Hogyan lehet Önből elismert okleveles adószakértő?

A város nevére kattintva megismerheti oktatóinkat, árainkat és választhat időpontjaink közül.

Válasszon várost!
Kedvezmények
Bónusz ajándék
Kattintson a részletekért!
Még bizonytalan vagyok, többet szeretnék tudni a képzésről

Ellátja mindazokat a tanácsadói tevékenységeket, szolgáltatásokat, amelyeket az adótanácsadó. Ezen felül részt vesz hazai vagy nemzetközi vállalkozás stratégiai döntéseinek előkészítésében, képes a vállalkozás, vállalatcsoportok egészét érintő nagyobb horderejű, nem rutinjellegű üzleti tranzakciói adózási feltételeinek elemzésére, alternatívák kidolgozására. Így egyebek mellett az érintett országok adószakértőivel együttműködve adótanácsadást nyújt a határon átnyúló ügyletek feltételeinek kidolgozásához, üzletágak, vállalkozások és vállalatcsoportok alapításához, fölvásárlásához, átszervezéséhez. Átlátja a különböző szervezeti-, irányítási-, holding- és finanszírozási struktúrákkal járó adózási következményeket. Ismeri és alkalmazza az EU és a nemzetközi adózási szabályokat. Ellátja a külön jogszabályban számára meghatározott feladatokat.

Okleveles adószakértői tevékenység, szolgáltatás minden tevékenység, szolgáltatás, amelyet az okleveles adószakértő a rá vonatkozó jogszabályok alapján elláthat.

A szakképesítéssel rendelkező képes adótanácsadással, ellenőrzéssel foglalkozó szervezeteket vezetni, irányítani, nemzetközi ügyleteket érintő adótanácsadói tevékenységet, szolgáltatást végezni, ellenőrizni, jövedelemadózáshoz kapcsolódó feltételes adómegállapítási kérelmeket készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén, jövedelemadózáshoz kapcsolódó okleveles adószakértői véleményeket elkészíteni, ellenjegyezni, nagy adóteljesítményű adózókat képviselni, adóbevallásaikat elkészíteni, ellenjegyezni, ellenőrizni, Európai Uniós jogszabály-előkészítésben részt venni, nemzetközi ügyletekben képviseletet ellátni, szokásos piaci árnyilvántartást készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén, felügyeleti intézkedési kérelmet készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén.

Az okleveles jövedelemadó-szakértő képzés megkezdésének feltétele:

 • iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség
 • szakmai előképzettség:
  • 55 344 01 Adótanácsadó
  • adótanácsadó szakképesítés 5 év adótanácsadói, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen végzett (igazolt) gyakorlattal
 • előírt gyakorlat: 5 év

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

 • rendelkezik a már leoktatott tanórák tananyagával kapcsolatban a képzés szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott felmentéssel vagy
 • előzetes tudásszint felmérés keretében számot ad tudásáról.

Az okleveles forgalmiadó-szakértő tanfolyam moduljai:

 • 1. modul: 10794-12 Hazai és nemzetközi jogi ismeretek alkalmazása (60 óra)
 • 2. modul: 10797-12 Jövedelemadózás, adótervezés (100 óra)

Vizsgáztatási követelmények:

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése. A szakképesítésért felelős miniszter által kiadott Útmutató alapján elkészített szakdolgozat - előírt határidőre történő - leadása.

Az okleveles jövedelemadó-szakértő szakképesítés modulzáró vizsgái:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10794-12

Hazai és nemzetközi jogi ismeretek alkalmazása

szóbeli

10797-12

Jövedelemadózás, adótervezés

írásbeli, szóbeli

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti. A szóbeli vizsgatevékenység csak az adott követelménymodul eredményes írásbeli vizsgatevékenysége után kezdhető meg. Amennyiben a vizsgázó az eredményes írásbeli vizsgatevékenység után nem teljesíti a szóbeli vizsgatevékenységen elvárt minimális teljesítményszázalékot, úgy 1 éven belül csak a sikertelen vizsgatevékenységet kell megismételnie.

 
Az okleveles jövedelemadó- szakértő szakképesítés szakmai vizsga részei
I.            Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakdolgozat prezentációja

A vizsgafeladat ismertetése: Az opponensek által bírált és elfogadott szakdolgozatprezentációja. Az opponensi vélemények átlagának és a védés eredményének aránya 50-50%.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 50%

II.             Központi írásbeli vizsgatevékenység

                      -

III.            Szóbeli vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: Jövedelemadózás, adótervezés

A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A vizsgafeladat ismertetése:

A tételsor tartalmazza:

 • a személyi jövedelemadóztatásra,
 • a vállalkozások adózására,
 • az adótervezésre, ellenőrzésre, bírósági döntésekre vonatkozó témaköröket.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 50%

A gyakorlati vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha az opponensi vélemények átlaga és a védés eredménye külön-külön legalább 60%.

A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó a jövedelemadózás, adótervezéshez kapcsolódó követelményeket témakörönként legalább 60%-os szinten teljesíti.

Amennyiben minden vizsgatevékenység eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgatevékenységenként elért érdemjegyek vizsgafeladat arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármely vizsgatevékenységének érdemjegye elégtelen (1). Javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tenni, amelyből a vizsgázó teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.

Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgatevékenységhez, vizsgarészhez rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni. Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységének értékelési besorolása alapján történik.

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább