket.

Kedvezményeink egymással nem összevonhatóak! A kedvezmény érvényesítésének feltétele a díjbekérő határidőre történő kiegyenlítése.

Jelentkezzen most 2 egyszerű lépésben!

1. VÁLASSZON IDŐPONTOT! KATTINTSON A FEHÉR NÉGYZETBE!

Kérjük előbb válasszon időpontot!

Rendben

A mérlegképes kreditpontos rendszerben számvitel témakörben min. 8 kreditpontot kell gyűjteni. Pirossal jelöljük a könyvelői kreditpontok számát, ha csak számviteli vagy legalább 8 számviteli kreditet tartalmaznak.

 • könyvelőknek
 • adótanácsadóknak
 • okleveles adószakértőknek
 • adószakértőknek
 • könyvvizsgálóknak
Előadás / konferencia
Időpont
Helyszín
Ebéd
Kreditpontok
02.07.
10:00-16:30
PENTA UNIÓ Zrt.
V. Sas u. 25.
Ebéd
-
Kreditpontok
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
2. Adja meg adatait!

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

...vagy böngésszen tovább